miercuri, 9 noiembrie 2016

TATĂL, DEOPOTRIVA CU FIUL !!!

                             5 Noiembrie 2016,ora 9,45 dimineata !

                                        Dragii mei,

Auzim adesea ,despre neintelegerile dintre catolici si ortodocsi.
Iata am adus aici, un link care explica clar,diferentele dintre catolici si ortodocsi :

Credinta ortodoxa: Ortodocși și catolici - deosebiri și asemănări

credinta-dreapta.blogspot.com/.../ortodocsi-si-catolici-...
Apr 28, 2015 - Atât noi, ortodocşii, cât şi catolicii formăm marea familie creştină. ... a facut ca diferentele dintre cele doua biserici sa se adânceasca si mai mult, ...
You visited this page on 11/8/16.

                                   Image result for SFANTA TREIME.
În dimineața zilei de 5 noiembrie 2016,eram in tren , si ma indreptam spre IASI,la SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA.
Când ,aud un glas care spune asa:
 

                        ” Sfânta Treime !
                  Fiul ! 
Si vad scris dragilor, scris in albastrul noptii ce mi se arătase,vad scris cu Lumina alba asa:
                     Tatăl ,deopotrivă cu Fiul !”   
Asa este dragilor! Dumnezeu Tatăl este Unul si Acelasi cu Fiul ! 
Iar Duhul Cel Prea Sfant, purcede si de la Tatal si de la Fiul ! 
Sa ne rugam dragii mei, PREA SFINTEI TREIMI si MAICII LUI DUMNEZEU,ca sa ne ajute in toate câte avem de indurat in aceasta lume, si sa ne intareasca in Credință,pentru ca sa ne mântuim sufletul. 
Mai jos dragilor, am postat SFANTA EVANGHELIE din care reiese clar,precum că :TATAL este deopotriva cu Fiul.
                             Cu dragoste,Maria.
 
 Sfânta Evanghelie după Ioan
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Capitolul 5

1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.
2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare.
3. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.
4. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut.
5. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani.
6. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos?
7. Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.
8. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă.
9. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă.
10. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul.
11. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă.
12. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă?
13. Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.
14. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.
15. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.
16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta.
17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez.
18. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.
19. A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai.
20. Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată toate câte face El şi lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă miraţi.
21. Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte.
22. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
23. Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis.
24. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.
25. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
26. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine;
27. Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.
28. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
29. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.
30. Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis.
31. Dacă mărturisesc Eu despre mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
32. Altul mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată este mărturia pe care o mărturiseşte despre Mine.
33. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit adevărul.
34. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci spun aceasta ca să vă mântuiţi.
35. Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui.
36. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
37. Şi Tatăl care M-a trimis, Acela a mărturisit despre Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi văzut vreodată, nici faţa Lui nu aţi văzut-o;
38. Şi cuvântul Lui nu sălăşluieşte în voi, pentru că voi nu credeţi în Cel pe care l-a trimis Acela.
39. Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.
40. Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă!
41. Slavă de la oameni nu primesc;
42. Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.
43. Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi.
44. Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?
45. Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl; cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi nădăjduit.
46. Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, căci despre Mine a scris acela.
47. Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede în cuvintele Mele?

Ioan 10

1. Adevarat, adevarat va spun ca cine nu intra pe usa in staulul oilor, ci sare pe alta parte, este un hot si un talhar.
2. Dar cine intra pe usa este pastorul oilor.
3. Portarul ii deschide, si oile aud glasul lui; el isi cheama oile pe nume, si le scoate afara din staul.
4. Dupa ce si-a scos toate oile, merge inaintea lor; si oile merg dupa el, pentru ca ii cunosc glasul.
5. Nu merg deloc dupa un strain; ci fug de el, pentru ca nu cunosc glasul strainilor."
6. Isus le-a spus aceasta pilda, dar ei n-au inteles despre ce le vorbea.
7. Isus le-a mai zis: "Adevarat, adevarat va spun ca Eu sunt Usa oilor.
8. Toti cei ce au venit inainte de Mine sunt hoti si talhari; dar oile n-au ascultat de ei.
9. Eu sunt Usa. Daca intra cineva prin Mine, va fi mantuit; va intra si va iesi si va gasi pasune.
10. Hotul nu vine decat sa fure, sa injunghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aiba din belsug.
11. Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun Isi da viata pentru oi.
12. Dar cel platit, care nu este pastor si ale carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasa oile si fuge; si lupul le rapeste si le imprastie.
13. Cel platit fuge, pentru ca este platit si nu-i pasa de oi.
14. Eu sunt Pastorul cel bun. Eu Imi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine,
15. asa cum Ma cunoaste pe Mine Tatal si cum cunosc Eu pe Tatal; si Eu Imi dau viata pentru oile Mele.
16. Mai am si alte oi, care nu sunt din staulul acesta; si pe acelea trebuie sa le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, si va fi o turma si un Pastor.
17. Tatal Ma iubeste, pentru ca Imi dau viata, ca iarasi s-o iau.
18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau si am putere s-o iau iarasi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatal Meu."
19. Din pricina acestor cuvinte, iarasi s-a facut dezbinare intre iudei.
20. Multi dintre ei ziceau: "Are drac, este nebun; de ce-L ascultati?"
21. Altii ziceau: "Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de indracit; poate un drac sa deschida ochii orbilor?"
22. In Ierusalim se praznuia atunci praznicul Innoirii Templului. Era iarna.
23. Si Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.
24. Iudeii L-au inconjurat si I-au zis: "Pana cand ne tot tii sufletele in incordare? Daca esti Hristosul, spune-ne-o deslusit."
25. "V-am spus", le-a raspuns Isus, "si nu credeti. Lucrarile pe care le fac Eu, in Numele Tatalui Meu, ele marturisesc despre Mine.
26. Dar voi nu credeti, pentru ca, dupa cum v-am spus, nu sunteti din oile Mele.
27. Oile Mele asculta glasul Meu; Eu le cunosc, si ele vin dupa Mine.
28. Eu le dau viata vesnica, in veac nu vor pieri, si nimeni nu le va smulge din mana Mea.
29. Tatal Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decat toti; si nimeni nu le poate smulge din mana Tatalui Meu.
30. Eu si Tatal una suntem."
31. Atunci iudeii iarasi au luat pietre ca sa-L ucida.
32. Isus le-a zis: "V-am aratat multe lucrari bune care vin de la Tatal Meu: pentru care din aceste lucrari aruncati cu pietre in Mine?"
33. Iudeii I-au raspuns: "Nu pentru o lucrare buna aruncam noi cu pietre in Tine, ci pentru o hula si pentru ca Tu, care esti un om, Te faci Dumnezeu."
34. Isus le-a raspuns: "Nu este scris in Legea voastra: "Eu am zis: sunteti dumnezei"?
35. Daca Legea a numit "dumnezei" pe aceia carora le-a vorbit cuvantul lui Dumnezeu - si Scriptura nu poate fi desfiintata -
36. cum ziceti voi ca hulesc Eu, pe care Tatal M-a sfintit si M-a trimis in lume? Si aceasta, pentru ca am zis: "Sunt Fiul lui Dumnezeu!"
37. Daca nu fac lucrarile Tatalui Meu, sa nu Ma credeti.
38. Dar daca le fac, chiar daca nu Ma credeti pe Mine, credeti macar lucrarile acestea, ca sa ajungeti sa cunoasteti si sa stiti ca Tatal este in Mine, si Eu sunt in Tatal."
39. La auzul acestor vorbe, cautau iarasi sa-L prinda; dar El a scapat din mainile lor.
40. Isus S-a dus iarasi dincolo de Iordan, in locul unde botezase Ioan la inceput. Si a ramas acolo.
41. Multi veneau la El si ziceau: "Ioan n-a facut niciun semn; dar tot ce a spus Ioan despre Omul acesta era adevarat."
42. Si multi au crezut in El in locul acela.

87 de comentarii:

 1. Dumnezeu Tatal .Fiul Iisus Hristos si Duhul Sfant

  RăspundețiȘtergere
 2. Doresc sa fac cateva comentarii, desi poate le veti sterge: Veti fi uimiti( cand veti ajunga in lumea cealalta) cati crestini catolici se vor mantui, adica vor fi primiti in rai, pentru ca credita catolica si ce ne invata ea este adevarat si toti care o primesc asa cum este se vor mantui, veti vedea cete nenumarate de sfinti si suflete mantuite si primite de Dumnezeu in rai cu credinta catolica asa cum ne invata si este ea, pentru ca este lasata de Dumnezeu pentru oameni. Eu nu doresc sa judec pe nimeni, unii poate nu au aflat ce este credinta catolica, cum a fost ea lasata de Dumnezeu pe pamant, poate de aceea pe bloguri ortodoxe uneori suntem considerati sectanti, sau asupra unor parti din ea se aduc judecati false, dar in cer Dumnezeu ne va da marturie pentru credinta catolica ca este adevarata. Dumnezeu sa-i binecuvanteze si pe catolici si pe ortodocsi, pentru ca cerul este aproape si ce v-am spus se va arata curand celor care se indoiesc. Isus in cer va arata adevarul credintei catolice care nu il poate schimba nimeni pentru ca este de la Dumnezeu, atunci toti crestinii, catolici si ortodocsi se vor bucura de acest adevar, dar mai este putin si toate se vor implini, dupa preasfanta vointa a lui Dumnezeu. amin
  Nu sunt un sfant, dar doresc sa va spun adevarul despre ceea ce este si va fi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iisus a zis..."cel ce face voia Tatalui Meu care este in ceruri va vedea pe Tatal" Iisus nu a chemat pe nimeni la nici o religie .Iisus a chemat pe toti la sfintire .
   "Sa iubesti pe Dumnezeul tau ,cu toata inima ta,cu tot sufletul si cu tot cugetul tau" "sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti" in aceste doua porunci se cuprinde toata Legea si Prorocii

   Ștergere
  2. Si atunci de ce cele 3 mari minuni (lumina, norul si Iordanul) se intampla doar la ortodocsi?

   Ștergere
  3. Adyna9 noiembrie 2016, 22:34
   Iisus a zis..."cel ce face voia Tatalui Meu care este in ceruri va vedea pe Tatal" Iisus nu a chemat pe nimeni la nici o religie .Iisus a chemat pe toti la sfintire .
   "Sa iubesti pe Dumnezeul tau ,cu toata inima ta,cu tot sufletul si cu tot cugetul tau" "sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti" in aceste doua porunci se cuprinde toata Legea si Prorocii

   raspuns :
   ce spui tu e necunoastere CRASA A SFINTEI SCRIPTURI ... si explic CA SA VEZI
   CUVINTUL RELIGIA = RE-LIGIO = A LEGA = A REFACE = A RECONECTA ( E DIN LIMBA LATINA )
   religia este CALEA adica LEGATURA ... fara CALEA CORECTA nu poti sa intri in imparatia cerurilor ... esti ca UN HOT care sare gardul si NU INTRA PE USA ... ioan 10

   1.Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar.

   cuvintul religie vine de la RELIGIO adica
   religia este LEGATURA cu DUMMNEZEU ... deci fara RELIGIE = RE LEGARE la divin NU EXISTA MANTUIRE .... SI RELIGIA ESTE CALEA , drumul si USA ... cui a fost data asta ???? APOSTOLILOR .. APOSTOLIi AU DAT-O episcopilor apoi PREOTILOR SI PREOTII , CREDINCIOSILOR de azi adica TOTI RELEGATI, RECONECTATI . RELIGIOSI de IISUS HRISTOS IN DREAPTA CREDINTA ... CIND FEMEIA A MINCAT DIN POMUL OPRIT s-a LEGAT DE DIAVOL si A RAMAS FARA HAR , fara RELIGIE ... DECI LEGATURA = RELIGIA este DE BAZA PENTRU A FI CONVINS DE CALEA DREAPTA SI EA ESTE NUMAI ORTODOXIA .... DUR ADEVAR STIU , dar CALEA = RELIGIA este ingusta si PUTINI o afla .... NU TE MINTI SINGURA SAU NU TE LASA AMIAGITA DE SATANA ca ITI TAI SINGURA SANSA SA INTRI IN RAI ....

   SI LIMBA ROMANA ARE taina cuvintului in ea si sa o desfasor si te las pe tine SA VEZI

   RELIGIE = RE LIGIE = RE LI GI E = RE LI( LE ) GEI = RE LE GE I = RE LE GE = LEGE RE = LEGEA LUMINII = IISUS HRISTOS

   RE LE GE = LUMINA EL PAMINT = EU SUNT LUMINA LUMII

   CIND VEZI CUVINTELE nimeni nu te poate insela ca scris este :
   33.Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

   deci DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA e singura care E CALEA = RELIGIA = LEGATURA cu ADEVARUL - DUHUL SFINT SI VIATA = DUMNEZEU TATAL ....

   SI AICI SI CUVINTELE DUHULUI SFINT = SFINTA SCRIPTURA

   4.Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
   5.Căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă.

   LEGEA CADERE DIN HAR
   AI LEGE = A LEGA
   AI HAR = RELEGE = RELIGIE ...

   DECI HARUL E RELIGIA DREPTEI CREDINTE = ORTODOXIA ....harul e duhul sfint care LEAGA ( RELEAGA ) DE HRISTOS ADICA DUHUL SFINT = RELIGIE ....

   LEGEA E LEGATURA CU SARPELE CA SI FORMA IAR RELIGIA ESTE DUHUL SFINT CA SI FORMA .... AMBELE LEAGA dar NUMAI UNA DUCE IN RAI . ALTA IN IAD .... DUR ADEVAR STIU dar lumina = religia SI intunericul = legea NU AU NIMIC IN COMUN ...

   deci DE CINE TE LEGI ??? SAU Te RE LEGI ca sa scapi ?? ALEGE RAIUL SAU IADUL dar NU CONFUNDA CELE DOUA SI NU SMINTI PE ALTII ca e la fel sau nu conteaza ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox
   Ștergere
  4. Iar ma faci mincinoasa..eu am scris niste versete din Biblie..ce am facut rau..Iisus nu a chemat pe nimeni la nici o religie...Iisus ne.a chemat pe toti sa iubim pe Tatal si sa facem voia Lui ,sa pazim poruncile Lui.
   Oare ce am mintit eu ,ce am zis eu gresit..
   Crezi ca la judecata Dumnezeu ne va intreba ce religie am avut aici pe pământ sau va conta faptele ,cui am slujit .
   " Iubeste.ti aproapele ca pe tine insuti" si de vezi pe cineva cazut ajuta l sa se ridice nu ii da una sa pice mai jos.fa ce ar vrea Iisus de la noi.nu baga la Iad pe cine vrei tu ca asta nu e datoria ta este datoria lui Dumnezeu

   Ștergere
  5. Adyna10 noiembrie 2016, 10:21
   Iar ma faci mincinoasa..eu am scris niste versete din Biblie..ce am facut rau..Iisus nu a chemat pe nimeni la nici o religie...Iisus ne.a chemat pe toti sa iubim pe Tatal si sa facem voia Lui ,sa pazim poruncile Lui.
   Oare ce am mintit eu ,ce am zis eu gresit..
   Crezi ca la judecata Dumnezeu ne va intreba ce religie am avut aici pe pământ sau va conta faptele ,cui am slujit .
   " Iubeste.ti aproapele ca pe tine insuti" si de vezi pe cineva cazut ajuta l sa se ridice nu ii da una sa pice mai jos.fa ce ar vrea Iisus de la noi.nu baga la Iad pe cine vrei tu ca asta nu e datoria ta este datoria lui Dumnezeu

   raspuns :
   Daca subtil nu ai inteles atunci iti spun pe direct CA SA VEZI si sa nu te mai victimizezi DEGEABA CA TE BAGI SINGURA IN IAD ASCULTIND PROFETII MINCINOSI AI SECTELOR ...

   TU NU AI SCRIS NISTE VERSETE CI AI SCRIS DIN RELIGIA PROTESTANTA ... DECI ATITA TIMP CIT AI RELIGIA PROTESTANTA inseamna CA MINTI ... dur adevar stiu DAR PROPOVADUIESTI MINCIUNA SECTEI .... ACUM E PE INTELES ???? si exista ADEVARUL SI MINCIUNA intre CEL DOUA NIMIC ... ORI ADEVAR ORI MINCIUNA .... Aici NU NE JUCAM CU MANTUIREA OMULUI ci FAPTELE FARA CREDINTA ADEVARATA SUNT MOARTE .... deci FAPTE AU si PAGINII si CREDINTA FALSA ... deci VEI FI JUDECATA DUPA CREDINTA pe care o ai CA FAPTELE NU TE AJUTA ... DUR ADEVAR STIU ... DECI REPET fapte au SI FARISEII in NOUL TESTAMENT .... deci TOT IN IAD AU AJUNS ... asadar acum e pe inteles ????

   DECI REPET faptele CREDINTEI falsssssseee NU MANTUIESC ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  6. adyna continuare

   si cum ma asteptam imi dai A DOUA PORUNCA AI IUBIRII inainte de prima CARE ESTE :
   30.Şi: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta". Aceasta este cea dintâi poruncă.
   cugetul tau UNDE E ??? hmmmm ... deci nu propovadui ce nu stii sau DACA O FACI minti ... NU NE JUCAM CU ADEVARUL CA SCRIS ESTE :
   36.Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii.
   37.Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.
   si daca erai cazuta NU PROPOVADUIAI SECTele CI PUNEAI INTREBARI , DECI NU TE VICTIMIZA CA LA MINE NU TIN ASTEA .... la minciuni si inselari NU AM NICI UN FEL DE SENSIBILITATE iar emotii nici atit ... si nu esti nici prima nici ultima care in contact cu mine SE VICTIMIZEAZA dupa ce are opinii si ´´ credinte FALSE ´´ dar eu SPUN ADEVARUL CLAR si ASTA MA INTERESEAZA SPRE SLAVA SFINTEI TREIMI A CREDINTEI DREPTE - ORTODOXIA nu lamentarile unora si altora DUPA CE SCRIU CE SCRIU din ALEGEREA LOR .....

   DECI IISUS HRISTOS A FACUT RELIGIA TATALUI , A CHEMAT LA RELIGIA DREPTEI CREDINTE IN SFINTA TREIME PRIN DUHUL SFINT DIN VECHIUL TESTAMENT DE LA PROOROCI SI LEGE ... DECI IISUS HRISTOS E SFIRSITUL LEGII SI RELIGIA LUI ESTE DREAPTA CREDINTA IN SFINTA TREIME PRIN SFINTA CRUCE SI SFINTA FECIOARA MARIA .... DECI REPET RELIGIA= LEGAREA DE TATAL PRIN DUHUL SFINT ESTE a LUI IISUS HRISTOS= CUVINTUL INTRUPAT SI eL este CAPUL BISERICII = TRUPULUI SAU SI ESTE DREAPTA CREDINTA DATA DE INSUSI IISUS HRISTOS APOSTOLILOR , APOSTOLII DUPA PRIMIREA DUHULUI SFINT DATA EPISCOPILOR , SI EPISCOPI , PREOTILOR SI NOI CREDINCIOSII ORTODOCSI ... TU NU ESTI IN LANT FIIND RUPTA prin ALEGEREA TA de acest lant a Duhului Sfint .... acum e pe inteles ????

   iar logica umana spune ca NEFIIND in lantul DUHULUI SFINT minti cind citesti Sfinta Scriptura DUPA CAPUL TAU CA SA NU O SPUN MAI DUR SI SA IMPLIC ALTE FORTE ....

   DUR ADEVAR STIU , DAR DEMONII SUNT MARI TEOLOGI SI ASTA DORESC ... sa te rupi de Duhul sfint AL SCRIPTURII si de apostolii , de episcopi , de preoti si credinciosi si apoi APARENT te lasa in pace CA ESTI A LOR SI NU POTI SCRIE DECIT CE ITI DICTEAZA EI ....deci NU POTI INTERPRETA DIN SFINTA SCRIPTURA SCRISA CU DUHUL SFINT fara DUHUL SFINT AL APOSTOLILOR , EPISCOPILOR , PREOTILOR , CREDINCIOSILOR BOTEZATI IN DREAPTA CREDINTA adica ORTODOXIA INTREAGA .... ESTI IN AFARA DUHUL SFINT si atunci orice scrii e minciuna CA SI PAVEL A ZIS :
   6.Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
   7.Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
   8.Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o - să fie anatema!
   9.Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit - să fie anatema!

   deci anatema e orice secta care NU ARE DUHUL ADEVARULUI IN EA .... si atunci ramine DUHUL MINCIUNII in ei ...

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox


   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  7. 😂😂ma faci sa rad sincer la ce aberatii scrii...cica biblia sectelor😂😂 este aceeasi Biblie poate sunt niste versete scrise altfel. Eu citesc dintr.o Biblie din anul 1874 Iasi .Tipo-litografia.H.Goldner..deci toate Bibliile mint
   Stii ceva nu are rost sa imi pun mintea cu tine sincer ca niciunde nu vom ajunge..
   Vrei sa ma trec pe o foaie scris la ortodoxi..e fff usor completezi o foaie si gata..cu ce ma ajuta ?cu nimic...
   Asa ca Dumnezeu sa te lumineze si pe mine sa cunoastem adevarul Lui Calea Lui si intr.o zi sa nu ramanem surprinsi cand va zice .:du te de aici caci nu te cunosc!

   Ștergere
  8. Ti.am dat a doua porunca pt ca nu stii sa iubeste pe aproapele tau ca pe tine insuti..daca nu este de acord cu tine imediat jignesti..si atunci pt ce sa iti dau prima porunca daca nu tu o respecti pe a doua...unde iti este dragostea fata de cel de langa tine..
   Bine crestin ortodox tu vei ajunge la Rai si eu dincolo...roaga.te sa ajungem amandoi la Rai

   Ștergere
  9. Ai zis mai sus faptele credintei false nu mantuiesc..adica faptele credintei sectelor nu mantuiesc ai vrut sa spui.
   Adica orice fac eu merg la Iad ca sunt inscrisa pe o foaie la o secta . Atat de mult crezi ca va conta in ce caiet esti scris aici pe pământ,in ce religie,in ce biserica..eu vreau sa fiu scrisa in Cartea Vietii ..aici nu vreau sa fiu scrisa in nici o religie..aici pe pământ vreau sa pot sa fac ce ne a cerut Iisus la toti oamenii

   Ștergere
  10. Adyna, asa e creștinul ortodox. Dacă scrii ceva ce nu-i este pe plac, iti face teoria chibritului si te jigneste.
   Cu cât înțelegi si ignori, cu atât mai bine pt tine.

   Ștergere
  11. Hai sa zic cum sta treaba..eu nu promovez nici o secta .ok..tu promovezi religia ta .eu chiar nu promovez nimic..vezi undeva unde am scris ceva de secte ..nu cred..
   Iti zic eu ceva...tu urasti toate sectele din toata lumea .si mai ales ca dupa ce urasti sectele urasti si oamenii care nu fac parte din aceeasi religie ca si tine..
   Si chiar nu ma victimizez..in fata cui sa o fac? A ta , a dvs?
   Nici nu stiu cu cine stau de vorba...si nu imi este frica de nimeni chiar de nimeni ,decat de Dumnezeu,asa ca nu vreau sa ma victimizez deloc..nu am dc.....si pt ce sa pun intrebari...domnu profesor..aha asta vreti dvs: sa va intreb si dvs "stie tot"sa explice si elevul sa execute dupa cum ne invata profesorul...am de unde invata din Biblie..ti.am scris mai multe mesaje pentru ca nu ti.am citit tot mesajul,adica romanul ,si cand am citit vad ce aberatii scrii si am zis sa iti răspund... sa ma mai victimizez putin si eu ...
   Mai cunosc eu pe cineva ca dvs..o tine cu tarie in sus si in jos cu ideile lui si ce face?nimic doar se cearta si ura si la ce bun?la nimic.. daca intre noi sunt certuri si clevetiri nu suntem noi oare din lume....
   Sa stati calm sa nu sariti cu duhul blandetii si cu duhul dragostei ,cu duhul rabdarii.,asupra mea ,asa cum va invata Iisus.rau nu am facut la nimeni:)
   Dragostea este indelung rabdatoare,este plina de bunatate,dragostea nu pizmuieste,nu se lauda.,nu se umfla de mandrie,nu se poarta necuviincios,nu cauta folosul sau,nu se manie....
   Daca incepi cu jigniri ai sa vb singur ca eu nu vb cu cineva care in loc sa vb frumos ca un crestin adevarat care te pretinzi a fi ,,arunci insulte in jurul tau ,necunoscand oamenii..

   Ștergere
  12. Adyna10 noiembrie 2016, 23:08
   Ai zis mai sus faptele credintei false nu mantuiesc..adica faptele credintei sectelor nu mantuiesc ai vrut sa spui.
   Adica orice fac eu merg la Iad ca sunt inscrisa pe o foaie la o secta . Atat de mult crezi ca va conta in ce caiet esti scris aici pe pământ,in ce religie,in ce biserica..eu vreau sa fiu scrisa in Cartea Vietii ..aici nu vreau sa fiu scrisa in nici o religie..aici pe pământ vreau sa pot sa fac ce ne a cerut Iisus la toti oamenii...


   raspuns :
   NU POTI FACE CE A SPUS IISUS CA NU ESTI BOTEZATA CUM A SPUS IISUS ... SE CONTRAZICE IISUS sau tu te inchini ANTIIISUS adica lui ANTIHRIST ??' si bineinteles SFINTA SCRIPTURA CITIRE ca ASTA NU PLACE sectelor SATANICE cind le ARATI CA E SCRIS SI MINT CU NERUSINARE ( DEMONII LOR II INVATA PROST SI ASCULTA DE EI SI NU DE DUHUL SFINT VENIT DE LA APOSTOLI , deci nu pot fi decit inselati )si am rabdare :

   deci repetam SFINTA SCIPTURA ca SA VEZI .... CUVINTELE SFINTULUI DUH SCRISE .....

   7.Înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într-Însul, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, şi prisosind în ea cu mulţumire.
   8.Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos.
   9.Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii,


   CONCLUZII SIMPLE
   CREDINTA SE INVATA de catre PAVEL = UN APOSTOL care A LUPTAT CU LEGEA EVREILOR ( ASTA FACI TU ADYNA cind pui legea inaintea credintei , dar te dai cunoscatoare , dur adevar stiu ) impotriva CRESTINILOR DREPTEI CREDINTE ( ORTODOXIA = DREAPTA CREDINTA in traducere ) si A ORBIT

   DECI REPET
   PAVEL - LEGE - LUPTA IMPOTRIVA CREDINTEI - ORBIREEEE ...ADYNA ESTE CU LEGEA si OARBA putem spune da ??? DuR ADEVAR STIU .... SI SA CONTINUAM ca spui ca esti ´´ nevinovata ´´ ca ai dat dar versete , DAR mereu si mereu SPUNIND ´´ NU RELIGIE ´´ .... hmmm , esti asa de nevinovata cum te dai ??? PENTRU CEI ORBI CA TINE desigurrrr DAR LA AIA CARE VAD nu tine vrajeala asta( si ti-am exlicat religia , cuvintul ce inseamna , de unde vine SI ADEVARUL COMPLET A LUI . CA SA NU FIU ACUZAT DE TINE CU REA INTENTIE ca nu te ridic de jos , dar eu ca si CRESTIN ORTODOX TE IERT CA NU STII CE SPUI SI FACI ) ....


   ce fac sectele LA CARE TU AI SEMNAT HARTIA SI TE CUNOSC ca banuiesc ca nu ai trimis pe cineva sa O FACA IN LOCUL TAU SEMNATURA ??? hmmm .. uite asta fac
   sectele ´´ fura minţile cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească´´ CIND VORBESC FARA DUHUL SFINT DE CE A SCRIS DUHUL SFINT .... INTELEGI ilogica sectelor care OARBE FIIND invata fara duhul sfint SFINTA SCRITURA SCRISA CU DUHUL SFINT ??? INTELEGI CA RISUL TAU E PROSTIE INTRUCHIPATA ??? POTI RIDE CIT VREI ACUM DAR fata in fata cu adevarul , CALEA SI VIATA vei plingeeeee ....

   de ce sa plingi ?? VEDEM IN CONTINUARE VERSETELE DUHULUI SFINT :
   9.Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii,

   EL= DUMNEZEU = IISUS HRISTOS care spune apostolilor SI NU TUTUROR sa BOTEZE IN NUMELE SFINTEI TREIMI , SA FACA EPISCOPI , PREOTI SI CREDINCIOSI SI SA II RELEGE ( RELIGIE ) DE CREDINTA PRIN SFINTUL DUH LA BOTEZZZZZZZ .... deci unde esti tu in lantul asta ??? ...NICAIERI CA NU AI TREABA CU CREDINTA , PREOTII , EPISCOPII , APOSTOLI - IISUS HRISTOS ( DRUMUL INVERS e logic da ?? ) ci cu secetle care nu au nici o treaba cu apostolii , cu episcopii , cu preotii si credinciosii DECI NICI O TREABA CU IISUS HRISTOS ... E LOGICA DE CRESA SI SIMPLA .... dur adevar stiu

   aviz amatrilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  13. Adyna10 noiembrie 2016, 23:02
   Ti.am dat a doua porunca pt ca nu stii sa iubeste pe aproapele tau ca pe tine insuti..daca nu este de acord cu tine imediat jignesti..si atunci pt ce sa iti dau prima porunca daca nu tu o respecti pe a doua...unde iti este dragostea fata de cel de langa tine..
   Bine crestin ortodox tu vei ajunge la Rai si eu dincolo...roaga.te sa ajungem amandoi la Rai

   raspuns :
   hai sa vedem din nou Sfinta scriptura de LA DUMNEZEU CITIREEEE -- DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ,poate il contrazici si pe el ca jigneste ---- ha ha ha ... dar din nou te iert CA NU STII CE SPUI SI FACI CA NU AI DUHUL SFINT DE LA BOTEZ FIIND IN SECTA si atunci NU AI CUM SA PRICEPI dar pentru restul CUVINTELE DUMNEZEULUI VIU

   4.În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.
   5.Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te descuraja, când eşti mustrat de El.
   6.Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte".
   7.Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?
   8.Iar dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi.

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   PS deci INTOTDEAUNA SE APLICA PRIMA PORUNCA IUBIREA DE DUMNEZEUUUUUUUUUUUU inainte de ´´ iubeste aproapele ´´ .... si am spus asta NU PENTRU CA AM SIMTIT VREO ACUZA SI VROIAM SA MA APAR ci PENTRU A PRICEPE CA NU JIGNESC PE NIMENI DAR ADevARUL E DUR CU ORICARE DINTRE OAMENI( barbati sau femei ) CARE ISI BAT JOC DE EL= Adevarul , CALEA SI VIATA = IISUS HRISTOS .... DECI SUNT certati( JIGNIRE e in capul lor cind analizeaza desi am explicat asta demult ) CA PROPOVADUIESC FARADELEGILE si alte bazaconii ATACIND DREAPTA CREDINTA= ORTODOXA SI ANUME ADEVARUL , CALEA SI VIATA CARE ESTE IISUS HRISTOS si FII CONVINSA CA NU O FAC ASA ´´ NEVINOVATI ´´ cum se dau ...

   DECI CIND ATACI ADEVARUL ATACI PE INSUSI MINTUITORUL TAU = IISUS HRISTOS si incluzi la asta ATACUL LA MINTUIREA TA ca MINTUITORUL NU MANTUIESTE PE ATACATORUL LUI CARE DE BUNA VOIE ESTE IMPOTRIVA LUI ( CAZUL TAU ADYNA prin ce scrii si POT PARAFRAZA un ADEVAR clasic ´´ DE CE MA PRIGONESTI ´´ caci orice botezAT IN CREDINTA DREAPTA ESTE IMBRACAT IN IISUS HRISTOS CA SCRIS ESTE :
   26.Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus.
   27.Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat.

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  14. Adyna11 noiembrie 2016, 00:42
   Hai sa zic cum sta treaba..eu nu promovez nici o secta .ok..tu promovezi religia ta .eu chiar nu promovez nimic..vezi undeva unde am scris ceva de secte ..nu cred..
   Iti zic eu ceva...tu urasti toate sectele din toata lumea .si mai ales ca dupa ce urasti sectele urasti si oamenii care nu fac parte din aceeasi religie ca si tine..

   raspuns
   cu mult timp in urma si cred ca stau bine cu memoria ai spus despre familia ta si singurul BOTEZAT ortodox era tatal tau care s-a dus la DOMNUL DIN PACATE si restul familiei in SECTE ... banuiesc ca nu ma acuzi ca eu spun aceste date despre tine , da ??? ( am dat o replica la acele postari , ca erau multe , dar nu a venit pe post din diferite considerente si ti-ai ACUZAT TATAL in direct ca NU TE-A INVATAT NIMIC ) .... DUPA CARE AI VORBIT DE UN VIS CU IISUS SI EL TI-A SPUS ca nu o sa ai copii .... sunt DATE DE TINE pe post .... a fost de ajuns pentru cei care VAD SA VADA ca te scalzi IN MINCIUNI multe din diferite ALEGERI a celor din jurul tau SI ACUM SA ATACI RELIGIA si sa spui ca nu conteaza TU FIINd un amalgam de credinte sectare si un tata ORTODOX .... E CORECT , pina aici SAU CEVA AM INTELES EU GRESIT ??? deci poti sa ma acuzi cit vrei de ce anume vrei DAR SA TI MINTE DE LA MINE DESPRE MINE : eu nu vorbesc IN NECUNOSTINTA DE CAUZA si am si obceiul ca CITESC CU ATENTIE ce se scrie ... sau nu erai tu adyna aceea ??? DACA ESTI ALTA decit aceea atunci imi cer iertare ca analiza e gresita TU FIIND ALTA PERSOANA si nu se aplica tie .... te cunosc sau nu ????


   ASADAR TE IERT pentru toate scrise AIUREA ca NU STII CE SPUI SI FACI si poate o sa scriu DE CE nu ti se implineste visul .... e simplu de tot dar mai incolo daca e cazul o sa o fac dupa ce citesti cu atentie si CALM , FARA EMOTII ce TI-AM SCRIS pina aici ... eu vorbesc cu persoane DIRECT DE ASTA NU IMplic TOT FELUL DE SPUSE ALTORA ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  15. Adyna11 noiembrie 2016, 00:42

   ´´daca intre noi sunt certuri si clevetiri nu suntem noi oare din lume....´´


   RASPUNS :
   SERIOS ??? HA HA HA ... INTRE NOI ca CE ANUME ??? BANUIESC CA NU COMPARI SECTA TA CU ORTODOXIA sau ???? HMMMMM ...
   DECI TU te POTI CERTA IMPOTRIVA RELIGIEI dar eu nu ma pot ´´apara´´ IN DISCUTIE CA NU E CRESTINESTE ??? logica lipsa .... deci CER TARE e tare cer si DUMNEZEU VIU PRIN CUVINT ....
   ia sa vedem CEARTA LUI IISUS HHRISTOS data OAMENILOR care ERAU DIN LUME CA SA II INVETE ....
   Sfinta ScriPtura citire despre CREDINTA ( NICI O LEGE la care te inchini tu si NU MANTUIESTE, vezi DA ??? )

   17.Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?

   DUR ADEVAR STIU sau il contesti si pe asta , DEMONE ? si cind spun asta uite aici CONTINUAREA ca sa stii IUBIREA DE DUMNEZEU in manifestare PENTRU OM si diferenta dintre cele doua :
   18.Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   PS SI ACUM TEXUL INTREG CA SA NU FIU ACUZAT DE CINE STIE CE AIURELI DEMONICE SI ADEVARUL VORBESTE MULTIMII DE OAMENI ... oare ii iubea IISUS HRISTOS cind II CERTA ??? decizi singura ... ha ha ha

   14.Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi,
   15.Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă.
   16.Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.
   17.Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine.
   18.Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  16. Vrei sa ma trec pe o foaie scris la ortodoxi..e fff usor completezi o foaie si gata..cu ce ma ajuta ?cu nimic...

   raspuns :
   LA ORTODOCSI TE BOTEZI nu ai nici o foaie de trecut ,, DECI
   nu stii DAR VORBESTI ca si cum ai stii .... intelegi CA BOTEZUL nu e inscriere CI PECETEA DUHULUI SFINT care TI SE DA prin AFUNDARE DE 3 ORI BISERICA .... deci BOTEZUL aduce DUHUL SFINT care apoi TE INVATA TOATE din SFINTA SCRIPTURA ... eu Inteleg ca esti oarba DAR macar ASCULTA si cind am spus SA INTREBI nu era ca sa te invat eu si sa iti fiu profesor CI SA TE SCUTESC de prostiile pe care le scrii din NECUNOASTERE , ADICA sa TE RIDIC DE Jos ... PUTEAM LINISTIT SA TE LAS IN BEZNA dar AICI SUNT MULTI CARE CITESC si PENTRU EI e dialogul CU TINE ca sunt multi NECUNOSCATORI care vorbesc PROSTII mari de tot , apoi MINT ca si cum ar stii , apoi spun cu nonsalanta ca nu conteaza si apoi devin vehementi in MINCIUNILE lor si mai si dau citeva versete biblice ca asa isi alimenteaza PROSTIA lor si apoi spun ca sunt ´´crestini´´ .diavolul nu doarme STIM ASTA si il ardem cu fiecare om pe care vrea sa il POSEDE ..... intelegi ca esti in bezna TOTALA ? DUR ADEVAR STIU dar ce stii e ca nu stii dar vorbesti ....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  17. adyna
   Daca incepi cu jigniri ai sa vb singur ca eu nu vb cu cineva care in loc sa vb frumos ca un crestin adevarat care te pretinzi a fi ,,arunci insulte in jurul tau ,necunoscand oamenii..

   raspuns :


   STII cum esti tu ???
   Ca femeile care lovesc un barbat plin de muschi si apoi il acuza pe EL ca muschii acestuia le-au produs dureri si ca de ce ii are si ca e un nesimtit si insensibil la durerea pe care singure si-au produs-o ... ha ha ha .... DUR adevar stiu ...

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  18. Asa:chiar daca am zis despre.mine si familia mea (poate am mintit,)tu nu ai de unde sa stii adevarul,nu ai de unde sa ma cunosti (poate sunt si barbat) deci nu ai cum sa ma cunostii..
   Haha haha mai facut sa rad iar..oricum apreciez ca nu ai jignit,asa trebuie sa dai dovada de crestin daca si asa cunosti bine Biblia trebuie sa o si pui in aplicare.bine mincinoasa sunt obisnuita ,oarba o jignire noua dar na te. ai referit la altceva.
   Tatal meu a plecat la Domnu??daca citeai asa de bine ,stiai..deci nu stii nimic...din pacate nu cred ca e la Domnu tatal meu din moment ce bea toata ziua..stii ce zice Biblia ,nu?mi.as dori sa fie la Domnu si ma rog pt el poate nu e bine sa ma rog ca el e deja undeva..eu sper sa fie la Domnu cine stie in ultima clipa a vietii lui ce a gandit..nu l.am acuzat cu nimic,am zis doar ca ce sa invat de la el,ca el o batea pe mama toata ziua,bea toata ziua (pana si spirt )si multe altele care nu as vrea sa le povestesc .
   Cand am zis ca exista certuri intre voi (noi)nu m.am referit la religie,pur si simplu la doi oameni cand se contrazic ,certuri .etc..
   Ai zis ca eu ma pot certa impotriva sectei si tu sa te aperi nu ai voie? Stai putin sa ne intelegem: ti.am zis eu ceva tie?nu?nicioodata. Eu am scris un verset din Biblie care este scris in toate Bibliile si tu ai sarit si ai zis ca mint..eu nu am zis nimic de secta,nu am chemat pe nimeni la nici o secta.
   Daca tu crezi ca ce am povestit eu sunt doar minciuni si altii au vazut asta...e problema ta.crezi ce vrei tu..
   Hai sa iti zic ceva,dar sa fii sincer ;:te.ai rugat pt mine aseara,pt sufletul meu ???
   Eu sa stii ca m.am rugat pt tine (dvs) sa va mantuiasca Dumnezeu sufletul si in aceea zi sa puteti sta in fata Lui ....sper sa nu zici ca nu ai nevoie de rugaciunea unei secte;)))))
   Eu sunt pe calea cea rea,eu sunt pe calea ce duce la Iad .ok..asa e cum zici tu..desi nu decizi tu asta..roaga.te pt cei ce sunt pierduti

   Ștergere
  19. Adyna11 noiembrie 2016, 18:23
   Asa:chiar daca am zis despre.mine si familia mea (poate am mintit,)tu nu ai de unde sa stii adevarul,nu ai de unde sa ma cunosti (poate sunt si barbat) deci nu ai cum sa ma cunostii..

   raspuns :

   SERIOS ??? ha ha ha ... asta da prostie INTRUCHIPATA
   deci AI SPUS , iar daca e adevarat TE ACUZI SINGURA cind TE-AI DESCRIS iar daca nu este adevarat TOT TE ACUZI ca MINTI ... DECI ORICE VARIANTA ai spune-o TE ACUZA SCRIERILE TALE ... SI INTREBAREA SIMPLA ESTE : tu te cunosti cind spui ca minti sau ca nu minti , ca e familia ta sau nu e , ca esti barbat sau femeie sau poate DOI CATEI ??? ( SAU CREZI CUMVA CA NU AM VAZUT CA ai schimbat avatarul cu chip de femeie , apoi varbat musculos si doi caini ?? SI CREZI CUMVA CA IMI PASA ???? HA HA HA ... DUR ADEVRA STIU dar DACA TU ESTI MEREU IN HAOS orice spui e INCORECT .... simplu ca buna ziua ... si crede-ma ca ESTI FEMEIE ca daca erai barbat NU AVEAI REACTIA ASTA ... deci FEMEIE ESTI ... dur adevar stiu dar SECTA este clara ....ha ha ha

   DEMONE , ACUM te dai in vileag SI stai linistita CA RUGACIUNEA TA de POSEDARE nu are efect la mine ( rugacIunea ta E NULA ca NU AI BOTEZUL CU SFINTUL DUH SI E POSEDARE DE DEMONI si TOT NULA ESTE ca ard tot ce ai facut inca inainte de a face ... ha ha ha ... SA TI MINTE .... rugaciunea sectelor este POSEDARE si focul din gura diavolului ... DUR ADEVAR STIU DAR ADEVARUL SI MiNCIUNA NU AU NIMIC IN COMUN si RUGACIUNEA DEMONILOR - ai intunericului SUNT SAGETI DE ALE TALE si SUNT IMUN ca scris este SI SFINTA SCRIPTURA DEMONE ... HA HA HA ... mai cum se dau demonii in vileag si SFINTA TREIME SA FIE LAUDATA SI SLAVITA PENTRU ASTA :

   16.În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.

   DECI SAGETILE TALE sub forma de ´´rugaciune´´ SUNT FOC SCUIPAT DIN GURA DIAVOLULUI SI SUNT DEMONICE dar nu au efect ASUPRA MEA deci continua ca asa aratam frumusetea credintei ADEVARATE = ortodoxa pe care portile IADULUI NU O POT BIRUI ... deci NU TE MAI CHINUI ca nu ma inchiN DIAVOLULUI pe care il propovaduiesti ca Dumnezeul tau ... nu eu ALEG calea pe care esti CI TU AI DECIS-O SI E IADUL , iar CALEA te cheama SI ESTE IISUS HRISTOS8 ORTODOXIA ) ... pe care o asculti ??? DEMONII NU TE LASA USOR dar ii ardem CA ASA DUMNEZEUL DREPTEI CREDINTE SI ANUME ORTODOXIA este preaslavit mereu si mereu ....ha ha ha .... deci si tu esti femeie FARA CAP sau cu CAPUL DIAVOLULUI sau daca esti casatorita ( asta nu mai stiu ca POATE MINTI deci esti si neserioasa pe linga altele ) dar sa fie sigur ORTODOX ca sa mai ai o scapare .. deci iisus pe care l-ai vazut ESTE DIAVOLUL ( asta am aratat acum cu manifestarile tale MINCINOASE si ´´TE-AM ACUZAT´´ CORECT ) ... HA HA HA

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  20. Eu sunt pe calea cea rea,eu sunt pe calea ce duce la Iad .ok..asa e cum zici tu..desi nu decizi tu asta..roaga.te pt cei ce sunt pierduti´´

   RASPUNS :
   iara nu stii SFINTA SCRIPTURA
   daca AI AVUT TATA ORTODOX( acum daca e minciuna TA , Dumneseu VEDE ) atunci inseamna ca SE APLICA aceste versete

   4.Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustie şi se duce după cea pierdută, până ce o găseşte?
   5.Şi găsind-o, o pune pe umerii săi, bucurându-se;
   6.Şi sosind acasă, cheamă prietenii şi vecinii, zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută.
   7.Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă.

   DECI pocainta IN DREAPTA CREDINTA = ortodoxa ( TATAL ORTODOX ) determina ca PASTORUL sa mearga dupa ea si bucuria e mare in ceruri PENTRU POCAINTA oii pierdute ... oare e iubirea de dumnezeu asta ???? dur adevar stiu

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere

  21. Adyna11 noiembrie 2016, 18:23
   Tatal meu a plecat la Domnu??daca citeai asa de bine ,stiai..deci nu stii nimic...din pacate nu cred ca e la Domnu tatal meu din moment ce bea toata ziua..stii ce zice Biblia ,nu?mi.as dori sa fie la Domnu si ma rog pt el poate nu e bine sa ma rog ca el e deja undeva..eu sper sa fie la Domnu cine stie in ultima clipa a vietii lui ce a gandit´´

   RASPUNS :
   vad ca iara subtil nu intelegi
   deci E MORT sau nu ???( alt limbaj nu merge ). EL fiind ortodox ADICA ARE SFINTUL BOTEZ SI ERA IMBRACAT in IISUS HRISTOS a facut pacate CA ORICE OM DE PE PAMINT ( ca nu exista nici unul fara de pacat ) .... BUN ....deci SPUI CLAR CA NU STII CE A GIINDIT IN ULTIMA CLIPA de unde se deduce ca E MORT FIZIC ( ASTA SE INTIMPAL LA TOTI OAMENI ) ...
   ACUM INTREBAREA RAMINE
   E MORT SUFLETUL LUI adica in iad SAU e Viu ADICA in rai ?
   Si FIIND ORTODOX daca e in rai PRIMESTE HARISME PRIN rugaciunea BISERICII CARE ESTE TRUPUL LUI HRISTOS sau daca e in iad rugaciunea ORTODOXIEI II ALINA DURERILE PACATELOR daca nu le-a spovedit , daca LE-A FACUT SI POATE FI SCOS DIN IAD cu RUGACIUNEA ORTODOXA ( TU DEGEABA TE ROGI CA NU AI BOTEZUL ) cu milostenie ,CU parastase .
   rugaciunea ORTODOXA adica IN NUMELE LUI IISUS HRISTOS SI AL DREPTEI CREDINTE , prin SFINTA LITURGHIE si 40 DE LITURGHII pentru el IN ORTODOXIE
   - acestea le fac APORPIATII( voi fiind eretici NU IL AJUTATI CU NIMIC ) , prietenii si toti cei CE SUNT ORTODOCSI pentru EL ... deci tu DACA MERGI LA BISERICA SI FACI ASTA IN NUMELE LUI . ORTODOXIA se roaga pentru el si DACA este in iad va iesi CIND DOMNUL IISUS HRITSOS CONSIDERA CA A PLATIT DESTUL SAU milosteniile IN NUMELE CREDINTEI DREPTE ( FAPTELE CELOR CREDINCIOSI . ORTODOCSI ) si iese .... deci IERTAREA si MILOSTENIA in numele celui MORT poate invia sufletul lui DIN IAD si IL SCOATE DE ACOLO ... A MURIT IN DREAPTA CREDINTA , RUGACIUNEA DREPTEI CREDINTE ADICA ORTODOXA IL SCOATE DIN IAD ... restul acOlo ramin DACA CNEVA DIN NEAM . ORTODOX fiind NU FACE IN NUMELE LUI PLATIREA PACATELOR ERETICE SI ALTE BAZACONII PRIN SUFERINTA.....TREBUIE SA AI O IUBIRE DIVINA foarte puternica si credinta SA MUTI MUNTII CA SA POTI SCOATE UN ERETIC DIN IAD CA SA PLATESTI PENTRU EL CE EL A HULIT O VIATA INTREAGA .... e chin mare si multi SI multe NU O FAC .... deci NU TE JUCA CU MANTUIREA TA .....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  22. Crestine eu nu mint ok..cand am zis ca poate am mintit m.am referit ca nu ai de unde sa ma cunosti pe mine .ok..personal ...
   Hai ca mai facut sa rad ..haha.haha...ai dreptatte domnu profesor..aveti dreptate...
   Minciuna!!minciună este cand spui ceva neadevaratat.okk ..eu nu am zis nimic neadevarat...din ce imi zici tuu orice ortodox ajunge la Rai nu conteaza ce face in viata tot la rai ajunge mai devreme sau mai tarziu...
   Nu imi place sa ma contrazic pe baza religiei..cred ca atata de mult mi.ai urmarit postarile si tot si ai stat ca un lup si cand ai avut ocazia ai sarit la atac..
   Hai sa facem o diferenta intre mine si tine..tu te dai mare credincios ,ca ajungi la Rai ,dar jignesti oamneii,ii faci mincinosi,orbi ,fara cap,si etc.si ai fi in stare sa bagi cutitul in mine numai sa accept religia ta cand de fapt este Dumnezeu este doar unu..eu ..nu ti am zis nimic,tu ai inceput primul..nu am zis ca eu ajung la rai si tu la iad ,deci crestine cine e crestin???
   Smerenie multa smerenie trebuie,pe care nu prea o ai din pacate.
   Si daca am schimbat pozele nu pt cineva le.am schimbat hahaha ....ce ai urmarit tu hahhah ma faci sa raddd crestinee crestine

   Ștergere
  23. Minciuna!!minciună este cand spui ceva neadevaratat.okk ..eu nu am zis nimic neadevarat...din ce imi zici tuu orice ortodox ajunge la Rai nu conteaza ce face in viata tot la rai ajunge mai devreme sau mai tarziu...

   raspuns :
   AM EXPLICAT aceste chestiuni CA nu orice ortodox ajunge in rai ( am aratat ca POATE FI TATAl TAU IN IAD , dar SCOS DE RUGACIUNILE ORTODOXE SI BISERICA ORTODOXA care este TRUPUL LUI HRISTOS ) si tu ma acuzi ca ajunge in rai oricine ???? PE BUNEEEE ??? esti cu capul la tine sau FARA EL cind ai citit ce am scris ??? DUR ADEVAR STIU

   deci repet :POSIBILITATEA de a ajunge in rai INClUDE BOTEZUL iar FARA BOTEZUL ORTODOX posibilitatea ( stii cuvintul posibilitate ce inseamna DAAA ??? ) ESTE NULA ...

   spui ca jignesc oammenii , ca ii fac orbi etc etc etc si asta nu este crestinism ??? HMMM
   SA VEDEM SFINTA SCRIPTURA CITIRE ca poate II SPUI SI LUI IISUS ca NU E CRESTIN AL DREPTEI CREDINTE ca femeie fara cap ai fi in stare ca asculti de diavol CARE TE INVATA
   si VERSETELE SFINTEI SCRIPTURI CITIRE
   INTAI IOAN BOTEZATORUL :
   7.Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?

   pui de vipere ( ups e jignire in capul tau NU ??? )

   si continuam

   IISUS HRISTOS
   33.Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
   34.De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate,

   DECI IISUS HRISTOS NU ERA CRESTIN al DREPTEI CREDINTE , prostie INTRUCHIPATA ???? dur adevar STIU dar sa vedem despre ORBIREA TA ca e scris :
   13.Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.
   16.Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi.......
   24.Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
   17.Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfinţeşte aurul?
   19.Nebuni şi orbi......

   si pavel
   16.Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate,

   FAPTELE APOSTOLILOR

   22.Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.
   23.Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră.

   DECI PREOTII SUNT HIROTONITI DE APOSTOLI IN BISERICA ..deci sectele NU ASCULTA DE DUHUL SFINT DIN SFINTA SCRIPTURA SI STII CE SE INTIMPLA CU cei care HULESC DUHUL SFINT , da ???

   DECI MA ACUZI ca nu sunt crestin, DEMONE ??? in numele LUI IISUS HRISTOS , SI A SFINTEI TREIMI -inapoia mea SATANA .....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  24. Hai sa facem o diferenta intre mine si tine..tu te dai mare credincios ,ca ajungi la Rai ,dar jignesti oamneii,ii faci mincinosi,orbi ,fara cap,si etc.si ai fi in stare sa bagi cutitul in mine numai sa accept religia ta cand de fapt este Dumnezeu este doar unu.

   RASPUNS :
   SERIOS ? este o diferenta intre mine si tine CA TU PROPOVADUIESTI MINCIUNA si ma refer aici la SECTA SI eu ADEVARUL = ORTODOXIA .... restul de vorbarii goale LA TINE
   sunt degeaba CA FARA BOTEZ NU AI DUHUL LUI DUMNEZEU SI NICI PE DUMNEZEU CARE A SPUS CLAR

   15.Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
   16.Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.

   DECI BOTEZUL SI CREDINTA MANTUIESC , daca esti NEBOTEZATA in cedinta adevarata ADICA ORTODOXA te OSINDESTI SINGURAAAAAAA ... DECI ESTI VINOVATA DE NECREDINTA .... dur ADEVAR STIU dar nu imi vorbi DE DUMNEZEU FARA BOTEZ SI CREDINTA ( AMBELE SE INCLUD UNA PE ALTA ) .... deci DUHUL LUMII cu care voresti despre DUMNEZEU este INSELARE si DEMONISM ... deci DUPA CE TE BOTEZI mai stam de vorba , IAR DACA NU O FACI E SCRIS : TE OSINDESTI SINGURA ´´ SI ´´ NU ESTI NASCUTA DIN NOU DIN APA SI DIN DUH ´´ .... asadar esti SI NEPOCAITA ( sectele mint si despre adevarata POCAINTA ) ....deci LA ALEGEREA TA iti faci SINGURA OSINDA .... sigur ca eu nu sunt crestin adevarat cind explic pe intelesul TAU aceste lucururi si te jignesc , NU E ASA ??? dar te iert pentru ce spui si faci , CA NU STII ...dur adevar stiu dar cred ca ai stat destui ani FARA DUHUL SFINT si pot intelege greutatile CARE TE APASA de asta imi bat capul cu tine CA SI ALTII sa VADA si sa ia aminte ....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  25. Asa....daca te crezi Iisus ai fi altfel..asa ca nu mai te da mare creștin ca chiar nu esti..degeaba stii Biblia si o dai cu versete si le asezi unde iti convine tie dar crede.ma ca nu pe Dumnezeu il slujesti..daca te crezi ca esti Iisus si iti permiti sa vb in halul in care vb cred ca ai si parul lung ca si Iisus si porti si haina lunga pana jos.nu?ca vad ca faci doar ce a facut si a zis Iisus.. doar ca ai uitat de dragoste...dragoste pe care tu nu o ai.
   Urasesti pe toti cei ce nu fac parte din ortodoxie..Iisus a venit pt cei pacatosi .nu pt sfinti ca si tine..
   Nu are rost sa mai vb ca sincer vorbesti ca un om fara Dumnezeu deloc..doar religia o ai in cap .,in rest nimic..
   Degeaba ai cap pe umeri ca nu stii decat sa citești Biblia si sa o si aplici mai greu ..

   Ștergere
  26. ´´Nu are rost sa mai vb ca sincer vorbesti ca un om fara Dumnezeu deloc..doar religia o ai in cap .,in rest nimic..
   Degeaba ai cap pe umeri ca nu stii decat sa citești Biblia si sa o si aplici mai greu ..´´


   raspuns
   serios ??? EU INTELEG ca TU NU ESTI BOTEZATA cu DUHUL SFINT si atunci E CLAR CE duh vorbeste in tine SI DESIGUR
   credinta TA e Falsa CA SCRIS ESTE ( SI PUTINA LOGICA e necesara aici ca sa pricepi ce urmeaza )

   versete SFINTULUI DUH din SFINTA SCRIPTURA spun asa :
   ca DUHUL SFINT pe linga multe altele da CREDINTA .... deci o intrebare simpla

   TU CU CREDINTA FALSA ( neavind DUHUL DE LA BOTEZ ) de ce duh asculti ??? ... DUR ADEVAR STIU , si versetele DE CARE tot te legi ca discutie NESTIIND despre ce spun ele :

   22.Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
   23.Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.

   deci pe scurt
   DUHUL SFINT
   1.dragostea,
   2 bucuria,
   3 pacea,
   4îndelungă-răbdarea,
   5 bunătatea,
   6 facerea de bine,
   7 credinţa,
   8 Blândeţea,
   9 înfrânarea,
   10 curăţia;

   Dupa CUM VEZI daca nu esti oarba LA PUNCTUL 7
   CREDINTA este ROADA DUHULUI .... SI LOGICA SIMPLA spune ca :
   o credinta FALSA ( A SECTELOR , IN ACEEA IN CARE TE SCALZI TU ) este roada DUHULUI MINCINOS ( banuiesc ca atita logica simpla ai ????) ... ha ha ha ... deci concluzionam a treia oara

   DUHUL SFINT NU IL AI CA NU ESTI BOTEZATA
   nu ai duhul sfint , NU AI NICI ROADA LUI , NUMITA CREDINTA

   ATUNCI tu vorbesti DE CREDINTA FALSA a sectelor SI fara duhul SFINT .... minti ??? desigur CA ASCUTI DUHUL MINCIUNII in loc de cel al ADEVARULUI ... DUR ADEVAR STIU dar ACCEPTIND SA NU TE BOTEZI esti mincionasa fata de Duhul Sfint CARE NE INVATA si SPUNE SA NE BOTEZAM CA SA AVEM CREDINTA DREAPTA .... dur adevar stiu DAR ORICE ACUZA de a ta ESTE A DUHULUI LUI ANTIHRIST ca NU MA SPERIE si APLIC ce spune PAVEL SI ARD TOT CE AI IN TINE cind VORBESTI ca duhul lui anithrist NU ISI LASA USOR VICTIMELE DIN MINA si te IERT ca nu stii ce spui si faci ....

   SI DUHUL SFINT VORBIRE :
   11.Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.
   12.Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
   13.Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.
   14.Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,
   15.Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
   16.În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.
   17.Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.


   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  27. Adyna12 noiembrie 2016, 21:27
   ´´Iisus a venit pt cei pacatosi .nu pt sfinti ca si tine..´´

   RASPUNS :
   desigur DAR PACATOSII ca tine VOR SA IL INVETE PE IISUS adevarul PACATELOR LOR si IL MAI SI CONTRAZIC ca nu stie ce spune si face ( ADICA SCRIPTURA SCRISA CU DUHUL SFINT )

   logica ta ce spune ?? hai ca e simplu
   DACA UN OM PACATOS CONTRAZICE SPUSELE LUI IISUS HRISTOS CARE ESTE ADEVARUL devine el ANTIHRISTOS ascultind de tatal MINCIUNII diavolul ??? deci e simplu

   IISUS HRISTOS CONTRAZIS TE FACE ANTI-HRISTOS adica DEMON .... deci omul POATE FI POSEDAT usor CIND DENATUREAZA ADEVARUL NEFIIND BOTEZAT IN DREAPTA CREDINTA ... deci usor ii este diavolul sa il conduca ( dur adevar stiu dar adyna asculti de tatal MINCIUNI care este diavolul SI E SCRIS

   30.Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine;

   DECI STAPINITORUL LUMII TE INVATA PROST si ESTI A LUI indiferent cit de ´´ hristos ´´ SE DA , are in fata LUI CUVINTUL ANTI

   deci tu il vezi HRIstos DAR ESTE antihristos si esti INSELATA usor .... de ce ? motive sunt destule si le-ai asezat de-a lungul discutiei AICI ( ca viata ta este IRELEVANTA pentru mine ca stii ca fapta CU CREDINTA FALSA este degeaba si NU MANTUIESTE ) . DUR ADEVAR STIU CA EL ESTE pur si nimic necurat nu este in el....

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  28. DUHUL SFINT
   1.dragostea,
   2 bucuria,
   3 pacea,
   4îndelungă-răbdarea,
   5 bunătatea,
   6 facerea de bine,
   7 credinţa,
   8 Blândeţea,
   9 înfrânarea,
   10 curăţia


   Raspuns pt tine :sper ca vezi bine cele 10 roade ale Duhului Sfant.care tu zici ca aceste roade le ai numai cand te botezi la ortodoxi.gresit !!nu este asa.
   Crezi ca un botez te mantuie daca nu esti nascut din nou,,??
   Nascut din nou?? Ce inseamna???
   Deci crestinule ,sfantule ce esti (de fapt ce te dai ) ,degeaba ai doar punctul 7 credinta,daca nu le ai pe toate celelalte 9 ...deci degeaba ai credinta daca nu ai dragoste,si dragostea acopera tot...deci daca stau si ma gandesc nici punctul 7 nu il ai.ca daca aveai credinta in Dumnezeu ,El te invata sa ai dragoste si celelalte roade ale Duhului Sfant.. pacat ca stii Biblia dar nu o aplici in viata ta de zi cu zi

   Ștergere
  29. degeaba ai doar punctul 7 credinta,daca nu le ai pe toate celelalte 9

   RASPUNS :
   serios ??? MOR DE RASSS , ia sa VEZI prostia INTRUCHIPATA care te caluzeste fiind DUHUL MINCIUNII si continuam ADUCIND ce a scris INAINTE de acuza CA SA VEZI ca NU CITESTI sau NU INTELEGI FIIND OARBA ( FARA DUHUL SFINT DE LA BOTEZUL ORTODOX )

   si la asta am raspuns INAINTE SA ACUZI ca stiam ce urmeaza si mor de rass CA E DEJA MAI SUS SCRIS si cind spun ca esti oarba CIND CITESTI Sfinta scriptura, AM DREPTATE nu ???? e de ajuns daca iti spui TIE INSATI asta ca ADDEVARUL este UNIC si este IISUS HRISTOS ORTODOX ....SI DESIGUR CA ADEVARUL AICI IN CONTINUARE

   16.În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.


   CONCUZIONAM SIMPLU
   credinta ESTE BAZA IN TOATE si fara ea RESTUL NU EXISTA ... deci BAZA E CREDINTA ADEVARATA ORTODOXA apoi restul

   SI CE MAI FACE CREDINTA ???
   stinge TOATE SAGETILE vrajmasului .... LA TINE NU ARE CE SA ATACE ca NU AI PAVAZA CREDINTEI in toate DECI ESTI A LUI si TE LASA IN PACE SI LINISTE .... dur adevar stiu DAR DIAVOLUL NU ATACA CE ESTE A LUI .... deci BOTEZUL este PAVAZA CREDINTEI si atunci diavolul INCEPE sa atace CA II SE DECLARA RAZBOI CIND te lepezi LA BOTEZ DE EL (TAINA BOTEZULUI ) .... stiu URA DIAVOLULUI fata de OM si NU MA SPERIE DELOC .... ASADAR II ARDEM PE TOTI ca se plimba in tot universul , pe pamint si in pamint CA SA GASEASCA PE CINE SA INGHITA .... deci adyna BOTEZUL e BAZA CREDINTEI SI CREDINTA ESTE BAZA CEORLALTE ROADE ALE DUHULUI SFINT DE ASTA SCRIE :
   CEL CE VA CREDE SI SE VA BOTEZA si VEZI ca E e cuvintul ´´ SI ´´ nu ´´ sau ´´ DECI SE INCLUD AMBELE OBLIGATORIU CA BAZA PE PLECARE SI ESTE DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA .....

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX


   ACUM VEZI ???? DUR ADEVAR STIU dar STIU INAINTE SA SCRII CE VREI SA SCRII CA MULTI SI MULTE SUNT CA TINE fara CUNOASTEREA LUI DUMNEZEU , dar parerologi si pareroloage de serviciu despre Dumnezeu ....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   deci retetam ca sa retii

   NUMARUL 7 a DUHULUI SFINT = CREDINTA este BAZA si pavaza TUTUROR CELORLALTE ... nu ai credinta DREAPTA ( ortodoxa ) ca baza ESTI PE ARATURA Complet ca asculti de DUHUL LUMII adica de DUHUL LUI ANTIHRIST care se PREFACE ca e hristos ...

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 3. In opinia mea ,vor fi multi mantuiti, nu numai ortodocsi si catolici.Sint multi care au respectat si respecta chiar si fara sa stie Decalogul...

  RăspundețiȘtergere
 4. Deci vor fi mintuiti toti cei ce respecta poruncile Tatalui,fiindca toti sint fii Lui pina in ziua de azi Preasfinta Treime si Maicuta Sfinta comunica cu noi prin diversi profeti cum ar fi doamna Maria din Iasi Rominia, vegentul Glauber din Brazile, Maria Luz din Argentina si alti recunoscuti de catre bisericile locale de acolo, si o urgenta profetie pt europa de NOSTRA SIGNIORA DI ANGUERA. deci daca le veti asculta veti vedea ca Maica Sfinta se adreseaza intregii europe in care traiasc atit catolici , ortodoxi cit si alti crestini pentru care Cerul sa preocupa la fel pentru toti.

  RăspundețiȘtergere
 5. Dar oare nu stiti ca biserica ortodocsa e catolica sunt surori???? Eu ma rog pentru unire.... Fratilor suntem crestini toti....credem in Sfanta Treime si avem PE Maicuta Domnului Mama noastra....treziti va....

  RăspundețiȘtergere
 6. Deci stimate domn cu predica de mai sus ISUS A SPUS EU SINT LUMINA LUMII nu a spus eu sint lumina ortodoxilor eu cred ca nu iubesti suficient pe DUMNEZEU fiinca faci diferente intre fii lui deci toti venim de la Eva si Adam si la toti neau fost date cele ZECE PORUNCI dar ura aceasta care o ai fata de catolici probabil iti vine de pe problema cu Ardealu , aceasta e una iar credinta din sufletul omului e alta, vreau sa iti spun ca peste tot in lume si mai ales in Europa , bisericile catolice au deschis usile ortodoxilor si iau lasat ca sa sluneasca ortodoxia ceea ce in Rominia ortodoxa nu se intimpla se judeca ani de zile greco catolici cu ortodoxi pentru asi relua bisericile iar la ortodoxi unde trebuie ca sa slujeasca doi sau trei preoti se iau de cap fiecare vrea ca sa fie singur ca sa nu se imparta darul pe cind la catolici de pilda inafara preoti se bucura cind pot celebra o slujba impreuna , deci sa iubim pe aproapele si sa nu separam.Ika,

  RăspundețiȘtergere
 7. UN RASPUNS PENTRU ADYNA 09 NOIEMBRIE 22.34--TOATE MINUNILE CARE SE INTAMPLA IN IERUSALIM-- LA VENIREA LUMINII SFINTE NORUL DE PE TABOR
  MERSUL INVERS DE CURGERE A RAULUI IORDAN ETC--VIN LA RUGACIUNILE ORTODOCSILOR ARABI--PATRIARHUL FIIND GREC--DE CEEEE?--PENTRU CA ORTODOXIA A PASTRAT IN MARE PARTE LEGILE NOULUI TESTAMENT--CU UNELE EXCEPTII---RELIGIILE SUNT CATEVA--CRESTINISM ISLAM BUDISM--CACI IN CASA TATALUI MEU MULTE CAMARI SUNT- ASA ZICE NOUL TESTAMENT---CARE CAMARI= RELIGII PE CARE DACA NU LE RESPECTAM NU NE VOM MANTUI FIECARE IN CE RELIGIE S-A NASCUT--CU RESPECT


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Minunile se intampla la cei ce il iubesc pe Dumnezeu si vindecarile la fel.cei ce au credinte ,sau la unii se intampla minuni sa vada ca si azi Dumnezeu vindeca ca sa se intoarca la El. .
   In Rai va ajunge doar cei ce faca voia lui Dumnezeu .asta este clar scris in Biblie..Iisus cat a fost pe pământ nu a chemat pe nimeni la nici o religie,nu scrie cuvantul ortodox in Biblie.ne.a chemat pe toti sa il iubim pe Tatal din toata inima noastra si tot cugetul nostru..

   Ștergere
  2. Adyna10 noiembrie 2016, 22:30
   ´´nu scrie cuvantul ortodox in Biblie´´


   raspuns :
   serios ??? in primul rind banuiesc ca stii CA IN 3 LIMBII a FOST SCRISA SFINTA SCRIPTURA si una din ele era GREACA ... si ia sa vedem in greaca CUVINTUL ortodoxie
   Numele de Ortodoxie vine din limba greacă, de la ορθο (ortho - drept, corect) și δοξα (doxa - slăvire sau, într-un înțeles mai general, opinie), traducându-se, deci, literal „dreapta-slăvire”, cu înțelesul de „credință, opinie corectă”, sau „dreapta-credință”

   si vrei si versete SAU MA CREZI PE CUVINT ??? ha ha ha
   deci repet desi tu nu citesti ca am spus asta de N ori SAU ESTI OARBA8( asta ca ai spus ca te jignesc , oare e asa , ha ha ha )??? ??? ca altfel nu imi explic DE CE poti spune ca nu scrie CIND DEJA am explicat ASTA

   DECI RETINE :
   GREACA
   ORTODOXIA = DREAPTA CREDINTA

   vrei si versete CA SA ITI ARAT ca NU STII dar vorbesti SAU MA CREZI pe cuvint si EXISTA ATUNCI ??? ha ha ha

   dur adevar stiu dar pareologi si pareroloage sunt milioane si am INDELUNGATA -rabdare ca asa zice ca trebuie sa ai DACA E DUHUL CU TINE ( sunt botezat ORTODOX deci PECETEA DUHULUI SFINT E PESSTE MINE ca ASTA E BOTEZUL ADEVARAT s laudat FIE SFINTA TREIME ) -- acum desigur ca ma poti acuza de cine stie ce alte lucruri dar nu ma sperie deloc --- acum o fi sau nu o fi , te las pe tine sa decizi ca le ´´ stii bine ´´ .. ha ha ha .. dur adevar stiu ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps banuiesc ca dragostea am lamurit-o , indelungata rabdare la fel si CREDINTA ca scris este :

   1 - dragostea
   2-indelungata rabdare
   3- credinta
   4- bucuria
   .....
   ....
   .....


   22.Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
   23.Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.


   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   PS SI CA TU ESTI REA ? ei bne sa vedem PSALMUL 50 DAR NU ITI VA PLACE dar repetam un pic DE ORTODOXIE = dreapta credinta

   6.Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
   deci adyna nu numai ca esti nascuta in pacate DAR MAI AI SI EREZIA asupra capului tau A MAMEI cu sectele SI SPUI CA TATAL TAU A PLECAT sau A BATUT-O ??? hmmmm ... eu pot fi si mai dur CA ADEVARUL este CA NiCI MACAR NU TREBUIA SA SE INSOARE CU EA ( fie vorba intre noi nici nu au facut-o ca minciuna = MAMA eretica SI adevarul = tatal ORTODOX NU SE UNESC ) , dar PENTRU A TE NASTE TU a facut pasul asta EL FIIND ORTODOX si A BAUT din cauza EI CA E ERETICA ( si nu vreau sa intru in amanunte) ... deci daca EL MOARE voi sunteti in AER si MARE NECAZURI VETI AVEA .... deci daca vrei sa repari DEVINO ORTODOXA CU BOTEZUL SFINT ca sa contrabalansezi NEAMUL TAU de eretici si ortodocsi .... asa se intimpla DEZASTRE cind oamenii au impresia ca nu conteaza RELIGIA ... ei bine E PRIMA CARE CONTEAZA .... DUR ADEVAR STIU si nu cred ca maria il va posta dar eu am scris si imi e martor DUMNEZEU de asta ....


   Ștergere
  3. Mai crestine am zis ca tata meu a murit de 20 ani..avea 36 ani cand a murit..eu nu glumesc cu astfel de afirmatii.ok..ce e asa greu de inteles...cat a trait tata meu pana la 36 cand a murit a batut.o pe mama pe noi si bea toata ziua.. acum pricepusi mai crestine Ortodox.
   Vai vai numa prostioare mari mari de tot scriii...

   Ștergere
  4. Adyna11 noiembrie 2016, 23:17
   Mai crestine am zis ca tata meu a murit de 20 ani..avea 36 ani cand a murit..eu nu glumesc cu astfel de afirmatii.ok..ce e asa greu de inteles...cat a trait tata meu pana la 36 cand a murit a batut.o pe mama pe noi si bea toata ziua.. acum pricepusi mai crestine Ortodox.
   Vai vai numa prostioare mari mari de tot scriii...

   o cunosti pe adyna ASTA ???
   ´´Tatal meu a plecat la Domnu??daca citeai asa de bine ,stiai..deci nu stii nimic...din pacate nu cred ca e la Domnu tatal meu din moment ce bea toata ziua´´


   RASPUNS
   deci STIU sau nu stiu ??? DUR ADEVAR STIU dar ce sa ii faci esti HAOTICA RAU ....femeile sunt asa si stia asta dar sa vobresti DEGEABA mereu si mereu CREZIND ca spui ceva e GRAV

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps si acum fie vorba intre noi , era TINAR la 36 de ani SI S-A FI SATURAT de atita ERETISM incit s-a carat LA DOMNUL .... CA pedeapsa PENTRU VOI v-a lasat singure SI FARA CAP sunteti .... upssss si e vai si amar de voi SUFLETESTE ca de restul NU MA INTERESEAZA .... DECI ORTODOXUL TINAR PELCAT LA DOMNUL V-A LASAT IN PLATA DOMNULUI ... DUR ADEVRA STIU dar E DE AJUNS CIT A DUS IN SPATE eretismul VOSTRU ....a baut ??? la cita eretism exista in jur nu ma mira... a batut-o pe mama ta ??? ( trebuia nici macar sa NU O IA DE NEVASTA dar nu existai tu atunci ) ... ´´ judecatile lui DUMNEZEU NU SUNT CA JUDECATILE OMULUI ´´ ca scris este
   14.Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios. Altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, dar acum ei sunt sfinţi.

   cum esti tu adyna NEFIIND BOTEZATA ORTODOX ?? nu te juca cu mantuirea ta si NU FI IRESPONSABILA ... dur adevar stiu

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOaRELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  5. Acolo m.am referit la altceva dar degeaba ca eu vb tu intelegi doar ce vrei tu..haha haha haotica rau hahaha

   Ștergere
  6. Auzi vb fara cap...pai daca tata stia ca mama e secta de ce a luat.o😂😂haha daca nu o lua nu mai aveai la cine sa ridici in slavi religia ta haha.nu pe Dumnezeu..caci tu doar religia o ridici sau nici aia...la cum vorbesti cu toata lumea .
   Trebuie sa imi caut un barbat ortodox sa ajung la Rai...haha haha ce usor este.
   Domnu profesor ce sa fac ca sa am viata vesnica???(intrebare e asta )
   Numa un barbat ortodox si gata am rezolvat situatia hahaha

   Ștergere
  7. ADYNA
   TU NU TE INCHINI LUI IISUS SI NU II SLUJESTI LUI ca SCRIS ESTE : ... DECI ESTE RAZBOI DUPA CU SCRIE ... deci REPET TU FIIND SECTARA esti cu MINCIUNA si cu ea te duci , la libera ta alegere IN IAD ... NIMENI NU TE TRIMITE ACOLO CI TU SINGURA TE DUCI ACOLO .... DECI VINOVATA ESTI TU CA ALEGI MINCIUNA .... asadar IISUS A VENIT sa ARATE ADEVARUL si SA SLAVEZE PACATOSUL CARE SE INTORCE LA EL , nu sa FACA PACATU PROPOVADUIT DE TINE PRIN SECTE , ADEVAR... dur adevar stiu DAR MANTUIREA NU E JOACA cum crezi tu .... ORI E ALB ori E NEGRU si la tine e negru .....

   49.Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!
   50.Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini!
   51.Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
   52.Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.
   53.Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei.

   deci adyna TE INCHINI lui IISUS ??? mai REFLECTEAZA ADINC ca ESTI PIERDUTA CA ASA ALEGI TUUUUUU .....

   crestin ortodox

   Ștergere
  8. Adyna12 noiembrie 2016, 21:35
   Auzi vb fara cap...pai daca tata stia ca mama e secta de ce a luat.o😂😂haha daca nu o lua nu mai aveai la cine sa ridici in slavi religia ta haha.nu pe Dumnezeu..caci tu doar religia o ridici sau nici aia...la cum vorbesti cu toata lumea .

   raspuns
   A LUAT-O DE PROST ce a fost SAU PENTRU ca O IUBEA si a pus IUBIREA DE APROAPE inainte de IUBIREA DE DUMNEZEU si mai cunosc un prost care a ascultat DE FEMEIA lui si acum suntem in iad
   UITE AICI SI VERSETELE GENEZEI ca sa priceapa toti ca GRESELILE astea SE PLTESC GRAV DE TOT

   12.Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat".
   13.Şi a zis Domnul Dumnezeu către femeie: "Pentru ce ai făcut aceasta?" Iar femeia a zis: "Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat".

   asadar MAMA TA eretica deci ARE CAPUL DE SARPE si a ascultat de el , S-A MARITAT CU TATAL TAU care ARE CAPUL LUI DUMNEZEU si A ASCULTAT DE MAMA TA si acum E MORT .... dur adevar stiu DAR STATI LINISTITE ca PLATITI CU VIRF SI INDESAT aceste inselari daca ati crezut CA PROSTITI usor oamenii .... deci TATAL TAU CAPUL A LASAT garda jos SI A LUAT-O PE MAMA TA ca SA TE NASTI TU .... Dumnezeu PRIN NASTEREA TA a considerat CA REPARA EREZIA MAMEI TALE .... l-a scos pe tatal vostru din scena CA ´´ BATEA ´´ ( nu vreau sa intru in amanunte daca se iubeau sau nu , daca erau interese la mijloc ETC ETC ETC ETC ETC ca judecata NU O SA ITI PLACA si atunci Dumnezeu L-A LUAT la el SI V-A LASAT DE CAPUL VOSTRU prost ... SI STATI LINISTITE CA daca nu va intorceti la ORTODOXIE vai si amar va fi CU TOT ZAMBETUL VOSTRU de acum .... du adevar stiu dar DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT si E DREPT IN JUDECATA LUI INTOTDEAUNA .... STII CE SE INTIMPLA CU BATJOCORITORII lui DUMNEZEU ??' ..... SFINTA SCRIPTURA din nou RASpunde SI LA ASTA dar te las sa cauti versetele CARE LE-AM DAT DEJA in alte discutii ca batjocoritorii sunt miliarde .....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 8. Dragon Star9 noiembrie 2016, 22:36
  In opinia mea ,vor fi multi mantuiti, nu numai ortodocsi si catolici.Sint multi care au respectat si respecta chiar si fara sa stie Decalogul...

  raspuns

  TOTAL FALS
  SFINTA SCRIPTURA CITIRE
  FAPTELE APOSTOLILOR 2
  8.Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.

  DECI OBLIGATORIU BOTEZUL CA SA PRIMESTI DARUL DUHULUI SFINT ( NEBOTEZATI PICA CLAR )


  39.Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
  40.Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.


  NEAMUL VICLEAN de care SA VA MANTUITI PRIN POCAINTA , BOTEZ SI PRIMIREA DUHULUI SFINT adica simplu BOTEZUL ORTODOX E INCEPUTUL ...

  41.Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.

  ASADAR AU PRIMIT CUVINTUL = IISUS HRISTOS SI EL A SPUS :

  LSATI COPII SA VINA LA MINE SI NU II OPRITI ....

  DECI COPII SE BOTEAZA DE MICI PRIN NASII DE BOTEZ CA MARTORI CARE ASCULTA CUVINTUL = IISUS HRISTOS


  42.Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

  SI DE UNDE E INVATATURA ???

  DE LA APOSTOLII SI TOTI CEI BOTEZATI STARUIAU IN INVATATURA LOR DATA DE IISUS HRISTOS CARE SPUNE CA LASATI COPII SA VINA LA MINE ....
  13.Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.
  14.Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.
  15.Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.

  COPII BOTEZATI DE MAINILE LUI IISUS HRISTOS CU DUH SFINT .... sa luati aminte ca DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT SI DACA APOSTOLII LUI AU FOST MUSTRATI ,fiti convinsi CA VOI CARE NU II BOTEZATI DE MICI NU VETI FI IERTATI USOR si sa nu imi spuneti mie ca acei copii stiau Sfinta scriptura CUM MINT SECTELE TOATE CA VA INSELATI AMARNIC nestiind legea iudeilor si fariseilor ..... deci REPET AMARNIC VETI PLINGE VOI CARE OPRITI PE COPII VOSTRI DE LA BOTEZUL DREPTEI CREDINTE ORTODOXE SI II DATI SATANEI DE MICI .....DUR ADEVAR STIU .....

  AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

  CRESTIN ORTODOX

  RăspundețiȘtergere
 9. Anonim10 noiembrie 2016, 00:54
  Deci vor fi mintuiti toti cei ce respecta poruncile Tatalui..
  TOTAL FALS

  BOTEZUL E BAZA
  ATACELUL: Care este temeiul scripturistic al Tainei sfantului botez ?
  PREOTUL: Mantuitorul a spus: "Adevarat, adevarat zic tie, de nu se va naste cineva din apa si din Duh nu va putea sa intre intru imparatia lui Dumnezeu" (Ioan, 3, 5).

  INVATACELUL: Ce inseamna de fapt aceasta Taina ?

  PREOTUL: Botezul este Taina in care, prin intreita cufundare in apa, in numele Sfintei Treimi, cel ce se boteaza se curateste de pacatul stramosesc si de toate pacatele facute pana la botez, se naste la o viata spirituala noua si devine membru al trupului tainic al Domnului, al Bisericii lui Hristos.

  Botezul din apa si din Duh isi are prefigurarea in proorociile Vechiului Testament, deoarece Domnul nostru Iisus Hristos a venit sa implineasca tot ce s-a proorocit si s-a dat in Lege. Incepandu-Si lucrarea Sa mesianica, Mantuitorul Hristos a dat o multime de semne si a facut minuni, tamaduind bolile si scotand demonii din cei ce Il rugau. Vestea minunilor s-a dus departe, punand pe ganduri pe multi, caci asa ceva nu se mai pomenise (Matei, 9, 32-38; Ioan, 9, 32-33). In aceste imprejurari Sfanta Scriptura ne spune ca intre farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntas al iudeilor. "Acesta a venit noaptea la Iisus si I-a zis: Rabi, stim ca de la Dumnezeu ai venit invatator, caci nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci Tu, daca nu este Dumnezeu cu el. Drept raspuns, Iisus i-a zis: Adevarat, adevarat zic tie: De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sa vada imparatia lui Dumnezeu. Nicodim I-a zis: Cum poate un om batran sa se nasca din nou? Poate el oare sa intre a doua oara in pantecele maicii sale si sa se nasca ? Iisus a raspuns: Adevarat, adevarat zic tie, de nu se va naste cineva din apa si din Duh nu va putea sa intre in imparatia lui Dumnezeu. Ce este nascut din trup, trup este, si ceea ce este nascut din Duh, duh este" (Ioan, 3, 1-6). Deci, nasterea din nou inseamna a avea botezul din apa si din Duhul Sfant, pe care l-au primit si il dau apostolii Domnului, carora le-a zis Domnul dupa invierea Sa: "Mergeti in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la toata faptura. Cel ce va crede si se va boteza se va mantui, iar cel ce nu va crede se va osandi" (Marcu, 16, 15-16) si botezand in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, invatati pe toti "sa pazeasca toate cate am poruncit voua; si iata, Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la sfarsitul veacului. Amin" (Matei, 28, 19-20).

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 10. continuare
  INVATACELUL: I-am auzit pe unii ca in Sfanta Scriptura numai doua Taine sunt pomenite: botezul si Cina Domnului, si ca celelalte sunt niste nascociri omenesti, pe care ei nu le pot admite. Iar cat priveste botezul, nu ar fi o Taina, ci un simbol, o lucrare simbolica in care se inchipuieste curatirea de pacate si prin care numai se intareste credinta, fiind doar o dovada pe care o face cineva despre faptul ca s-a pocait, sau ca el este o mostenire, o pecete a pocaintei. Curatirea pacatelor insa nu ar face-o botezul, ci credinta, care prin botez este pecetluita si confirmata. Credinta si nu botezul ar fi agentul care transforma pe om in faptura noua, mantuindu-l, dupa cum ar rezulta din cuvintele ingerului catre Cornelie, ca prin credinta in cele ce ii va spune apostolul Petru se va mantui cu toata casa sa (Fapte, 11, 14), sau din cuvantul apostolului Pavel catre temnicerul din Filipi: "Crede in Domnul Iisus si te vei mantui tu si casa ta" (Fapte, 16, 31). Deci, spun ei, credinta este cea care a adus rnantuire, iar botezul i-a urmat numai ca un simbol al convertirii si al credintei sau ca o pecete a terminarii pocaintei.

  PREOTUL: Botezul crestin este o Taina Sfanta, iar nu un simbol, deoarece Mantuitorul a numit botezul "nastere de sus", in urma caruia omul se curateste de pacate si se sfinteste (Ioan, 3, 3-7). Sfantul apostol Pavel il numeste "innoirea vietii" (Rom., 6, 3-5), prin innoirea Sfantului Duh (Tit, 3, 5). Apostolul Petru spune si mai lamurit ca botezul este impartasit spre iertarea pacatelor (Fapte, 2, 38) si ca nu este numai un simbol sau o spalare a trupului - cum li se pare unora - ci este o nastere adevarata. Botezul, zice el, "va mantuieste astazi si pe voi nu ca stergere a necuratiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun catre Dumnezeu" (I Petru, 3, 21).

  aviz amatorilor si amatoarelor

  RăspundețiȘtergere
 11. Mantuiti vor fi cei care se vor trezi la adevarata stare de A FI! Poti sa mergi in coate si genunchi ca semn de pocainta,toata viata iar daca mori in uitare,ignoranta,nestiinta a cine esti si ce poti fi,incatusarea Fiintei tale ramane datoare pentru inca o incarnare in speranta trezirii sufletului.

  O spun pentru a nustiu cata oara! MANTUIREA inseamna ELIBERAREA SUFLETULUI din inchisoarea uitarii/intunericului.
  In Imparatia Divina,nu intereseaza pe nimeni ce religie ai avut pe Pamant.

  Toate religiile pamantului au acelasi fondator,iar acela sigur nu este ceea ce noi vrem sa credem.Sufletul nostru simte despartirea de Sursa sa divina si de aceea este intro permanenta cautare,nestiind ca niciodata nu a fost separat de aceasta,fiindca asta nu se poate.Invatatura intentionat gresita ca noi suntem aici si Dumnezeu este acolo, si trebuie sa respectam niste porunci si reguli facute pentru a ne indobitoci,tocmai pentru a nu stii cine suntem si ca avem vointa proprie de care acest fondator se sperie.
  Intentia infiintarii atator religii a fost de a ne separa si invrajbi,fiindca UNITATEA noastra ar fi distrus acesta imparatie intunecata care s-a autodeclarat dumnezeu.

  DORITI MANTUIRE!ATUNCI TREZITI-VA! Nu va puteti intoarce de unde ati plecat fiindca nu stiti drumul!Si va asigur ca drumul nu este exterior voua,doar voi stati in exteriorul vostru,orbecaind in intuneric.V-o spun din exprienta.Pana nu veti constientiza ca in amiaza mare umblati cu felinarul nu veti gasi drumul mantuitor!
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
 12. NVATACELUL: Mai spun aceia ca botezul trebuie sa fie aplicat numai adultilor, pentru ca pe de o parte, cei ce-l primesc trebuie sa aiba mai intai credinta si pocainta si abia apoi sa se boteze, iar pe de alta parte, cei ce il aplica trebuie mai intai sa propovaduiasca credinta si pocainta si abia apoi sa boteze. Caci iata ce spune Sfanta Scriptura propovaduitorilor: "Mergand, invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am poruncit voua" (Matei, 28, 19-20). Iar despre cel ce voieste sa primeasca botezul zice: "Cel ce va crede si se va boteza se va mantui, iar cel ce nu va crede se va osandi" (Marcu, 16, 16). Alta data li se adreseaza direct si le zice: "pocaiti-va si sa se boteze fiecare dintre voi in numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor voastre si veti primi darul Duhului Sfant" (Fapte, 2, 38). Deci, cel ce trebuie sa primeasca botezul trebuie mai intai sa aiba credinta si sa faca pocainta. Care este adevarul ?

  PREOTUL: Am spus de la inceput ca botezul crestin isi are prefigurarea in Vechiul Testament. Astfel, Dumnezeu i S-a aratat lui Avraam cand acesta era in varsta de 99 de ani si, intre altele, i-a spus ca pe toata partea barbateasca sa o taie-imprejur, iar pe copiii de parte barbateasca ce li se vor naste de aici incolo sa-i taie-imprejur in a opta zi de la nastere. Iar cel ce nu se va taia-imprejur va fi nimicit (Fac., 17, 10-14). Deci, Dumnezeu nu i-a zis lui Avraam, pentru copii si tineri, sa se taie-imprejur cand vor fi maturi, sau ca el de 99 de ani, ci toata partea barbateasca, de orice varsta ar fi, sa o taie-imprejur, iar pe nou nascuti, a opta zi dupa nasterea lor. Unii zic ca botezul pruncilor nu are valoare, caci ei nu stiu cand au fost botezati. Dar ce stia Isaac, pruncul lui Avraam, la opt zile? Desigur, nimic. Dar stiau tatal si mama sa. Asa trebuie sa fie si botezul - cum, de fapt, este practica Bisericii Ortodoxe - stiut fiind ca taierea-imprejur inchipuia botezul din Legea Noua (Col., 2, 13). Insusi Mantuitorul nostru Iisus Hristos S-a botezat cu acest botez al Legii Vechi, la opt zile dupa nasterea Sa (Luca, 2, 21).

  Alta preinchipuire din Vechiul Testament, prin care se arata ca la plinirea vremii trebuie sa se boteze si copiii, este scoaterea izraelitilor din Egipt si trecerea lor prin Marea Rosie, de la batran si pana la cel mai mic prunc. Ca aceasta inchipuie botezul tuturor, adevereste si marele apostol Pavel zicand: "Fratilor, nu vreau sa nu stiti voi ca parintii nostri (izraelitii) au fost toti sub nor si ca toti au trecut prin mare, si toti, prin Moise s-au botezat in nor isi in mare" (I Cor., 10, l-2). Va sa zica "toti", si copiii, caci Moise spunea lui Faraon: "Vom merge cu copiii nostri si cu batranii, cu fiii si fiicele noastre, cu oile si cu boii nostri" (les., 10, 9). Negresit, norul si marea (apa) insemnau "apa si Duhul Sfant" in care trebuie sa fie botezat oricine (Ioan, 3, 5).

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 13. Trecand la Noul Testament, auzim pe Domnul nostru Iisus Hristos spunand apostolilor, inainte de rastignirea Sa, ca Tatal le va trimite pe Mangaietorul, adica pe Duhul Sfant, in numele Fiului si ii va invata toate lucrurile (Ioan, 14, 16-17, 26). Si venind Duhul Sfant peste apostoli, in ziua Cincizecimii (adica Duminica), la ora noua dimineata, ei au propovaduit poporului ceea ce-i invata Duhul Sfant, spunandu-le sa se pocaiasca si fiecare din ei sa fie botezat in numele Domnului nostru Iisus Hristos, "ca a voastra si a copiilor vostri este aceasta fagaduinta". Si au fost botezati "ca la trei mii de suflete" (Fapte, 2, l-39, 41). Ia aminte: "a voastra si a copiilor vostri este fagaduinta aceasta", adica a botezului. Deci, si a copiilor. Si cand spune ca s-au botezat, nu spune ca au botezat trei mii de barbati si de femei, ci "trei mii de suflete", ceea ce inseamna ca printre cei botezati au fost si copii. Desigur, apostolii predicau celor mari, insa, fiind ei inspirati de Duhul Sfant, spuneau ca si a copiilor este "fagaduinta", iar ascultatorii le dadeau crezare, ca si Avraam, lui Dumnezeu.

  Iata si cateva cazuri de familii botezate cu copiii lor: "Lidia a fost botezata - ea si casa ei" (Fapte, 16, 14-15) ? "Temnicerul i-a luat la sine (pe Pavel si pe Sila) in acel ceas al noptii, a spalat ranile lor si s-a botezat si el si toti ai lui indata" (Fapte, 16, 33) ; "Dar Crispus, fruntasul sinagogii, a crezut in Domnul, impreuna cu toata casa lui" (Fapte, 18, 8); iarasi zice sfantul apostol Pavel: "Am botezat si casa lui Stefana" (I Cor., l, 16). Cand zice "casa", "toata casa", se intelege de la sine ca este vorba de toata familia, pana la cel mai mic, dupa cum zice Iosua Navi: "Eu si casa mea voi sluji Domnului" (Ios., 24, 15).

  Domnul Hristos a aratat, de asemenea, ca trebuie botezati copiii mici, deoarece atunci cand I-au adus niste copilasi ca sa se roage pentru ei, iar apostolii opreau pe cei ce i-au adus, Domnul i-a certat zicandu-le: "Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti, ca a unora ca acestia va fi imparatia Cerului. Si dupa ce Si-a pus mainile peste ei, S-a dus de acolo" (Matei, 19, 13-15). Deci, daca Dumnezeu cheama si pe copii la mantuire, de mici, pentru ce i-am opri de la sfantul botez?

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 14. INVATACELUL: Pot oare copiii sa se mantuiasca numai cu botezul fara credinta? Scriptura spune nu numai despre botez, ci si despre credinta ca este trebuitoare spre mantuirea cuiva: "Cel ce va crede si se va boteza se va mantui. Iar cel ce nu va crede se va osandi" (Marcu, 16, 15-16).

  PREOTUL: Intr-adevar, copiii nu pot crede la varsta cand sunt botezati, dar nici nu-L pot tagadui si nici nu-L pot refuza pe Hristos. Nu se mantuieste numai acela care crede, ci el trebuie sa se si boteze. Asa cum in Vechiul Testament taierea-imprejur se facea in baza credintei parintilor, tot asa botezul copiilor se face pe temeiul credintei parintilor sufletesti, care sunt nasii (Marcu, 9, 36-37). Copiii nu au credinta, dar au nasii. Nasii sunt persoane in varsta care insotesc pe prunci la botez si fac cuvenita marturisire de credinta in locul lor. Nasii sunt parintii sufletesti ai pruncilor care se boteaza si care se nasc prin botez la o viata noua cu Duhul.

  Asa cum parintii trupesti ai pruncului l-au nascut pe el spre viata trupeasca, dupa cum scrie: "Ce este nascut din trup, trup este" (Ioan, 3, 6), tot asa nasii sunt parintii sufletesti ai pruncilor care se boteaza, garanti in fata lui Dumnezeu si a Bisericii Sale, ca pruncul (finul) va fi crescut in credinta crestina si va fi un bun credincios (Sfantul Sirneon Tesaloniceanul, Despre Sfintele Taine, cap. XLII, p. 7).

  INVATACELUL: Dar unde se scrie in Sfanta Scriptura ca nasii pot fi chezasi pentru mantuirea altora si ca prin credinta lor se pot mantui copiii ?

  PREOTUL: Mantuitorul spune: "...din gura a doi sau trei martori sa se statorniceasca adevarul" (Matei, 18, 16; I Tim., 5, 19). In Scriptura se arata ca Iisus, luand un copil, l-a pus in mijlocul lor si luandu-l in brate le-a zis: "Oricine va primi in numele Meu pe unul din acesti copii, pe Mine Ma primeste" (Matei, 18, 5). Deci, pe baza credintei parintilor, a nasilor si a celorlalti martori care sunt la botezul pruncului, preotul boteaza pruncul. Iar fiindca ai intrebat unde se gasesc in Sfanta Scriptura marturii prin care sa se arate ca credinta unora a mantuit pe altii, apoi din cele multe, unele iti voi spune:

  Prin credinta sutasului roman s-a vindecat sluga sa (Matei, 8, 13). Robul nu credea, dar prin credinta stapanului sau si-a dobandit de la Mantuitorul sanatatea.

  Patru oameni aduc la Mantuitorul un slabanog: "Si vazand Iisus credinta lor, a zis slabanogului: "Fiule, iertate sunt pacatele tale!" (Marcu, 2, 3-13). Deci credinta era a celor patru, nu numai a slabanogului.

  Pe temeiul credintei lui Iair, Domnul a inviat copila de 12 ani (Matei, 9, 18-26). Pe temeiul credintei altora, Domnul a vindecat pe un mut si indracit (Matei, 9, 32-34 ; 12, 22). Pentru credinta canaanencei, Mantuitorul a vindecat pe fiica acesteia, scotand demonul din ea (Matei, 15, 21-28). Tot astfel, pentru credinta unui tata, Domnul i-a tamaduit copilul lunatic (Matei, 17, 14-18). Asadar, acestea si inca multe alte marturii ale Sfintei Scripturi, ne arata ca pentru credinta parintilor, a nasilor si a martorilor care sunt la botez, Dumnezeu le da copiilor sfintire si mantuire, dupa cum adevereste si marele apostol Pavel zicand: "Caci barbatul necredincios se sfinteste prin femeia credincioasa ... femeia necredincioasa se sfinteste prin barbatul credincios" (I Cor., 7, 14).

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 15. INVATACELUL: Totusi nici Hristos n-a primit botezul decat ca adult, la varsta de 30 de ani, iar Ioan Botezatorul nu a botezat decat adulti. N-ar trebui oare ca si noi sa aplicam botezul numai adultilor ?

  PREOTUL: Dar botezul primit de El n-a fost acelasi cu al nostru, deoarece n-a avut acelasi efect, acela fiind numai un botez cu apa, un botez al "pocaintei", al lui Ioan, iar nu unul cu "apa si Duh" ca botezul crestin, instituit de Hristos. El nu S-a botezat spre a Se curati de pacate - cum facem noi cu botezul nostru - pentru ca El nu avea pacate si, deci, nici trebuinta nu avea ca mai intai sa Se pocaiasca. Altul era rostul acelui botez si altul este al botezului nostru.

  Stim ca botezul "cu apa si cu Duh", care a venit mai tarziu, se impartaseste spre iertarea pacatelor, Iisus Hristos insa nu S-a botezat cu acest botez, pentru ca pe atunci nu Se pogorase inca Duhul Sfant, iar pe de alta parte, Hristos era fara de pacate si, deci, n-ar fi avut nevoie de acest botez.

  INVATACELUL: In acest caz de ce S-a botezat Iisus cu acest botez al lui Ioan ?

  PREOTUL: Sfantul Ioan Gura de Aur spune urmatoarele: "La botezul Sau in apele Iordanului, Ioan Botezatorul cerea tuturor pocainta. Insusi botezul era numit "al pocaintei". Cu toate acestea lui Iisus nu I-a cerut pocainta. Dimpotriva, in fata Lui s-a simtit umilit, zicand ca el insusi ar avea nevoie a se boteza de la Iisus si nu invers (Matei, 3, 14). Nici nu-I putea cere, deoarece Iisus nu avea pacate, era "zamislit de la Duhul Sfant", iar nu din trup barbatesc, "nu din pofta trupeasca, nici din pofta barbateasca" (Ioan, 1, 13; Matei, 1, 20; Luca, 1, 34-35) si, deci, nu mostenise pacatul stramosesc. Dar El nu avea nici pacate personale (Ioan, 8, 16), dupa cum El nu avea trebuinta nici de o mai mare revarsare a Duhului Sfant asupra Sa, pe care, de altfel, botezul lui Ioan nu I-o putea oferi. Dar atunci, de ce S-a botezat? Iata de ce: mai intai, pentru ca Ioan sa-L faca cunoscut oamenilor, aratandu-L lor. "Iata Mielul lui Dumnezeu ... Acesta este despre care eu am spus..." (Ioan, l, 29-30). Ioan Il marturiseste oamenilor, iar acum Il si arata, pentru ca marturisirea lui Ioan despre "Cel ce vine" dupa el (Luca, 3, 16; Ioan, 1, 27), sa nu ramana indoielnica. Tot acum Il marturisesc pe Iisus, pe Dumnezeu-Tatal si pe Sfantul Duh in chip de porumbel (Matei, 3, 16-17). De acum, multimile nu aveau sa mai puna la indoiala cele marturisite de Ioan. Acum Iisus S-a facut cunoscut, caci inainte nici chiar Ioan nu-L cunoscuse (Ioan, l, 31), pentru ca, desi Ii era rudenie (Luca, 1, 36), el isi petrecuse viata in pustie propovaduind si botezand, Dumnezeu intocmind astfel lucrurile, pentru ca lumea sa nu-l poata invinui pe Ioan ca L-ar propovadui pe Iisus pentru legaturile de rudenie si de prietenie ce le are cu El.

  In al doilea rand, Iisus a primit botezul de la Ioan pentru ca sa implineasca "toata dreptatea" (Matei, 3, 14-15). "Dreptate" insemneaza implinirea poruncilor lui Dumnezeu, iar "drept" era cel ce implinise aceste porunci (Luca, 1, 6, s.a.). Deci, S-a botezat Domnul de la Ioan pentru ca nici aceasta oranduire de la Dumnezeu - de a se boteza - sa nu ramana neindeplinita de El, singurul care implineste toata dreptatea.

  Iata rolul botezului omului si motivele pentru care S-a botezat El de la Ioan. Botezul crestin de mai tarziu - "cu apa si cu Duh" - se face din alte motive si are un at rost

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 16. Iar daca este vorba de varsta, nici eterodocsii nu aleg varsta de 30 de ani la botezul lor. Mantuitorul n-a stabilit nici o varsta sau limita de varsta. El insa, cand a vorbit despre botezul pe care il va aseza, a aratat marea importanta pe care o avea lucrarea acelui botez si de aceea n-a mai fost nevoie sa spuna ca va trebui aplicat tuturor, deci si copiilor. Iar daca n-a spus-o direct, a spus-o indirect, cu toata claritatea, cuvantul "cineva" cuprinzandu-i pe toti.

  Cat despre Ioan Botezatorul, e adevarat ca el predica pocainta si ca ii boteza numai pe cei ce facusera pocainta si ca acestia nu puteau ii decat adulti. Dar botezul lui nu era identic cu al nostru, ci era numai un botez pregatitor, un rit simbolic, sau cu caracter ceremonial - cum am aratat si mai sus - nefiind de neaparata trebuinta tuturor. De aceea, era de prisos a se aplica si copiilor.

  As fi si eu de parere sa nu se boteze copiii, daca ar trai orice parte barbateasca sau femeiasca oricat ar vrea, pana la adanci batranete si sa

  se boteze cand ar dori. Dar ce zici dumneata, suntem noi siguri ca traim 30, 50 sau 100 de ani? Nu stii ce spume Sfanta Scriptura? "Voi nu stiti ce aduce ziua de maine" (Iacov, 4, 14); si iarasi: "Nebune, in noaptea aceasta ti se va lua sufletul" (Luca, 12, 20); si iarasi: "Fiti gata, caci nu stiti ziua, nici ceasul" (Matei, 24, 44).


  aviz amatorlior si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 17. INVATACELUL: Nu cumva copiii se pot mantui si fara botez? Despre ei se spune ca sunt sfinti si, ca atare, n-ar avea trebuinta sa-si curete pacatele - pe care nu le au. Asa gasim in Sfanta Scriptura, prin cuvintele Mantuitorului: "Lasati copiii si nu-i opriti sa vina la Mine, ca a unora ca acestia este imparatia cerurilor" (Matei, 19, 14). Deci, copiii pot intra si fara botez intru imparatia cerurilor, in acelasi inteles pare a fi grait Mantuitorul isi alta data: "De nu va veti intoarce si nu veti fi ca pruncii, nu veti intra intru imparatia cerurilor" (Matei, 18, 3; Marcu, 10, 15; Luca, 18, 15-17). Apostolul Pavel spune chiar direct ca copiii sunt sfinti: "Barbatul necredincios se sfinteste prin femeia credincioasa si femeia necredincioasa prin barbatul credincios. Altminterea, copiii vostri ar fi necurati, dar acum ei sunt sfinti" (I Cor., 7, 14). Deci, daca parintii sunt sfinti (crestini botezati), atunci si copiii lor sunt sfinti.

  PREOTUL: Mai intai de toate, trebuie stiut ca copiii nu sunt sfinti, pentru ca "ce este nascut din trup, trup este" (Ioan, 3, 6) ,- deci, copiii nascuti numai din trup, nu si din "apa si Duh", sunt numai trup, cu pacatul lui Adam in ei. Botezul la copii aduce spalarea pacatului stramosesc intrat in lume prin calcarea poruncii de catre Adam si Eva in rai (Fac., cap. 3). "Printr-un singur om (Adam) a intrat pacatul in lume si prin pacat, moartea - si astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor prin acela in care toti au pacatuit" (Rom., 5, 12). Iar acum : "Cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati si imbracat" (Gal., 3, 27) si iarasi: "Au nu stiti ca toti cati in Iisus Hristos ne-am botezat, intru moartea Lui ne-am botezat?" {Rom., 6, 3). Asadar, afundarea de trei ori in apa, in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh (Matei, 28, 19) inseamna botezul in moartea lui Hristos, adica cel nou botezat a murit fata de pacatul stramosesc si fata de Legea lui Moise (Rom., 6, 4-25; 7, 1-6). Si prin Cruce, noul botezat este rastignit fata de lume si lumea fata de el.

  Inca sa stii si aceasta, ca nimeni sau are voie sa boteze a doua oara pe cei botezati in numele Sfintei Treimi - dupa randuiala Bisericii dreptmaritoare a lui Hristos, caci zice marele apostol Pavel: "Un Domn, o credinta, un botez" (Efes., 4, 5). Numai daca au fost botezati de eretici (sectanti), ii botezam din nou.

  INVATACELUL: Dar mai sunt in Sfanta Scriptura marturii prin care sa se arate ca copiii sunt pacatosi si au nevoie sa se boteze ?

  PREOTUL: Daca mai vrei marturii in aceasta privinta, cauta in Sfanta Scriptura in aceste locuri: Fac., 3, 6-12, I Tim., 2, 14; Fac, 8, 21, Iov, 15, 14; 24, 4; Ps 50, 5; 57, 3; Isaia, 48, 8; Ioan, 3, 6; Ps. 13, 1; 52, 1-3; 105, 6; Pilde, 20, 9; Rom., 3, 10; 5, 12 ; I Ioan, 1, 8 s.a.

  Asadar, Sfanta Scriptura ne-a aratat ca tot omul este pacatos, iar cel ce se crede fara de pacat este un mincinos (I Ioan, 1, 10). Mai mult, se spune ca cel pacatosi sunt fiii diavolului (Matei, 13, 38; Ioan, 8, 44; I Ioan, 3, 8). Iata, deci, pentru ce toti oamenii au nevoie de botez spre a se curati de pacate

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 18. Cand vom , vor , veti , ajunge la judecata DOMNULUI , vom , veti , fi surprisi de judecata DOMNULUI , vazand mantuiti si asiatici si aborigeni.
  In nici-un moment al vietii noastre sa nu ne punem a judeca in locul lui DUMNEZEU, pt ca nici sfintii , sau Apostolii nu vor sti cum , si in ce fel JUDECA DUMNEZEU .
  Mare Pacatos

  RăspundețiȘtergere
 19. Adevarat caci copilul mic cind se boteaza, botezul este acceptat de parinti copilul fiind inconstient fata de ritual : -de accea la catolici cind copii cresc mari si sint constienti de ceea ce inseamna botezul merg impreuna cu parintii la birerica pentru a recunoaste si primi botezul personal, botezul se face copiilor petru ca sa fie increstinati pina la cresterea lor , caci pina o persoana ajunge la virsta de 10 - 14 ani poate muri de mai multe ori ne fiind increstinat , iar la ortodoxi se boteaza cind sint inca mici dar asa cum a zis ISUS ce va fi legat pe pamint va fi legat si in cer, si ce va fi dezlegat pe pamint va fi dezlegat si in cer, cred ca se referea la spovada si botez, deci botezati in Cristos sint crestini.

  RăspundețiȘtergere
 20. Tatal nostri care esti in ceruri sfinteasca se in nume le tau ....rugati va fratilor mai bine...biserica ortodocsa si cattolica sunt surorri...ajuta ne Doamne sa facem voia ta...

  RăspundețiȘtergere
 21. Iar te-ai activat creștinule ultra ortodox fara sa fii ortodox?
  Sa-ți fie Rușine!
  Adyna, nu-ți pune mintea cu el. Ii face plăcere sa se contreze cu cineva, altfel nu se simte creștin ortodox.
  Publicați, d-na Maria, ca sa vadă si Adyna ca nu e singura!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim11 noiembrie 2016, 22:45
   Iar te-ai activat creștinule ultra ortodox fara sa fii ortodox?
   Sa-ți fie Rușine!
   Adyna, nu-ți pune mintea cu el. Ii face plăcere sa se contreze cu cineva, altfel nu se simte creștin ortodox.
   Publicați, d-na Maria, ca sa vadă si Adyna ca nu e singura!

   RASPUNS :
   SERIOS ??? pai am spus demult SA VINA TOTI SI TOATE ca poate fac unul DREPT din voi .... ha ha ha .... deci MA BUCUR CA NU E SINGURA si CIT MAI MULTI SI MULTE Ca asa poate putem dialoga direct .... DUR ADEVAR STIU ..... multi ´´viteji´´ se arata DAR SMIORCAIELILE sunt la ordinea zilei ... ha ha ha

   sa i parafrazez pe Anonim11 noiembrie 2016, 22:45
   ´´publicati doamna maria sa stie toti si toate ca ASTA AM SPUS demult ´´.... DUR ADEVar STIU

   aviz amatorilor si amtoarelor

   crestin ortodox

   ps mor de rasss cind eu spun ca se aduna si SA VA ADUNATI si ca demult sunteti toti si toate in plasa

   Slava sfintei treimi SI LAUDA ei PENTRU ASTA .... pestisori guralivi ce sunteti ... ha ha
   rusine imi este DE PROSTIA VOASTRA dar ma ocup ca sa nu mai imi fie ... ha ha ha .... DUR ADEVAR STIU .... dar la final DIAVOLUL insusi VA FI RUSINAT .... deci INDRAZNITI ca ma ocup de TOTI SI TOATE .....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  2. Adyna, nu-ți pune mintea cu el. Ii face plăcere sa se contreze cu cineva, altfel nu se simte creștin ortodox.


   raspuns :
   SERIOS ?? mor de rasss
   sfat gresit Anonim11 noiembrie 2016, 22:45( femeie desigur )
   MINTEA CU MINE nu ai cum sa O PUI ca trebuie SA O AI ai intai .... deci MAI USOR cu sfaturi ILOGICE, femeie FARA CAP .... anonimule ..... SI SA MA DISTREZ in continuare folosesc CUVNTELE TALE ´´sa iti fie rusine´´ CA NU AI CAP .... DUR ADEVRA STIU ... HA HA HA

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  3. Vezi sa nu mori de ras ca e grav haha haha 😀😂😂😂😂😂

   Ștergere
  4. Adyna12 noiembrie 2016, 21:37
   Vezi sa nu mori de ras ca e grav haha haha

   raspuns :
   serios ??? prostie INTRUCHIPATA 😀
   ce sa facem daca CEI BOTEZATI primesc IN DAR SI asta:
   si asta BUCURIA
   22.Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,

   deci recapitulam CA SA VEZI BOTEZUL ce da CELUI SAU CELEI BOTEZATE :
   1 . dragostea ( am discutat-o ) si NU O STII
   2. bucuria ( veselia , risul ) O VEZI MEREU SI MEREU
   3. indelungata rabdare -
   7 . credinta

   deci rid in continuare ca asa scrie ca sunt darurile .... acum nu e meritul meu ca E SCRIS ca CEL BOTEZAT CU DUHUL SFINT le PRIMESTE IN DAR ....dur adevar stiu DAR DE UNDE ROADE la tine CIND DUHUL SFINT LIPSESTE

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  5. Omule nu vezi ca uraseti toti oamenii care nu sunt ortodoxi...cu ura asta vei ajunge la Iad cu parere de rau iti zic..revino cu picioare pe pământ ca va fi vai.sa.mar de capul tau..

   Esti praff😂😂😂😂la punerea in aplicare a Scripturii..
   Eu daca ma voi boteza la ortodoxi (dar tu ai zis ca doar un botez se face ) voi ajunge la Rai doar asa ca sunt la ortodoxi...nu mi.ai raspuns la o intrebare domnu profesor stie tot dar de fapt e gol pe dinăuntru..
   Haha haha😂😂😂eu sunt botezata la ortodoxi...dur adevar zic😂😂😂😂 asa ca ti.ai aratat ura ,numai ura imprasti in jurul tau ..iti lipseste dragostea ..daca nu ai dragoste nu ai nimic.
   Deci ortodoxule ..hai pa...
   Nu mai e nevoie sa imi raspunzi caci am vazut ce ai in cap ,doar prostie..esti orbit de o religie si cam atâta,in rest goll gol gol si sec..doar ura si ura....cand deschizi gura arunci sageti de ura de la diavol catre toti cei sin jurul tau..dur adevar zic haha haha 😂😂😂

   Ștergere
  6. Adyna13 noiembrie 2016, 17:50
   Esti praff😂😂😂😂la punerea in aplicare a Scripturii..
   Eu daca ma voi boteza la ortodoxi (dar tu ai zis ca doar un botez se face ) voi ajunge la Rai doar asa ca sunt la ortodoxi.

   RASPUNS :
   mor de ras CA NU CITESTI dar repet pentru a treia oara

   botezul E OBLIGATORIU ca SA AI POSIBILITATEA sa ajungi in rai .... NUUUUUUUU ajungi OBLIGATORIU IN RAI cu botezul DAR fara botez NU AI NICI O SANSA sa ajungi in rai ....

   ACUM VEZI oarbo ??? DUR ADEVAR STIU dar sa NU CITESTI si sa ma acuzi DE CE NU AM SPUS dupe ce explic ereu si mereu E PROSTIE INTRUCHIPATA din partea ta ... cind spuneam ca esti oarba nu stiam ca esti PROFUND OARBA LA INTELEGERE ... DECI ACUM AI PRICEPUT cum e cu botezul ???

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   si uite inca o data IN COMPLETARE CUVINTELE LUI IISUS HRISTOS PE CARE iara NU LE APLICI demone si le contesti
   DESPRE IUBIREA APROAPELUI inainte de iubirea de dumnezeu e vorba cu cei ERETICI CA TINE ... SI IA SA VEDEM CE ZICE IISUS HRISTOS DE CARE TU ERETICA CUM ESTI ITI BATI JOC :

   34.Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.
   35.Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.
   36.Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.
   37.Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

   deci tatal tau ORTODOX era dusmanul vostru SI VOI DUSMANII LUI ... ortodoxia versus sectele ... CA E SCRIS :36.Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.´´

   dur adevar stiu DAR NU ESTI VREDNICA DE IISUS HRITSOS SI IL SI BATJOCORESTI MEREU SI MEREU .... plata NU SE VA LASA ASTEPTATA DACA NU TE BOTEZI SI CONTINUI CU EREZIILE TALE ... pavel zicea CLAR : ANATEMAAAA .... dur adevar stiu DAR IUBIREA TA FATA DE DUMNEZEU NUUUUUUU EXISTA si este INSELAREEEEE DEMONICA ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps si fie vorba intre noi SUNT GOL DE DUHUL ACESTEI LUMI fiind bOTEZAT CA SCRIS ESTE :
   3.Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?
   4.Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii;

   DECI TU VORBESTI DIN PLINATATEA DUHULUI LUMII si EU DEMULT nu il mai am .... de asta PLINATATEA TA ESTE DEMONISM CRAS .... upssss .. dur adevar stiu , dar demonii II ARDEM

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  7. Eu daca ma voi boteza la ortodoxi (dar tu ai zis ca doar un botez se face ) voi ajunge la Rai doar asa ca sunt la ortodoxi...nu mi.ai raspuns la o intrebare domnu profesor stie tot dar de fapt e gol pe dinăuntru..
   Haha haha😂😂😂eu sunt botezata la ortodoxi...dur adevar zic😂😂😂😂 asa ca ti.ai aratat ura ,numai ura imprasti in jurul tau ..iti lipseste dragostea ..daca nu ai dragoste nu ai nimic.

   raspuns
   IARA minti CA DE OBICEI ... esti si nu esti botezata ortodoxa ? deci MINTI si cind nu vre sa minti CA NU STII NIMIC DIN ALE ORTODOXIEI MAMA TA FIIND ERETICA DE SERVICIU ,,,, UPSSSS .. DUR ADEVAR STIU ... ZICI URA ??? ha ha ha

   daca ai stii cuvintul URA ca are AUR ... ortodoxia E AURUL iar tu vezi ura CA ESTI ERETICA .... ha ha ha

   MAI MINTI MULT ???

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  8. Mor de ras mai creștine 😂😂😂hahaha serios esti comic rau.
   Eu cand am pus intrebarea respectivă nu ma refeream doar la botez..ca botez avem toti la 2 luni..dar ca de obicei intelegi doar ce vrei tu si cand vrei tu si cum vrei tu.
   Inchei eu .ca e mai frumos asa.
   Am crezut ca doar femeile vb mult dar tu crede.ma ca le intreci pe toate hahaaha vorbesti .vorbesti mult mult si degeaba.imi pare rau ca iti zic dar botezat fiind esti gol gol gol...
   Iarta ma de te.am suparat dar,poate am vb mai urat ,..dar ti.am aratat ca si eu pot sa jignesc ,si jignind nu dam dovada decat de lipsa celor 7 ani de acasa.,cand mai jignesti cere si iertare dar din suflet sa fie nu doar pe buze..
   Si te rog intelege daca il iubesti pe Dumnezeu cu adevarat ai avea dragoste pt semenii tai...deci nu pun dragostea pe locul 1 .pe locul intai e Dumnezeu..
   Cuvantul ura are aur!!!hahahaha esti tare comic comic. Atata talmacesti cuvintele numai sa iti fie tie bine.

   Hahahah comic mai esti . ..eu vb de ura din sufletul tau nu de ortodoxia.dar iar intorci si reintorci cuvintele cum ai tu chef

   Ștergere
  9. Adyna13 noiembrie 2016, 19:51
   Mor de ras mai creștine ������hahaha serios esti comic rau.
   Eu cand am pus intrebarea respectivă nu ma refeream doar la botez..ca botez avem toti la 2 luni.

   pe adyna asta o cunosti ???

   Raspuns pt tine :sper ca vezi bine cele 10 roade ale Duhului Sfant.care tu zici ca aceste roade le ai numai cand te botezi la ortodoxi.gresit !!nu este asa.
   Crezi ca un botez te mantuie daca nu esti nascut din nou,,??
   Nascut din nou?? Ce inseamna???

   deci NASCUT DIN NOU INSEAMNA
   ´´ din apa si din duh ´´ adica BOTEZUL DIN APA SI DIN SFINTUL DUH .... deci REPET ORTODOXIA ESTE NASTEREA DIN NOU si ASTA e BOTEZUL PAPUSA .... ai priceput acum ?

   DECI CONCLUZIONAM
   BOTEZUL = NASTEREA DIN APA SI DIN DUH ....

   asadar ERETICA CUM ESTI nu ai nastere din nou CA NU ESTI BOTEZATA IN DREAPTA CREDINTA care E DATA DE BOTEZUL CU DUHUL SFINT SI APA A CELUI NASCUT in pacate CA SA FIE NASCUT DIN NOU fara PACATELE STRAMOSESTI ---vezi oarbo ????

   DECI REPETEAM ROADELE BOTEZULUI = DUHUL SFINT
   LA NUMARUL 7 ESTE CREDINTA

   deci NU AI BOTEZ , NU AI CREDINTA DUHULuL SFINT .... SIMPLU CA BUNA ZIUA .....dur adevar stiu DAR CIND SPUN CA EST FEMEIE FARA CAP nu glumesc si o arat mereu si mereu CA NU STII NIMIC .....alte nelamuriri ???

   repetam
   BOTEZUL = NASTEREA DIN APA SI DIN DUH ( SE FACE O SINGURA DATA SI DACA NU ESTI BOTEZATA ORTODOX NU AI NICI UN FEL DE CREDINTA DREAPTA SI ESTI MINCINOASA ORICIT DE MULT AI CITI SFINTA SCRIPTURA nu te ajuta la nimic si nici nu te mantuieste CA ASA ALEGI TU SA FI NEBOTEZATA CU DUHUL SFINT in DREAPTA CREDINTA .... DECI VINOVATA DE LIPSA DUHULUI SFINT esti TU ADYNA ....

   si Sfinta evanghelie citire
   Sfântul Evanghelist Matei: Botez şi propovăduirea credinţei
   În schimb, detaliază semnele minunate care urmează administrării Tainei Botezului şi care se vor manifesta de nenumărate ori în cursul istoriei creştinismului. Pasajul sună astfel: "Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.

   deci mantuirea inseamna BOTEZ SI CREDINTA .... CARE SUNT roadele DUHULUI SFINT care NASTE DIN APA SI DIN DUH , adica te naste din nou prin RELIGIA ( relegarea discutata mai demult ) Duhului sfint CA ESTE SCRIS
   Duhul sfint ESTE INVATATORUL ,deci Duhul sfint DA RELIGIA = INVATATURA MAI DEPARTE APOSTOLILOR ... SI PE ASTA NU O STIAI DEMONE ... dur adevar stiu DAR AICI SI DUHUL SFINT AL SCRIPTURII CITIRE :
   .Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.

   DECI BOTEZUL ORTODOX ADUCE DUHUL SFINT CARE TE INVATA TOATE MAI DEPARTE PE CARE LE-A SPUS IISUS- FIUL LUI DUMNEZEU DE LA TATAL DUMNEZEU ... AI PRICEPUT ACUM ???? REPET

   BOTEZ = NASTEREA DIN NOU = DIN APA SI DIN DUH = DUHUL SFINT = INVATATURA = RELIGIE = INVATATURA MAI DEPARTE = CREDINTA

   Ștergere
  10. adyna , deci ai retinut , da ??? dur adevar stiu DAR DUPA CE CA NU STII mai si continui SA MINTI la greu ..... mor de rassss ( bucuria Duhului e numarul 2 CA DAR primit DE CEL BOTEZAT ORTODOX ) ... DECI adyna DUHUL LUMII cu care citesti CARTEA Duhului sfint adica SFINTA SCRIPTURA , TE INVATA prostii si TE INSEALA ca e duhul lui ANTIHRIST care denatureaza SFINTA SCRIPTURA si ASA A FACUT SI cu eva , cu IISUS HRISTOS si acum CU TINE ... DUR ADEVAR STIU dar eu am rabdare SA II ARD PE DEMONI TOTI ....DECI AI RETINUT

   BOTEZ = NASTERA DIN APA SI DIN DUH = NASTEREA DIN NOU = INVATATURA DUHULUI SFINT = RELIGIA = DREAPTA CREDINTA ( NUMARUL 7 de la ROADA DUHULUI SFINT , CA BANUIESC ca nu spui ca duhul sfint nu are credinta DREAPTA , nu ???? ... ha ha ha )

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps astept noi confruntari cu tine si cu oricare din voi DAR PREGATITI-VA MAI TEMEINIC ca asa repetam la nesfirsit notiuni de cresa .... nu e bai ca o pot face DIN NOU SI DIN NOU pina o sa va plictisiti SI CIND ati priecput sa MA ANUNTATI SA TRECEM MAI DEPARTE .... dur adevar stiu
   DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT SI NU VA JUCATI CU MANTUIREA VOASTRA

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox


   deci minti FIIND CONFUZA rau de tot si cind am spus ca femEILE nu au cap O ARAT MEREU SI MEREU CU FIECARE POSTARE A UNE FEMEI ( nu esti unica CONFUZA de pe aici asa ca E GENERALA TREABA FEMININA ) .... eu accept o femeie sa VORBEASCA MULT dar problema ei E CA VORBESTE FARA LOGICA , DEGEABA SI BINEINTELES OARBA FIIND CA NU PRICEPE de aceea SUNT OPRITE de a vorbi ....

   Ștergere
  11. Iarta ma de te.am suparat dar,poate am vb mai urat ,..dar ti.am aratat ca si eu pot sa jignesc ,si jignind nu dam dovada decat de lipsa celor 7 ani de acasa.,cand mai jignesti cere si iertare dar din suflet sa fie nu doar pe buze..
   Si te rog intelege daca il iubesti pe Dumnezeu cu adevarat ai avea dragoste pt semenii tai...deci nu pun dragostea pe locul 1 .pe locul intai e Dumnezeu..
   Cuvantul ura are aur!!!hahahaha esti tare comic comic. Atata talmacesti cuvintele numai sa iti fie tie bine.

   raspuns :
   serios ??? ha ha ha ( bucuria Duhului Sfint ca dar a celor botezati ortodox )
   Ia sa vedem cuvintul URA daca e sau nu AUR
   URA = AUR
   ca pe linga altele care trebuie SA LE INVETI tu NEFIIND BOTEZATA deci NU AI CUM SA LE INVETI ca stii CA BOTEZUL ORTODOX da DUHUL CARE INVATA RELIGIA TATALUI SI FIULUI , da ? ( am aratat mai sus prin ce am scris si nu trec mai departe ci din nou si din nou pina vei fi lamurita cum e )

   ACUM ura IN SFINTA SCRIPTURA :
   LA LUCA CITIRE
   Luca 14, 26:

   „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu poate să fie ucenicul Meu”.

   DECI URAAAAAAAA de care spui tu ESTE URA fata de IISUS HRISTOS si PUI aproapele INAINTE de DUMNEZEU cind spui SA IUBESTI aproapele ca pe tine insuti CIND TU NU ESTI BOTEZATA CU DUHUL SFINT al dreptei credinte ... DECI URASTI
   OMUL chiar daca AI IMPRESIA CA IL IUBESTI ....si SMINTESTI oamenii PRIN ASCULTAREA DE DIAVOL care este tatal minciunii si care te invata ca nu conteaza religia CA EL E INTUNERIC ADINC si STIE BINE CA religia dreptei credinte E FOC pentru el si BOTEZUL E APA DIN CER de unde a cazut SI DUHUL SFINT care il arde ... deci BOTEZUL E FORTA SUPREMA care pune asupra omului PECETEA DUHULUI SFINT si IL IMBRACA IN HRISTOS el fiind mort OMUL VECHI si NASCUT DIN NOU ....

   3.Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?

   botezul = moartea CELUI VECHI si nasterea DIN NOU CU IISUS HRISTOS ca scris este :
   27.Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat.

   BOTEZUL DREPTEI CREDINTE = ORTODOXA este moartea celui vechi conform versetelor si NASTEREA DIN NOU iMBRACATI IN IISUS HRISTOS si apoi credinta CARE MANTUIESTE
   29.Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.

   SI ASA AJUNGEM la AVRAAM care NU ARE NICI O TREABA CU LEGEA SI CREDINTA ESTE INAINTE DE LEGE ....

   deci dreapta credinta ESTE INAINTEA iudaismului ca AVRAMM este INAINTEA LEGII lui MOISE ... upssssss ... dur adevar stiu DAR LEGEA EVREILOR A FOST DESFINTATA DE IISUS HRISTOS ... dur adevar stiu DAR COMPLETAM la ce am spus cu mult timp in urma si ALTE ADEVARURI ...


   si multi confundati IUBIREA si uriti IUBIREA LUI DUMNEZEU , placindu-va iubirea omului DIN FARADELEGILE LUI .... dur adevar stiu

   eu URASC pacatul SI incerc CA omul pacatos SA NU SE IDENTIFICE CU PACATUL si SA SE LEDEPE DE PACAT PRIN SPOVEDANIE SI IMPARTASANIE CU TRUPUL SI SANGELE LUI HRISTOS ADICA ORTODOXIA COMPLETA, dar omul IMI PREZINTA PACATUL ca IUBIRE, identificindu-se cu pacatul SI ma acuza PE NEDREPT ca IL URASC PE EL daca II ARD SI ATAC PACATELE SI FARADELEGILE PE CARE EL LE IUBESTE .... DECI AURUL SPUS DE MINE devine URA spusa de tine , iar
   aurul TAU este URA mea .... acum pricepi femeie fara cap ???? ha ha ha ... dar te iert CA NU STII CE SPUI SI FACI .....

   dur adevar stiu
   DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT SI NU TE JUCA CU MANTUIREA TA SI BOTEZUL ORTODOX SA IL FACI ca sa poti INCEPE sa pricepi credinta adevarata si dreapta CA ALTFEL NU AI NICI O SANSA DIN ALEGEREA TA NESABUITA SI MANDRA .... boteaza-te ORTODOX si DUHUL SFINT va fi pecetea ta si calAUZA.... tatal tau NU A MURIT degeaba pentru voi ereticelor ... si AICI VORBIM DE SUFLETELE VOASTRE ca ajung in iad , LA ALEGEREA VOASTRA si VINOVATE veti fi VOI INSIVA .....

   faptele FARA CREDINTA sunt moarte .... deci MOARTE RAMIN

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox   Ștergere
  12. Si te rog intelege daca il iubesti pe Dumnezeu cu adevarat ai avea dragoste pt semenii tai...deci nu pun dragostea pe locul 1 .pe locul intai e Dumnezeu..

   versete Clare CA SA PRICEPI :
   1. 30. Şi: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta". Aceasta este cea dintâi poruncă.


   CONCLUZIE SIMPLA
   cea DINTAI poRUNCA adica pe PRIMUL LOC MEREU SI MEREU , vezi ??????

   SI SA VEDEM CE INCLUDE prima CEA DINTAI PORUNCA
   Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău DIN:
   1 .toată inima ta
   2 ´.sufletul tău,
   3. cugetul tău
   4. toată puterea ta

   DECI CONCLUZII SIMPLE :
   INIMA , SUFLET , CUGET , PUTERE = intai
   DECI ADYNA cum TREBUIE SA IL IUBESTI pe aproapele ??? excluzind prima porunca ??? sau INCLUZIND-O ??? DUR ADEVAR STIU dar am vazut EREZII din astea cu iubirea aproapelui ca pe tine insuti FARA SA FIE INCLUS DUMNEZEU pe toate posturile SPUSE DE FEMEI ´´ credincioase ´´ una si una ....SMINTEAU pe toti si toate si NIMENI nu le lua de ´´ gat ´´ SA taca SI UITE ASA SE PROPAGA MINCIUNA DUHULUI LUI ANTIHRIST ... LASIND ´´ CREDINTELE FARA CREDINTA ´´ sa se manifeste ....

   31.Iar a doua e aceasta: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi". Mai mare decât acestea nu este altă poruncă.


   asadar TE IERT ca iara NU STII CE SPUI SI FACI ... DUR ADEVAR STIU dar EVA IN LOC SA APLICE prima PORUNCA SI SA ASCULTE DE EA cind I S-A SPUS ´´ SA NU MINCATI DIN POMUL CUNOSTINTEI BINELUI SI RAULUI ´´ ca VETI MURI a ascultat ´´ APROAPELE ´´ si a iubit aproapele ca pe ea insasi ADICA pe diavol SI suntem in iaddddd .... deci asculti APROAPELE sau pe DUMNEZEU ????? hmmmmm pe cine iubesti MAI INTAI ???

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  13. "Papusa" haha mor de ras iar..esti comic rau de tot...eu nu sunt papusa hahaha . Poate tu esti papusa ce apas pe buton si vb incontinuu
   Ai dreptate asa este tot ce zici ..esti multumit domnu profesor care vorbeste mai mult decat o femeie .
   Sunt oarba,mincinoasa,fara cap,cand deschid gura suflu flacarile diavolului,sunt eretica,sunt cum vrei tu .

   Eu iubesc pe Dumnezeu dar pentru ca il iubesc pe El iubesc si pe cei de langa mine....
   Noi doi nu ne intelegem deloc..eu zic ceva tu intelegi altceva .
   Ce sa ma mai fac haha..
   Daca ai zis ca toate femeile sunt fara cap (cred ca si cea de langa tine este la fel sau e cea mai diferita)..chiar nu vreau sa vb de cineva care habar nu am de persoana respectiva ,chiar imi pare rau,,,spre deosebire de tine ca vb fara cap de alte persoane care habar nu ai de acele persoane .iar pt faptul acesta in fata mea esti zero ca ai indraznit sa vb de niste persoane fie ele in viata fie moarte ,ai indraznit sa iti dai cu parerea, cu judecata de cineva care nu sti ..

   Ștergere
  14. Adyna14 noiembrie 2016, 11:34
   Eu iubesc pe Dumnezeu dar pentru ca il iubesc pe El iubesc si pe cei de langa mine....

   RASPUNS :
   MOR DE RASSSSS
   serios ??? SI DE UNDE L-AI luat pe dumnezeul asta ? din revistele fashioniste pentru femei ??? CA SFINTA SCRIPTURA SIGUR NU O STII .... asa il cheama pe sotul tau : DUMNEZEU ??? nu de alta CA DACA E NUMELE LUI asa ATUNCI TREBUIE SA ASCULTI DE EL IN TOTALITATE , deci si acolo TE SUPUI CAPULUI DE BARBAT si se numeste SOTUL TAU ??? daca taceaI , filozoafa ramineai DAR SA VEDEM SFINTA SCRIPTURA CITIRE ca tot o citesti FARA CAP si atunci de unde intelegere

   de ce femeia NU ARE CAP ? PENTRU CA A ASCULTAT DE SARPE si DUMNEZEU VIU a spus ca SE VA SUPUNE BARBATULUI PENTRU NEASCULTAREA EI SI BARBATUL O VA STAPINI ( ca sa nu o mai stapineasca SARPELE la cit de proasta a FOST .. DUR ADEVAR STIU dar PLINGERILE LE DAI EVEI ( numele DAT TOT DE UN BARBAT , ASA CA SA MA ARUNCI CU SAGETI DE FOC SAU SPUME LA GURA ca TOT DEGEABA , CA adevarul NU SE SCHIMBA ... HA HA HA ).... ASTA E ADEVARATUL DUMNEZEU CARE SPUNE :
   GENEZA :
   16.Iar femeii i-a zis: "Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni".

   asadar adyna BARBATUL TE VA STAPini ( sigur ca poti lua niste papa lapte si atunci SE CARA SAU MOARE ... dur adevar stiu dar cazuri sunt milioane deci POTI VEDEA vaduve CU CARUL sau PARASITE , sau divorate sau INSELATE si alte lucruri DATORITA NESUPUNERII LOR si ´´ FEMINSIMULUI DE DOI LEI ´´ ) ... DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT si acele femei sufera de CANCER , BOLI PSIHICE , ACCIDENTE ETC ETC ETC ETC ETC , toate DUPA CAPUL LOR DATE DE DUMNEZEUL CEL VIU , lasindu-le LA PROSTIA LOR ( sunt si versete desrpe asta dar crede-ma pe cuvint , POTI ???) HA HA HA

   SI NUMELE FEMEII E DAT DE BARBATUL ADAM
   upssss FEMEIA e numita EVA de catre ADAM , ADICA DE BARBAT ... tu il iubesti pe dumnezeul IMAGINAT DE SECTA SI TINE care este DIAVOLUL si EVELE DE AZI sunt MILIARDE ( te incluzi printre ele , dur adevar stiu )
   si bineinteles SFINTA SCRIPTURA

   20.Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii.
   NU TE JIGNESTE PROSTIA TA ??? EU IN LOCUL TAU AS URLA DE DURERE la cite prostii SCRII DE CITE ORI DESCHIZI GURA .... DAR CNTINUA CA AM RABDARE ca sa vada toti ERETISMUL DIAVOLESC ca vorbeste si ARDEM TOTI DEMONII

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   ps si concluzia femeilor fara cap CARE NU CITESC este ca DUMNEZEU insusi E MISOGIN daca a lasat SCRISE ASTEA .... upsss.... SAU e PEDEAPSA FEMEII CA A ASCULTAT DE SARPE???

   din ce categgorie de femei faci parte adyna ??? pilda celor 10 FECIOARE ....
   5 intelepte
   5 nebune
   ( nici pilda asta nu e buna OARBO ca esti NEBOTEZATA ????)
   hmmmm .... acum stim CA VEDEM din care faci parte dupa ce SCRII .dur adevar STIU dar DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT .. desigur ca poti SCHIMBA ASTA dar TU IN MANDRIA TA ESTI eva CARE ASCULTA DE SARPE IN CONTINUARE .... dur adevar stiu DAR NU TE JUCA CU MANTUIREA TA ca FARA CAP esti SI SARPELE E CAPUL TAU ....

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX   Ștergere
  15. Adyna14 noiembrie 2016, 11:34
   in fata mea esti zero ca ai indraznit sa vb de niste persoane fie ele in viata fie moarte ,ai indraznit sa iti dai cu parerea, cu judecata de cineva care nu sti ..

   RASPUNS
   mor de rasss SI SE APLICA asta foarte bine
   ´´ gura pacatosului adevar GRAIESTE´´ si demonii din tine si cind vor sa atace AU PIERDUT si desigur si replica pentru ei CA TU DEMULT ESTI SOCASA DIN DISCUTIE ADYNA ... HA HA HA ... dur adevar stiu

   serios ???? normal CA SUNT ZERO si MAI INVATA DESPRE ZERO, demone si SA TE INCHINI DUMNEZEULUI CELUI VIU , inapoia mea satana ....
   Zero înseamnă, primordial în matematică, dar nu numai în matematică, absența oricărei cantități. Trăind într-o lume materială, omului i-a fost foarte greu să înțeleagă noțiunea de zero ca un concept.

   Totuși, matematicienii și filozofii marilor civilizații ale omenirii au conceptualizat că ne-existența unei cantități reale trebuie să aibă o identitate clară, de sine stătătoare.

   identitatea este DUMNEZEUL ORTODOX si e scris :
   10.Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti".

   aviz amatorilor si amatoArelor

   crestin ortodox

   PS nu numai ca sunt zero dar sunt chiar 3 de ZERO
   000 asa CA sa pricepi CA SI AICI ai dat-o in bara adyna ... ha ha ha .... dur adevar stiu .....persevereaza poate reusesti ca eu ma distrez COPIOS cu parerologii si pareroloagele de serviciu ....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox


   Ștergere
  16. Ai dreptate asa este tot ce zici ..esti multumit domnu profesor care vorbeste mai mult decat o femeie .

   raspuns
   CA SA RID si mai copios BARBATUL E INAINTEA FEMEII si daca nu ar vorbi mai mult decit ea NU AR FI BARBAT ca scris este :
   22.Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.

   logica simpla de cresa ? CINE A VORBIT MAI INTAI BARBATUL SAU FEMEIA ???? ai putea scapa de intrebarea asta si iti dau posibilitatea asta ca sa vedem CIT DE INTELIGENTA esti DACA NU REUSESTI inca din geneza DE RESTUL nu te mai chinui

   deci repet intrebarea .
   cine a vorbit mai intai DINTRE CEI doi : BARBATUL sau femeia ??? POTI AVEA SI AJUTOR ca ma fac ca nu vad DAR SA VEDEM DACA DAI RASPUNSUL CORECT ...nu te grabi ... HA HA HA ... AI SAU NU AI CAP ???? hmmmm ... dupa cum vezi TE-AM ANUNTAT sa AI GRIJA CE RASPUNZI CA SA VEZI ca NU INTIND CAPCANE desi crede-ma CA POT ---- HA HA HA

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  17. Adyna14 noiembrie 2016, 11:34
   Sunt oarba,mincinoasa,fara cap,cand deschid gura suflu flacarile diavolului,sunt eretica,sunt cum vrei tu .

   raspuns :
   NUUUUU ESTI CUM VREAU EU asadar ESTI EXACT cum VREI TU : ERETICA , OARBA , MINCINOASA , FARA CAP cu flacarile diavolului iesind pe gura ....

   de unde stiu ??? LA FIECARE POSTARE te-ai prezentat IN SCRIS si AM APLICAT ce SCRIE SFINTA SCRIPTURA si JUDECATA MEA E DREAPTA
   SFINTA SCRIPTURA = DUHUL SFINT CITIRE
   36.Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii.
   37.Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.

   DECI CUVINTELE TALE TE OSINDESC SI am aratat ASTA MEREU SI MEREU fara SA MA UIT LA PACATELE TALE CARE NICI NU ISI AU ROSTUL AICI ... SPUI CA ESTI ALTFEL decit scrii ???? HMMMMM .... NU CRED CA SCRIS ESTE :
   34.Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, odată ce sunteţi răi? Căci din prisosul inimii grăieşte gura.

   DECI HULELE sunt ALE INIMII si CINE HULESTE , papusa CU EREZIILE tale ??? HMMM ... DUR ADEVAR STIU dar TE ACUZI MEREU PRIN CE SCRII ..... desigur ca ai multi orbi si oarbe PE LINGA TINE care te suStin DAR STII ca DACA UN ORB E CALAUZA ALTOR ORBI cad TOTI IN GROAPA ... deci NU TE BUCURA CA smintesti SI PE ALTII cu ereziile tale CA SCRIS ESTE :
   7.Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.

   DECI e vai de TINE ADYNA ca SMINTESTI .... SI deigur SFINTA SCRIPTURA NU ITI PLACE demone ... dur adevar stiu , dar NU TE JUCA CU MANTUIREA TA SI A ALTORA

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  18. "Adame" nu mai imi zi papupa ok ,ca nu sunt papusa ta ok.ma cheama Adina...
   Si cum tu vb cu demonii din mine..atunci eu Adina ma retrag si te las sa vb cu demonii din mine ,poate rusești sa ii scoti afara .
   Bafta .sa ma anunti cand ai reusit sa ii scoti afara din mine.ok? 😛😛😛😛

   Ștergere
  19. Adyna14 noiembrie 2016, 21:49
   "Adame" nu mai imi zi papupa ok ,ca nu sunt papusa ta ok.ma cheama Adina...

   raspuns
   serios
   adyna sau adina ? esti sigura cum te cheama ???? ha ha ha ...
   papusa nu este egal cu papusa TA .... iara lipsa logicii elementare adina sau adyna sau papusa .... dur adevar stiu dar femeile stiu bine ca sunt confuze rau de tot SI PE MINE DEMULT nu ma mai impresionaeaza HAOSUL din ele ...dur adevar stiu ... ha ha ha

   AVIZ AmATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   PS eva e viata pacatoasa si TU , PAPUSA nu esti botezata deci NU ESTI PAPUSA LUI IISUS HRISTOS pentru ca nu papi USA ca scris ESTE :
   eu sunt USA si CINE NU MANINCA TRUPUL MEU nu e in mine si eu in el ....SA TI minte de la mine ORICE CUVINT FOLOSESC EU NU E NICIODATA ce crezi tu SI DEGEABA spus .... desigur ca oarba fiind intelegi cu duhul LUMII ce spun eu cu duhul celui BOTEZAT ORTODOX .... stii darurile da ??? NUUUU LE AI nefiind botezata si orice spui E MINCIUNA ... dur adevar stiu dar NU ESTI NASCUTA DIN NOU ci este OMUL VECHI plin de pacatele in care te-a nascut maica ta conform psalmului 50

   deci DEMONII din tine STIU DIFERENTELE si ei TE INVATA gresit ca ´´ DRUMUL SPRE IAD E PAVAT CU BUNE INTENTII ´´

   te iert din nou CA NU STII CE SPUI SI FACI

   AVIZ AMMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  20. Daca nu sunt botezata si nu sunt papusa lui Iisus Hristos ,atunci pt ce mai folosesti cuvantul papusa?haha.stiam ca Iisus are copii si mireasa ,de papusa nu stiam.haha
   Adina..Adina..Adina..Adina..Adina..Adina... crezi ca nu as sti cum ma cheama ...hai sa fim seriosi..tu asa esti de felul tau sau iti place sa fii mistocar,si sa te dai in spectacol...am scris cu '"y" Adyna ca asa am vrut eu sa scriu..care e problema ta???caci nici acum nu am inteles,de fapt ce tot vrei de la mine,de nu ma lasi in pace omule.??
   Anonimule .eu macar imi stiu numele meu cu "i"sau cu "y" ..dar tu???hahaha dur adevar spun papusa ..te saluta o mincinoasa cum rar ai intalnit in viata ta hahahah

   Ștergere
  21. Adyna15 noiembrie 2016, 14:46
   Daca nu sunt botezata si nu sunt papusa lui Iisus Hristos ,atunci pt ce mai folosesti cuvantul papusa?haha.stiam ca Iisus are copii si mireasa ,de papusa nu stiam.haha
   Adina..Adina..Adina..Adina..Adina..Adina... crezi ca nu as sti cum ma cheama ...hai sa fim seriosi..tu asa esti de felul tau sau iti place sa fii mistocar,si sa te dai in spectacol...am scris cu '"y" Adyna ca asa am vrut eu sa scriu..care e problema ta???caci nici acum nu am inteles,de fapt ce tot vrei de la mine,de nu ma lasi in pace omule.??
   Anonimule .eu macar imi stiu numele meu cu "i"sau cu "y" ..dar tu???hahaha dur adevar spun papusa ..te saluta o mincinoasa cum rar ai intalnit in viata ta hahahah

   raspuns:

   serios ??? MOR DE RAS
   deci la tine adina si adyna sunt la fel ? nefiind botezata te poate chema si PAPUSA ca NU CONTEAZA .... intelegi ? si ca sa vezi NUMELE DE BOTEZ ca e important ,DECI TU NU AI NUME nefiind botezata POT SA ITI SPUN ORICUM ca NU CONTEAZA
   SI UITE AICI ca DUMNEZEU L-A BOTEZAT Pe adam cu nume , iar ADAM ce a facut in geneaza IN FATA lUI DUMNEZEU
   a BOTEZAT ANIMALELE... deci tu nefiind BOTEZATA DE CATRE DUMNEZEU , IN NUMELE TATALUI A FIULUI SI A SFINTULUI DUHN prin PREOT AL DREPTEI CREDINTE ce esti ???? hmmmmm ... dur adevar stiu ...
   dar ADEVARUL NU SE SCHIMBA ... sigur ca nici pe asta nu o stiai ....
   SI VERSETELE SFINTEI SCRIPTURI adyna , adina papusa sau oricum altcumva CA NU CONTEAZA ca esti fara nume .....ups , dur adevar stiu....

   19.Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

   20.Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.

   vezi da ???? DUR ADEVAR STIU ....

   ... dur adevar stiu .....problema mea este ca ESTI NEBOTEZATA si ATUNCI NU POTI VORBI DE SFINTA SCRIPTURA SI DUMNEZEU , demone ... numele tau este LEGIUNE ca NU ESTI BOTEZATA SI esti cu DIAVolul in tine ... DUR ADEVAR STIU dar multi si multe nu stiu CA BOTEZUL are in el doua slujbe de EXORCIZARE a satanei ..o noua taina e dezvaluita .. ca nu pleaca diavolul decit PRIN PREOT care le citeste ... ha ha ha ... altfel pacatul stramonsesc SE MULTIPLICA in cel sau cea neboteaza SI AJUNGE ca adyna sau adina sa nu mai mai diferentieze adevarul de minciuna CA PACATUL STRAMOSESC AL EVEI E IN EA pina la virsta asta si E GREU SA IL ELIMINI( si vedeti clar MANIFESTARILE EI impotriva religiei ortodoxe , a btezului etc etc etc ) ... DE ASTA copilul e botezat DE MIC ca sa nu ajunga PAPUSA DIAVOLULUI SI sa AIBA PECETEA DUHULU SFINT inca de la nastere fiind nascut din NOU din APA SI DIN DUH adica BOTEZUL CREDINTEI DREPTE ....fara botez nu exista credinta dreapta ... aviz amatorilor si amataorelor ... crestin ortodox

   alte nelamuriri ??? dur adevar stiu DAR DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps cum sa fi scrisa in cartea vietii CIND NU ESTI BOTEZATA CU NUME in cartea vietii ???? dur adevar stiu DAR TE INSELI SINGURA , inseli si pe altii si mai si asculti SECTELE care NU SUNT IN CARTEA VIETII NICI UNELE .... dur adevar stiu dar FARA BOTEZUL DREPTEI CREDINTE NU VEI FI SCRISA IN CARTEA VIETII ca e primul pas ...

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  22. ´´Adina..Adina..Adina..Adina..Adina..Adina... crezi ca nu as sti cum ma cheama´´

   raspuns :
   serios ?
   cine te cheama cum te cheama ???? ca IISUS HRISTOS nu te cheama asa CA NU ESTI BOTEZATA ... deci pricepi CA NU TE CHEAMA ??? dur adevar stiu dar papusa e chemarea .... ACUM PRICEPI sau iti fac mai marunt ??? dur adevar stiu dar cine te cheama cum te cheama nu te cheama ca esti al legiunii fara nume ...cum ziceai ca te cheama ?? ha ha ha ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  23. PREOTII DIN DREAPTA CREDINTA =ORTODOXIE sunt URMASII APOSTOLILOR CA APOSTOLII Au HIROTONIT PREOTII ....dur adevar stiu SECTARILOR cu sectele voastre si alte religii PAGINE si LUMESCO -DIAVOLESTI .....

   FAPTELE APOSTOLILOR

   22.Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.
   23.Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră.

   deci VEDETI AICI doua lucruri

   BISERICA
   PREOTI

   mai indrazniti sa atacati biserica DREPTEI CREDINTE si PREOTII ei , demonilor sau cei care ascultati de demoni ????

   SA VA INTRE BINE IN CAPUL VOSTRU CA :
   16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
   17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
   18.Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.

   deci IISUS HRISTOS A ZIDIT BISERICA , ASADAR NU MAI E TEMPLU ci BISERICA ( a adaugat la templu o mica parte si A DEVENIT biserica - o taina pe care poate cindva o voi dezvalui CA SA VEDETI cum A FACUT ASTA ) apoi a hirotonit PREOTI in ea dupa CE AU STARUIT IN DREAPTA CREDINTA adica ortodoxia ....

   CONCLUZIONAM SMPLU

   IISUS HRISTOS = BISERICA MEA = APOSTOLI = PREOTI HIROTONITI IN DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA = PORTILE IADULUI NU O VOR BIRUI ..

   CINE NU ESTE IN BISERICA NU ESTE CU IISUS HRISTOS care este CAPUL BISERICII , biserica fiind trupul LUI ca scris este :

   23.Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.
   24.Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul.

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  24. Adyna15 noiembrie 2016, 14:46
   Daca nu sunt botezata si nu sunt papusa lui Iisus Hristos ,atunci pt ce mai folosesti cuvantul papusa?´´

   RASPUNS :
   deci eu am spus PAPUSA si demonii din tine au inteles papusa TA ... deci DEMONII AU ADAUGAT cuvintul TA atacind ce am spus eu SI MODIFICIND ce am spus CA INTELES LA PRIMA VEDERE ... si acum cu gindul de ´´ papusa TA ´´ continui ca
   nu esti papusa lui iisus ???

   CONCLUZIONAM SIMPLU
   eu am spus PAPUSA
   tu ai adaugat TA si ai spus papusa TA
   tu ai completat ca de ce eu am spus papusa TU NEFIIND PAPUSA TA adica a lui iisus hristos ???

   VEZI INSELAREA DEMONILOR ???? SAU ITI FAC MAI MARUNT .... dur adevar stiu DAR RECITESTE ce am spus eu SI NU COMPLETA CU CE AI SPUS TU APOI CONCLUZIONEZI CA ASa am spus eu , PRICEPI ????? dur adevar stiu DAR JOCUL ASTA DIAVOLESC il cunosc bine , SI NU TINE LA MINE , papusa .....

   avia amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  25. Sfantule am vorbit degeaba pana acum.nu pricepi ca sunt botezata la ortodoxi .nu te mai obosi sa scrii,ca nu mai citesc nimic.

   Ștergere
  26. Adyna16 noiembrie 2016, 14:42
   Sfantule am vorbit degeaba pana acum.nu pricepi ca sunt botezata la ortodoxi .nu te mai obosi sa scrii,ca nu mai citesc nimic.

   PE ADYNA ASTA O STII ???
   Adyna13 noiembrie 2016, 17:50
   Esti praff😂😂😂😂la punerea in aplicare a Scripturii..
   Eu daca ma voi boteza la ortodoxi......


   RASPUNS :
   deci ce spuneai ca esti si nu esti ???? MOR DE RASSS .... serios ????
   minciuni peste minciuni DE LA TINE de nu mai stii nici tu ,,,,DUR ADEVAR STIU dar curata un pic botezul ORTODOX daca esti SI ATUNCI STII CA RELIGIA ORTODOXA e singura care mantuieste , SAU BOTEAZA-TE si apoi vorbim
   si apoi discutam ca ESTI HAOS complet femeie FARA CAP... mor de rassss ca MINCINOASA e putin spus la tine ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   deci botezata ADYNA cu Y sau adina ???? ha ha ha ... nu de alta dar poate asa stii cum esti ( eu unu eram lamurit inca de la inceput ca femeiele SUNT HAOS total si arat asta MEREU SI MEREU discutind cu ele si E DUR ADEVARUL ca nu se schimba .... ha ha ha )....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 22. Da multumesc anonim..pe mine ma face sa rad .sunt obisnuita cu astfel de oameni care din pacate ar fi in stare sa te sfasie numai sa faci cum zice domnu profesor..crestinul innrait nu stie ce este rusinea din pacate...

  RăspundețiȘtergere
 23. SUPREMATIA IN RELIGIE DUCE LA FANATISM--ASTA VOITI ?--crestinismul se bazeaza f mult pe TRADITIE--asadar la inceputul crestinismului existau putini credinciosi--de aceea sf apostoli au plecat prin alte tari SA PROPOVADUIASCA LA POPOARE-- de la sf Constantin si Elena crestinismul a luat avant--grecii au infiintat religia ortodoxa DIN CARE S-AU DESPARTIT CATOLICII LA SINOADELE CRESTINE DATORITA NEINTELEGERILOR DINTRE EPISCOPI--apoi din cele 2 religii catolica si ortodoxa-s-au scindat SECTELE--TOT DIN CAUZA IDEILOR SUSTINUTE DE UNII PRELATI---IN CONCLUZIE--- BOTEZUL SE FACE LA LUAREA HOTARARII INDIVIDUALE SAU A PARINTILOR DAR PRIN TRADITIE ORTODOXIA A PASTRAT CREDINTA APROAPE INTACTA SI MINUNILE DE LA INVIERE LA IERUSALIM SUNT REALE-DE NECONTESTAT--SI IN DOOOOAR LA RUACIUNILE ORTODOCSILOR--CU STIMA

  RăspundețiȘtergere
 24. Anonim12 noiembrie 2016, 03:39
  SUPREMATIA IN RELIGIE DUCE LA FANATISM--ASTA VOITI ?

  raspuns
  DAAAA CA SCRIS ESTE :
  49.Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!
  50.Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini!
  51.Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
  52.Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.
  53.Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei.

  DECI IISUS HRISTOS ESTE ADEVARUL . CALEA SI VIATA ....

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox


  ps ORTODOXIE SAU MOARTE ...

  aviz amatorilor si amataorelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere