marți, 8 noiembrie 2016

SFANTA EVANGHELIE , DIN ZIUA SFINTILOR ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL !


Sfânta Evanghelie, din  8 Noiembrie 2016!

                                                              La Utrenie, 

              Sfânta Evanghelie de la Matei !
                         ( XIII, 24-30, 37-43 )

        Zis-a Domnul pilda aceasta : asemenea este Împărăţia Cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar, pe când oamenii dormeau , a venit vrăjmaşul lui şi a semănat neghină printre grâu ; apoi s-a dus. Iar daca a crescut paiul si a făcut roadă , atunci s-au arătat şi neghinele.
           
Şi venind slugile stăpânului casei , i-au zis : stăpâne, nu ai semănat tu sămânţă bună în ţarina ta ? De unde dar are neghine ?  El le-a răspuns : un om vrăjmas a făcut aceasta . Iar slujitorii i-au zis :voiesti atunci să ne ducem sa le plivim ? El însă a zis :nu ! Ca nu cumva, plivind neghinele , să smulgeţi şi grâul împreună cu ele. Lăsaţi să crească amândouă împreună până la seceriş şi atunci, la vremea secerişului , voi zice secerătorilor :pliviţi întâi neghinele şi şi le legaţi snopi , ca sa le ardem; iar grâul aduceţi-l în hambarul meu. Şi s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi, ucenicii Săi, zicând :lămureste-ne pilda neghinelor din ţărână.El le-a răspuns zicând :cel care seamănă sămânţa cea bună , este Fiul Omului,iar ţarina este lumea;sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei, iar neghinele sunt fiii celui viclean. Vrăjmaşul care le-a semănat este diavolul, iar secerişul este sfârsitul lumii şi secerătorii sunt îngerii. Asadar ,după cum se adună neghinele şi se ard în foc, tot astfel va fi şi la sfârşitul veacului acestuia.Va trimite Fiul Omului pe Îngerii Săi şi acestia vor aduna din Împărăţia Lui toate pildele de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelege;şi îi vor arunca pe ei în cuptorul cel de foc ;acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cel care are urechi de auzit să audă.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                               Amin !

La Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie , 
Sfânta Evanghelie de la Luca!
               (X, 16 -21 )

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: 
Cine vă ascultă pe voi Mă ascultă pe Mine şi cine se leapădă de voi  se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel care M-a trimis pe Mine. Iar cei şaptezeci s-au întors cu bucurie , zicând : Doamne, şi diavolii se pleacă nouă în numele Tău. Atunci Iisus le-a răspuns : am văzut pe satana ca un fulger căzând din Cer. Iată v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic nu vă va putea vătăma.Însă nu vă bucuraţi de aceasta , că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucuraţi mai ales pentru că numele voastre s-au scris în Ceruri.  În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu duhul şi a zis : Te slăvesc pe Tine ,Părinte, Doamne al Cerului şi al Pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit copiilor.Da, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                            Amin !
           Image result for mihail si gavriil
Dragii mei, de aveţi timp si posibilitate, mergeţi neapărat la Sfanta şi Dumnezeiasca Liturghie, si vedeti cum răsuna aceasta pericopa evanghelica, din Sfantul Altar al Mântuitorului Hristos!  
                              Cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu