duminică, 26 ianuarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ, 26 IANUARIE 2014 !

                    DUMINICA  A  TREIZECI  ŞI  DOUA               DUPĂ  POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH  !
                    SFÂNTA  EVANGHELIE  ,
                         DE  LA  LUCA !
                              (XIX, 1-10 )

În vremea aceea trecea  IISUS prin IERIHON şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi, căuta să vadă cine este  IISUS ;dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.Atunci , alergând înainte, s-a suit în dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, IISUS, privind în sus,l-a văzut şi a zis către el : Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.Şi el, grăbindu-se , s-a coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta , toţi cârteau şi ziceau : a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa DOMNULUI , I-a spus : iată jumătate din averea mea, DOAMNE, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva , întorc împătrit.Iar IISUS a grăit către el : astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam.Fiindcă FIUL  OMULUI a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.
MĂRIRE  ŢIE  DOAMNE, MĂRIRE  ŢIE "!
Mergeţi fraţilor la SFÂNTA  BISERICĂ, şi vă adăpaţi sufletul, cu această Sfântă Pericopă  Evanghelică.  Cu dragoste, MARIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu