vineri, 29 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE SÂMBĂTĂ 30 NOIEMBRIE 2013, LA MAREA SĂRBĂTOARE A SFÂNTULUI ANDREI , CEL DINTÂI CHEMAT LA APOSTOLAT ! SFANTUL ANDREI ,ESTE OCROTITORUL ROMÂNIEI !

                          30  NOIEMBRIE  2013,                                          sărbătorim cu dragoste pe 
SFANTUL  ANDREI, CEL  DINTÂI  CHEMAT  DE  MÂNTUITOUL  LA APOSTOLAT !

                           LA  UTRENIE,
         SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA  MATEI 
                             ( IV, 18-23 ).

În vremea aceea , pe când umbla IISUS pe lângă marea Galileii, a văzut pe doi fraţi : pe SIMION , care după aceea a fost numit Petru, şi pe ANDREI fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, şi le-a zis : veniţi după MINE şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei , lăsându-şi mrejele în clipa aceea , au mers după DÂNSUL. 
De acolo, mergând EL mai departe, a văzut alţi doi fraţi :pe IACOB al lui ZEVEDEU şi pe IOAN , fratele lui, în corabie cu ZEVEDEU, tatăl lor, cârpindu-şi mrejele , şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia si pe ZEVEDEU , tatăl lor, au mers după DÂNSUL. Şi a străbătut IISUS toată Galileea , învăţând în sinagogile lor şi propovăduind EVANGHELIA împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                        AMIN !

La SFANTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, vom asculta SFANTA  EVANGHELIE de la Ioan !
                             ( I, 35- 51 )

În vremea aceea stătea IOAN şi doi dintre ucenicii lui şi privind pe IISUS,care trecea, a zis : iată MIELUL lui DUMNEZEU . Cei doi ucenici, i-au auzit grăind acestea şi au mers după IISUS. Iar IISUS, întorcându-SE şi  văzându-i  mergând după EL, i-a întrebat : ce căutaţi ? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se tâlcuieşte :ÎNVĂŢĂTORULE ), unde locuieşti ?  EL le-a zis : veniţi şi veţi vedea. Deci au mers şi au văzut unde locuia şi au rămas la EL în ziua aceea.Era ca la al zecelea ceas şi ANDREI , fratele lui SIMON  PETRU , era unul dintre cei doi care auziseră pe IOAN şi veniseră după IISUS.
Acesta a găsit întâi pe SIMON, fratele său şi i-a spus : am găsit pe MESIA (ce se tâlcuieşte : HRISTOS ). Şi l-a adus la IISUS, care, privind la el , i-a zis : tu eşti SIMON , fiul lui IONA. Tu te vei numi CHIFA (ce se tâlcuişte: PETRU ).
Iar a doua zi a vrut IISUS să meargă în Galileea şi a găsit pe FILIP şi i-a zis: vino după MINE . 
Şi FILIP era din Betsaida, din oraşul lui ANDREI şi al lui PETRU.
FILIP a găsit pe NATANAIL şi i-a zis : am găsit pe ACELA despre care a scris MOISE în lege şi au scris Proorocii , pe IISUS, FIUL lui IOSIF din Nazaret. Iar Natanail i-a zis : din Nazaret poate să fie ceva bun ? Şi FILIP i-a zis : vino şi vezi. IISUS a văzut pe Natanail venind către DÂNSUL şi a zis despre el : iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug . NATANAIL L-a întrebat : de unde mă cunoşti ?Iar IISUS, răspunzând , i-a zis : mai înainte ca FILIP să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanail şi I-a zis :  RABI , TU  EŞTI  FIUL  LUI  DUMNEZEU. TU  EŞTI  ÎMPĂRATUL  LUI  ISRAEL. 
Răspuns-a IISUS şi i-a zis :  pentru că ţi-am spus  că te-am văzut sub smochin , tu crezi ? Mai mari decât acestea veţi vedea. Apoi i-a zis :  adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea CERUL deschizându-se şi pe Îngerii LUI  DUMNEZEU suindu-se şi pogorându-se peste FIUL  OMULUI.

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
Dragii mei, sufletul vostru are nevoie de DUMNEZEU, precum avem noi nevoie de aer, ca să nu murim. Mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ, şi hrăniţi-vă sufletul cu TAINA  SFINTEI ŞI DUMNEZEIEŞTII  LITURGHII !
                    Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu