luni, 27 ianuarie 2014

CUM I - A FOST TĂIAT CAPUL , SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL !

                      1  Iunie  2003 ora 0,58 !

Mă rugam la BUNUL  DUMNEZEU  şi la MAICA  DOMNULUI, când brusc, ochii mi se închid fără voia mea şi aud GLAS, care spune  aşa :

                 "PENTRU  CĂ  IUBITUL  NECREDINCIOS  CREŞTIN...
                  NAŞTEREA  LUI....."!
(şi glasul nu mai continuă ), dar vai, ce văd !
Vai, ce am chiar în faţa mea, la niciun metru distanţă......!
                              Sunt şi eu într-o
  ÎNCĂPERE  foarte îngustă. Din doi paşi, ajungeai in orice colţ al acestei încăperi înguste şi întunecată.
Aici , la doar un metru în faţa mea, văd o siluetă învelită la trup, cu ceva maro, înfăşurat trupul de la umeri ,până la genunchi. Este desculţ, O LUMINA  ALBĂ strălucitoare, apărută de nicăieri ca şi pământesc, îmi arată că este desculţă. LUMINA  aşezându-se în întunericul negru, pe picioarele acelui bărbat, al cărui CHIP nu îl vedeam încă. 
Deci mă aflam şi eu în acea încăpere extrem de strâmtă, unde nu te puteai întinde cu tot trupul,ca să te odihnesti, atât era de îngustă.
Brusc, văd chiar în faţa mea, cum la picioarele acestui bărbat, chiar în faţa tălpilor , alunecă ceva.
Acel CEVA fraţilor, era  UN  CAP , tăiat în acea clipă  în faţa mea, de două mâini în întunericul  negru.
CAPUL Îi fusese tăiat fără gât, ci exact de sub bărbie. Am recunoscut în acest chip, CAPUL  TĂIAT al SFÂNTULUI  IOAN  BOTEZĂTORUL.
Avea barba castanie, şi mai lungă acum, decât CAPUL  SĂU tăiat şi care alunecase la picioarele Sale. Era foarte slab la faţă şi cu barba care îi acoperea obrajii şi atârna mult peste chip.
Arăta  exact, ca în SFÂNTA  ICOANĂ  A SA, pe care o vedem în zilele noastre.
Văd cum cele două mâini, care-I tăiase capul, ţineau  O  TAVĂ  de argint, O TIPSIE !
Mâinile le văd cum coboară ,la PICIOARELE  SFÂNTULUI  IOAN BOTEZĂTORUL, cum ridică  CAPUL  SFÂNTULUI, şi îl aşează cu faţa în sus, pe TAVA  de argint.
LUMINA  ALBĂ orbitor de strălucitoare, îmi arăta pas cu pas, tot ce se întâmplă.
Aud GLAS, care repetă :

                "PENTRU  CĂ  IUBITUL  NECREDINCIOS  CREŞTIN ,
                NAŞTEREA  LUI......"!

Şi aşa cum se întâmplă întotdeauna, tresalt puternic fiind la RUGĂCIUNE în camera mea, şi mă cutremur la propriu de cele văzute şi auzite.
Îmi notez repede toate câte am văzut şi auzit, şi îmi reiau Rugăciunea, de unde rămăsesem.
Dragii mei, să credeţi în toate câte vă spun, căci nu sunt scorneli sau invenţii de-ale mele, ci ...SUNT  DE  LA  DUHUL  CEL  PREA  SFÂNT !
Cu adevărat, fericiţi sunteţi voi , acum şi întotdeauna, că puteţi afla din TAINELE  LUI DUMNEZEU, pe care mi le descoperă mie păcătoasa, aşa după VOIA SA. 
Iar eu, I-am promis cu viaţa mea, că le voi descoperi cu dragoste  semenilor noştri, spre a aduce DOVADĂ  GRĂITOARE  DE  ADEVĂR, DOVADĂ  VIE, prin mine păcătoasa, care nu mă ruşinez şi nici nu mă voi ruşina în veacul veacurilor,de cele scrise de mine, şi spuse de DUHUL  SFÂNT. 
Să spună cine ce-o vrea despre mine, nimic nu-mi va atinge sufletul ! Am dăruit de mai bine de 15 ani, si trupul si sufletul şi toată fiinţa mea, MÂNTUITORULUI  HRISTOS, să facă după VOIA SA, eu, supunându-mă  cu totul VOII SALE !
                      Cu dragoste, MARIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu