vineri, 8 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 8 NOIEMBRIE , LA SOBORUL MAI MARILOR VOIEVOZI MIHAIL ŞI GRAVIIL ŞI A TUTUROR PUTERILOR CEREŞTI !

                 8  NOIEMBRIE  2013 ,
                      LA  UTRENIE,
SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !
                
Zis-a  DOMNUL pilda  aceasta : asemenea este ÎMPĂRĂŢIA  CERURILOR omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar , pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui şi a semănat neghină printre grâu;apoi s-a  dus. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut roadă atunci s-au arătat şi neghinele .Şi venind slugile stăpânului casei, i-au zis : stăpâne , nu ai semănat tu sămânţă bună în ţarina ta ? De unde are neghine ? EL le-a răspuns :
un om vrăjmaş a făcut aceasta. Iar slujitorii I-au zis : voieşti atunci să ne ducem să le plivim ? EL însă a zis : nu ! Ca nu cumva, plivind neghinele,să smulgeţi şi grâul împreună cu ele. Lăsaţi să crească amândouă împreună până la seceriş şi atunci , la vremea secerişului, voi zice secerătorilor: pliviţi întâi neghinele şi le legaţi snopi , ca să le ardem; iar  grâul aduceţi-l în hambarul meu. Şi s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi ,zicând :lămureşte-ne pilda neghinelor din ţarină. EL le-a răspuns zicând : CEL care seamănă sămânţa cea bună , este FIUL  OMULUI , iar ţarina este lumea; sămânţa cea bună sînt  fiii  Împărăţiei, iar neghinele sînt fiii  celui  viclean.Vrăjmaşul care le-a semănat este diavolul,iar secerişul este sfârşitul lumii şi secerătorii sînt Îngerii. Aşadar, după cum se adună neghinele şi se ard în foc, tot astfel va fi şi la sfârşitul veacului acestuia.Va trimite FIUL  OMULUI pe Îngerii SĂI , şi aceştia vor aduna din ÎMPĂRĂŢIA  LUI , toate pildele de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelege;şi îi vor arunca pe ei în cuptorul  cel de foc ;acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia TATĂLUI lor. Cel care are urechi de auzit să audă.
         LA  SFÂNTA  ŞI DUMNEZEIEASCA  LITURGHIE, SFÂNTA  EVANGHELIE
                      DE  LA LUCA !
Zis-a DOMNUL ucenicilor SĂI : cine vă ascultă pe voi MĂ ascultă pe MINE şi cine se leapădă de voi se leapădă de MINE ; iar cine se leapădă de MINE  se leapădă de CEL care M-a trimis pe MINE . Iar cei şaptezeci s-au întors cu bucurie, zicând: DOAMNE , şi diavolii se pleacă nouă în numele TĂU. Atunci IISUS le-a răspuns :am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată , v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului ; şi nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucuraţi de aceasta , că duhurile se pleacă vouă , ci vă bucuraţi mai ales pentru că numele voastre s-au scris în Ceruri. În ceasul acela S-a bucurat IISUS cu duhul şi a zis : TE slăvesc pe TINE, PĂRINTE, DOAMNE al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit copiilor.
Da, PĂRINTE, căci aşa a fost înaintea TA, bunăvoinţa TA.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ ŢIE !
Dragii mei.,mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ, şi vă hrăniţi sufletul cu această SFÂNTĂ  EVANGHELIE, de la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE!
Nu uitaţi că, în SFÂNTA BISERICĂ, este mântuirea sufletului nostru.
                    Cu dragoste şi preţuire, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu