duminică, 22 februarie 2015

CUM TREBUIE SĂ POSTIM ??? A ÎNCEPUT POSTUL SFINTELOR PAŞTE , A PĂTIMIRILOR DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS !

                                                   POSTUL  SFINTELOR  PAŞTI  !

                                        ATENŢIE !!!

      Persoanele în vârstă si bolnave ,  copiii, tinerii bolnavi, cei care au recomandare de la medic ca să mânânce de toate ,chiar dacă este POST, trebuie să respecte recomandările Medicului, si sa nu se abţina de la anumite alimente, de care are nevoie trupul.
Cei care luaţi medicamente, nu trebuie să ţineţi POST ! Dumnezeu nu ne cere ca să ne jertfim, să ne sacrificăm si să ţinem Post cu orice preţ.
Nu este păcat ca să mâncăm de dulce, dacă suntem bolnavi si avem nevoie de aceste alimente,ca sa traim , ca sa nu cedeze sanatatea trupului nostru.
Cei care ţin POST, să nu urască, să nu batjocorească ,spunând cuvinte de ocară celor care nu ţin Post din anume motive ,de ei si de Dumnezeu ştiute! 
POSTUL  dragilor,să-l ţinem si de la mâncare , numai de cei care pot, si nu sunt bolnavi.
 Dar mai ales, trebuie să ţinem SFANTUL  POST cu toţii ,de la cuvinte de ură si de ocară ,faţă de Aproapele nostru. Să nu gândim rău faţă de nimeni, să avem grija si mila de cei necajiti, oropsiţi si neputinciosi, să ne rugam mai mult, sa ne spovedim la Părintele Duhovnic, sa mergem la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, sa ne învrednicim a ne împărtăşi cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului !
De un astfel de POST , se bucură DUMNEZEU si MAICA  DOMNULUI, din partea noastra.
Cele 10 PORUNCI, sa le respectam si sa le implinim cu sfintenie ! 
Apoi, cu toţii ne vom putea împărtăşi,  cu  Prea Scump şi Prea Sfânt Trup şi Sângele Domnului.
 
                                                  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe .....

                                                             Dragii mei, 

Începând cu ziua de 23 Februarie 2015, începe  Sfântul  Post al Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos;Sfântul Post al Sfintelor Paşti !
În Sfânta Evanghelie de astăzi, din Duminica Izgonirii lui Adam din RAI, DUMNEZEU  ne dă multe Poveţe, despre cum să postim si cum să ne purtăm în acest Sfant POST , care ţine 40  de zile.
Tot atâta a postit si Mântuitorul punând POSTUL ca începătură a vestirii Împărăţiei Lui Dumnezeu, deşi nu-I trebuia, pentru că EL era Fiul Lui Dumnezeu, Cel fără de păcat.
Iată ce ne spune primul fragment din Sfanta si Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi :

"Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor , şi Tatăl vostru Cel Ceresc vă va ierta greşelile voastre. "

Aici dragilor , Mântuitorul ne spune ca să Iertăm din toată inima noastra ,pe cei care ne-au gresit, pentru ca şi DUMNEZEU  TATĂL, să ne ierte gresalele noastre.  
Trebuie ca să izgonim ura din inimile noastre, pentru ca să izgonească şi Dumnezeu urgia Sa ,cea care este asupra noastra. 
Atunci când iertăm, să şi uităm ! Sa nu spunem că : am iertat ,dar n-am uitat ! DUMNEZEU, când ne iartă, si uită gresalele noastre, le sterge de tot din Cartea SA !
Al doilea fragment din Sfanta Evanghelie de astăzi ne spune aşa :                  
              "Când postiţi , nu fiţi trişti ca făţarnicii , căci ei îşi întunecă feţele lor , ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă , că îşi iau răsplata lor.Iar tu când posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti ,ci Tatălui tău ,care este în ascuns şi care vede cele ascunse ale tale ,şi-ţi va răsplăti ţie."
 Dragii mei,
În vremea Lui Iisus, erau mulţime de făţarnici care , în frunte cu fariseii se posomorau la faţă când posteau ;ei mergeau în tot locul cu feţele întunecate şi ofilite, ca să se arate înaintea oamenilor că sunt mari postitori.  Iisus i-a numit pe ei făţarnici, pentru gândul lor de a fi lăudaţi de oamenii care credeau despre ei că sunt credincioşi . 
                         
                                  Perioada pascală, cu „Iisus din Nazareth“
Acesti făţarnici , nu făceau aceasta ca să fie plăcuţi Lui Dumnezeu, iar ei îşi luau plata pentru că posteau, de la oamenii care îi lăudau, iar de la Dumnezeu îşi adunau tot mai mare osândă,pentru făţărnicia lor.
Aşadar dragii mei, noi să nu fim precum făţarnicii, precum fariseii; ci să fim buni si milostivi, iar când postim s-o facem numai din Dragoste de Dumnezeu, si sa nu ne lăudăm cu aceasta.
Este o Bucurie imensă a sufletului, atunci când aducem jertfă prin postire, Domnlui nostru Iisus Hristos, care a pătimit rastignire şi moarte pe Cruce, pentru mântuirtea sufletului nostru.
                         
                             patimile lui hristos 2004 filmul lui mel gibson are în

Ultimul fragment din Sfanta Evanghelie de astăzi, ne spune aşa :

              "Nu vă adunaţi Comori pe Pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă adunaţi Comori în Cer , unde nici moliile , nici rugina nu le strică şi unde furii nu le sapă, nici nu le fură. Că unde este Comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră."
                                  Fraţilor, 

Aici Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus  Hristos, ne spune că toate Comorile de pe Pământ, toate vor deveni pulbere si cenusă, în clipa când vom pleca la Ceruri.
Nu luăm nimic ,din Comorile adunate in timpul vietii noastre ,aici pe Pământ. 
Dar putem lua cu noi, multe fapte bune, pe care le-am făcut celui flămând, celui sărac si gol, celui bolnav, celui din închisoare, văduvelor si copiilor necăjiţi şi oropsiţi.
Bogaţia nu este rea fratilor! Bogaţia ne-o dă DUMNEZEU spre administrare, iar din această bogatie, trebuie să dăruim si celor care nu au si sunt in necaz si-n suferinţă.
De vom face Milostenie cu cei mai săraci decât noi, atunci ne vom învrednici ,a auzi şi noi din gura Mântuitorului aşa:
            "Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti mai mici , Mie Mi-aţi făcut "! Şi rămân în Mâinile Lui , ca o Comoară adunată şi păzită până la Ziua Judecăţii.Atunci Iisus Hristos ne dăruieste în locul acestor fapte de milostenie , Împărăţia Sa cea veşnică, zicându-ne : 
                "Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi Împărăţia care s-a gătit vouă de la întemeierea Lumii."!
                       
                                     şi aduceau aminte că Iisus vorbise despre învierea Sa, au cerut lui ...
Iată dragilor, ce ne povăţuieste Mântuitorul, cum ne invaţă ca să postim :
                 "Dacă posteşti , îmbracă pe cel gol, hrăneste pe cel flămând şi întinde mâinile tale spre ajutorarea săracilor.
Precum postesti cu gura ta de hrană, aşa posteşte şi cu ochii tăi de la cele ce se văd şi smintesc sufletul tău;posteşte şi cu auzul tău de la toate zvonurile cele rele şi stricate;posteşte şi cu trupul tău de la toate dezmierdările trupesti; si cu toata mintea ta,de la tot gandul cel rău"!
Cei care postesc fraţilor ,dar se judecă cu fratele lor, se mânie si ocărăşte, bate şi necăjeşte pe cel neputincios, degeaba postesc; mai mare Osândă vor primi de la Dumnezeu. Nu trebuie ca să ne apuce Apusul Soarelui ,fără ca să ne împăcam cu cel pe care ne-am mâniat. Toti cei care postesc ,dar calcă cele 10 PORUNCI ale Lui Dumnezeu, Postul lor, va fi spre Osânda vesnică a Lui Dumnezeu.
Cei care nu postesc ,deşi sănătatea lor le permite ca să poata posti, si ei păcătuiesc ,dar mai puţin faţă de cei care postesc de la mâncare si urăsc pe fratele lor. 

                                              Dragii mei,  
                               
                                                              Incendiu de la o lumanare uitata aprinsa de oamenii fara adapost
"Fericiţi sunt creştinii care postesc în toate aceste Sfinte 40 de Zile , acest Post adevărat şi bine primit de Dumnezeu. 

Fericiţi sunt cei care , postind aşa, vor ajunge Patimile cele Sfinte şi mântuitoare ale Lui Iisus Hristos.

Fericiţi sunt cei care prin astfel de Post curăţindu-se , se vor învrednici dumnezeiestii împărtăşiri cu Prea Curatul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Fericiţi sunt cei care , fiind împresuraţi de slava Lui Dumnezeu , se vor învrednici să se închine Mântuitorului şi Izbăvitorului nostru, care a Înviat.

Doamne Atotţiitorule , toţi voim acest Har , si acest mare Dar, pentru că toată Darea cea bună şi tot Harul desăvârşit , de sus este pogorând , de la Tine Părintele luminilor ,Ţie ne rugăm şi ne închinăm întru Numele Unuia Născut , Fiului Tău , Domnul nostru Iisus Hristos , care pentru noi oamenii a postit 4o de zile şi a suferit Patimile cele purtătoare de viaţă şi pe Cruce şi-a dat Sufletul Său , şi în Mormânt nou S-a îngropat şi întru Slavă a înviat ; învredniceste-ne şi pe noi să săvârşim cu multă bucurie curgerea Postului şi cu Fapte bune să ajungem să ne închinăm Învierii TALE celei mântuitoare , căci Ţie se cuvine slava şi stăpânirea , în vecii vecilor." AMIN !
                      
                                   Iisus Hristos
                                   Cu dragoste,
                                                      Maria.  
  
  
 
firea de patimi. Toţi oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu şi-au smerit sufletul cu rugăciune şi post. Şi Iisus a postit 40 de zile, punând postul începătură a vestirii împărăţiei lui Dumnezeu, deşi Lui nu-I trebuia, fiind nepătimaş.

Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu