duminică, 30 martie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 30 MARTIE 2014 !

                              DUMINICA  A  PATRA ,
                   A  SFÂNTULUI  ŞI  MARELUI  POST  !
               SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MARCU  !
                             ( IX , 17 - 32  )

În vremea aceea a venit un om la IISUS si , îngenunchind înaintea Lui , I-a zis : Învăţătorule , am adus la Tine pe fiul meu care are un duh mut. Şi , oriunde-l apucă , îl zdrobeşte; şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneste. Şi am rugat pe ucenicii Tăi să.l scoată dar n-au putut. Atunci EL , răspunzând lor , a zis : o , neam necredincios , până când voi fi cu voi ? Până când vă voi răbda pe voi ? Aduceţi-l la Mine ! Şi l-au adus la Dânsul.Dar duhul , văzîndu-L pe IISUS , îndată l.a scuturat pe copil şi acesta , căzând la pământ , se tăvălea şi spumega. Şi l-a întrebat pe tatăl copilului : câtă vreme este de când i-a venit aceasta ? Iar el a răspuns : din copilărie ; şi de multe ori l-a aruncat în foc şi în apă , ca să-l piardă ; şi de poţi ceva, ajută-ne nouă, fie-ţi milă de noi !  Iar IISUS i-a zis : de poţi crede , toate sânt pentru cel credincios .Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi şi I-a zis : cred, Doamne, ajută necredinţei mele.Văzând că dă năvală poporul, IISUS a certat duhul cel necurat, zicându-i : duh mut şi surd ,EU îţi poruncesc : ieşi afară din copil şi să nu mai intri în el. Atunci duhul , răcnind şi scuturându-l cu putere , a ieşit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar IISUS, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat IISUS în casă, ucenicii Săi L-au întrebat deoparte : pentru ce noi n-am putut să-l izgonim ? Iar Dânsul le-a zis : acest neam de diavoli, cu nimic nu poate fi izgonit , decât cu numai rugăciune şi cu post. Ieşind apoi de acolo , treceau ei prin Galileea , iar IISUS nu voia să ştie nimeni. Căci învăţa pe ucenicii săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor omorâ; iar după ce-L vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe . 
                             Şi tot astăzi fraţilor, avem şi 
                    SFÂNTA  EVANGHELIE  de la MATEI !
                                       (IV, 25 ; V, 1 - 12 )

În vremea aceea după IISUS au mers noroade multe din Galileea , din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. IISUS, văzând mulţimile, s-a suit pe munte , a şezut jos şi ucenicii Săi au venit lângă Dânsul ;iar EL , deschizând gura SA , îi învăţa , zicând : fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng , căci aceia se vor mângâia . Fericiţi cei blânzi , căci aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate , căci aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi , căci aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, căci aceia vor vedea pe DUMNEZEU. Fericiţi făcătorii de pace, căci aceia fiii lui DUMNEZEU se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când , din pricina MEA , vă vor ocărâ şi vă vor prigoni şi , minţind ,vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.Bucuraţi-vă şi vă veseliţi , căci plata voastră multă este în ceruri.
SLAVĂ  ŢIE DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                                             Dragii mei,
Mergeţi la Sfânta Biserică,şi vă hrăniţi sufletul şi inima cu SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, si veţi simţi în suflet ajutorul LUI  DUMNEZEU şi al MAICII  DOMNULUI.
În faţa televizorului ascultând Slujba, este acelasi lucru, precum am pune un pahar cu apă după un geam de sticlă,iar nouă ne-ar fi sete şi din privire numai, nu ne putem potoli setea.
Tot aşa şi sufletului nostru, îi este sete şi foame de DUMNEZEU. Dar noi stam acasa si privim (unii dintre noi ),privim la Tv, care nu este acelaşi lucru cu mersul la SFANTA BISERICĂ.
                 Să nu ne pierdem CREDINŢA ,ci să o cultivăm în sufletul nostru, din DRAGOSTE  de DUMNEZEU şi din DRAGOSTE faţă de MAICA  SFÂNTĂ.

                 Şi tot cu dragoste, Maria.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu