luni, 23 februarie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE DIN PRIMA ZI DE POST , AL PĂTIMIRILOR LUI IISUS HRISTOS !

                    SFÂNTA  EVANGHELIE , de la LUCA !

                                                        (XXI, 8 - 36 )

                  Prima  zi  de Post , Luni  seara !

  Zis-a Domnul : luaţi seama să nu fiţi amăgiţi , căci vor veni mulţi în Numele MEU, zicând că EU sunt şi că timpul s-a apropiat ; să nu vă duceţi după ei . Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe , să nu vă înspăimântaţi , căci acestea trebuie să fie întâi , dar sfârşitul nu va fi curând. Apoi le-a spus : se va scula neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi vor fu cutremure mari şi , pe alocurea , şi molime , prevestiri înspăimântătoare şi semne mari din Cer. Dar, mai înainte de toate acestea , vor pune mâinile lor pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă în sinagogi şi în temniţe ,ducându-vă la împăraţi şi la stăpânitori , din pricina Numelui MEU . Şi se va întâmpla să mărturisiţi . Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci EU vă voi da gură şi înţelepciune , căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii vostri. Şi ceţi fi daţi de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni ; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii, din pricina Numeleui MEU.  Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastra veţi dobândi sufletele voastre . Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de ostaşi , atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui. 
     
mormantul sfint.ierusalim
Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; şi cei ce vor fi în oraş să iasă afară din el ; şi cei ce vor fi prin sate să nu intre in el. Căci acestea sunt zilele răzbunării , ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai de cele care vor avea în pântece şi de cele care vor alăpta în acele zile , căci va fi strâmtoare mare în ŢARĂ şi urgie aspra acestui popor . Şi vor cădea de ascuţişul sabiei şi vor fi duşi la toate neamurile ;iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni , până când se vor împlini vremile păgânilor . Şi vor fi semne în Soare, în Lună şi în Stele , iar pe Pământ va fi strâmtoare printre neamuri , care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor ; iar oamenii vor fi gata să-şi dea sufletul de frică şi de aşteptatrea celor ce au să vină peste lume; căci puterile Cerurilor se vor clătina . Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere multă şi cu slavă , iar când vor începe să fie acestea , prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre , căci se apropie mântuirea voastră . Apoi le-a spus o Pildă : priviţi smochinul şi toţi copacii : când înfrunzesc , ştiţi şi voi , privind la ei , că vara este de acum aproape . 
                
Ierusalim, Sinagoga HurvaSfanta Lumina de la Ierusalim
Aşa şi voi , când veţi vedea făcându-se acestea , să ştiţi că este aproape Împărăţia Lui Dumnezeu . Adevărat vă spun vouă că nu va trece neamul acesta până când nu vor fi toate acestea. Cerul şi Pământul vor trece , dar Cuvintele Mele nu vor trece , dar Cuvintele Mele nu vor trece. Însă luaţi seama de voi înşivă , să nu se îngreuieze peste măsură inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile lumii , şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste. Căci ca o cursă va veni ea peste toţi cei care trăiesc pe faţa a tot Pământul . Privegheaţi deci în toată vremea şi vă rugaţi , ca să vă învredniciţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină , şi să staţi înaintea Fiului Omului.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !
                                 Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu