marți, 30 noiembrie 2021

LUMINA ESTE DUMNEZEU !"Eu sunt Lumina lumii; cel ce vine după Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieţii."

 


LUMINA ESTE DUMNEZEU !"Eu sunt Lumina lumii; cel ce vine după Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieţii."

  
                              Dragii mei,

Încă dormeam la această oră, când ,aud un glas foarte puternic, un glas care, spune cu dragoste aşa :


             " O singura Lumina am pe Pămant !

              Aceea ,este Dumnezeu !
              Dumnezeu este singura Lumina pe care o am, aici ,pe acest Pămant !"
              
Clipă în care ,văd cu ochii închişi un Cer de noapte ,iar  în Cerul de noapte apare un Nor rotund albastru-violet, iar în norul acesta, se află un oval negru; şi- n ovalul  negru, se află  O  Lumina  sub forma unei flăcări de lumânare.
 LUMINA  este aurie şi este mai strălucitoare decât Soarele.
                Imagini pentru iisus rastignit
Lângă această flacără aurie care era mai strălucitoare decât Soarele, se afla un SFÂNT în veşminte roşii grena ,un SFÂNT ce stătea în picioare ca de veghe ,lângă lumina aurie din ovalul negru. 
Dragii mei, sa veghem si noi la singura Lumina ce-o avem pe Pămant,adica,la LUMINA Lumii ,care ,este HRISTOS DOMNUL si DUMNEZEUL nostru al tuturor.
Sa păstram vie ,LUMINA LUI  DUMNEZEU, prin CREDINŢĂ ,prin POST şi RUGĂCIUNE si prin săvârşirea  faptelor bune.
Astfel ,ne vom putea bucura de MILA şi de  DRAGOSTEA  LUI  DUMNEZEU,de Mila  şi DRAGOSTEA MAICII DOMNULUI,Carora Li se cuvine toata cinstea,slava si inchinarea,Amin.
                            Si tot cu dragoste, ca întotdeauna, Maria.
P.S.
Sfanta Evanghelie de la Ioan:

Femeia păcătoasă. Iisus este lumina lumii. Cuvânt 

împotriva necredinţei Iudeilor.

1 Iar Iisus s’a dus la Muntele Măslinilor.
                      Imagini pentru IISUS PE MUNTELE
2 Şi dis-de-dimineaţă iarăşi a venit în templu, şi tot
 norodul venea la el şi el şezând îl învăţa.
3 Dar Fariseii şi Cărturarii aduseră pe o femeie prinsă
 în precurvie şi, punând-o la mijloc,
4 Grăiră către Iisus: Învăţătorule, această femeie 
a fost prinsă asupra faptului de precurvie.
5 Moise ne-a poruncit în lege, pe unele ca acestea 
să le omorîm cu pietre. Dar tu ce zici?
6 Aceasta o ziceau ca să-l ispitească şi ca să aibă
 ce cleveti împotriva lui. Ci Iisus s’a aplecat jos şi 
scria cu degetul pe pământ.
7 Ei însă stăruiau cu întrebarea lor. Atunci el s’a 
ridicat şi le-a zis: Cine dintre voi este fără de păcat 
să arunce cel dintâi piatra asupra ei.
8 Şi din nou s’a plecat jos şi scria pe pământ.
9 Când au auzit aceasta, mustraţi de cuget, au ieşit 
unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi 
până la cei din urmă, şi a rămas Iisus singur şi 
femeia stând în mijloc.
10 Ridicându-se Iisus şi nevăzând pe nimeni, fără numai
 pe femeie, a întrebat-o: Femeie, unde sunt pârîşii tăi? 
Nu te-a osândit nici unul?
11 Ea răspunse: Nici unul, Doamne. Iisus atunci a zis: 
Nu te osândesc nici eu. Du-te; de acum să nu mai
 păcătueşti.
12 Iisus a luat cuvântul iarăşi şi le-a vorbit: 
Eu sunt lumina lumii; cel ce vine după mine nu va umbla
 în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
13 Dar Fariseii i-au răspuns: Tu îţi dai singur mărturie;
 mărturia ta nu este adevărată.
14 Iisus a întâmpinat şi le-a grăit:
 Cu toate că mărturisesc despre mine însumi, 
mărturia mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde
 am venit şi unde mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, 
ici unde mă duc.
15 Voi judecaţi după trup; eu nu judec pe nimeni.
16 Şi dacă şi eu judec, judecata mea este adevărată,
 pentru că nu sunt singur ci eu şi Tatăl carele m’a
 trimis pe mine.
17 Iar în legea voastră este scris că mărturia a doi 
oameni este adevărată.
18 Eu sunt cel ce mărturisesc pentru mine şi mai 
mărturiseşte pentru mine cel ce m’a trimis pe mine, 
Tatăl.
19 Ci ei l-au întrebat: Unde este Tatăl tău? Răspuns-a 
Iisus: Nu mă ştiţi nici pe mine, nici pe Tatăl meu; 
dacă m’aţi şti pe mine, aţi şti şi pe Tatăl meu.
20 Cuvintele acestea le-a grăit Iisus la vistierie, 
pe când învăţa în templu; şi nimeni nu l-a prins, 
că înoă nu venise ceasul lui.
21 Apoi din nou a început să le vorbească: 
Eu mă duc şi mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru.
 Unde mă duc eu, voi nu puteţi să veniţi.
22 Deci ziceau Iudeii: Nu cumva îşi va ridica singur viaţa?
 Că zice unde mă duc eu, voi nu puteţi să veniţi.
23 Iisus le-a grăit: Voi sunteţi din cele de jos; eu sunt
 din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta;
 eu nu sunt din lumea aceasta.
24 Drept aceea, v’am spus vouă că veţi muri în
 păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi cine sunt, 
în păcatele voastre veţi muri.
25 L-au întrebat atunci pe el: Cine eşti tu? 
Iisus rostit-a către ei: Ceea ce vă spun de la început.
26 Multe am de zis şi de judecat despre voi.
 Dar cel ce m’a trimis pe mine adevărat este,
 şi cele ce am auzit de la el, eu acestea le grăiesc în lume.
27 Însă ei n’au înţeles că le vorbea de Tatăl.
28 Deci Iisus le-a spus: Când veţi înălţa pe Fiul omului, 
atunci veţi cunoaşte cine sunt eu şi că de la mine 
însumi nu fac nimic, ci precum m’a învăţat Tatăl aşa 
vorbesc.
29 Iar cel ce m’a trimis este cu mine; nu m’a lăsat singur,
 fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui.
30 Din aceste vorbe ale lui, mulţi au crezut în el.
31 Iisus a zis către Iudeii care crezuseră în el: 
De rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat ucenicii mei;
32 Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face 
liberi.
33 Ei însă i-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam
 şi niciodată nimănui n’am fost robi; cum zici tu că
 veţi fi liberi?
34 Iisus atunci a rostit cătie ei: Amin, amin grăiesc vouă:
 oricine săvârşeşte păcatul, rob este păcatului.
35 Iar robul nu rămâne în casă deapururi; 
Fiul însă rămâne de-a pururi.
36 Aşa dar, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi
 într’adevăr.
37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam,
 dar căutaţi să mă omorîţi, pentru că cuvântul meu 
nu încape în inimile voastre.
38 Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl meu, iar voi 
faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
39 Ei au răspuns şi i-au zis: Avraam este tatăl nostru. 
Iisus a întâmpinat: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face 
faptele lui Avraam.
40 Dar voi acum căutaţi să mă ucideţi, pe mine care
 v’am vorbit adevărul aşa cum l-am auzit de la Dumnezeu.
 Avraam n’a făcut aceasta.
41 Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au lui:
 Nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem:
 pe Dumnezeu.
42 Răspuns-a lor Iisus: Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru,
 m’aţi iubi şi pe mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi
 sunt venit. Pentru că n’am venit de la mine, 
ci Dumnezeu m’a trimis.
43 De ce nu înţelegeţi graiul meu? Fiindcă nu puteţi
 să auziţi cuvântul meu.
44 Voi aveţi pe diavolul de tată şi ţineţi să faceţi 
poftele tatălui vostru. El, de la început a fost omorîtor 
de oameni şi cu adevărul nu stă laolaltă, 
pentru că nu este adevăr într’însul.
 Când spune minciuna, grăieşte dintru ale sale,
 căci este mincinos şi părintele minciunii.
45 Dar pe mine, fiindcă spun adovăiul, nu mă credeţi.
46 Cine dintre voi poate să mă dovedească de păcat?
 Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeţi?
47 Cine este de la Dumnezeu ascultă vorbele lui 
Dumnezeu; voi pentru aceea nu ascultaţi, 
pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
48 Atunci au răspuns Iudeii şi i-au zis:
 Nu zicem noi oare bine că tu eşti samaritean şi ai 
demon?
49 Ci Iisus a rostit: Nu am demon; dar cinstesc pe 
Tatăl meu, pe când voi mă necinstiţi pe mine.
50 Şi eu nu mă îngrijesc de slava mea. 
Are cine să îngrijească şi să judece.
51 Amin, amin grăiesc vouă, dacă păzeşte cineva 
cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac.
52 Iudeii i-au răspuns: Acum ştim bine că ai demon.
 Avraam a murit, prorocii de asemeni, şi tu zici:
 Dacă păzeşte cineva cuvântul meu, nu va gusta 
moartea în veac.
53 Nu cumva eşti tu mai mare decât tatăl nostru 
Avraam, care totuşi a murit? Şi au murit şi prorocii. 
Drept cine te dai tu?
54 Iisus a grăit: Dacă mă preamăresc eu însumi, 
preamărirea mea nimic nu este. Tatăl meu este care 
mă preamăreşte, despre care ziceţi voi că e Dumnezeul 
vostru,
55 Dar pe care nu-l cunoaşteţi. Eu îl cunosc. Căci,
 de-aş zice că nu-l cunosc, aş fi mincinos la fel cu voi. 
Ci îl cunosc şi păzesc cuvântul lui.
56 Avraam. părintele vostru, a fost bucuros să vază 
ziua mea şi a văzut-o şi s’a veselit.
57 Atuncii Iudeii i-au zis: N’ai încă cincizeci de ani 
şi l-ai văzut pe Avraam?
58 Iisus rostit-a către ei: Amin, amin grăiesc vouă: 
mai nainte de a fi fost Avraam sunt eu.
59 Ei atunci luară pietre ca să arunce în el.
 Dar Iisus s’a ascuns şi a ieşit din templu.

1 DECEMBRIE 2021 ! LA MULTI ANI ROMÂNIE SFÂNTA !!! LA MULTI ANI ROMÂNI ,ORIUNDE VĂ AFLATI !

 

                  Imagini pentru ZIUA ROMANIEI

                                  1 DECEMBRIE 2021 !
              Ziua Nationala a României !
   Ziua tuturor românilor ,oriunde s-ar afla ei!

  Imagine similară Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, interior .
                             
                      
                                  .

                Sunt fericita ca sunt româncă !

                           Imagini pentru ZIUA ROMANIEI
Iubesc Romania Duhului Sfant,iubesc Poporul roman,iubesc pe toti Semenii nostri de pe Pămant si toata CREATIA MÂINILOR LUI DUMNEZEU !

LA  MULTI  ANI ,ROMÂNIA DUHULUI SFANT !
LA MULTI ANI POPOR ROMÂN ales, ca sa-L primeasca pe IISUS HRISTOS in NOUL SĂU IERUSALIM!

        30 Noiembrie 2018,ora 6,42 dimineata !

                               Dragii mei,

     Imagini pentru HARTA ROMANIEI.

În aceasta dimineata ,treaza fiind, vad stand in pat cu ochii inchisi,(asa vad eu Minunile Lui Dumnezeu)vad un pătrat negru inspre Sud,jos la suprafata pămantului,pătrat ce era la verticala.
În acest patrat negru,a apărut HARTA ROMANIEI total in alb si fara inscrisuri.
Aud glas care ,spune cu durere in suflet,asa:

     "HARTA ROMÂNIEI,scumpă si dragă !

                       Imagini pentru HARTA ROMANIEI.

Clipă în care, vedeam pătratul negru cu HARTA ROMANIEI in alb si fara inscrisuri.
La iesirea spre Marea Neagra,HARTA ROMANIEI era distrusa! Nu mai exista acea coada care inchide HARTA ROMANIEI spre MAREA NEAGRA. 
Partea cu Tulcea,Constanta ,Calarasi ,Braila si pana la Galati,era aproape total lipsa,era distrusa; era spulberata.
Dinspre MAREA NEAGRA,din MAREA NEAGRA chiar,veneau unele după altele, unele peste altele Sageti lungi si ascutite,Sageti ce ramâneau înfipte in Romania sfanta,la iesirea spre Marea Neagra.

       Imagini pentru HARTA ROMANIEIImagini pentru sageti imagini

Erau Sageti care, sfartecau acea parte a HARTII ROMANIEI.
Din acest motiv spunea si acel glas cu durere si cu iubire , asa:

           "HARTA ROMÂNIEI,scumpă si dragă !"

Harta Romaniei nu mai era HARTA ROMANIEI intregi!
Ci era o HARTA a ROMANIEI sfartecată,ranita. Sagetile au distrus-o si s-au infipt adanc in sangele Romaniei sfinte.
Prieteni dragi,sa-i urăm ROMANIEI SFINTE ,LA MULTI ANI cu sanatate si niciodata sa nu mai fie sfartecata de dusmani; absolut niciodata!
Romania va trece prin grele incercari si prin multe suferinte, pana sa devina Cel de-al Doilea Nou Ierusalim.
Sa le primim pe toate asa cum ni le da BUNUL DUMNEZEU, si sa-I multumim DOMNULUI si MAICII DOMNULUI pentru toate cate ne-a daruit si ne daruieste.
Sa ne rugam fratilor pentru PACEA ROMANIEI sfinte,sa ne rugam pentru Pacea lumii intregi.
Daca exista PACE si buna intelegere intre TARI si popoare,atunci ,toate celelalte ni se adauga nouă de IISUS HRISTOS ,Domnul si Mantuitorul Lumii intregi, Caruia I se cuvine toata cinstea,slava si inchinarea,Amin!
                           Cu dragoste,Maria.