sâmbătă, 29 martie 2014

DUMNEZEU STRIGĂ : MURIT - AI FIUL MEU IUBIT !!! DUMNEZEU , VORBESTE CU FIUL SĂU MULT PREA IUBIT !

                                    4 Mai  2002 , ora 4,10 !

Şi mai era o zi ,după care urma, ÎNVIEREA  DOMNULUI !
Dar iată că, în zori de zi aud Glas din Cerul  Sfânt, care  spune cu durere:

                  "MURIT - AI  FIUL  MEU  IUBIT  "!

Clipă în care ,văd cu ochii închişi un interior de Sfântă Biserică şi chiar ma aflu si eu acolo.
Aici în Sfânta Biserică, este O  LUMINĂ aurie, dumnezeiesc de plăcută.
Enoriaşi, nu erau în Sfanta Biserică ! 
În strană erau mulţi tineri, îmbrăcaţi în costume negre, şi care dădeau răspunsurile la Rugăciunile şi cântarea Preoţilor îngenuncheaţi .
Pe solee, in faţa SFÂNTULUI  ALTAR, şi a SFINTELOR  UŞI împărăteşti de la un capăt la celălalt, erau mulţi PREOŢI  cu veşminte negre lungi, atât de mulţi că nu mai încăpeau.
Toţi Preoţii, stăteau în genunchi şi aduceau cântare Mântuitorului  Hristos !
Un Glas, ce făcea să răsune şi Cerul şi Pământul, venea de peste tot şi răsuna tare şi în Sfânta  Biserică :
Era Glasul lui DUMNEZEU care strigă :

                    "MURIT - AI  FIUL  MEU  IUBIT "!

Eu ,eram chiar pe solee în stânga , lângă Preoţii în negru, dar ei nu mă vedeau, doar eu îi vedeam !
DUMNEZEU fraţilor ,vorbea cu FIUL  SĂU MULT PREA  IUBIT, şi ÎI părea rău, că IISUS  murise. Îi părea rău pentru cât a pătimit PREA  IUBIT FIUL SĂU !
Nu că nu ar fi putut face O MINUNE ,ca să-Şi salveze FIUL, sau FIUL nu ar fi putut să  Se salveze pe Sine, dar trebuia să se împlinească SCRIPTURA !
Fraţilor, să ne plecăm genunchii şi cu inima smerită ,cu sufletul curat , să ne rugăm BUNULUI  DUMNEZEU şi MAICII  DOMNULUI, ca să primească Rugăciunea noastra de mulţumire ,pentru JERTFA prin MOARTE  pe CRUCE , a PREA  SCUMP  FIULUI  SĂU, şi MÂNTUITORULUI nostru IISUS  HRISTOS, pentru mântuirea sufletelor noastre !
Este SFÂNTUL  POST al Pătimirilor FIULUI  LUI  DUMNEZEU ! Se cuvine deci, sa fim mai buni, sa facem fapte de milostenie, sa mergem la Sfânta Biserică la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,şi nu în ultimul rând, să ne deschidem inima şi sufletul, printr-o SPOVEDANIE curată, fără să ascundem ceva de Părintele duhovnic, care sta în scaunul SFINTEI  SPOVEDANII. Şi astfel ,ne vom învrednici ca să primim Sfânta şi Dumnezeiasca Împărtăşanie ,spre mântuirea sufletului nostru.

                                   Ca întotdeauna, cu dragoste şi preţuire,
                                                                                      Maria.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu