sâmbătă, 23 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 24 NOIEMBRIE 2013 !

              DUMINICA  A  TREIZECEA 
    DUPĂ  POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH  !
     SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA  !

În vremea  aceea un om oarecare s-a apropiat de  IISUS şi L-a întrebat , zicând : Învăţătorule  bune , ce  să fac  ca să moştenesc viaţa veşnică ? Iar IISUS i-a zis : pentru ce MĂ numeşti bun ? Nimeni nu este bun, decât numai singur DUMNEZEU. Ştii PORUNCILE : să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi , să nu fii mărturie mincinoasă ; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
Iar el I-a răspuns : toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.
Auzind acestea , IISUS i-a zis : încă una îţi mai lipseste . Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în Ceruri. Dar el, auzind acestea , s-a întristat, căci era foarte bogat.
Văzându-l că s-a întristat , IISUS  a zis : cât de greu vor intra în Împărăţia LUI  DUMNEZEU, cei ce au averi! Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului , decât pentru bogat să intre în Împărăţia LUI  DUMNEZEU. Iar cei care au auzit acestea , au zis : atunci cine poate să se mântuiască? Iar DÂNSUL a raspuns : cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt cu putinţă la DUMNEZEU.

                SFÂNTA  EVANGHELIE
                          DE LA MATEI !
Zis-a DOMNUL către ucenicii SĂI : voi sunteţi LUMINA lumii. Nu poate cetatea să se ascundă, când stă deasupra muntelui;nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeşnic , ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor , pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe TATĂL vostru CEL din Ceruri. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii ; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta Cerul şi Pământul , o iotă sau o cirtă nu va trece din Lege, până ce nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una din aceste PORUNCI foarte mici şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în Împărăţia Cerurilor ; iar cel care va face şi va învăţa, acela mare se va chema în Împărăţia Cerurilor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                     AMIN !
Dragilor, mergeţi cu dragoste la SFÂNTA  BISERICĂ, şi vă hrăniţi sufletul cu dumnezeiasca LITURGHIE, şi-l adăpaţi împlinind CELE  10  PORUNCI ale DOMNULUI !
Dăruiţi DRAGOSTE sufletească şi veţi primi DRAGOSTE dumnezeiască .
                       Tot cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu