sâmbătă, 31 august 2013

LA SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE , DE DUMINICĂ 1 SEPTEMBRIE 2013 , SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI !

                                        SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI !  
                                                 VINDECAREA  LUNATECULUI  !

În vremea aceea , iată s-a apropiat de IISUS un om , îngenunchind înaintea LUI şi zicând : DOAMNE , miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău.: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă.  Şi l-am adus la ucenicii TĂI , dar n-au putut să-l vindece. Iar IISUS, răspunzând, a zis : o, neam necredincios şi îndărătnic ! Până când voi fi cu voi ?  Până când vă voi răbda pe voi ? Aduceţi-l aici la MINE. Şi l-a certat IISUS şi diavolul a ieşit din el , şi copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de IISUS când era singur , ucenicii I-au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem ? Iar IISUS le-a răspuns : din pricina necredinţei voastre ; căci adevărat vă spun vouă că , de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar , veţi zice muntelui acestuia , mută-te de aici dincolo, şi se va muta ; şi nimic nu va fi cu neputinţă pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau ei GALILEIA, IISUS le-a spus : FIUL OMULUI  are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorâ , dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte. 
                      SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !     AMIN !

Dragii mei, voi nu fiţi trişti, ci bucuroşi foarte, pentru că mâine, veţi putea merge la SFANTA BISERICĂ, şi veţi gusta din CUVÂNTUL DOMNULUI, care vă va vindeca şi inima şi sufletul.
Cei care ,din anumite motive, nu veţi putea merge, spuneţi în gând, sau cu glas, oriunde vă veţi afla, DOAMNE  IISUSE HRISTOASE, MILOSTIV FII MIE PĂCĂTOSUL !
Aceasta este Rugăciunea inimii, care curăţă sufletul şi vindecă rănile inimii.
                                            Cu dragoste şi cu preţuire, Maria

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ , 1 SEPTEMBRIE 2013 , ÎNCEPUTUL ANULUI NOU BISERICESC !

                     LA  UTRENIE , SFÂNTA  EVANGHELIE  ( a zecea ) A  ÎNVIERII,                                                                          DE  LA  SFANTUL  EVANGHELIST  IOAN ! 
                                                    PESCUIREA  MINUNATĂ !  


              În vremea aceea , sculându-SE din morţi, IISUS  s-a arătat ucenicilor SĂI , la Marea Tiberiadei; şi iată cum S-a arătat : erau împreună SIMON PETRU şi TOMA , numit Geamănul, şi NATANAIL , cel din CANA GALILEII, şi fiii lui ZEVEDEU şi alţi doi din ucenicii LUI . A zis către ei SIMON PETRU : mă duc să prind peşte . Ceilalţi i-au răspuns : mergem şi noi împreună cu tine . Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-ai prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , IISUS a stat la ţărmul mării , dar ucenicii nu ştiau că este IISUS.  Deci i-a întrebat IISUS : FIILOR , nu cumva aveţi ceva de mâncare ? Ei I-au răspuns : n-avem . Iar DÂNSUL le-a zis : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor.
Atunci ucenicul acela pe care-l iubea IISUS a zis lui PETRU :  DOMNUL este!  Iar SIMON PETRU , auzind că este DOMNUL , şi-a luat haina , căci era dezbrăcat , şi s-a aruncat în apă .Iar ceilalţi ucenici, au venit cu corabia , trăgând mreaja cu peşti , căci nu erau departe de pământ , decât ca la două sute de coţi. Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra , şi pâine. IISUS le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum .S-a suit SIMON PETRU în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari ; şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt. IISUS a zis către ei ; veniţi de prânziţi . Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe: cine eşti TU ?, ştiind că este DOMNUL.
Deci S-a apropiat IISUS şi a luat pâinea ,şi le-a dat-o lor, asemenea şi peştele.
Aceasta este , acum, a treia oară , când S-a arătat IISUS ucenicilor SĂI , după ce S-a sculat din morţi.
                             SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !  
                                            AMIN !
Dragii mei, mergeţi neapărat la SFÂNTA BISERICĂ, şi gustaţi şi voi, cu inima ,cu sufletul, din masa pe care a pregătit-o DOMNUL, ucenicilor SĂI, pentru ca să vă apropiaţi de EL, şi să vă bucuraţi de EL, şi de DRAGOSTEA,pe care o revarsă, asupra fiecăruia.

                                                               Cu dragoste, Maria      

                                                          

TRIST , DAR ADEVĂRAT ! MULTĂ SUFERINŢĂ ŞI MOARTE , ÎN RÂNDUL COPILAŞILOR ŞI A OAMENILOR NEVINOVAŢI , VA ADUCE RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA SIRIEI , CARE ESTE GATA SĂ ÎNCEAPĂ !

                                                          30 August  2013  , ora 0, 30  !

Abia  stinsesem becul si mă băgasem în pat. Stateam cu ochii închişi, şi îmi doream să văd ce se mai întâmplă în CERUL  din CER.
Şi astfel O LUMINĂ  albastra violet si transparenta, iese din ochii mei închişi, şi limpezeşte CERUL nopţii, făcând să dispară întunericul şi astfel, să văd UN CER alabastru violet ,catifelat, şi pe CER, mulţime de obiecte luminoase, inclusiv OZN-urile mult controversate, SFINŢI, cu trup si chip de lumină albă orbitoare, păduri verzi, dumnezeieşti de frumoase, neasemuit de frumoase, râuri cu apă cristalinăî, care curg, de sus ca de pe munţi, până şi zumzetul apei, îl auzeam, peşti, mulţi peşti, ca în nişte lacuri imense , sus în CER, peşti vii, ca şi peştii din apele pământului, SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ, călare pe un cal alb, şi cu o săgeată în mâna SA dreaptă, flori, multe flori, care nu au asemănare în niciun fel, cu cele de pe pământ,au culori vii, pastelate şi un infinit de nuanţe, pentru fiecare culoare., şi multe .multe alte MINUNI, pe care nu am timpul necesar pentru a le scrie aici.
Brusc, CERUL albastru violet, se transforma, într-un CER de ziuă, senin, precum CERUL de vară, fară niciun nor.
Şi sub CER, pe PĂMÂNT, văd un oraş mare, după strazile multe şi întortocheate pe care le avea. Apoi, mi se arată O  INTERSECŢIE de străzi, erau 4 strazi, ca şi cele 4 puncte cardinale: NORD, SUD , EST şi VEST !
Atât din VEST, cât şi din SUD, dar şi din EST, pe şosele, în această intersecţie, precum vin şuvoaiele de apă, la inundaţii, aşa fugeau bieţii oamenii, tineri, şi  femei care aveau prunci în braţe, precum şi pe alţii mai mici, care le ţineau de fuste, şi fugeau şi ei, mititeii , toţi se îmbulzeau, ca oile, aproape că se călcau în picioare, şi fugeau sărmanii, privind din când în când , peste umăr, să vadă dacă nu cumva îi ajunge din urmă, RĂUL, de care se înfricoşaseră şi fugiseră, ca din gură de şarpe.
MULŢIMEA DE OAMENI mari, femei şi copii, şi prunci în braţele mamelor, fugeau cu toţii pe o singură stradă, şi anume spre NORD !
Acesti oameni, toţi aveau culoarea  pielii, neagra, creolă, precum turcii.
TEAMA din ochii lor, de pe chipul lor, se asemăna cu teama, pe care au întâmpinat-o multi oameni, când vedeau că se apropie un TSUNAMI.
Fugeau sărmanii, dar cu capul îndreptat spre spatele lor, ca nu cumva, să-i ajungă ceva sau cineva.
Erau foarte multe femei, bărbaţi mai puţini, doar tineri, până în 16 ani., aceştia cu toţii fugeau spre căutarea unui adăpost ,pentru ei, şi copilaşii lor.
Sub CERUL de ziuă, oamenii nevinovaţi, şi-au părăsit munca de-o viaţă.,şi căutau ca să-şi salveze viaţa lor şi a copilaşilor lor, nenăscuţi şi născuţi.
DUREREA ŞI SUFERINŢA DE PE CHIPUL LOR, A FIECARUIA, era nespus de mare, şi nu se poate compara cu nimic, nu se poate exprima în cuvinte.
Dragii mei, să ne rugăm pentru aceşti oameni nevinovaţi, să ne rugăm, pentru conducătorii ŢĂRILOR, să ne rugăm pentru pace si linişte, pe PĂMÂNTUL întreg.
Credeţi-mă că, acest RĂZBOI , împotriva SIRIEI, este SCÂNTEIA, care va da curs, în timp nu prea îndelungat, unui al TREILEA  RĂZBOI MONDIAL,  care va fi, ca o joacă de copii, cu atâtea arme chimice, şi BOMBE, care rade tot de pe faţa PĂMÂNTULUI.
Dar DUMNEZEU, este MARE şi ATOTPUTERNIC, şi la momentul potrivit, numai de EL ştiut, va face ordine, între STATE, şi nu va lăsa nepedepsiţi, pe cei care au vărsat sânge nevinovat, sau pe cei care provoacă atâta suferinţă semenilor.
Aveţi CREDINŢĂ TARE, în BUNUL DUMNEZEU şi MAICA DOMNULUI, şi nu vă lăsaţi cuprinşi de teamă, pentru că, DUMNEZEU EXISTĂ, vede toate şi aude toate, şi cunoaşte toate, până şi gândurile noastre, înainte ca să ne vină nouă în minte.
                                           Cu preţuire şi cu dragoste, Maria

ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI PREA MĂRITULUI PROOROC , IOAN BOTEZĂTORUL !


                               ACATISTUL  SFANTULUI  SI PREA  MĂRITULUI  PROOROC, 
                                                IOAN  BOTEZĂTORUL  !                                                                       
            LA  SFÂNTA MARE  SĂRBĂTOARE A TĂIERII  PREA  CINSTITULUI  ŞI  PREA                                                                  SLĂVITULUI  SĂU  CAP !                                                                      

Dragii mei, în SFINTELE  BISERICI, la MAREA şi SFÂNTA  SĂRBĂTOARE A  TĂIERII CAPULUI  SFÂNTULUI  IOAN  BOTEZĂTORUL , S-A  CITIT  ŞI  ACATISTUL  SFÂNTULUI  IOAN  BOTEZĂTORUL .
Cu toată dragostea, îl pun aici pe BLOG, pentru voi cei care, doriţi sa cereţi ajutorul SFANTULUI IOAN BOTEZĂTORUL, şi nu numai ; ci şi pentru a cunoaşte,viaţa SFANTULUI  IOAN ,  BOTEZĂTORUL  DOMNULUI nostru  IISUS  HRISTOS .
                                                       RUGĂCIUNI  ÎNCEPĂTOARE  !


     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1
   Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi, ca sa-ti cantam:
  Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Icosul 1

  Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa :

Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;
Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;
Bucura-te, cadere de pierire demonilor;
Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;
Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;
Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;
Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;
Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;
Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;
Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;
Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;
Bucura-te, prin care se goneste necazul;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 2

  Vazand toti prealuminata vedenia ta, proorocule, si noi zicem ca preamaritul tau chip cu nepriceputa instrainare noua se arata, caci, atingandu-te cu mana de crestetul Stapanului, ai grait asa : Aliluia !

Icosul 2

  Intelegere din buze intinate, cum este cu putinta a lauda numele tau, dumnezeiescule Ioane proorocule si cel mai intai tuturor cetelor dreptilor? Ci rugaciune cu cantare aducem tie asa :

Bucura-te, luminatorul vedeniei celei neobisnuite;
Bucura-te, plinirea a multa lumina;
Bucura-te, lauda dumnezeiasca a sfintilor lui Hristos;
Bucura-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, cunostinta fara de numar ce o daruiesti cantaretilor tai;
Bucura-te, sanatate preaminunata impartita credinciosilor;
Bucura-te, minune mult marita de ingeri;
Bucura-te, cel ce esti rana demonilor de mult plans;
Bucura-te, lumina mai stralucita decat soarele;
Bucura-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
Bucura-te, luminarea si dulceata credinciosilor;
Bucura-te, povata si lumina orbilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 3

  Putere din cer, Ioane proorocule, daruieste noua celor ce laudam infricosatoarea si uimitoarea ta minune cea purtatoare de lumina si ca aurul stralucitoare si preamarita, ca luminezi inimile credincioeilor, celor ce cu credinta canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 3

  Toata lumea te are pe tine mare aparator si bun ajutor intru nevoi; pentru aceea ca pe un aparator al credinciosilor, si grabnic izbavitor, te cinstim pe tine, si intru pomenirea ta daruri ca acestea aducem tie :

Bucura-te, facatorule de multe minuni;
Bucura-te, intelepte datator de porunca noua;
Bucura-te, fierbinte risipitor de vrajmasi;
Bucura-te, mangaietor al firilor celor necajite;
Bucura-te, ca te rogi pentru noi catre Domnul;
Bucura-te, ca tu pe tiranul il gonesti de la noi;
Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;
Bucura-te, ca indepartezi gandurile cele pline de rautate;
Bucura-te, fierbinte folositor al bolnavilor;
Bucura-te, margaritarul cel luminat al lui Hristos;
Bucura-te, prin care se lumineaza lumea;
Bucura-te, prin care s-a gonit viclesugul;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 4

  Din toate necazurile slobozesti pe toti, care cu dragoste si bucurie savarsesc pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Sfinte Ioane proorocule si botezatorule; caci, ca o faclie purtatoare de stralucire, luminezi pe cei ce lauda pe Dumnezeu cu cantarea : Aliluia !

Icosul 4

  Soare purtator de lumina, sfesnic cu stralucire de aur, sfinteste, curateste pe cei ce praznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiasca, ca se infricoseaza toti, graind tie asa :

Bucura-te, sfesnicul luminii celei neapuse;
Bucura-te, scaun de nematerialnic foc;
Bucura-te, mangaierea sufleteasca a pamantenilor celor necajiti;
Bucura-te, sanatate trupeasca a oamenilor celor bolnavi;
Bucura-te, stalpul de bucurie cel in chip de foc al dreptilor;
Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita, si frumusetea oamenilor;
Bucura-te, carmaci prealuminat celor ce inoata;
Bucura-te, hranitor preamarit al celor flamanzi;
Bucura-te, stea mai luminata decat soarele;
Bucura-te, sfesnic stralucitor cu raze de aur;
Bucura-te, datatorule de daruri inteleptilor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 5

  Proorocule, vrand sa mantuiasea Domnul pe pamanteni din inselaciune, ai iesit din pustie ca un Inaintemergator al Domnului si ai inmultit pe pamant darul din destul, sfinte, si toate le-ai luminat cu dumnezeiasca cunostinta; pentru aceea cantam lui Dumnezeu asa : Aliluia !

Icosul 5

  Vazut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstita mana ta, cand s-a atins sa boteze pe Domnul si s-au infricosat, si cantare dumnezeiasca cu buna alcatuire s-au nevoit a canta tie asa :

Bucura-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;
Bucura-te, intelepciunea tuturor neamurilor;
Bucura-te, doctore luminat al bolnavilor;
Bucura-te, gonitorul cel infricosator al demonilor;
Bucura-te, frumusetea cea prealuminata a Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;
Bucura-te, minunea minunilor cu multa marire;
Bucura-te, dare cinstita cu multa daruire;
Bucura-te, vas duhovnicesc prealuminat;
Bucura-te, comoara darului cea preacinstita;
Bucura-te, luminatorule al maritilor mucenici;
Bucura-te, podoaba cea cinstita a preotilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 6

  Capul tau cel dumnezeiesc taindu-ti-se, Ioane proorocule, Irodiada purtandu-l se minuna, ca n-a cunoscut de ce se mustra; si acum ca un inger petreci si cu oamenii vorbesti, iar ucenicii, vazind taierea ta, tanguindu-se, au cantat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 6

  Proorocule, cand ai zis: nu sint vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine dupa mine, s-au infricosat toti auzind acestea, pana cand au vazut pe Acela botezat, si cantand au grait catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, margaritar de mult pret;
Bucura-te, gura cantarilor celor cinstite;
Bucura-te, lauda cea dulce a proorocilor;
Bucura-te, arma cea nebiruita a credinciosilor;
Bucura-te, graiul cel frumos al pustnicilor;
Bucura-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoti;
Bucura-te, turnul cel nebiruit al credinciosilor;
Bucura-te, faclia cea prealuminata a Bisericii;
Bucura-te, hranitorul saracilor si al strainilor;
Bucura-te, vindecatorul orbilor si al schiopilor;
Bucura-te, piatra scumpa de mult pret;
Bucura-te, faclie mult-luminoasa;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 7

  Mare acoperitor si folositor, ca pe un turn de tarie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce esti mai cinstit decit toti pamantenii, si decat toti dreptii si preacuviosii si arhiereii, ca se spaimanteaza toti cunoscandu-ti viata cea nematerialnica si de aceea canta lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 7

  Aratat-a faptura noua Stapanul tuturor, prin tine, Ioane, caci, fiind atins crestetul Stapanului de mana ta care tremura, ne-a sfintit pe noi, si a luminat pe cei ce graiesc catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, datatorul bucuriei celei dumnezeiesti;
Bucura-te, pierzatorul blestemului inselaciunii celei diavolesti;
Bucura-te, luminarea si lauda sfintilor;
Bucura-te, desfatarea si bucuria dreptcredinciosilor;
Bucura-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taina;
Bucura-te, crin cu bun miros;
Bucura-te, vedenie infricosatoare;
Bucura-te, ca umpli de buna mireasma sufletele;
Bucura-te, pazitorul cel nebiruit al pamantenilor;
Bucura-te, scara cea cu buna-suire a credinciosilor;
Bucura-te, prin care se innoiesc cele de jos;
Bucura-te, prin care se inchina cele de sus;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 8

  Vedenie straina daca a vazut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spaimantat cind a vazut pe Gavriil, de a carui frica a ramas mut pana cind te-ai nascut, si indata a cantat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 8

  Cu totul esti tu celor din nevoi straja tare, si ocarmuitorilor slava si stapanie, ca prin tine, Ioane, credinciosii biruiesc toate semintiile vrajmasilor si, laudandu-te, te maresc cu tocmita cantare asa :

Bucura-te, izbavirea si curatirea pacatelor;
Bucura-te, vas cinstit al Domnului;
Bucura-te, cantare infrumusetata a Stapanului;
Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita si rai de hrana;
Bucura-te, loc de Dumnezeu umblat si lumina vietii;
Bucura-te, ca ai inflorit rodul curatiei;
Bucura-te, ca izvorasti raul intelepciunii;
Bucura-te, saditorul livezii celor fara de materie;
Bucura-te, lucratorul odraslei celei nestricacioase;
Bucura-te, prin care ne-am luminat toti;
Bucura-te, prin care s-au mantuit credinciosii;
Bucura-te, ca izvorasti luminarea dreptei credinte;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 9

  Infricosatu-s-a Elisabeta, daca a vazut pe Maica lui Iisus, venind catre dansa la inchinare, si pruncul in pantecele ei cu bucurie a grait : Cel ce luminezi toate, lumineaza-ne si pe noi care cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 9

  Daca au intrat in urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, intelegand dezlegarea celor nevazute ce vor sa fie, toti s-au minunat si au grait asa :

Bucura-te, tainuitorule al celor negraite;
Bucura-te, dezlegatorule al stricaciunii celui intai-zidit;
Bucura-te, datatorul cunostintei de cele ce vor sa fie;
Bucura-te, surpatorul mandriei celor potrivnici;
Bucura-te, reazem si tarie drept-maritorilor ocarmuitori;
Bucura-te, tarie si folositor credinciosilor domni;
Bucura-te, ca luminezi ochii inimilor;
Bucura-te, ca intuneci gandurile cele rele;
Bucura-te, cantare frumoasa si cu bun miros;
Bucura-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;
Bucura-te, doctorul sufletelor si al trupurilor;
Bucura-te, aratatorul minunilor celor multe;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 10

  Sfinte, izbaveste de toate nevoile pe toti cei ce alearga catre tine, la dumnezeiasca pomenirea ta cea purtatoare de lumina si cu raze stralucitoare; ca ai indraznire catre Dumnezeu, si poti sa izbavesti din nevoi pe cei ce cu dragoste Ii canta Lui : Aliluia !

Icosul 10

  Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, si turn nebiruit intru razboaie, ca, prin folosirea ta cea nebiruita, se biruiesc taberele vrajmasilor; iar noi, fiind mantuiti graim catre tine unele ca acestea :

Bucura-te, folositorul cel tare al pamantenilor;
Bucura-te, alungatorul cel tare al dusmanilor;
Bucura-te, cel ce biruiesti tabere in zile de razboi;
Bucura-te, cel ce daruiesti sfaturi de taina;
Bucura-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taina;
Bucura-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc;
Bucura-te, ca izvorasti raul vindecarii;
Bucura-te, ca din tine curg paraie minunate;
Bucura-te, steaua care luminezi lumea;
Bucura-te, lumina care luminezi cele intunecate;
Bucura-te, umblarea si taria schiopilor;
Bucura-te, povata si lumina orbilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 11

  Proorocule sfinte botezatorule, pentru multimea minunilor tale celor vrednice de lauda, de ti-am aduce cantari si glasuri care sa minuuneze tot neamul omenesc, nimic nu savarsim cu vrednicie, fata de darurile tale, pe care le daruiesti noua celor ce cantam lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 11

  Purtatorule de lumina si dumnezeiescule Ioane proorocule, cu infricosatoarele si luminatele tale minuni, lumineaza si straluceste inima noastra a celor ce cu dragoste aducem tie rugaciuni si graiuri ca acestea :

Bucura-te, folositorul saracilor si al vaduvelor;
Bucura-te, vindecatorule al multor neputinciosi si bolnavi;
Bucura-te, lauda cea dulce a celor necajiti;
Bucura-te, mangaierea frumoasa a celor osteniti;
Bucura-te, intarirea cea preamarita si minunata a credinciosilor;
Bucura-te, proorocia si ingradirea de aparare a Bisericilor;
Bucura-te, ca celor ce inoata tu le esti povatuitor;
Bucura-te, ca te-ai aratat doctor celor bolnavi;
Bucura-te, locul hranei celei fara de moarte;
Bucura-te, pacea vietii celei nestricacioase;
Bucura-te, tarina a pomilor celor infloriti;
Bucura-te, radacina din odrasla pururea vie;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 12

  Sfinte botezatorule, da dar dumnezeiese din cer cantaretilor tai, ca luminezi ca o faclie prealuminata pe cei credinciosi si arzi pe cei ce nu canta cinstitei tale biserici si lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 12

  Se lumineaza credinciosii de a ta vedere, laudandu-te cu cantari prea marite, caci ca un rai frumos dumnezeiesc si stapanesc, botezatorule sfinte, inmiresmezi sfintind pe cei ce te lauda pe tine cu fierbinteala si-ti canta asa :

Bucura-te, margaritarul cel frumos si de mult pret;
Bucura-te, izvorul cel preafrumos si preabogat;
Bucura-te, vasul cel iubitor de mir ingerilor si oamenilor;
Bucura-te, numele cel scump al proorocilor si al apostolilor;
Bucura-te, sabie infricosatoare asupra ereticilor;
Bucura-te, pecetea celor doua Testamente;
Bucura-te, ca izbavesti din nevoi pe cei robiti;
Bucura-te, ca biruiesti pe cei potrivnici credinciosilor;
Bucura-te, floarea cea preafrumoasa a dreptei credinte;
Bucura-te, mirul celor cu bun dar;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule !

Condacul 13

  Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea impatrit luminata, primind aceasta rugaciune de acum, izbaveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

( Acest condac se rosteste de trei ori ).


Apoi se zice iarasi Icosul 1 ( Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule,...) si Condacul 1 (Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, ...).

                                                  Cu dragoste, Maria


vineri, 30 august 2013

ARME ! ARME CHIMICE !!! ARME CHIMICE ŞI UN ORDIN TURCESC !

                                           
            NOAPTE  DE  29  AUGUST  2013 , ORA 0, 12 !

     ARMELE  CHIMICE VOR  SCĂPA DE SUB CONTROL !

               Este vorba dragii mei, de aceasta seara când ,fiind singură în camera mea în genunchi şi cu o lumânărică aprinsă, mă rugam la BUNUL DUMNEZEU şi la MĂICUŢA DOMNULUI.
Apoi la SFANTUL IOAN BOTEZĂTORUL şi la toţi SFINŢII LUI DUMNEZEU.
La un moment dat parcă nu mai eram în camera mea ,ci vedeam UN CER de noapte transparentă, şi- aud mai multe GLASURI pe care nu le înţeleg, apoi brusc, aud GLAS care spune aşa :

               "ARME  !  ARME  CHIMICE  !
                ARME  CHIMICE  ŞI  UN  ORDIN  TURCESC  !
                ŞI  AR  FI  FĂCUTE...NU DE  ACESTEA......"!

Da, fraţilor ! Aceasta este situaţia în ceea ce priveşte Razboiul din SIRIA.
Nu vreau să vă sperii, dar dacă se va interveni dinafară în SIRIA, se vor folosi ARME CHIMICE  fără nicio îndoială. Consecinţele....,vor fi foarte grave pentru oamenii nevinovaţi.
Conducătorii STATELOR...se joacă cu focul, dar din păcate, focul acesta va atinge societatea civilă care este nevinovată de Războiul lor.
Să ne rugăm la DUMNEZEU pentru PACE şi linişte pe PĂMÂNT şi pentru luminarea minţilor a conducătorilor de STATE.
Să mergem mai mult ca niciodată în SFANTA BISERICĂ, şi să aprindem o lumânare pentru PACE şi BUNĂVOIRE între oameni.
                             Cu dragoste şi cu preţuire, Maria.

joi, 29 august 2013

UN CUTREMUR , SE VA FACE SIMŢIT , UNDEVA PE UNDEVA ! NU ŞTIU LOCUL ŞI ZIUA, DAR NU VA TRECE PREA MULT TIMP !

                                                              29  August 2013 , zori de zi !

                 Simt O LUMINĂ, puternică, în jurul meu, care mă face sa tresalt de pe pat, nu deschid ochii, şi astfel văd UN CER de ziuă, şi jos pe Pământ , o încăpere goală, proaspăt văruită, reparată, şi în mijlocul încăperii foarte luminoase, era un scaun, un taburet, care a început brusc, a se cutremura.
Aud GLAS, care râde sarcastic şi întreabă ;

            " VREŢI  SĂ  VĂ  CUTREMURAŢI ???

 ( şi râde nebuneşte ), apoi un alt GLAS, strigă înspăimântat :

             " CUTREMUR  !!!"
Şi glasul se pierde ca un ecou.
Puţin mai târziu, văd cu ochii închişi fiind, văd cum  O  LUMINĂ albă, orbitor de stralucitoare,  se aşează, pe SFANTA  ICOANĂ.,a MÂNTUITORULUI, mai precis, pe fruntea LUI  IISUS, ca UN SOARE, de mărime mai mică, dar care îl întrecea pe SOARELE de pe CER, şi acolo rămâne, pe fruntea LUI  IISUS, şi pulsează (bate), ca o inimă.
Aud GLAS, care spune cu dragoste aşa :

             " DOAMNE  DUMNEZEUL  MEU ,  ŞI  STĂPÂNA  NOASTRĂ..."!

Şi văd din nou cu ochii închişi, sub plafonul camerei mele, deasupra patului în care dormeam, văd UN CER albastru violet, catifelat şi transparent, şi pe acest CER, O  LUMINĂ  alb spre galben, , extrem de strălucitoare, sub formă ovală., având o lungime de circa 0, 80 m, şi o lăţime de cira 0,30 m. Deci, era destul de mare.
Această LUMINĂ, stă în plafon, pulsează ca o inmă, şi este extrem de strălucitoare. A stat acolo, mult timp, de parcă ar fi vegheat asupra mea, care eram în pat.
Mă trezisem după 2 ceasuri, şi LUMINA, era tot acolo, când am deschis ochii, o vedam, ca o umbra, ce parca o bate vantul, ; când închid ochii, O VĂD , ca O LUMINĂ alb-galbenă, extrem de stralucitoare, care pulsează ca o inima, în albastrul - violet al CERULUI., la doar un braţ întins distanţa de patul în care dormeam. După care, apare  O LUMINĂ roşie, ca focul, O LUMINĂ sub forma a două ARIPI, mari, unite între ele, precum O CARTE deschisă. ; aceste ARIPI de un roşu intens, erau înconjurate, (prinse), în alte ARIPI mai mari, precum gheaţa transparentă, şi care ARIPI, ca de gheaţă, erau de jur împrejur, brodate de O LUMINĂ aurie ,ca de Soare,
Aş putea spune ,în concluzie, că pe CERUL de noapte albastra, erau două ARIPI roşii, prinse în alte ARIPI ca de gheaţă, care erau la rândul lor, brodate cu auriu.
Minunat, arătau împreună aceste 3 rânduri de ARIPI, deosebit de frumoase şi stralucitoare.
Dragii mei, O LUMINĂ dumnezeiasca, sa vă fie viaţa, şi să vă bucuraţi de toate MINUNILE LUI DUMNEZEU, care sunt peste tot şi la tot pasul.
                                                    Cu dragoste, Maria

MARELE ACTOR DEM RĂDULESCU , ACOLO , SUS ÎN CERURI ! O ALTĂ DOVADĂ , CĂ EXISTĂ VIAŢĂ DUPĂ MOARTE !

                                             29 August  2013, zori de zi  !

                           MAESTRUL  ŞI  MULT  ÎNDRĂGITUL , DEM  RĂDULESCU  !  


Oare cine nu l-a iubit pe DEM RĂDULESCU ?
Eu cred că , toţi care l-au cunoscut pe actorul DEM RĂDULESCU, l-au regretat când a plecat din această lume, şi îl regretă şi în prezent.
Când la tv, apărea DEM RĂDULESCU, în teatre sau filme, sau spunând GLUME, lăsam toate treburile casei deoparte, şi savuram cu inima fiecare cuvinţel, fiecare glumă...etc, etc.
Dar iată că, dupa aproape 13 ani  (17 sept 2000 )de când ne-a părăsit, DEM RĂDULESCU, ne dă un semn, de-acolo de SUS, din CERURI.
Nu ştiu cât de bun va fi semnul acesta,şi pentru soţia  (văduva ) lui DEM RĂDULESCU ! Dar mai bine este să relatez, cele văzute şi auzite, astăzi 29 August 2013 !
Ma trezeşte, ca întotdeauna O LUMINĂ puternică, şi astfel văd cu ochii închişi, cum CERUL de noapte dispare, şi văd UN CER, senin, alb şi foarte luminos, ca de oglindă.
Deşi CERUL, era alb strălucitor, LUMINA care îl înconjura pe DEM RĂDULESCU, acolo SUS ,în CERURI, era şi mai albă, mai stralucitoare, ca UN SOARE alb dacă vreţi, ; în mijlocul acestei LUMINI, din CERUL LUMINOS, din CERUL din CER, ca si pe un scaun,stătea VIU şi nevătămat, în costumul gri deschis, regretatul actor DEM  RĂDULESCU,  care arăta,  exact ca la vârsta când a plecat la DOMNUL.
DEM  RĂDULESCU, era tare ,tare bucuros; îşi freca bucuros palmele una de alta, şi spunea cu mare, mare bucurie, aşa , citez întocmai, cuvintele lui DEM RĂDULESCU :

                      " DA !  ÎNDATĂ  MĂ  ÎNTÂMPINĂ  SOŢIA  MEA !
                        ÎNDATĂ  MĂ  ÎNTÂMPINĂ  SOŢIA  MEA !'

Şi îl vedeam acolo SUS, în CERURI, înconjurat de LUMINA ALBĂ, foarte strălucitoare, bucurându-se, privind ferict în zare, în inima CERULUI ALB stralucitor, frecându-şi palmele una de alta, şi aşteptând parcă, pe cineva foarte drag lui,  şi se bucura enorm, că va veni şi îl va întâmpina.
Asa cum stătea singur acolo, şi bucuros foarte, ai spune că, nu se va dezlipi de-acolo, până ce nu se va întâlni cu persoana dragă,pe care tocmai ar fi zărit-o în depărtare şi era nerăbdător ca să ajungă la el, cât mai degrab.
Înainte ca DEM RĂDULESCU, să se stingă, înainte de 17 sept.2000, eu am văzut, cum era să se stingă.
Nu mai ţin minte acum, dar ştiu că, după doar câteva zile, DEM RĂDULESCU, s-a stins, exact aşa cum văzusem eu. Când voi găsi caietul din anul 2000 , în care am scris atunci, cele văzute şi auzite, voi reveni cu un alt articol, în acest sens.
Dragii mei, vom mai auzi de SOŢIA  lui  DEM RĂDULESCU, fireşte ,vom auzi şi de regretatul actor; eu nu o cunosc pe soţia regretatului actor, dar, vom auzi despre ea, cu toţii,  şi să sperăm  că, vor fi numai veşti bune . EXISTĂ  VIAŢĂ  DUPĂ MOARTE, iar atunci când părăsim această lume, acolo SUS, veghem asupra celor dragi, rămaşi pe Pământ, şi îi aşteptăm cu bucurie imensă, când vine timpul, să vină şi ei la noi, SUS, în CERURI, rând pe rând, după VOIA LUI DUMNEZEU !
                                           Cu dragoste , Maria

                                                     

CINE FACE ROMÂNIA , ÎN SEARA ACEASTA ???

            x                                        28  August  2013, ora 0,15 !

Dormeam la această oră , am reuşit să mă culc mai devreme, şi numai ce am aţipit, că iată, O LUMINĂ, ca un fulger, îmi străbate întreg trupul, şi mă face să tresalt de pe pat, astfel încât sunt complet trează,dar cu ochii închişi, că doar, nu mai sunt ai mei în aceste momente,când văd sau aud ceva, şi astfel aud GLAS, care întreabă aşa :

                   "CINE  VREA  SĂ  FACĂ  ROMÂNIA , ÎN SEARA  ACEASTA ?
                     CINE ?  (  şi un alt glas, răspunde foarte mirat ):
                    DUMNEZEU  !  CINE ?  DUMNEZEU !

Dragii mei, DUMNEZEU, în fiecare clipă are grijă de fiecare ŢARĂ, dar în mod cu totul special, ROMÂNIA, care va fi al doilea IERUSALIM, locul unde MÂNTUITORUL IISUS  HRISTOS, va veni pentru a doua oară pe Pământ.
După puţin timp, aud GLAS, care spune aşa ;

               "GATA ! AM SCOS , MINTEA  ŞI  CALUL  , PREA  SFINTEI  TREIMI "!

Moment în care , văd cu ochii închişi , pe IISUS  HRISTOS, DOMNUL  ŞI  MÂNTUITORUL nostru, în veşminte albe ,orbitor de stralucitoare, cu O COROANĂ, la fel de stralucitoare, într-un NOR DE LUMINĂ, care era mai strălucitor decât Soarele.
Mântuitorul era viu, în carne şi oase, şi privea foarte bucuros, spre mine, care priveam cu uimire la EL.
Vad şi O  SFÂNTĂ  CRUCE , din care radiază spre exterior, de jur împrejur, LUMINĂ AURIE , ca de soare, sub formă de RAZE, care aşa cum ieşeau din SFÂNTA CRUCE, şi pulsau continuu, formau un CERC plin, de LUMINĂ ca de soare, în jurul SFINTEI CRUCI.
Fraţilor, să nu slăbiţi în CREDINŢĂ, niciodată! Mergeţi la SFANTA  BISERICĂ, mergeţi la PREOT, si vă spovediţi, vă uşuraţi sufletul, ca apoi  să puteţi primi SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA  ÎMPĂRTAŞANIE, care vă va întări în CREDINŢĂ, NĂDEJEDE şi DRAGOSTE, în DUMNEZEU şi MAICA DOMNULUI.
Faceţi fapte bune, şi DUMNEZEU, vi le va întoarce înapoi, înzecit .
                              Cu dragoste, Maria

IARTĂ - MĂ ! IARTĂ - MĂ STĂPÂNĂ , ŞI ÎNVAŢĂ - MĂ SĂ FAC VOIA TA.......!

     x                                                    Bine v-am regăsit ,dragii mei !
                                                        18  Iunie  2007 , după amiaza !

                      Eram acasă şi trebăluiam, când dintr-odată aud UN GLAS, tare rugător, care implora pe STĂPÂNA noastră, PURUREA PREA CURATA FECIOARA  MARIA , aşa

              " IARTĂ - MĂ  STĂPÂNĂ  !  IARTĂ - MĂ !
                 IARTĂ - MĂ  STĂPÂNĂ  ŞI  ÎNVAŢĂ - MĂ  SĂ  FAC  VOIA  TA , ŞI  A  PREA  SCUMP  FIULUI  TĂU , DOMNUL  NOSTRU  IISUS  HRISTOS !
                 MILUIEŞTE - MĂ  PE MINE  FECIOARĂ, CA  SĂ DOBÂNDESC  ŞI  ZIUA  DOBÂNZII "!
Clipă în care , văd cu ochii închişi , UN CER, de noapte albastră, ca si indigoul, iar pe CER, pe BOLTA CEREASCĂ,  într-o LUMINĂ  albă orbitoare, a apărut MAICA  DOMNULUI  in carne şi oase, cu PRUNCUL  IISUS, pe braţul Ei stâng,.
MAICA DOMNULUI, avea veşminte roşii , ca de catifea foarte strălucitoare, iar pe cap, MĂICUŢA, avea O EŞARFĂ albă, ca de mătase., şi  PRUNCUŢUL  IISUS, care stătea pe braţul stâng ,era acoperit cu veşmântul roşu, al MAICII SALE.
Deasupra MAICII  DOMNULUI, cu PRUNCUL  IISUS  ,în braţe, vedeam  UN  PORUMBEL  ALB, DUHUL  CEL  PREA  SFÂNT , care dădea din ARIPILE SALE, pe loc, şi care sufla peste PREA  SFÂNTA  NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, cu PRUNCUL în braţe, sufla, RAZE  ALBE, conice, de LUMINĂ ALBĂ ,orbitor de stralucitoare, aşa încât, VÂRFUL  TRIUNGHIULUI, era la DUHUL SFÂNT, iar RAZELE ce se deschideau, cuprindeau în interiorul lor cu LUMINA şi stralucirea lor, pe INSUŞI  MAICA LUI DUMNEZEU ,CU  pruncuţul IISUS, în braţe.
Sub ARIPILE  şi OCROTIREA DUHULUI SFÂNT   şi sub LUMINA  ORBITOARE pe care O sufla spre MAICA  DOMNULUI , vedeam cum ,ÎNSUŞI  PREA  SFANTA  NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, pulsa în LUMINA ORBITOARE, precum pulsează inima  în pieptul nostru, iar CERUL NOPŢII, s -a umplut de LUMINA  DUHULUI  SFÂNT !
Închipuiţi-vă fraţilor, UN CER de noapte, pe mijlocul căruia  straluceşte orbitor de tare, MAICA  DOMNULUI CU PRUNCUL şi deasupra lor DUHUL CEL PREA  SFÂNT, care revarsă LUMINĂ.,necontenit.
Era ceva, uluitor şi cu adevărat DUMNEZEIESC DE FRUMOS,
Fie fraţilor, ca şi voi, să fiţi ocrotiţi  şi luminaţi de DUHUL CEL  PREA SFÂNT,şi să vă bucuraţi în viaţă, numai de bucurii şi împliniri sufleteşti.
                                       Cu dragoste , Mariamiercuri, 28 august 2013

SĂ NU DISTRUGEŢI PLANETA !!! S - A SLUJIT MOARTEA NATURII !

    X                                                    27  AUGUST  2013 , ora 23,00 !

                                                                   Dragii mei !

Îmi continuam Rugăciunea, în această seară, şi la această oră, după ce am fost întreruptă, de ceea ce trăisem şi am scris în articolul anterior. Şi iată că, după doar câteva minute, tot în timpul Rugăciunii mele, aud GLAS, care spune cu fermitate aşa :

                      "DAaaaaaa!  S - A  SLUJIT  MOARTEA  NATURII  "!

Clipă în care, văd cu ochii închişi, UN CER ,de ziuă, şi sub CER, prin aer, prin atmosfera toată a PĂMÂNTULUI, văd numai fum alb si dens, ca un abur dens.
Acest praf alb, sau acest fum alb si dens ca o  ceaţă, plutea în aer, de la PĂMÂNT , până la CER. .Aşa cum vedem, toamna, sau iarna ceaţa densă, de abia putem sa mergem pe strada, aşa era totul, si toate, pe Pământ, şi până la CER.
La doar 5 minute distanţă ca timp, iar mă întrerupe UN GLAS, de la RUGĂCIUNE, şi spune la imperativ :

                          " SĂ  NU  DISTRUGEŢI  PLANETA  "!!!

Moment în care, văd cu ochii închişi, cum dinspre Răsărit spre Apus, se ridică de la PĂMÂNT, ca o rachetă,  O  BOMBĂ !
O  BOMBĂ, care lăsa în urma ei o dâră neagră, ca un fum negru, şi care arăta aşa, am s-o descriu, exact cum mi-a fost arătată:
CERUL, era de noapte albastra;de la PĂMÂNT ,la CER, O BOMBĂ mare, rotundă, dar turtită la poli, se ridica,ca o rachetă şi se îndrepta cu o viteză uluitoare, spre Apus.
La partea de jos, dinspre Pământ, BOMBA, avea culoare lămâiei, adică galbenă ! Jumătatea de sus, BOMBA, avea culoarea  închisă, ( de la cenuşiu ,la maro, sau negru.).
Precum pleaca sageata din arc, aşa se îndrepta BOMBA, dinspre RĂSĂRIT spre APUS ! (cuvântul Apus, mi-a fost spus acum,când scriam, de O FORŢĂ DIVINĂ, deoarece eu stăteam în dilemă, şi calculam direcţia BOMBEI, iar GLASUL, mi-a spus...SPRE APUS ).
GLASUL, care a strigat...
                                       " SĂ  NU  DISTRUGEŢI  PLANETA" !!!,

a strigat exact în clipa în care, BOMBA era sus, nu mai putea fi oprită .
Dragii mei, noi să nu ne pierdem speranţa şi nădejdea în PREA MULT MILOSTIVUL DUMNEZEU ŞI MAICA DOMNULUI, pentru că, toate câte la om, sunt cu neputinţă, la DUMNEZEU sunt cu putinţă .
Fiţi buni şi milostivi, iubiţi-vă Aproapele, ajutaţi-l după puterea fiecăruia dintre voi, mergeţi la SFÂNTA BISERICĂ, ŞI VĂ RUGAŢI,şi astfel, vă veţi simţi mai aproape de MÂNTUITORUL şi MAICA SA, şi mai puternici sufleteşte.
                                         Cu preţuire şi dragoste, Maria.

marți, 27 august 2013

PĂMÂNTUL , ERA ROŞU CA FOCUL ŞI FIERBEA CA O OALĂ CU APĂ , PE PLITĂ !

           X                                               Bună seara, Fraţilor !

Ceea ce vă voi spune astă seară, cu siguranţă o să vă facă pielea ca de găină. Vom trăi cu toţii, tristele evenimente ce vor veni, şi care evenimente, oamenii şi le fac cu mâna lor, pentru a avea bogăţii mai multe, putere mai multă asupra popoarelor mai mici, şi de ce nu, pentru a se lua la întrecere, cine are BOMBA cea mai puternică şi mai distrugătoare, fară a se gândi, la oamenii si copiii care mor nevinovaţi, şi la PĂMÂNTUL , pe care ni l-a dat BUNUL DUMNEZEU, ca să trăim pe el, şi să ne hrănim de pe el.. Iar acum, suntem în prag de al distruge !
Iată ce s-a întâmplat astă seară ,
                                                              27  AUGUST  2013, ora 22, 38 !

Ca întotdeauna, mă rugam la această oră, singurică, în camera mea, la lumina lumânării de ceară.
În timpul Rugăciunii mele, vedeam şi cu ochii închişi, dar şi cu ei deschişi, CERUL de noapte, pe care era multă activitate, nevăzută de ochiul firesc al omului, dar eu , le văd, ca si cum ar fi lângă mine, şi eu lângă ele.
Brusc, văd UN CER de noapte, si jos pe Pământ, se întâmplă ceva. Mai întâi aud UN GLAS, :

                           " ŞI  AŞA  PLEC , SPRE  O ALTĂ  VIAŢĂ !  SPRE  VIAŢA  CEA  VEŞNICĂ " !

Clipă în care văd cu ochii închişi, în inima Pământului, şi văd PĂMÂNTUL în inima lui, roşu ca jăratecul, si cu bule argintii, ca bobul de grâu, care fierbeau în focul din Pământ. Din focul Pământului, care fierbea cu bule argintii, se ridică singur, UN SCHELET UMAN, ca din mormântul de foc, aşa la oriyontală ,cum era, PĂMÂNTUL de foc, care fierbea cu bule argintii, precum fierbe oala cu apă  pe foc , l-a ridicat la suprafaţă, şi aud GLASUL sufletului acelui schelet, care spune aşa :

                          "ŞI  AŞA  PLEC  ,  SPRE  O  ALTĂ  VIAŢĂ ! SPRE VIAŢA  CEA VEŞNICĂ !

Iar scheletul, numai oase goale, se ridică la orizontal,drept în sus,şi nu avea nici măcar, un firişor de fibră de carne, sau piele, sau textilă. Erau oase, ca si curăţate de tot ce fusese cândva pe ele ceva.
Dragii mei, cu tot ce auzim,că se întâmplă în SIRIA, şi cu armele chimice, care ameninţă că le va folosi, aşa va arăta PĂMÂNTUL, precum carbunii aprinşi.
         Dar, să avem CREDINŢĂ şi DRAGOSTE şi NĂDEJDE în BUNUL DUMNEZEU, şi EL, ne va apăra pe noi, şi ne va ocroti şi MAICA LUI DUMNEZEU, PURUREA ,PREA CURATA  FECIOARA MARIA.          
                                              Cu dragoste, Maria

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN 29 AUGUST 2013 , LA SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE ! TĂIEREA CAPULUI , SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL !

                                       TĂIEREA  CINSTITULUI  CAP AL  SFÂNTULUI,  SLĂVITULUI                                                 PROOROC  , ÎNAINTEMERGĂTORULUI  ŞI BOTEZĂTORULUI  IOAN  !
                                                   EVANGHELIA  DE  LA  MARCU  !

                 În vremea  aceea  a auzit  IROD  împăratul vestea despre IISUS , căci numele lui  IISUS ajunsese cunoscut , şi zicea că  IOAN  BOTEZĂTORUL  s-a sculat din morţi şi de aceea puterile lucrează în EL.  Alţii însă ziceau că este ILIE , iar alţii ziceu că este PROOROC , ca unul din PROOROCI .
Dar auzind  IROD , a zis : acesta este  IOAN  , căruia eu am pus să i se taie capul ; el s-a sculat din morţi.
Căci  IROD trimiţând , prinsese pe  IOAN  şi-l legase în temniţă , din pricina  IRODIADEI , femeia lui  FILIP , fratele său , pe care o luase de soţie. Însă  IOAN , îi zicea lui  IROD : nu-ţi  este îngăduit să ai de nevastă pe femeia frateleui tău . De aceea  IRODIADA  îl pizmuia şi voia să-l omoare , dar nu putea pentru că  IROD  se temea de IOAN , ştiindu-l om drept şi sfânt , şi îl ocrotea ; şi când îl asculta , sta mult pe gânduri şi era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej : când  IROD , de ziua sa de naştere , făcea ospăţ dregătorilor şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din GALILEEA . Atunci fata  IRODIADEI intrând şi jucând , a plăcut lui  IROD şi celor care şedeau cu el la ospăţ .  Iar împăratul a zis fetei : cere de la mine orice voieşti , şi-ţi voi da . Şi s-a jurat fetei , zicând : orice vei cere de la mine voi da ţie , până la jumătate din împărăţia mea . Iar ea ieşind , a întrebat pe mama sa : ce să cer ?  Iar  IRODIADA  a zis : capul lui  IOAN  BOTEZĂTORUL .
Atunci , îndată a intrat grăbită la împărat şi i-a cerut , zicând : vreau să-mi dai numaidecât pe tipsie capul lui IOAN  BOTEZĂTORUL . Şi împăratul s-a întristat adânc , dar din pricina jurământului şi din pricina celor care şedeau împreună cu el la ospăţ , n-a vrut să-i nesocotescă cererea . Şi trimiţând îndată pe paznicul temniţei , împăratul a poruncit să aducă capul lui  IOAN . Iar acela mergând , i-a tăiat capul în temniţă , l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei , iar fata l-a dat mamei sale .
Când au aflat ucenicii lui , au venit , au luat trupul lui  IOAN  şi l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la  IISUS şi I-au spus toate câte au făcut şi câte au învăţat pe oameni .
                      SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !   AMIN !

                                                       Cu dragoste şi preţuire , Maria

SFÂNTUL VASILE CEL MARE !!!

                                                         25 DECEMBRIE 2006 , târziu în noapte !
x
Ma rugam la BUNUL DUMNEZEU şi la MĂICUŢA  DOMNULUI, iar în cămăruţa mea umilă,  se afla şi  Bradul împodobit, care întărea şi mai mult, ÎNTĂRIREA  CUVÂNTULUI !
Naşterea PRUNCULUI  IISUS, făcea să răsune ,atât pe la casele oamenilor, dar mai ales în inimile noastre, COLINDUL SFÂNT şi BUN !
Aud în timp ce mă rog, aud UN GLAS, care spune ceva tare frumos despre SFÂNTUL VASILE CEL MARE , citez :
                                  "S - A  AJUNS  DEJA  !
                                    VASILE  CEL  MARE , PE  CARE - L  MĂRTURISEŞTE !

Şi un alt GLAS, adaugă cu dragoste :

                                 "MEREU  AI  VENIT , CU O IDEE  DE SCHIMBARE !
                                   A  FOST , ŞI - I  ESTE , BINEPLĂCUT  LUI  DUMNEZEU "!

Clipă în care , ÎL  VĂD , pe SFÂNTUL  VASILE  CEL  MARE, într-O Lumină albă şi foarte stralucitoare.
Avea veşminte lungi,colorate în verde deschis, roşu şi auriu,  până la călcâie, barba neagră ,lungă, până la piept, CHIPUL SĂU, era uscăţiv şi slăbuţ, ochii duşi în fundul capului, dar foarte expresevi, şi fruntea LUI, era lată şi luminoasă,.
EXPRESIA  FEŢEI , SFÂNTULUI  VASILE  CEL  MARE, exprima şi severitate dar şi bunătate
desăvârşită.  În doar câteva clipe, SFÂNTUL VASILE CEL MARE, dispăruse, ca un fulg de zăpadă  în palma noastra, care se topeşte., ca un abur.
Apoi, aud UN GLAS, tare rugător,care strigă aşa ;

                           " SĂ  ACOPERI  MASA , CU  PREA  CINSTITUL  TĂU  ACOPERĂMÂNT "!

Dragii mei, şi voi toţi, care aveţi dragoste de DUMNEZEU şi de MAICA SFÂNTĂ, şi de tot ce-i SFANT, să fiţi acoperiţi, cu PREA  SFÂNT  ACOPERĂMÂNTUL  MAICII LUI DUMNEZEU, şi ocrotiţi de toate necazurile şi de tot ce-i rău.
                                               Cu dragoste, Maria

luni, 26 august 2013

ŞI IISUS HRISTOS, ŢINEA PĂMÂNTUL PE DOUĂ DEGETE !

          x                                       8 Ianuarie, 2007 noaptea la 3,10 !

Dormeam, şi dintr-odată, O LUMINĂ albă extrem de stralucitoare, îmi luminează ochii mei închişi, tresalt de pe pat, mă trezesc, dar nu deschid ochii, şi astfel văd  O  SFÂNTĂ  ICOANĂ , cu MÂNTUITORUL  IISUS  HRISTOS, toată sculptată în argint sau aur alb !
Într-o clipită, în faţa SFINTEI  ICOANE, apare în carne şi oase, ÎNSUŞI  IISUS  HRISTOS, DOMNUL ŞI DUMNEZEUL nostru. Are veşminte  albastre - violet catifelate , şi pe umerii SĂI, poartă O MANTIE argintie ,brodată cu auriu strălucitor ,  catifelată, care făceau ca SFANTA  ICOANĂ, să stralucească şi mai tare decât soarele.
MÂNTUITORUL,stând în picioare ,în carne şi oase şi  astfel înveşmântat, având  părul castaniu şi inelat, cu ochii de albastrul CERULUI SENIN, cu CHIPUL mai strălucitor decât soarele, ţinea în MÂNA SA  stângă, pe două degete, arătător şi mijlociu, ţinea cu uşurinţă, ca şi cum ar ţine un fulg,  ţinea PĂMÂNTUL întreg, GLOBUL PĂMÂNTESC întreg , care avea, tot culoarea argintie stralucitoare şi  era ,în faţa SFINTEI SALE  ICOANE, CA ŞI CUM AR FI IEŞIT DIN SFÂNTA ICOANĂ !
Dragii mei, aşa precum ţinea IISUS, întreg Pământul, tot aşa, să vă ţină şi pe voi toţi, şi să vă înconjoare cu MILA SA şi cu DRAGOSTEA SA, fără de sfârşit .
                               Cu dragoste, Maria.

POSIBILA SCÂNTEIE , A CELUI DE-AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL , ÎNCEPE CU SIRIA ! SOLDAŢII SIRIENI, IRANUL ŞI IRAKUL ! ŞI GLASUL....LUI DUMNEZEU !!!

                                                         Noapte  târzie  de Ianuarie !

Dormeam, şi brusc, aud UN GLAS, care spune ceva tare dureros, referitor, la SIRIA, la soldaţii SIRIENI.
Citez ;
                "PESTE  O  SUTĂ  DE  SOLDAŢI , AU  FOST  BĂTUŢI  ÎN  SIRIA , DE  ANTI-IRANIENI - IRAKIENI '!

Şi aud UN ALT GLAS, care zice aşa :

               "CU  APORTUL  SPECIAL ,  AZOTATUL  DE AMONIU  !
                 FACEM  FAŢĂ  CU  SUCCES  !

Dragii mei, ceea ce se întâmplă acum în SIRIA, de veţi căuta pe BLOG, veţi vedea că am scris cu mult timp în urmă, despre cum cădeau oamenii pe stradă, precum păsările, şi cum erau încojuraţi de fum si un praf galben, înţepător şi innecăcios,,pentru că i-am simţit gustul şi mirosul, eram printre oamenii căzuţi peste tot. Din păcate, al 3 lea RĂZBOI  MONDIAL despre care , am mai scris, când toată lumea vorbea de falsa apocalipsă,  începe  să-şi  aprindă, scânteie după scânteie, din loc în loc, şi va atrage în nucleul lui, multe ŢĂRI, printre care , RUSIA  şi ROMÂNIA .
Căutaţi şi veţi găsi pe BLOG.!

 După puţin timp, aud GLAS, care spune aşa ;

               "ACUM , TOATĂ  AMERICANEA , LA  AMERICANI , NE  FACE  SĂ  FIM  SLUGI  ADEVĂRATE '!
             
Şi UN GLAS, răutăcios foarte, spune aşa :

               " ACUM , ESTE  LA  ÎNTÂMPLARE !
                 ŞI  SĂ  LOVIM  ORICE ! ORICE !

Moment în care, văd cu ochii închişi, SFINTELE UŞI ÎMPĂRĂTEŞTI, care erau larg deschise, şi văd în SFÂNTUL  ALTAR, O LUMINĂ  AURIE, ca UN SOARE  imens, ce a cuprins interirorul SFÂNTULUI  ALTAR. Preotul, era în SFÂNTUL ALTAR, înconjurat fiind de aceasta LUMINĂ ca de SOARE, iar GLAS, din inima CERULUI SFÂNT, GLASUL LUI DUMNEZEU, strigă cu mustrare, aşa ;

                "ORICE , ESTE  SUFLETUL "!!!

Fraţilor, înfricoşaţi-vă la auzul GLASULUI  LUI DUMNEZEU, dar totodată bucuraţi-vă şi aduceţi LAUDĂ şi SLAVĂ şi ÎNCHINARE, LUI  DUMNEZEU şi MAICII DOMNULUI, pentru că, ne-a descoperit nouă păcătoşilor, MINUNILE SALE, TAINELE SALE ascunse, prin mine păcătoasa, care vi le descopăr, cu multă dragoste şi vouă.
DUMNEZEU şi MĂICUŢA  DOMNULUI, ne va ocroti, şi va lumina minţile celor care, sunt gata de a stârni UN AL 3 - LEA RĂZBOI  MONDIAL , şi ce-i mai înfricoşător, este vorba de arme chimice, care vor ucide în masa,  prin grea suferinţă şi oameni nevinovaţi.
                                        Cu dragoste, Maria.

               "

LACRIMA DE SÂNGE , A MAICII LUI DUMNEZEU ! NAŞTE MARIA DE SUS , ŞI ÎL CREŞTE PE IISUS !

                                                       25 Decembrie  2006 , zori de zi !


                   " NAŞTE  MARIA  DE  SUS ,  ŞI  ÎL  CREŞTE  PE IISUS  ,SUS !
                     MARIA  DE  SUS ?
                     MARIA  DE  JOS  !

Aşa spuneau două GLASURI distincte între ele, în zorii zilei a primei zi de CRĂCIUN !
Şi aşa, mă trezeşte acest Colind frumos,  cântat de GLASURI ca de ÎNGERI.
Apoi văd cu ochii închişi, UN PĂTRAT mare de LUMINĂ AURIE, ca de soare şi în mijlocul LUMINII ca de soare, O  văd pe MAICA DOMNULUI, în veşminte grena cu broderie bleu, precum CERUL senin,  pe la margini, şi cu FIUL Ei, MULT PREA IUBIT, PRUNCUŢUL  IISUS, pe braţul SĂU stâng.
CHIPUL MAICII DOMNULUI, strălucea mai tare ca soarele, MĂICUŢA şi PRUNCUL , erau vii, ca şi în carne şi oase, doar că, străluceau mai tare ca soarele.
Din ochilu drept, al MAICII DOMNULUI, curgeau LACRIMI de sânge; sânge adevărat.
Pe obrazul drept, al PREA SFINTEI  NĂSCĂTOAREI de DUMNEZEU, LACRIMILE - I de sânge , s-au lipit de faţă, şi acolo se adunau, LACRIMĂ cu LACRIMĂ, făra ca vreuna  să cadă., aşa încât, obrazul drept al MAICII DOMNULUI, era plin de sânge, mai bine spus, însângerat.
Aud COR ca de ÎNGERI, care cântă dumnezeiesc de frumos aşa :

                      " STEAUA  SUS  RĂSARE ! (şi UN GLAS, spune  contrariat aşa )
                         STEAUA SUS  RĂSARE , MÂINE !
Dar răspunsul veni ; STEAUA  SUS  RĂSARE AZI !
                         EU  PE  ÎMPĂRAT,  L-AM  COLINDAT '!  

Dragii mei, să ne rugăm PREA SFINTEI  NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU, ca să ne ajute cu SFINTELE-I RUGĂCIUNI, la PREA SCUMP FIUL Ei, DOMNUL şi MÂNTUITORUL nostru IISUS  HRISTOS , şi să putem şi noi gusta din DRAGOSTEA lui DUMNEZEU, pentru noi, şi atunci, vor dispărea din inima şi sufletul nostru, toată îndoiala, toată deznădejdea, şi toată tristeţea.

                           Cu dragoste, Maria

ŞI MÂNA MAICII DOMNULUI , SE AFLA PE UMĂRUL MEU STÂNG !

          X                                               17  Noiembrie 2007, ora 22,15 !

Eram singură în colţişorul meu de Rai, în camera mea, şi mă rugam la PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE  DE  DUMNEZEU, PURUREA  PREA  CURATA  FECIOARA  MARIA , cu toată fiinţa mea.
Mi-am lipit fruntea , de SFÂNTA ICOANĂ , a MAICII DOMNULUI  cu PRUNCUL  IISUS, în braţele SALE .
Şi stând aşa cu ochii închişi, văd în jos, sun privirea ochilor mei închişi , în faţa mea, vedeam O MÂNĂ, (antebraţul) vie, din carne şi oase, rozie, O MÂNĂ, fină şi delicată, luminoasă , era MÂNA  MAICII DOMNULUI, pe umărul meu stâng, mă mângâia pe umăr, şi chiar îmi puteam sprijini capul meu, de MÂNA MAICII DOMNULUI.
Ce am simţit ? Dragoste, lacrimi de bucurie, căldură sufletească, nădejde nestrămutată în MAICA DOMNULUI, şi siguranţa că, atunci când ne rugăm cu toată fiinţa noastră la DUMNEZEU, la MAICA DOMNULUI, Rugăciunea  noastră, ajunge acolo SUS, şi primim grabnic ajutor, şi întărire sufletească, şi vom cunoaşte CALEA, pe care trebuie să mergem, pentru ca lucrurile să intre pe făgaşul lor normal.
  Dragii mei, să nu vă îndoiţi nicicând de EXISTENŢA LUI  DUMNEZEU , sau a MAICII DOMNULUI !
Vă spun cu mâna pe inimă, SĂ  CREDEŢI  CU TOATĂ  FIINŢA VOASTRĂ, CU TOT CUGETUL VOSTRU, că toate câte am scris, sunt adevărate, precum este adevărat, că DUMNEZEU EXISTĂ şi ne iubeşte şi ne aşteaptă să-I dăruim iubire, şi MAICA LUI DUMNEZEU  EXISTA, şi ne primeşte sub ARIPILE Ei  ocrotitoare, şi se roagă pentru noi păcătoşii, la PREA SCUMP FIUL SĂU, şi MÂNTUITORUL nostru, IISUS  HRISTOS.
                                           Cu adâncă preţuire şi cu dragoste sufleteasca , Maria.

SĂRBĂTOARE MARE , JOI 29 AUGUST 2013 , TĂIEREA CINSTITULUI CAP , AL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ! ZI DE POST !

CUVÂNT  DE  ÎNVĂŢĂTURĂ   LA 29 August  2013 !
ZI  DE  POST !!!

În aceasta luna în ziua a douazeci si noua, pomenirea TĂIERII CINSTITULUI CAP AL CINSTITULUI ŞI SLĂVITULUI PROOROC ÎNAINTEMERGĂTOR ŞI BOTEZĂTOR  IOAN !
Taierea Capului Sfântului Ioan BotezatorulSfântul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la însusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti din femeie si cel dintâi intre Profeti. Pe cind inca se afla in pântecele mamei sale, el a tresarit de bucurie in preajma lui Mesia pe care il purta in ea Prea Sfinta Maica a Domnului. La maturitate, el, "de care lumea nu era vrednica" (cf Evrei 11:38), se retrase in pustiu, acoperit cu o haina din par de camila si incins cu o curea de piele, aceasta semnificând stapânirea tuturor pornirilor trupesti. Regasind, ca un nou Adam, starea de armonie a firii noastre create pentru a se dedica numai lui Dumnezeu, el se hranea cu cosasi si cu miere salbatica, si isi tinea in contemplare mintea netulburata de grijile acestei lumi. In anul 15 al domniei lui Tiberiu Cezar (anul 29), Ioan, când a auzit Cuvântul lui Dumnezeu in pustie, se duse in regiunea Iordanului, pentru a predica pocainta catre multimile care veneau la el, atrase de viata sa ingereasca. El ii boteza in apele Iordanului in semn de curatire de pacatele lor, si pentru a-i pregati sa il primeasca pe Mântuitorul el ii indruma sa faca mai curând roade vrednice de pocainta, decit sa se laude ca sint fiii lui Avraam. Reluând cuvintele profetului Isaia, el le spunea : "Glasul celui care striga in pustiu. Pregatiti calea Domnului, drepte faceti in loc neumblat cararile Dumnezeului nostru. Toata valea sa se umple si tot muntele si dealul sa se plece; si sa fie cele strambe, drepte, si cele colturoase, cai netede. Si se va arata slava Domnului si tot trupul o va vedea caci gura Domnului a grait". (Is. 40:3-5).
Pentru ca poporul se intreba daca nu era el Mântuitorul asteptat de atitea generatii, Ioan le spuse: "Eu va botez cu apa, dar vine altul mai mare decât mine, El va va boteza cu foc si cu Duh Sfânt". Curatenia sa si dragostea sa pentru feciorie erau intr-atât de mari incât fu considerat vrednic nu doar de a-l vedea pe Mântuitor, al carui Inaintemergator fusese pus, ci chiar sa Il boteze in Iordan si sa fie martorul descoperirii Sfintei Treimi.
Sfântul Ioan medita fara incetare la Cuvintul lui Dumnezeu si le considera pe toate ale acestei lumi ca nesemnificative in fata respectarii Legii dumnezeiesti, a carei desavirsita intruchipare era viata sa. De aceea nu se temea sa adreseze reprosuri aspre lui Irod Antipa, tetrarhul Galileii, om lipsit de rusine si dezmatat care, contrar Legii, se casatorise cu Irodiada, sotia fratelui sau Filip pe când acesta din urma era inca in viata si avusese cu ea o fata, Salomeea. Facindu-se mijlocitorul constiintei inveterate a pescarului, Profetul ii vorbea in numele lui Dumnezeu : "Nu iti este ingaduit sa ai ca sotie pe femeia fratelui tau". De aceea Irodiana nutrea in ea o ranchiuna puternica impotriva lui Ioan si voia sa il omoare ; era insa impiedicata de Irod care il proteja, ca barbat drept si sfânt, dar mai ales pentru ca se temea de poporul pe care il cinstea ca pe un trimis al lui Dumnezeu. In cele din urma Irodiada cea perfida isi atinse scopul si facu astfel incit Profetul sa fie dus la inchisoare in fortareata din Macheronte. Cind fu aniversarea zilei de nastere a regelui, in apropierea Pastilor, acesta invita pe notabilii regatului sau la un mare ospat, in timpul caruia toti se dedara imbuibarii si betiei. Salomeea dansa cu voluptate in fata mesenilor acestui banchet al slavei desarte, si ea placu privirii desfrânate a tatalui sau care ii jura sa ii dea ca recompensa orice i-ar cere, chiar de-ar fi jumatate din regatul sau. La sfatul mamei sale, tânara ceru sa ii fie adus imediat pe un platou capul lui Ioan Botezatorul. Regele se simti incurcat, dar din cauza juramântului sau, si pentru a nu-si pierde onoarea in fata invitatilor, se decise sa il omoare pe Cel Drept. Sentita fu pe loc executata, un soldat ii taie capul  Sfintului Ioan in inchisoare si il aduse imediat, inca sângerând, pe un platou,  in sala de ospat care adresa in tacere reprosul sau fata de slabiciunea criminala a regelui. Salomeea prezenta mamei sale trofeul, cu aerul de a spune : "Manânca, o, mama, trupul celui care a trait ca unul fara trup, si bea sângele lui. Aceasta limba care nu inceta sa ne faca reprosuri va tacea de-acum pentru totdeauna".
Ucenicii Sfântului venira sa ii ia trupul si mersera sa il ingroape in Sevastia apoi se dusera sa il instiinteze pe Iisus. Abia mult mai târziu Moastele Sfântului Inaintemergator fura regasite in mod miraculor, pentru a raspândi harul asupra credinciosilor care li se inchina.
Ioan BotezatorulAcest act sângeros pare sa fi fost ingaduit de Dumnezeu pentru ca dupa ce a fost Inaintemergatorul lui Hristos pe pamânt, Sfântul Ioan Botezatorul sa fie de asemenea in imparatia mortilor si sa mearga sa instiinteze pe mortii cei drepti de speranta in Mântuire, venirea apropiata a lui Mesia care trebuia sa sparga prin Cruce portile si inchizatorile Iadului.
Prin viata precum si prin moartea sa, Inaintemergatorul ramâne de asemenea pentru toti Crestinii un Profet si un stapânitor al vietii spirituale. Prin comportamentul sau ireprosabil, el ii invata sa lupte pâna la moarte impotriva pacatului, nu numai pentru respectul dreptatii si ascultarea Legii lui Dumnezeu dar si pentru a inainta in virtute si curatia inimii. Orice constiinta cizelata prin meditarea asupra Legii lui Dumnezeu se aseamana deci cu Inaintemergatorul si croieste "caile Domnului" in sufletul care se caieste, pentru a-i da cunoasterea Mântuirii (cf. Luca 1:76).
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioasei Teodora, cea din Tesalonic, care era cu neamul din Egina.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Cu dragoste, Mariaduminică, 25 august 2013

DĂ - MI MIE , PĂTIMIRILE TALE , DOAMNE IISUSE HRISTOASE !

         X                                                 28  Iulie  2005, după amiaza !

Eram la serviciu, şi brusc, îmi aud GLASUL sufletului meu, care spune aşa ;

                     "CHIAR  ŞI  PENTRU  SUFERINŢELE  PE - NDELETE , I - AŞ  CERE  DOMNULUI  NOSTRU  IISUS  HRISTOS , SĂ - MI  DEA  MIE , PATIMILE  LUI "
                      RUGĂCIUNE !   RUGĂCIUNE, CĂTRE  TINE  PLEC, ŞI - MI PLEC  GENUNCHII "!

Moment în care, mă văd pe mine, în colţişorul meu de Rai, în camera mea, stând în genunchi, având o eşarfă albă pe cap, şi rugându-mă la BUNUL DUMNEZEU şi la MAICA DOMNULUI.
Dragii mei, aproape în fiecare Rugaciune a mea, către MÂNTUITORUL  HRISTOS, ÎL rog, să-mi dea mie păcătoasa PĂTIMIRILE SALE, pentru că, EL este fara de păcat, şi că eu, sunt cea care trebuie să pătimească,. căci sunt plină de păcate şi că mult L-am supărat. De fiecare dată, când mă rog aşa, mă simt tare aproape de MÂNTUITORUL, şi simt MÂNA LUI, ocrotitoare asupra mea., cum mă mângâie şi îmi dă putere şi curaj.
Puţin mai târziu, aud alt GLAS, care spune aşa ;

                  "DOAR , Îi  FACE  BINE !
                   PE  IUNIMEA  TREIMII , DA ?

Apoi, îmi aud propriul Glas, care spune aşa , fără ca eu să deschid gura mea, citez ;

                  "CEL CARE  ARE  UNIMEA !
                    CEL  CARE  ARE  ADEVĂRUL !
                     CEL CARE , MI  L - A  DAT  MIE "!

Şi m-au uimit aceste CUVINTE, şi iar am prins noi puteri, scriind aici pe BLOG, şi întărind CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, pe care mi L-a dat mie, ca eu, să vi-L spun vouă fraţilor, pentru ca şi voi, la rândul vostru, din dragoste faţă de HRISTOS, să-L spuneţi semenilor.
Să nu vă îndoiţi, nicio clipă de toate câte scriu, căci, nu sunt de la mine ! Aşa cum ne auzim unul pe altul, cum ne vedem unul pe altul, eu aud GLASUL LUI DUMNEZEU şi văd MINUNILE SALE, şi prin PORUNCĂ SFÂNTĂ, le scriu aici, cu inima, cu sufletul şi cugetul.
                                      Cu dragoste, Maria

MÂNTUITORUL HRISTOS , E SUPĂRAT FOC ! CANDELA ELECTRICĂ , LUMÂNAREA ELECTRICĂ , SUNT PRAF ŞI CENUŞĂ , ÎN FAŢA LUI HRISTOS !

                                                             10  Ianuarie  2005, zori de zi !

x
           Dragii mei, obişnuim ca din lipsă de timp, din comoditate, să nu mai aprindem O SFÂNTĂ  CANDELĂ , în care să ardă un fitil în untdelemn, ci...punem ştecherul în priză, şi gata este cu aprinsul unei CANDELE SFINTE, gata este cu aprinsul unei lumânări....electrice.
Fraţilor, aflaţi că nu este aşa ! Aprindeţi O CANDELĂ, prin care să faceţi un efort,o mică jertfă, să ardă untdelemnul din paharul Candelei Sfinte; cumpăraţi o lumânare şi o cutie de chibrituri, nu o brichetă, şi aprindeţi o lumânare, fie acasă, fie la SFÂNTA BISERICĂ. Astfel de jertfă este bineprimită de BUNUL DUMNEZEU.
Iată dragii mei, ce spunea UN GLAS, în aceasta dimineaţă, UN GLAS, care mă trezeşte, prin tonul său, ridicat, citez :

                             "SUPĂRAT  FOC  !
                              DA !  MÂNTUITORUL  HRISTOS !"

Clipă în care, văd cu ochii închişi , UN CER de ziuă, şi O SFÂNTĂ  BISERICĂ.
În partea dreaptă, a SFINTEI BISERICI, la colţul drept, exteriror, văd un suport electric, sub formă de semilună, în care erau aprinse electric, 5 lumânări.
Glasul, spune ca mai sus, în momentul în care, mi s-a arătat că, în loc de O CANDELĂ cu ulei, sau în loc de o lumânare din ceară, ardeau 5 beculeţe electrice.
                                                   FRAŢILOR !
Nu vă lăsaţi înşelaţi de atâta libertate şi democraţie ! Vreţi să aduceţi o mică şi curată jertfă LUI DUMNEZEU ? Cumpăraţi O CĂNDELUŢĂ, cu fitil , cu plută şi fitil, în care puneţi ulei din floarea soarelui, şi aşa, veţi simţi că JERTFA ADUSĂ LUI DUMNEZEU, v-a fost bineprimită.
Nu aprindeţi în casa, o lumânare electrică, ci ,una din ceară curată, bineplăcută LUI DUMNEZEU.
La mine în casă, arde zi şi noapte, O SFANTA CANDELĂ ,cu untdelemn, iar când mă rog, aprind şi o lumânărică din ceară curată.
Sigur că, e mai simplu să punem în priză ştecherul, dar ,care mai este efortul nostru fizic şi sufletesc ?
Cum mai simţim noi, mirosul plăcut al uleiului ars din CANDELĂ ? Cum mai simţim noi, fumul cu miros plăcut, al lumânăricii din ceară curată ?
Asta înseamnă ,a aduce JERTFA curată, LUI DUMNEZEU , a face un efort din dragoste şi din CREDINŢĂ  neîndoielnică.
Nădăjduiesc că, veţi face cu toţii un efort sufletesc şi că de acum înainte, în casele fiecăruia dintre voi, va lumina O SFANTA CANDELA cu ulei, şi că va arde O LUMÂNARE din ceara curată, şi astfel LUMINA ÎNVIERII LUI  HRISTOS,  vă  va lumina sufletul şi inima şi , va fi cu voi cu toţi, şi întru voi toţi.
                                                  Cu dragoste şi cu preţuire, Maria                                                

TRIUNGHIUL DE LUMINĂ ALBĂ , A IEŞIT DIN PĂMÂNT !

                                                                  5  Octombrie  2008, seara !

            Mă rugam, singura fiind în camera mea, şi astfel, văd cu ochii închişi  UN CER , de ziuă , UN CER bleu senin, şi sub CER, pe Pământ la Răsărit, se ridică UN TRIUNGHI ,mare de LUMINĂ ALBĂ, orbitor de strălucitor, Triunghi care avea în vârful lui, O  SFÂNTĂ  CRUCE , de culoare maro, ce ajungea până la BOLTA CEREASCĂ.
Aşa încât, vedeam cu ochii închişi, CERUL senin, ca de oglinda, şi de la Pământ la CER, TRIUNGHIUL de LUMINĂ, cu SFANTA CRUCE  în vârf ,care pulsa ca o inimă; exact ca o inimă care bate, în pieptul nostru, aşa era SFANTA CRUCE, sub BOLTA CERULUI senin de ziuă..
Aud UN GLAS, care spune tare aşa :

                    "LUMINA  SFÂNTĂ "!

Şi văd cu ochii închişi, SFANTA  ICOANĂ  a MÂNTUITORULUI , în care, IISUS HRISTOS, prinde viaţă, şi din ochiul SĂU drept Îi cade O LACRIMĂ, moment în care MÂNTUITORUL , Îşi ridică MÂNA SA dreaptă, şi ÎŞI şterge LACRIMA, care I se prelinse pe obraz.
Un GLAS, strigă cu dragoste aşa ;

                "SLAVĂ  ŢIE  HRISTOASE  DUMNEZEULE '!

Dragii mei, să aducem şi noi, SLAVĂ , CINSTE  şi ÎNCHINĂCIUNE , DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS, precum şi PREA SFINTEI NĂSCĂTOAREI de DUMNEZEU, PURUREA PREA CURATA FECIOARA MARIA , ÎMPĂRĂTEASA  CERULUI şi a PĂMÂNTULUI.
Să fim buni şi milostivi, şi să căutăm a împlini după puterea noastra, după dragostea noastra, PORUNCILE LUI DUMNEZEU, care ne ajuta să urcăm ,treaptă cu treaptă, spre ÎMPĂRĂŢIA SA !
                                        Cu preţuire şi dragoste, Maria

ÎNTÂLNIREA, ESTE FOARTE APROAPE DE VIITOR !

                                                     24  August  2013, ora 3,15 noaptea !


Dormeam, dar m-a trezit O LUMINĂ, albă, foarte stralucitoare, care mi-a luminat ochii mei închişi. ,şi astfel văd, UN CER de noapte transparentă, şi în aer,  deasupra Pământului, la 3 m de Pământ, scria cu litere mari, de LUMINĂ ALBĂ, aşa :

                    "ÎNTÂLNIREA , ESTE  FOARTE  APROAPE  DE  VIITOR !
 (acestea le-am auzit şi văzut scris,în aer, în noaptea albastră). Apoi un alt GLAS, continuă:
                     ADICĂ , MAI  BINE  SPUS , SIMBOLUL "!

Dragii mei, eu nu ştiu cum să interpretez aceste cuvinte, dar ceea ce ştiu, este a le scrie, exact aşa cum le-am auzit şi văzut.
După doar 2 minute, aud UN ALT GLAS, mai aspru, care spune aşa ;

                    "DECI , SĂ  SE  RIDICE  DRUMUL  ÎN  CALEA  LOR !
                      SĂ  SE  RIDICE !".

 Fraţilor, să nu vă lăsaţi niciodată de CREDINŢA  ,în DUMNEZEU şi MAICA DOMNULUI !
CREDINŢA, este scara de urcat, spre ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU.
Oricâte necazuri şi încercări veţi avea, rugaţi-vă neîncetat, la BUNUL DUMNEZEU, ca să vă dea putere , ca să rezistaţi la toate încercările, care vin de la DOMNUL şi MÂNTUITORUL nostru.
Sunt multe persoane, care încearca cu orice preţ, ca să vă facă să renunţati, la CREDINŢĂ. la SPERANŢĂ, la NĂDEJDEA în  BUNUL  DUMNEZEU şi MAICA DOMNULUI, şi vin cu diferite vorbe si explicaţii logice, spun ei, dar să nu le daţi crezare, deoarece, sunt puse de satana, ca să-şi adune mulţi adepţi de partea sa, şi să vă îndepărteze de DUMNEZEU CEL ATOTPUTERNIC .
SFINTELE BISERICI, fraţilor, nu le lăsaţi goale, ci mergeţi şi vă hraniţi sufletul, cu ale LUI HRISTOS CUVINTE, şi cu a SA LUMINĂ !
În SFANTA BISERICĂ, este mântuirea noastra, nu stând singuri acasă şi rugându-ne singuri !
Mântuitorul ne spune aşa :
              "ACOLO , UNDE SE VOR ADUNA,  DOI SAU TREI  ÎN  NUMELE  MEU, ACOLO VOI FI ŞI EU , ÎN MIJLOCUL LOR "!
Dragii mei,primiţi-L pe IISUS  HRISTOS, în inimile şi-n sufletele voastre, aşa cum şi EL, v-a primit pe voi, pe noi toţi, în braţele SALE, şi ne-a iertat păcatele, mântuindu-ne sufletul.
                                    Cu dragoste, Maria

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 25 AUGUST 2013 ! UMBLAREA PE MARE ! POTOLIREA FURTUNII !

                           LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE , SFÂNTA  EVANGHELIE,
                                                 DUPĂ  SFÂNTUL  EVANGHELIST  MATEI !


                    În vremea aceea, a silit IISUS pe ucenicii SĂI, ca să intre în corabie şi să treacă înaintea LUI, pe ţărmul celălalt, până ce EL , va da drumul mulţimilor. După ce a dat drumul mulţimilor , IISUS , S-a suit în munte să se roage, în singurătate; şi când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta , corabia era în mijlocul mării învăluindu-se de valuri , căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte , a venit la ei IISUS , umblând pe mare. Ucenicii însă , văzându-L umblând pe mare, s-au spăimântat, zicând că este o nălucă, şi de frică au strigat. Dar  IISUS , le-a vorbit îndată, zicându-le :
Îndrăzniţi, EU sânt : nu vă temeţi. Atunci PETRU , răspunzând, a zis : DOAMNE , dacă eşti TU, porunceşte-mi să vin la TINE pe apă.  Iar EL i-a zis, vino. Şi coborându-se din corabie , PETRU a pornit pe apă, să meargă la IISUS.  Dar , văzând că vântul este puternic , s-a înfricoşat şi , începând să se scufunde în mare, a strigat şi a zis : DOAMNE , scapă-mă. Iar IISUS, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat şi i-a zis : puţin credinciosule , pentru ce te-ai îndoit ? Şi intrând Ei în corabie , s-a potolit furtuna. Iar cei care erau în corabie I s-au închinat, zicând ; cu adevărat, TU eşti FIUL lui DUMNEZEU. Şi trecând marea, au venit în pământul GHENIZARETULUI .

                SLAVĂ  ŢIE,  SLAVĂ ŢIE,  SLAVĂ ŢIE , DOAMNE ! AMIN !

Dragii mei, mâine, vă aşteaptă cu braţele-I deschise, MÂNTUITORUL HRISTOS, ca să-I umpleţi BISERICILE SALE, cu prezenţa voastră, trup şi suflet, inimă şi cuget, şi să gustaţi din DRAGOSTEA SA, pentru oameni, prin participarea la SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE, care vă va face, mai buni, mai milostivi, şi mai tari în CREDINŢĂ, NĂDEJDE şi DRAGOSTE ,în DUMNEZEU şi MAICA SFÂNTĂ, PURUREA, PREA CURATA FECIOARA MARIA.
Să va faceţi timp fraţilor, şi să nu lipsiţi din SFÂNTA BISERICĂ, căci nimic nu este mai de preţ, decât CREDINŢA nestrămutată ,în MULT PREA MILOSTIVUL DUMNEZEU !
                                       Cu dragoste şi cu preţuire, Maria

SFÂNTA CRUCE , DIN VASUL ÎN CARE, FIERBEA GRÂUL, PENTRU COLIVĂ !

                        x                                    23  Septembrie  2008, dimineaţa !

Dormeam, dar UN GLAS, duios şi blând, începe a cânta aşa ;
 
                         "DOAMNE  !  BINE  EŞTI  CUVÂNTAT !
                          ÎNVAŢĂ- NE PE NOI , ÎNDREPTĂRILE  TALE !
                          DOAMNE ! CĂ  ATUNCI AM SUFERIT !"

Iar UN ALT GLAS, spune :

                        "DUMNEZEU , ÎL  ÎNCONJOARĂ !
                         L-O  ÎNCONJURAT , CU  SFINŢII  SĂI  ÎNGERI , ŞI  CU PARĂ  DE FOC "!

Clipă în care, văd cum coboară ca din CERURI, O SFÂNTĂ CRUCE, ca şi din ceară curată, şi se aşează, în mijlocul unui vas mare, în care fierbea grâul pentru COLIVĂ.
SFÂNTA  CRUCE , stătea deasupra Grâului, plutea în apa în care fierbea grâul, şi văd doar O MÂNĂ, care binecuvânta GRÂUL care fierbea, făcând SEMNUL SFINTEI CRUCI !
Deşi SFANTA CRUCE, venită in mod nevăzut din CERURI, stătea deasupra grâului, a apei în care fierbea grâul, totuşi, acea mână, a făcut SEMNUL SFINTEI CRUCI, pe deasupra oalei, şi s-a auzit GLAS, din CER, care strigă aşa ;

                                   "CEREREA  MÂNTUIRII !
                                    DOAMNE  ! PRIMEŞTE  DOAMNE  IISUSE  HRISTOASE , JERTFĂ  DE  MÂNCARE  ŞI  LAUDĂ "!

Şi văd cu ochii închişi, UN CER de noapte, pe care straluceşte orbitor de tare, UN TRIUNGHI ,  cu vârful în sus, sub BOLTA CEREASCĂ, ce era numai din LUMINĂ AURIE,ca de soare, iar marginile TRIUNGHIULUI, cele 3 laturi, erau roşii, ca de foc.
În mijlocul TRIUNGHIULUI, ca de soare şi cu laturile lui roşii ca de foc, era MÂNTUITORUL ,bust, cu TRUPUL SĂU, în întuneric, deşi se afla în LUMINA AURIE, din TRIUNGHI, dar cu CHIPUL LUMINOS, şi având pe cap, COROANA DE SPINI .
Mântuitorul, era viu, ca şi in carne şi oase, iar CHIPUL SĂU, suferea enorm, sub COROANA DE SPINI, de pe FRUNTEA LUI PREA SFÂNTĂ !
Dragii mei, să nu luăm în derădere, CELE  SFINTE, ci să le respectăm, slăvindu-le, închinându-ne cu smerenie SFINTEI CRUCI, a LUI HRISTOS, şi să facem toate cele de trebuinţă, după datina crestin-ortodoxă, pentru cei dragi care nu mai sunt printre noi.
După cum aţi văzut, COLIVA de GRÂU, trebuie neapărat pregătită la PARASTASELE ce se fac ,pentru sufletele celor plecaţi într-o lume mai bună, deoarece, este ca O CERERE, pentru MÂNTUIREA SUFLETELOR, către MÂNTUITORUL şi DUMNEZEUL nostru IISUS  HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU TATĂL şi al PURUREA.PREA CURATEI ,FECIOARA  MARIA !
Să ne rugăm şi noi, şi să implorăm pe DUMNEZEU, să ne ajute în CALEA spre mântuirea sufletului nostru, al fiecaruia dintre noi.
                                     Cu dragoste , Maria