duminică, 26 ianuarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DE LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL , DE AZI 25 IANUARIE 2014 !

                          LA  UTRENIE,
        SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !

Zis-a  DOMNUL  către iudeii care veniseră la DÂNSUL : adevărat , adevărat vă spun vouă : cine nu intră pe uşă în staulul  oilor , ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. Iar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de Glasul lui;şi oile  sale le cheamă pe nume şi afară le mână. Şi când le-a scos afară pe toate oile sale , merge înaintea lor şi oile merg după dânsul, căci cunosc glasul lui.Iar după un străin ele nu merg, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.Această pildă a grăit-o IISUS  către ei, dar ei n-au înţeles ce însemnau cuvintele lui. Deci iarăşi le-a zis  IISUS: ADEVĂRAT, ADEVĂRAT VĂ SPUN VOUĂ : EU  SUNT  UŞA  OILOR . TOŢI  CÂŢI AU VENIT  MAI ÎNAINTE DE MINE , SÂNT FURI  ŞI  TÂLHARI;DAR OILE  NU  I-AU ASCULTAT. EU SÂNT  UŞA :PRIN MINE DE VA INTRA  CINEVA, SE VA MÂNTUI ; ŞI  VA  INTRA ŞI  VA  IEŞI, ŞI PĂŞUNE VA AFLA.
Slavă  Ţie  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

          LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA                                      LITURGHIE 
        SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !
                         (X, 9-16 )

Zis-a DOMNUL : Eu sânt uşa ;dacă va intra cineva prin MINE, se va mântui; şi va intra şi va ieşi , şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile MELE să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sânt păstorul cel bun ; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit , care nu este păstor şi ale cărui oi nu sânt ale lui , când vede lupul venind , lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi. Eu sânt păstorul cel bun şi cunosc oile MELE şi ele MĂ cunosc pe MINE , aşa cum MĂ cunoaşte pe MINE TATĂL şi EU cunosc pe TATĂL ; şi EU îmi dau viaţa pentru oile MELE. Mai am şi alte oi, care nu sânt din staulul acesta;şi pe acelea trebuie să le aduc;ele vor asculta de glasul MEU şi va fi o turmă  şi un păstor. 
                    Slavă ŢIE  DOAMNE,Slavă ţie !

Dragii mei, să urmăm şi noi MÂNTUITORULUI  HRISTOS, căci EL  este Păstorul  nostru şi noi suntem Turma SA.
                              Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu