marți, 25 martie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 25 MARTIE , LA MAREA SI SFÂNTA SĂRBĂTOARE A BUNEI VESTIRI !

                               La Utrenie ..

               Sfânta  Evanghelie de la Luca !

                        (I , 39-49, 56 )

În zilele acelea,sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia, şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei;şi Elisabeta s-a umplut de DUHUL  SFÂNT şi a strigat cu glas mare şi a zis : binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine MAICA  DOMNULUI meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la DOMNUL. Atunci a zis Maria: măreşte sufletul meu pe DOMNUL şi se bucură duhul meu de DUMNEZEU MÂNTUITORUL  meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum , mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie, mărire Cel puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta , ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.

                      Slavă ŢIE Doamne, Slavă ŢIE !

                 LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE...

                Sfânta Evanghelie  de la LUCA !
                               (I , 24 - 38 )

În zilele acelea , Elisabeta, femeia lui Zahria,a rămas însărcinată şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând : astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a şasea lună , îngerul Gavriil a fost trimis de DUMNEZEU într-un oraş din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era MARIA. Şi intrând îngerul la ea, a zis : bucură-te, ceea ce eşti plină de HAR, DOMNUL este cu tine ; binecuvântată eşti tu între femei . Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine : ce fel de închinăciune poate să fie aceasta ?  Dar îngerul i-a zis :  nu te teme , Marie,căci ai aflat HAR la DUMNEZEU . Iată , vei zămisli în pântece şi vei naşte un FIU, căruia îi vei pune numele IISUS. Acesta va fi mare şi FIUL CELUI preaînalt se va chema şi DOMNUL  DUMNEZEU îi va da scaunul de domnie al Părintelui Său , David ; şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia LUI nu va avea sfârşit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta , de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Dar îngerul răspunzând ,a zis : DUHUL  SFÂNT se va pogorâ peste tine şi puterea CELUI preaînalt te va umbri ; pentru aceasta şi sfântul care se va naşte din tine , se va chema FIUL  lui DUMNEZEU. Iată şi Elisabeta , rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţile ei ; şi aceasta este a şasea lună pentru ea , care se numea stearpă ; căci la DUMNEZEU nimic nu este cu neputinţă. Atunci a zis MARIA : iată roaba DOMNULUI ; fie mie după cuvântul tău .Şi Îngerul a plecat de la ea.

              Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie !

Dragilor, de aveţi posibilitate, având în vedere că este în cursul săptămânii, mergeţi la Sfânta Biserică şi vă hrăniţi inima şi sufletul cu SFANTA  ŞI DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, căci numai în casa  DOMNULUI,este mântuirea sufletului nostru.

                            Cu dragoste şi preţuire,
                                                       Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu