duminică, 19 ianuarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ 19 IANUARIE 2014 !

     SFÂNTA   EVANGHELIE  DE  LA  LUCA  ! 
                     (XVII, 12-19 )

VINDECAREA  CELOR  ZECE  LEPROŞI  !

În vremea aceea când a intrat IISUS într-un sat , L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis : IISUSE , ÎNVĂŢĂTORULE, fie-ŢI milă de noi ! Iar EL , văzându-i , le-a zis lor : duceţi-vă  şi  vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau , s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei , văzând că s-a vindecat , s-a întors şi cu glas mare slăvea pe DUMNEZEU; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui IISUS şi I-a mulţuumit.Şi acela era samarinean. IISUS însă , răspunzând , a zis : oare , nu toţi cei zece s-au curăţit ? Dar cei nouă unde sânt ? Nu s-a găsit să se întoarcă să de slavă lui DUMNEZEU , decât numai acesta care este de alt neam ? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te ; credinţa ta te-a mântuit.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                        Dragii mei, 
Mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ , la SFÂNTA şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE ŞI DAŢI-I  SUFLETULUI , CE  ESTE  AL  SUFLETULUI !
Adică....CUVÂNTUL  LUI  DUMNEZEU !
                     Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu