miercuri, 29 ianuarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN 30 IANUARIE 2014, LA MAREA SĂRBĂTOARE A SFINŢILOR TREI IERARHI , VASILE . GRIGORIE ŞI IOAN !

                            LA  UTRENIE ,
   SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN  !
                         ( X, 9 - 16 )

Zis-a DOMNUL : EU sânt uşa ; dacă va intra cineva prin MINE , se va mântui ; şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure , să junghie şi să piardă. EU am venit ca oile MELE să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. EU sânt păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa  pentru oile sale. Iar cel plătit , care nu este păstor şi ale cărui oi nu sânt ale lui , când vede lupul venind , lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit fuge , pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi. EU sânt păstorul cel bun şi cunosc oile MELE  şi ele MĂ cunosc pe MINE, aşa cum MĂ cunoaşte pe MINE  TATĂL şi EU cunosc pe TATĂL ; şi EU îmi dau viaţa pentru oile MELE . Mai am şi alte oi , care nu sânt din staulul acesta ; şi pe acelea trebuie să le aduc;ele vor asculta de glasul MEU şi va fi o turmă  şi un păstor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
Dragii mei, dacă puteţi având în vedere iarna grea , mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ şi vă contopiţi sufletul , cu SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCĂ  LITURGHIE !
Vă veţi simţi minunat , uşuraţi şi plini de speranţă ,şi veţi prinde curaj şi dragoste de tot ce vă inconjoară.
   LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA                                            LITURGHIE , 
SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA MATEI  !
                              (V,14-19 )

Zis-a DOMNUL către ucenicii  SĂI : voi sânteţi lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă , când stă deasupra muntelui ;nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc , ci în sfeşnic, ca să lumineze tuturor  celor din casă . Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor , pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe TATĂL vostru cel din ceruri . Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau proorocii ; n-am venit să stric , ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul şi pământul , o iotă sau o cirtă nu va trece din lege , până ce nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una din aceste porunci foarte mici şi va învăţa aşa pe oameni , foarte mic se va chema în Împărăţia Cerurilor; iar cel care va face şi va învăţa , acela mare se va chema în Împărăţia  Cerurilor.

Slavă  ŢIE DOAMNE, Slavă ŢIE !
                    Tot cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu