joi, 14 noiembrie 2013

ULUITOR !!! CĂLĂTORIA SUFLETULUI MEU, LA SFÂNTUL MORMÂNT ! PORUNCA LUI DUMNEZEU, PENTRU MINE !

             DUMNEZEU  EXISTĂ !
                        CITIŢI !

        Cu adevărat, am fost în somn şi am văzut SFANTUL  MORMÂNT AL  LUI  IISUS  HRISTOS !
       Aici, este numai CUVÂNTUL  LUI  DUMNEZEU ! Nu sunt cuvintele mele, nu sunt versurile mele ! Nopţi albe am avut, când la LUMINA DUMNEZEULUI nostru, scriam aceste POEZII SFINTE !
Cum era LUMINA la care scriam?

ALBĂ ORBITOARE, ALBASTRĂ STRĂLUCITOARE , AURIU ORBITOR, VERDE DE SMARALD ,ROŞU STRĂLUCITOR ŞI TRANSPARENT.
Acestea sunt LUMINILE  LUI  DUMNEZEU, care coboară şi rămân la mine, cu mine şi întru mine !
Nu aveam nevoie de LUMINA lumească !
Noapte fiind, scriam aceste versuri la LUMINA LUI  DUMNEZEU , care era peste tot !
Pe caiet, pe mâinile mele, în ochii mei, oriunde întorceam privirea, LUMINA  LUI  DUMNEZEU, era peste tot. În casă întuneric, în jurul meu, LUMINA DUMNEZEIASCĂ, îmi lumina caietul şi îmi spunea versurile !
Mă sprijineam în cotul stâng, (rană făcusem )şi cu dreapta scriam. Când rămâneam în urmă, una dintre LUMINI, se aşeza sub vârful pixului şi GLAS din CER auzeam care îmi spunea ce să scriu.
Dacă nu aţi fost la SFÂNTUL  MORMÂNT, aflaţi din versurile Sfinte, cum este cu adevărat acolo ,ce se aude acolo şi ce se întâmplă acolo.
                              
                O  CARTE  SFÂNTĂ  IA !

Când inima şi sufletul
Tare te vor durea, 
O Carte Sfântă ia,
Deschide-o şi citeşte,
Cu mintea ta gândeşte.


              Cu sufletul te roagă
              Cu inima curată,
              Lasă-ţi ca să cuprindă,
              Fiinţa-ntreagă toată !

În EA găseşti căldura.
Căldura sufletească,
Puterea cea trupească !
În EA e Eu-l tău,
În EA, e DUMNEZEU !

                Când Soarele-a apus,
                 Tu în genunchi te-aşează.
                Roagă-te Lui IISUS,
                Ca să te lumineze.
                Putere EL să-ţi dea,
                Şi-apoi de EL va crede,
                 Te-o binecuvânta.

Ridică ochii către Cer,
Roag-O pe MAICA SFÂNTĂ,
Pe pururea Maria,
Roag-O să îţi aducă,
În suflet bucuria.

                    Căci tu ai nevoie,
                    Mai mult ca niciodată,
                    A te ruga curat,
                   Şi-apoi să fii iertată.

Căci singură-ai văzut, 
De te-ai rugat fierbinte,
Prin Cer tu ai trăit,
Şi printre Cele Sfinte.

                     Căci de aici de Sus, 
                      TATĂL a hotărât,
                     Ca tu în somn să mergi,
                      La Sfântul Mormânt !

Acolo să te rogi,
Cu lacrimile-n ochi
Lacrimi de bucurie ,
Căci Te-AU  ales pe tine !

                          Izvorul ce-l auzi, 
                          Acolo Sus,pe colina Sfântă,
                        Sunt lacrimile LUI  IISUS !
                         Lacrimi care dor.
                       Ce-n două mii de ani,
                        S-au strâns, în acest IZVOR !

De Lumea ar dori
Faţa ca să-şi întoarcă,
La dreapta Ei CREDINŢĂ,
La Cer ,la Pocăinţă,
Acest Izvor de lacrimi,
Acest IZVOR ce-i Sfânt,
Cu lacrimi de durere
Cu apa cristalină,
Ce are în ea,
Puterea Cea Divină,
Atunci Ea va spăla
Păcatele omenirii , 
Şi-atunci noi vom afla, 
Secretul nemuririi !
                            
                         De vreţi ca să scăpaţi
                         De greaua suferinţă,
                         Ca dreapta Judecată
                         De partea voastră fie, 
                         Uitaţi-vă în suflet!
                         Priviţi ca-ntr-o oglindă,
                        Şi spuneţi ce vedeţi?
                        Şi dacă mai aveţi,
                       Un suflu de CREDINŢĂ,
                       Acum e timpul, să te regăseşti.
                       Acum e timpul să te spovedeşti, 
                      Şi-apoi cu SFINTELE TAINE,                                  Să te împărtăşeşti !

Nu pune întrebări !
Nu căuta răspunsuri !
Ci ia-le aşa cum sunt,
Că-s de la DUHUL  SFÂNT !

                         Căci SUS ,aici în CER,
                         Nimenea nu întreabă,
                         Ci în genunchi se roagă,
                         La BUNUL  DUMNEZEU,
                         Că poate le-o ierta, 
                       Şi iertate or fi pe veci,
                        Păcatele lumeşti.

Dar tu acum trăieşti,
Pe Pământul Sfânt,
Te roagă ne-ncetat,
Şi-atunci ,vei fi iertat.

                          Încearcă şi-ai să vezi,
                          Că poţi a te ruga, 
                          O Carte Sfântă ia,
                          Ochii te-or ajuta
                         Ca să citeşti din ea.

Sufletul o pătrunde,
Inima ta o plânge,
Atunci când vei citi,
Şi singur tu vei şti
Cât ai greşit pe lume,
Şi-amarnic te-i căi .

                           Dar nu e prea târziu,
                           De vrei să te căieşti,
                           Şi să te spovedeşti,
                           În Cerurile-ntinse
                           IISUS te va primi
                           Cu braţele -I deschise.

Spune la Lumea-ntreagă, 
Spune de ea se roagă,
Mai mult ca niciodată,
Cu inima curată,
Cu sufletul curat,
Cu Eu-l ne-ntinat,
IISUS o va ierta,
Şi-o binecuvânta,
Sufletele lor,
Şi a copiilor.

                        C-acest Pământ ce-i Sfânt,
                        De două mii de ani,
                        EL,l-o scutura de grelele păcate,
                        Şi tot ce-i viu în el,
                        Şi tot ce-i viu pe el, 
                        Din Cer vor fi iertate !

Nu te-ndoi vreodată,
Că, CERUL nu există .
Că este gol, 
Sau că-i pustiu,
Şi nimeni nu te vede,
Când tu mereu greşeşti.
Căci nu-i adevărat ,
Amarnic te înşeli !
Nimic nu poate a se mişca,
Pe Sfânt Pământ care trăieşti,
De DOMNUL SFÂNT  nu vrea,
Din Sferele Cereşti !

                      În fiecare clipă,
                      În fiecare ceas,
                      EL pe Pământ trimite,
                      PUTERILE  Cereşti,
                      Ca DUHUL  SFÂNT  coboare, 
                      Printre oamenii de pe Pământ,
                      Şi lor a le insufla, 
                      Teama de tot ce-I Sfânt.

Astfel şi-or aminti,
Astfel nu vor greşi,
Şi cel mai rău Ateu,
Va fi convins...
Că este DUMNEZEU !

                     De sus din Cer,
                     El ne priveşte şi vede,
                     Pe fiecare cât greşeşte.
                     Dar vede şi pe cei care se roagă,
                     Şi pe cei ce vor a se-ndrepta,
                   Şi-atunci la DREAPTA  JUDECATĂ ,
                   Păcatele li s-or ierta !

Iar tu de-i fi luat,
O Carte Sfântă-n mână,
Şi de vei fi citit,
Apoi de-i fi-nţeles,
Taina din astă Carte,
Tu roagă-te curat,
Iar BUNUL DUMNEZEU,
Pe tine te-o ierta, 
De grelele păcate.

                        Nu rătăci pe drum !
                        Adună-te şi roagă-te,
                        La BUNUL  DUMNEZEU,
                        Şi-atunci tu vei găsi,
                        Chiar în sufletul tău,
                        Credinţa -n Cele Sfinte,
                        Şi Taina care duce,
                        Trupurile -n morminte !

Atunci vei fi convins,
De ce ai fost trimis,
Pe-acest Pământ.
Ce trebuie să faci,
Cum trebuie să te rogi,
Şi să nu mai greşeşti,
Precum în alte Vieţi.

                     Caută a te-ndrepta,
                     O Carte Sfântă ia,
                     Citeşte ne-ncetat,
                    Şi-atunci vei fi iertat,
                    Vei fi iertat de tot, 
                    Şi-n Vieţile ce-ai fost,
                     Când mult ai mai greşit
                    Şi ai păcătuit !

Întoarce-te acum,
La Dreapta ta CREDINŢĂ,
Şi roagă-L pe IISUS,
Ca ţie să-ţi arate,
Adevărata Cale !
Şi spune-I ne-ncetat ,
Căci singura-i jurat,
CREDINŢĂ şi IUBIRE,

               Spune-I că tu vei fi, 
                Precum EL va dori,
               Şi că vei respecta,
              În tot ce EL ,te va-ndruma.

Spune-I că rău îţi pare,
Că nici nu ai cuvinte,
Cât ai păcătuit,
Faţă de Cele Sfinte.

                      Roagă-L să te îndrume,
                      Azi într-o nouă Lume,
                      O Lume mai curată,
                       Şi de păcate iertată .

O Lume-n care este,
Aicea pe Pământ,
De Sus din Cer,
Şi chiar de EL trimis,
DUHUL  CEL  SFÂNT !

                   Plângi şi te răcoreşte,
                   Sufletul ţi-l căieşte,
                   Căci mult ai mai greşit,
                   Atunci când n-ai crezut.

Acum eu ştiu,
Că nu te mai-ndoieşti,
De tot ce-i Sfânt,
De Tainele Cereşti !

                    Dar ai O DATORIE :
                    Să spui la -ntreaga lume, 
                    Că DUMNEZEU  EXISTĂ !
                    Şi nu e cu putinţă,
                    Ca Lumea, să se-ndoiască,
                     De Puterea Cerească.

Convinge-o să se-ntoarcă,
La tot ce este SUS.
La CEL, ce-n sufletele noastre,
E Mântuitorul Lumii ! 
E  BUNUL  DUMNEZEU,
ŞI  FIUL LUI,  IISUS !
La Maica Sfântă Prea Curată,
Ce cu ale Ei lacrimi adapă,
Pământu-ntreg , plin de păcate,
Rugându-SE neîncetat,
Pentru a ne fi iertate !

                      Tu ia ,citeşte -o Sfântă Carte!
                       Şi crede cu tărie-n Ea,
                      Şi-atunci IISUS te va ierta,
                       De grelele păcate .

O Carte Sfântă ia,
Deschide-o ! Priveşte-te în Ea !
Căci singură îţi vei vedea,
Cum îţi arată al tău suflet,
Precum şi inima.

                    Citeşte,te căieşte
                     Roagă să fii iertat,
                    De marele păcat.
                    Acel a necredinţei !
                     Încearcă de te-ndreaptă,
                    Şi-atunci vei face parte,
                    Din MARELE TĂRÂM,
                    Cel a FĂGĂDUINŢEI !

Aici nu sunt lacrimi.
Nici loc de întristare.
Aici sunt bucurii
Şi ape curgătoare.
                               Aici,  e DUMNEZEU,
                               Aici, e eu-l tău.
                               Ce tu l-ai căpătat,
                               Atunci când te-ai rugat.
                               Şi când în mâini aveai,
                               Cartea cea Sfântă.
                               Cartea ce te-a-nvăţat,
                                Cum să te rogi,
                               Ca tu să fii iertat, 
                                De marele păcat !

Dragii mei, acum înţelegeţi de ce scriu, şi care este menirea mea !
BUCURIA mea, sunteţi voi toţi, care citiţi toate câte scriu, şi dintre voi toţi, măcar câţiva (minunat ar fi, cât mai mulţi ) câţiva să vă întoarceţi la CREDINŢĂ !
Să iubiţi pe DUMNEZEU, pe MAICA SFÂNTĂ, pe toţi SFINŢII din CERURI.
Şi neapărat,să vă iubiţi Aproapele!
                      Cu dragoste, Maria.
                               


                     
                      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu