vineri, 12 septembrie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 14 SEPTEMBRIE 2014 , LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI !

                          Sfânta Evanghelie  ,
                 de  Duminică  14  Septembrie , 
                la  Marea  şi Sfânta Sărbătoare, 
                     a Înălţării  Sfintei Cruci !

                                       La  Utrenie ,
               Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                          (XII, 28 - 36 )  


Zis-a Domnul : Părinte , preamăreşte numele Tău.
Atunci a venit glas din Cer : L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări. Iar Poporul, care era de faţă şi auzea, zicea : a fost tunet ! Alţii ziceau : a vorbit cu Dânsul un Înger. Iisus a răspuns şi a zis : nu pentru Mine a venit Glasul acesta, ci pentru voi. Acum este Judecata acestei Lumi ; acum stăpânitorul acestei Lumi va fi izgonit afară. Iar Eu, când voi fi înălţat de pe Pământ, pe toţi îi voi trage la Mine. Iar aceasta o zicea ,arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulţimea I-a răspuns : noi am auzit din Lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici Tu că trebuie să fie înălţat Fiul Omului ? Cine este Acesta, Fiul Omului ? Atunci Iisus a zis către ei : puţină vreme mai este Lumina la voi. Umblaţi până când aveţi Lumina , ca să nu vă cuprindă întunericul ; căci cel care umblă pe întuneric nu ştie unde merge. Până când aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fiii Luminii.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !  AMIN !

           La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie , 
                 Sfânta Evanghelie  de la Ioan ! 
                                     (XIX, 6 - 11, 13 -20, 25 -28 ,31 - 35 )

În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor şi bătrânii împotriva lui Iisus , ca să-L omoare , şi L -au dus la Pilat , zicând :
răstigneşte-L, răstigneşte-L ! Pilat le-a zis : luaţi-L voi şi-L răstigniţi , căci eu nu găsesc în El nicio  vină. I-au răspuns Iudeii : noi Lege avem şi după Legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe Sine Fiu al Lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt , mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi a întrebat pe Iisus : de unde eşti Tu ? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci  Pilat i- a zis : cu mine nu vorbeşti ? Oare, nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc ? Iisus i-a răspuns : nu ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus . Deci, când a auzit Pilat aceste vorbe , a scos pe Iisus afara şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul cel numit :  pardosit cu pietre , iar evreieste : gabbata. Şi era ziua pregătirii Paştilor, vineri , pe la ceasul al şaselea; şi a zis Pilat iudeilor : iată împăratul vostru ! Dar ei au strigat : Ia-L , ia-L, răstigneşte-L ! Pe împăratul vostru să-L răstignesc ? - i-a întrebat Pilat. Căpeteniile Preotilor au răspuns : n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca să-L răstignească. Şi au luat pe Iisus şi L-au dus ca să-L răstignească.Şi, Însuşi ducându-şi Crucea , 
                        
a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreieste se zice Golgota. 
Acolo L-au răstignit; şi împreună cu El pe alţi doi , de o parte şi de alta,iar în mijloc pe Iisus.
                     
                                                ..

Şi Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra Crucii. Şi era scris pe ea : Iisus Nazarineanul , împăratul iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă , căci era aproape de oraş locul unde a fost răstignit Iisus. Şi era scris evreieşte, greceşte şi latineşte.Şi stăteau lângă Crucea Lui Iisus, mama Sa şi sora mamei Sale , Maria Lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături , a zis Maicii Sale : femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului : iată mama ta . Şi , din ceasul acela, ucenicul a luat-O în casa sa. După aceea , ştiind Iisus că acum toate s-au sâvârşit, plecându-şi capul , şi-a dat Duhul. Iar iudeii , de vreme ce era vineri , ca să nu rămână trupurile sâmbătă  pe Cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi , asemenea şi pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus , dacă au văzut că murise , nu I-au zdrobite fluierele picioarelor ; ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Sa şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut a mărturisit , şi adevărată este mărturisirea lui.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !

                                      Dragii mei,

Duminică de Înălţarea Sfintei Cruci, este O Sfantă Slujbă dumnezeiesc de frumoasă şi de hrănitoare pentru suflet.
Să lăsam fratilor, toate treburile deoparte , pe care ni le pune Diavolul în minte şi în mâinile noastre, ca să fim ocupaţi şi să nu mergem la Sfânta Biserică.
Să-l facem să crape de ciudă, şi oriunde ne-om afla, sa nu stam acasa, ci sa mergem la Sfanta Biserica, ca sa ne hranim inima si sufletul cu dumnezeiasca şi Sfanta Evanghelie, a Lui HRISTOS  DOMNUL şi DUMNEZEUL nostru, căruia I se cuvine toată cinstea , slava si închinarea, acum şi pururea şi-n vecii vecilor, AMIN !


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu