luni, 16 iulie 2018

MARIA ! ŢINE LUMEA MAI APROAPE !


                                       15 Iulie 2018,ora 13,23 !

                                        Dragii mei,

Astazi la pranz ,cand abia venisem de la Sfanta Biserica acasa,aud glas care ma striga pe nume .
Glasul spunea asa:

               "Să dea Dumnezeu si Maica Domnului ca prin tine ,Dumnezeu sa ozoneasca faptele....!
Maria, ţine Lumea mai aproape !"

Prieteni dragi, rămân uimita de toate cate aud, si scriu repede in caietul meu de suflet.
Iar acum, sunt prezenta aici trup si suflet,inima si cuget, pentru a scrie toate cate Bunul Dumnezeu imi ingaduie ca eu sa vad si s-aud.
Imagine similarăImagini pentru prea sfanta treime
Imi doresc din toata inima ca sa ţin Lumea mai aproape decat pana acum, prin ceea ce voi scrie aici de la Duhul Cel Prea Sfant,precum si prin Cartile pe care le voi scrie in continuare.
Dragii mei ,fie ca Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului sa va ocroteasca pe toti alaturi de toti cei dragi voua, si sa va daruiasca sanatate si multa Lumina in suflet.
                                   Cu dragoste,Maria.

duminică, 15 iulie 2018

RUGACIUNEA LUI IISUS !


                        Duminica 15 Iulie 2018,

Rugăciunea lui Iisus, armă duhovnicească împotriva diavolului !

Icoana Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, și Sfânta Cruce
Orice rugăciune este o lovitură dată diavolului.
Sfântul Teofan Zăvorâtul, traducătorul în limba rusă al Filocaliei, ne îndeamnă ca, chiar dacă ne rugăm prost, chiar dacă simţim că rugăciunea noastră nu se înalţă atât cât am dori şi roadele ei întârzie să apară, să ne rugăm totuşi în continuare, deoarece diavolii cunosc puterea rugăciunii şi ajutorul pe care îl dobândesc de la Dumnezeu rugătorii şi de aceea fug.
Rugăciunea, ne încredinţează Evagrie Ponticul, este cea mai înaltă lucrare a minţii, utilizarea ei cea mai înaltă şi, de aceea, este şi cea mai ispitită de diavoli.
Prin urmare, fiecare formă de meditaţie la Dumnezeu, şi, în mod deosebit fiecare rugăciune este o tămâie care împrăştie şi izgoneşte lucrarea acestor duhuri rele, însă o eficienţă deosebită în lupta noastră împotriva acestor duhuri rele o are rugăciunea lui Iisus, o rugăciune care se poate rosti de către oricine, oricând şi oriunde. De aceea, ea este o rugăciune la toată nevoia, de tot locul, de toată vremea sau la tot ceasul.
În cadrul rugăciunii lui Iisus, locul esenţial îl ocupă invocarea sau pomenirea numelui Său. Paza inimii sau trezvia, spre care tinde rugătorul, se realizează prin pomenirea neîncetată a numelui lui Iisus, prin care sunt îndepărtate toate ispitele.
Spiritualitatea filocalică acordă o valoare şi un rol deosebit numelui lui Iisus. Isihie Sinaitul vorbeşte despre „dulcele şi bunul nume al lui Iisus”, care aduce, cu adevărat, pace sufletului şi golire de gânduri pătimaşe, iar Filotei Sinaitul ne spune că prin invocarea cu credinţă a „numelui sfânt şi prea cinstit al Domnului Iisus”, rugătorul află reazemul esenţial, ajutorul fundamental în lucrarea sa.
Prin invocarea neîncetată a lui Dumnezeu, ne curăţim inima noastră de gândurile pătimaşe şi izgonim pe vrăjmaşii spirituali din ea, ne vindecăm de „răul uitării şi de cele ce izvorăsc din ea”. Prin chemarea lui Dumnezeu, mintea primeşte o schimbare dumnezeiască.
Chemarea continuă a lui Iisus nimiceşte nu numai patimile, ci şi lucrarea lor.
În lipsa preasfântului şi preadulcelui nume, „totul se surpă în chip înfricoşat, mai bine zis, nimic nu mai avem din cele ce ne sunt de folos”, iar avându-l pe acesta în suflet, „tot ce ne este potrivnic se depărtează, nici un bine nu ne mai lipseşte şi nimic nu ne este cu neputinţă ”.
Chemarea, invocarea sau pomenirea numelui Domnului este „lucrare înfricoşătoare şi prea cinstită, mai presus de orice nume şi lucrare”, „născătoare de lumină şi desfătare, ce nu se poate învăţa decât prin experienţă”.
Precum fără corabie nu se poate trece marea, tot la fel, fără rugăciunea şi chemarea neîncetată a lui Iisus, nu este cu putinţă a izgoni momeala gândului rău”.
Monah cu mătăniile în mâini
Monah cu mătăniile în mâini
Numele lui Iisus „biciuieşte pe vrăjmaşi”. Chemarea lui Iisus preface în cenuşă amăgirile drăceşti, nepermiţându-le „să-şi arate minţii în oglinda cugetării, nici începutul intrării, pe care unii o numesc momeală, nici vreun chip oarecare şi nici să grăiască niscai cuvinte în inimă”.
Numele lui Iisus opreşte orice ispită, orice „chip drăcesc” să pătrundă în planul conştiinţei, nimicindu-l încă din starea de momeală sau chiar şi mai mult, de „cuvânt interior”.
Numele Domnului nostru Iisus Hristos, coborând în adâncul inimii, „smereşte pe balaurul care stăpâneşte pe întinderile ei”.
Prin aducerea aminte continuă a numelui lui Iisus, se curăţă văzduhul inimii şi al minţii de nourii întunecoşi şi de vânturile duhurilor răutăţii.
În acest orizont curăţit de orice patimă şi de orice păcat, străluceşte lumina dumnezeiască a lui Iisus.
Această pomenire a Domnului Iisus întoarce sufletul la strălucirea sa firească, dă inimii formă dumnezeiască, naşte în mintea rugătorului o „anumită stare dumnezeiască”.
Numele lui Iisus, strigat cu curăţie în adâncul inimii, e un izvor nesecat din care izvorăsc cu prisosinţă toate bunătăţile.
Filotei Sinaitul ne spune că „pomenirea bucuroasă a lui Dumnezeu, adică a lui Iisus, obişnuieşte să împrăştie cu iuţimea inimii şi cu încruntarea mântuitoare toate vrăjile gândurilor, înţelesurile, cuvintele, nălucirile, chipurile întunecoase şi, simplu vorbind, toate mijloacele prin care luptă cu aprindere atotpierzătorul, căutând să înghită sufletele.
Iar Iisus cel chemat le arde pe toate cu uşurinţă, căci în nimic altceva nu se află mântuirea noastră decât în Iisus Hristos.
Numele Domnului Hristos, chemat neîncetat, ne uşurează de toate greutăţile şi, cu vremea, când ne obişnuim şi ne îndulcim cu el, ajungem să cunoaştem prin cercare că acest lucru nu e cu neputinţă, nici greu, ci cu putinţă şi uşor”.
Alături de numele Domnului Iisus, o putere mare şi un ajutor puternic ne dau, în lupta aceasta nevăzută, îngerul păzitor al vieţii noastre, cel prezent lângă noi încă din clipa Botezului, sfântul ocrotitor al vieţii noastre, adică sfântul al cărui nume îl purtăm, precum şi toate puterile îngereşti şi cetele sfinţilor, atunci când le chemăm cu credinţă, cu viaţă curată şi prin rugăciune stăruitoare.

Sursa: Nevoitor, Război în văzduhul inimii. Cuvinte ale Părinților filocalici despre războiul nevăzut, Editura Credința Strămoșească, 2001, pp. 122-125.

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA,LA DUMINICA A SAPTEA DUPĂ RUSALII !


                               Image result for parintele cleopa imagini
Predica la Duminica a VII-a dupa Rusalii
( Despre minunile lui Dumnezeu si minunile sfintilor )
Mare esti, Doamne, si minunate sint lucrurile Tale si
nici un cuvint nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale (Slujba aghiazmei mari)


Iubiti credinciosi,
Astazi, cind Sfinta Evanghelie ne prezinta doua din minunile savirsite de Mintuitorul nostru Iisus Hristos si anume vindecarea a doi orbi si a unui demonizat si mut, m-am gindit sa vorbesc despre minunile facute de Dumnezeu si de sfintii Lui. Daca veti asculta cu luare aminte, veti intelege marea deosebire dintre minunile lui Dumnezeu si cele ale sfintilor.
Sa stiti ca Dumnezeu este izvorul fara de margini al tuturor minunilor, deoarece puterea Lui este nemarginita si intelegerea lui este neajunsa de minte. Deosebirile minunilor Lui, fata de cele facute de sfinti sint acestea: Dumnezeu Cel in Sfinta Treime-inchinat, Tatal, Fiul si Duhul Sfint, a facut minuni mari direct asupra lumii Sale, precum: rapirea lui Enoh la cer (Facere 5, 24; Evrei 11, 5); amestecarea limbilor (Facere 11, 7); orbirea locuitorilor Sodomei (Facere 19, 11); prefacerea femeii lui Lot in stilp de sare (Facere 19, 26); glasul ceresc in rug (Iesire 3, 2-5); toiagul lui Moise prefacut in sarpe (Iesire 4, 2-4); mina lui Moise acoperita de lepra (Iesire 4, 6-7); prepelitele (Iesire 16, 13); glasul Domnului in Sinai (Iesire 20, 22).
Dumnezeu a facut minuni marite si infricosate, care nu s-au mai savirsit in tot pamintul si neamul (Iesire 14, 20): trecerea lui Israel prin Marea Rosie (Iesire 14, 20-22); nimicirea lui Senaherib (IV Regi 19, 35); glasul din cer catre Nabucodonosor (Daniel 4, 28).
Iata si citeva minuni facute in legea Harului; Pogorirea Sfintului Duh in chip de porumbel (Matei 3, 16); glasul din cer la botezul lui Iisus (Matei 3, 17; Marcu 1, 11; Luca 3, 22); glasul Tatalui din cer la Schimbarea la Fata a Domnului (Matei 17, 5; Marcu 9, 7); intunericul si semnele la moartea lui Iisus Hristos (Matei 27, 45, 51-53; Marcu 15, 33; Luca 23, 44-45); Catapeteasma bisericii rupta (Marcu 15, 38); limbile de foc la Cincizecime si darul vorbirii in limbi (Fapte 2, 2-3); eliberarea Apostolilor din inchisoare (Fapte 12, 8-9) si multe altele.
Puterea lui Iisus Hristos este asemenea Tatalui si lucrarea Lui este impreuna cu a Tatalui (Ioan 5, 17). Minunile lui Iisus Hristos in Legea Harului au fost deosebite de cele ce s-au facut de Dumnezeu in Legea Veche. Dar si sfintii au facut minuni prin puterea data lor de la Duhul Sfint. Insa ele se deosebesc de cele facute de Dumnezeu. Pentru ca sfintii nu au savirsit minuni directe asupra intregii lumi, cum a facut si face Dumnezeu pururea. Apoi sfintii au luat darul facerii de minuni numai prin post si rugaciune multa catre Dumnezeu (Iesire 24, 18; 34, 28; Deuteronom 9, 18; Luca 2, 37; Fapte 10, 30; 14, 23).
Mintuitorul a facut minunile cu a Sa porunca si datorita puterii Sale (Ioan 19, 11; 5, 17; 19, 21-26). El a facut minuni pe care nimeni din oameni nu le-a mai facut (Matei 9, 33; Marcu 2, 12; Ioan 21, 25), pe cind sfintii au facut minuni numai prin darul si puterea primita de la Dumnezeu (Fapte 3, 12). Apoi sfintii au facut minuni la porunca lui Dumnezeu (Iesire 4, 3; 6, 7; Numerii 20, 8-9).
Dumnezeu insa nu primeste porunca de la nimeni ca sa faca minuni, ci toate cite voieste le face in cer si pe pamint (Psalmi 76, 13; 85, 9; 113, 11).
Minunile Mintuitorului nostru Iisus Hristos au fost profetite mai inainte de Duhul Sfint prin gura sfintilor Sai prooroci. Asa de exemplu marele prooroc Isaia prin Duhul Sfint a aratat ca Mintuitorul va lumina orbii, va da auz surzilor, va da grai mutilor si vedere orbilor, zicind: "Atunci va sari schiopul ca cerbul si limpede va vorbi limba gingavilor". Iarasi zice despre dezlegarea celor legati de duhuri necurate si pentru cei orbi ca va deschide ochii orbilor, si va scoate din legaturi pe cei legati (Isaia 35, 5; 42, 8). Minunile sfintilor s-au facut cu un scop anumit cind a binevoit Dumnezeu si unde a voit El (Iesirea 7, 20-21; Fapte 1, 16; II Petru 1, 21).
Vedem iarasi ca sfintii au facut minuni putine, iar Mintuitorul ca Dumnezeu a facut tot felul de minuni pe care nimeni din oameni nu le-a putut face (Matei 9, 33; Marcu 2, 12; Ioan 15, 24). Toate minunile sfintilor au fost facute nu prin puterea lor, ci de Dumnezeu prin ei, ca sa se implineasca cuvintul Scripturii care zice: Sfintilor care sint pe pamintul Lui minunate a facut Domnul voile Sale intru dinsii (Psalmi 15, 3). Sfintii au facut minuni si ei, ca sa arate puterea lui Dumnezeu, precum scrie: Minunat este Dumnezeu intru sfintii Lui, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67, 36).
Sa stim ca Dumnezeu a facut, face si va face tot felul de minuni in vecii vecilor, atit in cer si pe pamint. In schimb, sfintii pot face minuni si pot prooroci numai cind voieste si unde voieste Dumnezeu. Vedem ca sfintii Apostoli, care luasera de la Dumnezeu darul si puterea de a face minuni n-au putut scoate duhul cel rau din omul lunatic cind au voit ei (Matei 17, 16; Marcu 9, 20). Sfintul prooroc Elisei, macar ca luase de la Dumnezeu dar indoit de a face minuni mai mari decit Ilie proorocul, n-a cunoscut scirba cea mare a femeii sunamitence, careia ii murise copilul pentru ca Domnul a ascuns de la el lucrul acesta (IV Regi 4, 27).
Vedem iarasi ca Sfintul Antonie cel Mare, care luase de la Dumnezeu darul facerii de minuni in diferite imprejurari, n-a putut scoate duhul cel rau din femeia indracita, macar ca s-a nevoit mult cu post si rugaciune. Pe acest duh rau l-a scos ucenicul sau, Sfintul Pavel cel simplu. Sfintul Antonie n-a cunoscut pe diavolul cel viclean care se prefacea ca este om pacatos si ca vine sa se pocaiasca (a se vedea Viata Sfintului Antonie cel Mare, in 17 ianuarie).
Iubiti credinciosi,
V-am vorbit pe scurt despre minunile lui Dumnezeu si despre minunile sfintilor si am aratat ca darul facerii de minuni se da de Dumnezeu numai celor desavirsiti, cui voieste si cit voieste El. Prin minuni Dumnezeu Isi arata atotputernicia, bunatatea si iubirea Sa fata de oameni si de intreaga creatie. Scopul pentru care Dumnezeu si sfintii Sai fac minuni este preamarirea numelui Sau in cer si pe pamint, intarirea si apararea dreptei credinte in lume, calauzirea si mintuirea oamenilor, si izgonirea duhurilor rautatii dintre noi.
Minunile arata in chipul cel mai convingator si direct ca Dumnezeu este Creatorul si Stapinul intregii lumi, ca El are mila de oameni si asteapta pocainta lor si ca da aceeasi putere de a face minuni tuturor celor ce se tem de dinsul. Iar daca oamenii se indoiesc de Dumnezeu chiar cind se afla in fata unor adevarate minuni, inseamna ca mintuirea lor este in mare primejdie.
Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor, iar minunile sint semnul vazut al puterii si iubirii Sale. Caci credinta in Dumnezeu daca nu savirseste minuni, nu este adevarata. Despre aceasta spune si proorocul David: Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu esti Dumnezeu care faci minuni (Psalm 76, 13). Si in alt psalm zice: Dumnezeul nostru in cer si pe pamint toate cite a voit a facut (Psalm 113, 11). De aceea cel ce se impotriveste minunilor sau se indoieste de adevarul lor, acela tagaduieste Sfinta Scriptura, tagaduieste Revelatia divina si pe Insusi Dumnezeu si nu se poate mintui pentru ca nu duce nici un suflet in imparatia lui Dumnezeu. Or, credinta crestina si revelatia divina sint intemeiate si intarite de minuni, adica de fapte si lucruri supraomenesti savirsite de Dumnezeu mai presus de mintea si intelegerea noastra. Prin minuni se slaveste Cel Preainalt, iar oamenii se intaresc in credinta si se mintuiesc.
Sa stiti, fratii mei, ca minunile s-au facut vesnic: si inainte de intemeierea lumii, si inainte de darea Legii, si inainte de venirea lui Hristos pe pamint, si dupa intruparea Cuvintului si astazi se fac minuni si in veci se vor face si nu vor inceta niciodata. Cele mai mari minuni ale lui Dumnezeu insa, sint doua: crearea lumii vazute si nevazute din nimic, numai prin cuvint si innoirea lumii prin intruparea, nasterea Domnului din Fecioara Maria si invierea Lui din morti, ce nu pot fi intelese de noi oamenii.
Ce este universul in negraita sa frumusete si ordine, daca nu o mare minune a Creatorului care uimeste pina si pe ingeri? Ce este omul, atit de minunat creat, daca nu o nepatrunsa minune a Creatorului? Ce este crestinismul care a biruit paginismul si pe diavol daca nu cea mai mare minune a lui Hristos inviat din morti? Din singele Domnului rastignit pe Golgota si din lumina Sfintului Mormint a rasarit o lume noua, o Biserica noua si o lege noua marturisita si aparata de doua mii de ani prin jertfa a nenumarate milioane de crestini apostoli, ierarhi, martiri, sfinti si drepti.
Intr-adevar, crestinismul este una din marile minuni ale Preasfintei Treimi pe pamint. Caci Tatal a trimis pe Fiul Sau in lume, iar Fiul S-a jertfit si Sfintul Duh a facut sa se vesteasca cuvintul si sa lucreze mintuirea neamului omenesc. Zadarnic s-au ostenit dusmanii lui Hristos sa biruiasca Biserica, sa inlocuiasca Evanghelia si sa infringa crestinismul. Lupta a fost si este crincena, potrivnicii tot mai multi, jertfele tot mai mari, dar si crestinismul tot mai tare si de nebiruit, pentru ca la cirma Bisericii se afla Domnul nostru Iisus Hristos inviat din morti.
Iubiti credinciosi,
Fiecare dintre noi am vazut in viata unele minuni si fapte mai presus de mintea noastra, savirsite fie cu noi, fie cu cei din jurul nostru. Fiecare, mai ales cind sintem bolnavi, in fata mortii sau a unei mari primejdii, cerem staruitor sa faca Dumnezeu o minune cu noi si sa ne scape de moarte, de primejdie, de boala, sa ne ajute la examene, la operatie, la necazul care ne apasa. Fiecare ne inchinam in biserica, dam slujbe la Sfintul Altar, sarutam sfintele icoane, aprindem luminari si spunem lui Dumnezeu, Maicii Domnului si sfintilor Lui necazul nostru, cu speranta ca ni se va indeplini cererea. Dar aproape intotdeauna uitam sa ne recunoastem nevrednicia si sa ne intrebam cu smerenie: "Doamne, oare sint vrednic eu pacatosul de mila Ta? Sint vrednic sa faci o minune atit de mare cu mine cel plin de pacate?"
Multi cer ajutor si asteapta minuni de la Dumnezeu, dar putini sint pe care ii miluieste si le asculta rugaciunea. Si aceasta pentru ca nu cer ceea ce trebuie spre folos si mintuire sau pentru ca sint nevrednici de ajutorul lui Dumnezeu si al sfintilor Lui din cauza pacatelor care ii stapinesc. De aceea cerem mult, dar primim mai putin pentru ca Dumnezeu face minuni numai cu acei care au credinta tare si se roaga mult cu smerenie, cu lacrimi si cu post. Domnul miluieste si sfintii ajuta cu rugaciunile lor mai intii pe acei care sint milostivi in dragoste si-si cresc copiii in frica de Dumnezeu. Pe acestia ii miluieste mai mult. Cu acestia face adevarate minuni, pentru ca au credinta mai multa, iarta mai mult, iubesc mai mult si au inima smerita.
Sa cerem lui Dumnezeu mai intii iertarea pacatelor si mintuirea sufletului, apoi sa cerem cele pamintesti. Sa invatam a ne ruga cu credinta, avind drept pilda pe cei orbi vindecati din Evanghelia de astazi. Ca aceia mergeau dupa Mintuitorul si strigau cu credinta: Miluieste-ne pe noi, Fiul lui David! Iar daca Domnul ne va intreba ca si pe aceia: Credeti ca pot sa fac Eu aceasta?, noi sa raspundem din toata inima: Da, Doamne! Credem ca Tu ai facut cerul si pamintul! Credem ca Tu ai creat pe ingeri si pe oameni! Credem ca Tu Te-ai intrupat din Fecioara si ai inviat din morti, pentru a noastra mintuire! Credem in Evanghelie si in puterea Sfintei Cruci! Credem in mila si minunile Tale! Revarsa mila si harul minunilor Tale peste noi toti, ca sa Te slavim si sa Te laudam in veci. Amin.

SFANTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A SAPTEA DUPĂ RUSALII !


                          15 Iulie 2018!

                             Sfânta  Evanghelie ,
                     din  Duminica  a Şaptea,
                  după Pogorârea  Sfântului Duh !

                          LA  UTRENIE,

             SFÂNTA  EVANGHELIE ,
              A  ŞAPTEA  A  ÎNVIERII  !
                                       
                De la Matei, ( IX , 9 - 13 )

În vremea aceea , trecând Iisus a văzut pe un om cu numele de Matei,care şedea la vamă , şi i-a zis : vino după Mine . Şi sculându-se , a mers  după Dânsul. Iar când şedea Iisus la masă , în casă , mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masa împreună cu Iisus şi ucenicii Lui. Şi fariseii, văzând una ca aceasta , au zis ucenicilor Săi : pentru ce mănâncă şi bea Învăţătorul vostru cu vameşii  şi cu păcătoşii? 

               Imagini pentru iisus mananca cu vamesii
Iar Iisus auzind  , a zis către ei : n-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi , ci cei bolnavi. Duceţi-vă deci de învăţaţi ce înseamnă cuvintele : milă voiesc ,iar nu jertfă ; căci n-am venit să chem pe cei drepţi , ci pe cei păcătoşi ,la pocăinţă .
                                 şi 
              Sfânta Evanghelie de la Luca !
                         (XXI, 12 - 19 )
Zis- a Domnul către ucenicii Săi : păziţi-vă de oameni , pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la Împăraţi şi la dregători , din pricina numelui Meu . Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri .
Şi veţi fi daţi şi de părinţi , şi de fraţi, şi de rudenii , şi de prieteni ; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii , din pricina numelui Meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră , vă veţi păstra sufletele voastre.
Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !

             La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                    ( XV, 17-27; XVI, 1-2 )

Zis-a Domnul ucenicilor Săi : aceasta vă poruncesc vouă : să vă iubiţi unul pe altul . Dacă vă urăşte pe voi Lumea , gândiţi-vă că M-a urât întâi pe Mine . Dacă aţi fi din Lume, Lumea ar iubi pe al său; dar pentru că nu sunteţi din Lume, ci Eu v-am ales pe voi din Lume, de aceea vă urăşte pe voi lumea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul Său. Dacă M-au prigonit pe Mine , şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui Meu, fiindcă nu ştiu pe Cel care M-a trimis pe Mine. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi grăit lor, păcat nu ar avea ; acum însă nu au cuvânt de îndreptăţire pentru păcatul lor.Cel care Mă urăşte pe Mine,şi pe Tatăl Meu ÎL urăşte. De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut , păcat n-ar avea ; şi totuşi ,după ce le-au văzut , M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor : M-au urât pe nedrept . 
                   Imagini pentru iisus mananca cu vamesii       
Iar când va veni Mângâietorul , pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl , Duhul Adevărului , care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine. Încă şi voi mărturisiţi , pentru că sunteţi de la început cu Mine .

                    Imagini pentru DUHUL SFANT IMAGINI
Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi şi chiar va veni vremea , când oricine vă va ucide pe voi , va crede că aduce slujbă Lui Dumnezeu. 
                                     ŞI 
              Sfânta Evanghelie de la Matei , 
                 (IX, 27-35 )  

Îvremea aceea , pe când trecea Iisus , s-au luat după Dânsul doi orbi ;aceştia strigau şi ziceau : miluieşte-ne pe noi , Fiule al lui David ! Iar după ce a intrat El în casă , au venit la Dânsul orbii şi i-a întrebat Iisus : credeţi că pot să fac Eu aceasta ? Răspuns-au Lui :  da, Doamne ! Atunci s-a atins de ochiilor, zicând : după credinţa voastră fie vouă ! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime , zicând : vedeţi, nimenisă nu ştie. Însă ei , după ce au ieşit ,au raspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut , având diavol.Şi fiind scos afară diavolul , a grăit mutul ; iar mulţimile se minunau , zicând : niciodată nu s-a mai văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau : cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Şi Iisus strabătea prin toate oraşele şi satele , învăţînd în sinagogile lor ,propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă în popor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !

                                Dragii mei, 
 Suntem înzestraţi de Bunul Dumnezeu şi de Maica  Domnului,cu răbdare şi voinţă, pentru ca să alegem în viaţă după inima noastra, după sufletul nostru şi să nu ne abatem de la împlinirea Poruncilor Sale. 
Să strigăm şi noi dragii mei, precum cei doi orbi :
"Iisuse Fiul Lui David, miluieste-ne pe noi !"

Şi vom cunoaste pe Dumnezeu, cum nu L-am cunoscut niciodată, si că întotdeauna, numai în Sfânta Biserică ,vom dobândi mântuirea sufletului nostru.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !
               Cu dragoste si preţuire, Maria.
                           

"NEBUNI " SUNT CEI CARE NU CRED IN DUMNEZEU !!!


                                           14 Iulie 2018,ora 3,45 zori de zi !

                                      Dragii mei,

Astazi dimineata in zori,ma trezeste un glas care intreaba:

             "Tu crezi in Dumnezeu ?
Iar un alt glas raspunde:
              Da ! Cred in DUMNEZEU si-n PREA SFANTA NASCATOARE de DUMNEZEU !

Şi iarasi intreaba cu uimire :

             DA? Dar nu te temi ca esti nebun ?

Iar raspunsul a venit de la un glas duios care graieste asa:

              Nu ! Numai cei ce n-au Credinţă sunt nebuni !"

Si cu adevarat este asa dragii mei !
Noi nu suntem singuri pe lume! Avem un CREATOR ,care se numeste DUMNEZEU !
EL ne-a creat după CHIPUL si asemanarea SA .
Cine IL neaga pe DUMNEZEU sau pe MAICUTA DOMNULUI,va avea parte de o JUDECATA aspra si dreapta in acelasi timp de catre IMPARATUL CERESC IISUS HRISTOS,DOMNUL si MANTUITORUL nostru al tuturor.
Iar daca mai si batjocoresc pe cei care cred,sau aduc injurii DUHULUI SFANT , isi atrag lor păcate si mai mari.
Prieteni dragi, sa credem cu toata fiinta noastra in PREA SFANTA TREIME si-n MAICA PREA CURATA FECIOARA MARIA.
Sa ne rugam in fiecare clipă cu inima si cu sufletul ,pentru ca RUGACIUNEA noastra sa fie auzita de DUMNEZEU si de MAICA DOMNULUI, si sa ne ajute cu Mila si cu Dragostea Sa.
                             Imagini pentru maica domnului
Sa fim buni si milostivi,sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine fratilor, si sa nu ne indepartam niciodata de PORUNCILE DOMNULUI. Sa le respectam si sa le-mplinim cu dragoste si din dragoste.Asa sa ne ajute PREA SFANTA TREIME si MAICA LUMINII,Amin !
                                   Cu dragoste,Maria.
11 MARTIE ! JUSTITIA FACE JUSTITIE PENTRU DUMNEZEU !


      Imagini pentru JUSTITIE IMAGINI     


                                     14 Iulie 2018,ora 6,11 dimineata  !


                                      Dragii mei,

                            Imagini pentru dumnezeu.

În aceasta dimineata m-a trezit un glas din Cer,un glas divin care spunea asa:

                    "11 Martie !
                  Justitia face Justitie pentru DUMNEZEU !"
După care dragilor, glasul dispare iar eu ma grabesc a scrie toate in caietul meu de suflet.
Acum dragii mei, vom nadajdui ca si pana acum in BUNUL DUMNEZEU si-n MAICUTA DOMNULUI ,si vom astepta cu dragoste si cu rabdare ziua de 11 Martie ca sa vedem ce inteles au aceste cuvinte divine.
Sa ne rugam la PREA SFANTA TREIME si la PREA CURATA FECIOARA MARIA ca sa aiba grija si mila de noi Fiii Săi si sa ne apere de tot răul si de tot necazul ,Amin.
                                     Cu dragoste,Maria.

sâmbătă, 14 iulie 2018

UN INCENDIU URIAS SPRE EST !


                                        Noapte de 13-14 Iulie 2018,ora 2,05 !

                                              Dragii mei,

În aceasta noapte in timp ce scriam aici pe BLOG, desi eram cu ochii pe monitor,vad in sptele meu inspre Est,vad cum mai multe case,sau casa si anexe a luat foc.
Era un INCENDIU urias dragilor.
Imagini pentru incendiiImagini pentru incendii.
Prieteni dragi, vom auzi din nefericire de un astfel de INCENDIU urias,dar sa nadajduim ca nu vor fi si pierderi de vieti omenesti.
Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului,ca sa apere cu Mila si cu Dragostea Sa ,pe toti cei care, se vor afla in acel moment in mijlocul focului.
                                       Cu dragoste,Maria.