duminică, 15 februarie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE !

                              Duminica  Lăsatului Sec de Carne !

                                Sfânta  Evanghelie  de la Matei !

                            ( XXV , 31 - 46 )

Zis-a Domnul : când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El , atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii , cum desparte păstorul oile de capre ;şi va pune oile de-a dreapta Sa , iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa : veniţi, binecuvântaţii Tatalui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregatită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc;însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau;străin am fost şi M-aţi primit ; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat;bolnav am fost şi m-aţi căutat;în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.Atunci drepţii Îi vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hranit, sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat ? Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine ? Iar Împăratul , răspunzând ,va zice către ei : adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti frati ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga Sa : duceţi-vă de la Mine , blestemaţilor ,în focul cel veşnic care este pregatit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;strain am fost şi nu M-aţi primit; gol şi nu M-aţi îmbrăcat ;bolnav  şi în temniţă , şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei , zicând : Doamne, când Te-am văzut flămând,sau însetat, sau strin ,sau gol , sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie ? El însă le va răspunde şi le va zice : adevărat va spun că , întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici , nici Mie nu mi-aţi făcut .Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică !
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                AMIN !

                          Dragii mei,

 Să facem şi noi precum ne învaţă  Sfanta Evanghelie de astăzi, adică : sa hranim pe cel flamand, sa imbracam pe cel gol, să ajutăm pe cel bolnav, să căutăm pe cel din temniţă, să ajutăm pe bătrâni , să adăpăm, pe cel însetat, sa fim buni si milostivi într-un cuvant .
Poruncile Domnului, să le implinim din Dragoste şi cu Dragoste. 
                        Cu dragoste , MARIA. 

                                                           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu