duminică, 10 noiembrie 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 10 NOIEMBRIE 2013 !

         DUMINICA  A  DOUĂZECI  ŞI  CINCEA,           DUPĂ  POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH !
                 SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA                 SFÂNTUL  APOSTOL  ŞI  EVANGHELIST
                                 LUCA !

În vremea aceea a venit la IISUS un învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L : Învăţătorule , ce să fac eu ca să moştenesc viaţa cea de veci ? Dar IISUS l-a întrebat : ce este scris în Lege? Cum citeşti ? Iar el răspunzând , a zis : să iubeşti pe DOMNUL  DUMNEZEUL  tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată virtutea ta şi din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Atunci IISUS i-a spus : drept ai răspuns , fă aceasta şi vei fi viu. Dar el , voind să se îndreptăţească pe sine , a zis către IISUS : şi cine este aproapele meu ? Iar IISUS, răspunzând , a zis : un om oarecare se cobora din IERUSALIM în IERIHON şi a căzut între tâlhari, care , după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit , s-au dus , lăsându-l abia viu. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea , dar, văzându-l , a trecut pe alături.Tot aşa şi un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el şi văzându-l , i s-a făcut lui milă de el şi , apropiindu-se , i-a legat rănile turnând peste ele untdelemn şi vin; apoi , punându-l pe dobitocul său , l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut grijă de el. Iar a doua zi , la plecare, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis : ai grijă de el şi ce vei mai cheltui , când mă voi întoarce , eu îţi voi da înapoi. Deci care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor ?Iar el a răspuns : cel care a făcut milă cu el.Atunci IISUS a zis către el : du-te de fă şi tu asemenea.
Fraţilor ! Mergeţi şi voi la SFÂNTA  BISERICĂ, sorbiţi cu sufletul SFÂNTA  ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE, şi urmaţi PILDA  SFINTEI EVANGHELII de astăzi, căci numai aşa, vă veţi bucura de VIAŢA cea VEŞNICĂ şi vă va fi vouă bine, şi în viaţa aceasta grabnic trecătoare.
                Cu dragoste şi preţuire, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu