sâmbătă, 16 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE, DE DUMINICĂ 17 NOIEMBRIE 2013 !

      SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI                Duminica a XXVI-a după Pogorârea 
                           Sfântului  Duh !

În vremea aceea , chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi ,IISUS le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate , ca să le scoată afară, şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Pe aceşti doisprezece i-a trimis IISUS , povăţuindu-i şi zicându-le : în căile păgânilor să nu mergeţi şi în oraş de samarineni să nu intraţi ; ci mai mult mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
Unde veţi merge , propovăduiţi ,spunând că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Tămăduiţi pe cei bolnavi , curăţiţi pe cei leproşi ,pe cei morţi înviaţi, scoateţi pe demoni , în dar aţi luat ,în dar să daţi.

      SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA  LUCA !
          Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina !

Zis-a DOMNUL pilda aceasta : unui om bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine ,zicând : ce voi face , căci nu am unde să-mi strâng roadele mele ? Dar şi-a zis : aceasta voi face : voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi ; şi voi strânge acolo tpate roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu : suflete , acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te , mănâncă ,bea, veseleşte-te . Însă DUMNEZEU i-a zis : nebune , în această noapte vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi ?  Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în DUMNEZEU se îmbogăţeşte.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                     Amin !
                 Dragii mei,
Mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ, şi hrăniţi-vă sufletul la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA LITURGHIE, cu această Pericopă Evanghelică !

                           Fraţilor !

Nu vă adunaţi comori pe Pământ , căci le mănâncă moliile şi cariile ! 
Ci, faceţi  FAPTE  DE  MILOSTENIE, şi astfel vă veţi aduna Comori în CER !
Comorile din Cer, le putem aduna numai cât suntem în viaţă! Pe acestea le vom avea veşnic şi ne vom bucura de ele. Comorile adunate pe Pământ,sunt praf şi cenuşă, şi nu ne mântuie sufletul nostru. 
                Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu