sâmbătă, 28 februarie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN A PATRA , ŞI A CINCEA ZI DE POST !

                                               Sfânta  Evanghelie,  de la Matei.     
                                                                       (Matei VII, 7 - 11)

Zis-a Domnul :cereţi  şi vi se va da ;căutaţi şi veţi afla; bateţi şi se va deschide vouă; căci cel care cere ia ;şi cel care caută , află ;şi celui care bate , i se va deschide .Care între voi este omul acela de la care , de va cere fiul său pâine, el să-i dea piatră?Sau de-i va cere peşte , el să-i dea şarpe ?
Deci, dacă voi răi fiind ,ştiţi să daţi Daruri bune fiilor vostri , cu cât mai mult Tatăl vostru cel din Ceruri va da cele bune celor care cer de la Dânsul .
                    
                                              iisus de paste iisus paste isus
                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                                                              (XV, 1 - 7 )

       Zis-a Domnul către ucenicii Săi : Eu sunt Viţa cea adevăratăşi Tatăl meu este lucrătorul . Pe orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă , El o taie ; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă , EL o curăţeşte, pentru ca şi mai multă roadă să aducă.Acum voi sunteţi curaţi pentru Cuvântul pe care vi l-am spus . Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi . După cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine însăşi , dacă nu rămâne în viţă , tot aşa nici voi , dacă nu veţi rămâne în Mine . Eu sunt tulpina viţei , voi sunteţi mlădiţele ;cine rămâne în Mine şi Eu în El, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în Mine , este aruncat afara ca mlădiţa neroditoare ce s-a uscat şi pe care o adună lumea şi o arunca în foc şi arde. 
                          Iisus pastorul oamenilor - poze poze - ingerasulluptator                                                Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele rămân în voi , cereţi orice veţi voi şi vi se va da vouă,
Slavă TATĂLUI  şi FIULUI şi SFÂNTULUI  DUH, AMIN !

Doamne Iisuse Hristoase, te rugam ajuta-ne ca sa rămânem în Tine, iar Cuvantul Tău, să înflorească în sufletul fiecăruia dintre noi, şi aşa să devenim mlădiţele  bune, care vor da roadă multă, si  care ne va fi nouă spre întărirea în Credinţă şi spre mântuire.
                                                                        Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu