sâmbătă, 30 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 1 DECEMBRIE 2013 !

         DUMINICA  A  CINCISPREZECEA ,              DUPĂ  POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH  !

                LA  UTRENIE, EVANGHELIA                      ÎNTÂIA  A  ÎNVIERII ,  DE  LA MATEI !
                         ( XXVIII, 16 -20 )

În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor IISUS şi, L-au văzut, I s-au închinat , ei  care se îndoiseră .Şi apropiindu-SE IISUS, le-a vorbit , zicând : MI s-a dat toată puterea în CER şi pe pământ.
Drept aceea , mergând , învăţaţi toate neamurile , botezându-le în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI  DUH , învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă ; şi iată , EU  sânt cu voi în toate zilele , până la sfârşitul veacului . AMIN !
        La SFÂNTA  şi  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,  SFÂNTA  EVANGHELIE 
                 DE  LA  MATEI !
                    ( XXII , 35 - 46 )

În vremea aceea s-a apropiat un învăţător de lege şi, ispitindu-L pe IISUS , L-a întrebat : Învăţătorule , care Poruncă este mai mare din lege ?
Iar IISUS i-a răspuns : să iubeşti pe DOMNUL  DUMNEZEUL  tău cu toată inima ta , cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este întâia şi cea mai mare Poruncă. Iar a doua , asemenea acesteia, este : să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două Porunci se cuprind toată legea şi Proorocii.  Şi, fiind adunaţi fariseii , i-a întrebat IISUS , zicând : ce vi se pare vouă despre HRISTOS : al cui fiu este ? Şi ei I-au răspuns : al lui DAVID . EL i-a întrebat iarăşi , cum atunci DAVID , cu duhul , îl numeşte pe EL DOMN , când zice : zis-a DOMNUL  DOMNULUI  MEU:
şezi de-a dreapta MEA până când voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale. Deci , dacă DAVID îl numeşte pe EL  DOMN , cum este fiu al lui ? Dar nimeni nu putea să-I răspundă o vorbă şi nici n-a mai îndrăznit cineva , din ziua aceea , să-L mai întrebe pe EL ceva.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE  !
                            Dragii mei,
Mergeţi cu dragoste sufletească la SFÂNTA  BISERICĂ, şi hrăniţi-vă sufletul cu aceasta Pericopă evanghelică,şi vă veţi simţi mai puternici şi mai dornici de a vă apropia cu inima, cu sufletul si cugetul de BUNUL  DUMNEZEU şi MAICA  DOMNULUI !
              Cu dragoste si cu preţuire, pentru voi toţi,                                                    Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu