sâmbătă, 2 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 3 NOIEMBRIE 2013 !

      SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA                BOGATUL  NEMILOSTIV  ŞI  
                  SĂRACUL  LAZĂR !

Zis-a  DOMNUL : ascultaţi pilda aceasta : era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, şi care petrecea în toate zilele, înconjurat de slavă. Iar un sărac, anume LAZĂR , care zăcea înaintea porţilor lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului;căci până şi câinii, venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui AVRAAM.  A murit apoi şi bogatul şi l-au îngropat. Şi în iad, ridicându-şi ochii , el care era în chinuri a văzut de departe pe AVRAAM şi pe LAZĂR în sânul lui . Atunci a strigat el şi a zis : părinte AVRAAME , fie-ţi milă de mine şi trimite pe LAZĂR să-şi întingă vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar AVRAAM a zis : fiule , adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta , şi LAZĂR aşişderea, pe cele rele ;dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea , între noi şi între voi este o prăpastie adâncă , întărită în aşa fel , ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi , ori cei de acolo la noi , să nu poată să treacă. Atunci el a zis : te rog , dar , părinte , să-l trimiţi acasă la tatăl meu , căci am cinci fraţi;să le spună acestea, ca să nu vină şi ei la acest loc de chin. AVRAAM , i-a răspuns : au pe MOISE şi pe PROOROCI , să-i asculte pe ei. Dar el a zis : nu , părinte AVRAAME ; ci dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei , se vor pocăi .Atunci AVRAAM  i-a spus : dacă nu ascultă pe MOISE şi pe PROOROCI , nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !
                                  Fraţilor !
Luaţi aminte la PERICOPA EVANGHELICĂ de astăzi, şi să nu faceţi precum BOGATUL, care nu s-a milostivit de săracul LAZĂR, bolnav şi plin de bube.
Din puţinul vostru fraţilor, daţi şi celor sărmani şi necăjiţi !
Nu treceţi cu vederea pe cei care întind mâna sau nu, ca să îi miluiţi cu ceva !
MÂNTUITORUL spune : "CINE NU  MUNCEŞTE  SĂ  NU  MĂNÂNCE "!
Da fraţilor, faceţi milostenie cu cei care nu mai pot munci,indiferent de vârsta lor ! Pe cei care îi vedeţi sănătoşi şi buni de muncă, puneţi-i la muncă,daţi-le să muncească ceva şi apoi plătiţi-i !
Dar pe bătrâni şi bolnavi, pe copiii fără de părinţi, pe văduve,pe cei din închisori, căutaţi-i şi miluiţi-i cu ce vă lasă inima !
Făcând aşa, LUI  IISUS  HRISTOS, Îi daţi !
Pentru că noi, suntem fraţi cu toţii ÎNTRU HRISTOS DOMNUL şi DUMNEZEUL nostru.
Mergeţi dragilor, la SFÂNTA BISERICĂ şi vă umpleţi sufletul şi inima de bucurie dumnezeiască ,participând la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE.
Astfel vă veţi învrednici, de  a urca treaptă cu treaptă spre ÎMPĂRĂŢIA  CERURILOR!
                         Cu dragoste şi preţuire, MARIA.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu