luni, 5 ianuarie 2015

ACATISTUL BOTEZULUI DOMNULUI NOSTRU , IISUS HRISTOS !


                                            6  Ianuarie  2014 ,
       Acatistul  Botezului  Domnului  nostru ,
                       Iisus  Hristos ! 
Manastirea Eghina,Grecia


      ACATISTUL Botezului Domnului
Botezul Domnului

  ( 06 IANUARIE )
Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1
  Pe Tine, Împăratul cerului şi al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat, îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. La pacatosi si la vamesi ai venit ca sa speli cu ape pacatele oamenilor. Iar noi, nevrednicii, cu multumire Îţi cantam: Slava Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.
Icosul 1
  Veniti in graba astazi puteri ingeresti, vazand pe Stapanul Hristos, venit la repejunile Iordanului sa curete pacatul lui Adam si cunoscand Dumnezeiasca taina, cu frica proslaviti marea Sa coborare, ca Dumnezeu s-a facut om si nestiind de pacat vine ca un Miel al lui Dumnezeu sa ridice pacatele la toata lumea. Pentru aceasta, cei ce proslaviti Dumnezeiasca aratare a lui Hristos, cantati lui ca si la Betleem aceste laude:
Slava Ţie, Fiul lui Dumnezeu, ca din cer de la Tatal, ai venit in acesta lume;
Slavă Ţie, Dumnezeule Cel Prea-înalt, care Te-ai coborât chiar până la chipul de rob;
Slavă Ţie, Mântuitorul lumii, căci ca un om ai venit la Ioan să te botezi;
Slavă Ţie, Luminătorul făpturii, căci ca un nou Adam, păcatele lui Adam cel căzut ai purtat;
Slavă Ţie, Lumina cea fără de inceput, care la Iordan ai vrut să strălucească lumina cea mare a cunostintei la toată lumea;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, care ai dorit să dăruieşti oamenilor în Arătarea Ta, prealuminoasa dimineaţă a harului;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să scapi lumea de vechea înşelăciune;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătat nouă marea taină a credinţei;
Slavă Ţie, Cel ce ai săvârsit pentru noi minuni mari cu ape multe;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat cerurile şi tot pământul cu lumina învăţăturilor Tale;
Slavă Ţie, Cel ce pe faraon cel gândit l-ai înecat în repejunile Iordanului;
Slavă Ţie, Cel ce ai adus oamenii, prin apele botezului, la viaţa veşnică;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 2
  Văzând cu Duhul Dumnezeiescul Înaintemergător venirea Ta în lume, Hristoase, a venit la Iordan şi luminat a grăit oamenilor: s-a apropiat Izbăvirea noastră. Siliţi-vă să-L întâmpinaţi pe Dânsul şi cu buze neîntinate să-I cântăm: Aliluia.
Icosul 2
  Gând ceresc având întru sine, Luminătorul lumii, marele Înaintemergător, a grăit către oameni: Curăţiţi-vă pentru că vine Hristos să izbăvească lumea din stricăciune şi să dezlege blestemul lui Adam cel întâi zidit. Să se bucure pustia Iordanului şi precum crinul să înflorească, iar pământul să se bucure acum. Pregătiţi căile Domnului şi drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru si cântati cu veselie unele ca acestea:
Slavă Ţie, Lumina cea nespusă, care ai fost vestită de Luminătorul lumii;
Slavă Ţie, Cuvânt nepătruns, care ai fost prezis de glasul Inaintemergătorului Tău;
Slavă Ţie, Foc curătitor, căci cu lucrarea Ta se stinge toată necurăţia;
Slavă Ţie, Izvor binecuvântat, prin care toată firea omenească se sfinţeşte;
Slavă Ţie, Făcătorul cerului si al pământului, care ai binevoit a Te boteza de rob;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut, care ai binevoit să Te arăţi la Iordan;
Slavă Ţie, Împăratul Adevărului, că Înaintemergătorul s-a temut să-Ţi dezlege cureaua încălţămintei;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că tot neamul omenesc s-a veselit de Botezul Tău;
Slavă Ţie, Dumnezeule Preaveşnic, că Arătarea Ta luminează şi înţelepţeşte pruncii;
Slavă Ţie, Lumina lumii, că venirea Ta luminează şi înţelepţeşte orbii;
Slavă Ţie, că întru lumina Ta vom vedea lumina;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 3
  Înţelegând, Înaintemergătorul, puterea Dumnezeirii Tale, Hristoase, cu frică privindu-Te venind la Iordan, se bucură cu duhul si saltă arătându-Te cu mâna oamenilor: Acesta este Cel ce izbăveste lumea din stricăciune. Acesta este Cel ce ne liberează din necazuri. Acesta este Cel ce din robi ne face fiii lui Dumnezeu. Acesta, în locul întunericului, luminează oamenii cu apa Dumnezeiescului Botez. Acesta este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, pe Acesta întâmpinându-L Să-I cântăm: Aliluia.
Icosul 3
  Având bogăţie de milostivire ai venit Iisuse, la păcătoşi şi la vameşi, la râul Iordanului, pentru că nu ai mai răbdat să vezi neamul omenesc muncindu-se de diavolul, ci ai venit ca să-l întrebi iarăşi pe Adam: Unde eşti? Nu te ascunde de mine. Vreau să te văd dacă eşti gol şi dezbrăcat şi astfel să te învredniceşti să nu te mai ruşinezi. Pentru aceasta propovăduim marea Ta coborâre cântându-Ţi unele ca acestea:
Slavă Tie, Păstorul Cel Bun, că ai voit să cauti oaia cea rătăcită;
Slavă Tie, Fiule, Unule Născut, căci ai venit să o porţi pe aceasta pe umerii Tăi;
Slavă Tie, Milostivire Nemăsurată, că Te-ai pogorât la omul cel căzut;
Slavă Tie, Iubire Nespusă, că ai scos pe oameni din deznădejde;
Slavă Tie, Cel ce întăresti mâinile slăbănogite ale bolnavilor;
Slavă Tie, Cel ce vindeci picioarele slăbănogite ale şchiopilor;
Slavă Ţie, Cel ce veseleşti pustia însetată precum câmpia Libanului;
Slavă Tie, Cel ce pustia Iordanului precum Carmelul ai înfrumuseţat-o;
Slavă Tie, Rouă de viată dătătoare;
Slavă Ţie, că eşti Multîndurat precum trestia care se pleacă;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să cauţi şi sa mantuiesti pe cel pierdut;
Slavă Tie, Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam cel izgonit;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 4
  Furtună de gânduri îndoite avea întru sine Înaintemergătorul, când Tu, Hristoase, Împărate, ai venit ca un om la râul Iordanului si ai vrut să primeşti botezul ca un rob, zicând: întinde mâna ta şi te atinge de capul Meu, şi frica l-a cuprins, săvârşind cele poruncite. Cuprins a fost de tremur Înaintemergătorul, zicând: De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate? Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul lumii? Cum să atingă robul cu mâna pe Stăpânul? Eu trebuie să fiu botezat de Tine ca să-Ţi cânt: Aliluia.
Icosul 4
  Auzind Domnul, Iubitorul de oameni, înăltimea smeritelor cuvinte ale Înaintemergătorului şi văzând temerea lui i-a zis: O, bunule, Ioane, dacă vrei să fii smerit în fata Mea, totusi, lasă frica, pentru că trebuie să-Mi slujeşti, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, ca prin Mine să se curete păcatele oamenilor. Iar noi întelegând acest cuvânt al Tău Îţi cântăm:
Slavă Tie, Hristoase, Lumina cea adevărată, că mila şi dreptatea s-au întâlnit întru Tine;
Slavă Ţie, împăratul adevărului, că dreptatea şi pacea s-au sărutat întru Tine;
Slavă Tie, Preadulce Iisuse, că adevărul Tău a strălucit pe pământ, la Betleem;
Slavă Tie, Mântuitorule Atotmilostiv, că dreptatea Ta din cer a venit la Iordan;
Slavă Tie, Curătirea noastră, că apele botezului ne fac mai albi decât zăpada;
Slavă Tie, Lumina noastră, că prin repejunile harului zideşti inimă curată întru noi;
Slavă Ţie, Cel ce prin coborârea Ta, cerurile le-ai plecat, iar capul Tău ai vrut să-L pleci sub mâna Înaintemergătorului;
Slavă Tie, că acoperind Cele de Sus ale Tale, în apele Iordanului ai binevoit să Te afunzi;
Slavă Ţie, Doamne al puterilor, de Care se tem si se cutremură toate, si Care ai poruncit Înaintemergătorului să lase frica cea mare;
Slavă Tie, Părinte al îndurărilor, că la Tine milostivirea este nemăsurată şi necercetată şi cu ea ai acoperit păcatele lumii;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, Mântuitorul nostru, cercetează-ne pe noi cu mare îngăduinţa Ta cea nespusă;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai arătat la toată lumea, Hristoase Dumnezeul nostru, sfinţeşte-ne pe noi cu arătarea Ta Dumnezeiască;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai Botezat şi lumea toată ai luminat, slavă Tie;
Condacul 5
  Fiind Suvoi, izvorâtor din Dumnezeu, de har şi bunătate, în repejunile Iordanului ai intrat, ca prin ape să curăţeşti păcatul omenesc: Frică s-a făcut văzând pe Făcătorul cerului si al pământului, dezbrăcându-se la râu şi primind botezul de la rob. Puterile îngereşti s-au mirat, râul Iordan şi-a întors apele înapoi, neputând suferi focul ce mânca apele lui, şi nici să spele pe Cel Curat şi să şteargă pe Cel fără de păcat. Pentru aceasta veseleşte-te, Iordane, bucuraţi-vă, izvoare si bălţi, toate adâncurile mării; că astăzi s-a sfinţit firea apelor, liberându-se de stăpânul întunericului ce se ascunsese acolo. Şi toată făptura veselinduse, cântă cu noi: Aliluia.
Icosul 5
  Pe Tine, Stăpânul lumii, văzându-Te Dumnezeiescul Ioan, dezbrăcat si afundat în ape, ca să îneci păcatele lumii si golătatea lui Adam iarăsi să o îmbraci în haina măririi, s-a cutremurat cu duhul si a grăit către Tine Mielul lui Dumnezeu, care curăţeşti păcatele lumii: Nu îndrăznesc să mă ating de crestetul Tău, Tu Însuti mă sfinţeşte şi mă luminează, pentru că Tu eşti Viaţa şi Lumina şi Pacea lumii. Totuşi după cuvântul Tău, cu frică şi-a pus dreapta sa pe Dumnezeiescul Tău crestet si botezându-Te si pe Tine, fără de păcat fiind, cu bucurie Ţi-a cântat aşa:
Slavă Tie, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat asupra Ta păcatele lumii;
Slavă Ţie, Mântuitorule Milosârde, care ai binevoit să îneci în apele Iordanului păcatele oamenilor;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai spălat pe noi de întinăciunea păcatelor;
Slavă Ţie, Cel ce ai dezlegat blestemul lui Adam;
Slavă Ţie, că prin Dumnezeiasca Ta arătare pe toţi oamenii i-ai bucurat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău în Iordan toată lumea ai luminat;
Slavă Ţie, că pentru noi chip de rob ai luat;
Slavă Ţie, că prin sărăcia Ta pe noi ne-ai îmbogăţit;
Slavă Ţie, că prin smerenia Ta stăpânirea vrăjmaşului până la capăt ai dărâmat;
Slavă Ţie, că prin Botezul Tău, Împărăţia lui Dumnezeu în chip vădit ai început să o zidesti pe pământ;
Slavă Ţie, că la Iordan, calea mântuirii tuturor oamenilor ai arătat;
Slavă Tie, că Lumina vederii de Dumnezeu acolo a luminat;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Tie;
Condacul 6
  Propovăduitorul minunat si Înaintemergătorul Ioan multe le grăia oamenilor veniţi la dânsul, ca să-Ti gătească, Tie, calea, Doamne, totusi a tăcut în fata Ta, când ai venit la Iordan deoarece Tu Insuţi, i-ai spus: Dacă vorbesti celor nelegiuiti si celor păcătosi, botează-Mă repede, în tăcere. Nu se cuvine ca gura omului să grăiască cu glas despre Cel ce a venit, Cuvântul lui Dumnezeu, si despre taina ce S-a săvârşit, pentru că Îngerii lui Dumnezeu cu frică I-au stat înainte si toată făptura s-a cutremurat”. Pentru aceasta si noi în tăcere adâncă si cu multă cucernicie Îti cântăm: Aliluia.
Icosul 6
  La Iordan a strălucit lumii întregi lumină mare, şi taină înfricoşată, că Tu, Stăpâne Hristoase, botezându-Te de către Ioan, cu grabă ai ieşit din apă, scoţând împreună cu Tine lumea şi cerul Ti s-a deschis; Ca precum, de demult, Adam a închis cerul pentru toţi, tot asa oamenii, din nou, împreună cu Tine să dobândească intrarea în locasurile raiului si cu dragoste să-Ti cânte asa:
Slavă Tie, Împăratul păcii, Cel ce ai dărâmat peretele cel din mijloc al vrajbei;
Slavă Tie, Dătătorule de milostivire, Cel ce ai deschis raiul cel închis prin neascultare;
Slavă Tie, că la Iordan cerul cel închis prin păcat iarăşi ni l-ai arătat deschis;
Slavă Tie, că atunci ai făgăduit să ne arăţi îngerii ce urcă şi coboară din ceruri;
Slavă Ţie, că prin coborârea Ta cerurile până la pământ s-au plecat;
Slavă Tie, că prin Botezul Tău pământuI până la ceruri s-a înălţat;
Slavă Ţie, că prin deschiderea cerului tainele negrăite ale lui Dumnezeu întregii lumi s-au arătat;
Slavă Tie, că prin arătarea lumii ceresti Preasfântă si Dumnezeiască binecuvântare tuturor credinciosilor s-a dat;
Slavă Tie, Cel ce în vremea lui Ilie cerurile le-ai încuiat, nu ne încuia nouă uşile milostivirii Tale;
Slavă Tie, Cel ce la Iordan cerurile le-ai deschis, deschide-ne si nouă uşile Cămării Tale Dumnezeieşti;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat în Botezul Tău adâncul iubirii Tale de oameni, scoate din adâncul păcatului pe cei deznădăjduiţi;
Slavă Ţie, Cel ce ai ridicat până la al treilea cer pe aleşii Tăi, ridică-ne în locaşurile cereşti pe noi cei căzuţi în adâncul păcatului;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea întreagă ai luminat, slavă Tie.
Condacul 7
  Vrând, Doamne, Iubitorule de oameni, să mântuieşti lumea ce pierea în păcate, ne-ai descoperit marea taină a Dumnezeiestii si întreitei arătări şi precum la începutul fiinţării lumii Duhul lui Dumnezeu, ca un dătător de viaţă se purta deasupra apelor, aşa şi la botezul Tău, Doamne, când în râul Iordanului ai vrut să înnoiesti si să luminezi neamul omenesc şi toată făptura ce suspina împreună cu noi, Acelaşi Duh Sfânt, iarăşi s-a pogorât din ceruri în chip de porumbel si a stat deasupra Ta, ca peste un nou Adam, ca să petreacă de acum în oamenii înnoiţi în baia de apă şi cu putere de sus fiind îmbrăcati, întru înnoirea duhuiui, să meargă şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 7
  Făptură nouă ai arătat, Stăpâne al făpturii, la Botezul Tău, primit de la Ioan, căci precum în timpul lui Noe ai înecat păcatele celei dintâi lumi asa si în apele Iordanului iarăsi ai înecat păcatele întregii lumi zidită din nou cu foc şi Duh şi apă, săvârşind o minunată înnoire si renastere. Cu Duh ai zidit din nou sufletele, cu apă ai sfinţit trupul, povăţuind omul şi astfel în chip tainic, din apă, zideşti împreună cu Duhul Biserica cea cu multi fii ca să-Ţi cântăm totdeauna aşa:
Slavă Tie, Ziditorul făpturii, Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai coborât la Iordan;
Slavă Tie, Mântuitorul lumii, Cel ce ai deschis cerurile şi ne-ai arătat nouă Duhul lui Dumnezeu;
Slavă Tie, Atotbunule, că Duhul Tău cel Sfânt ne învaţă dreptatea pe pamânt;
Slavă Tie, Cel ce prin apă şi prin Duh ai înnoit firea noastre cea invechită prin păcat;
Slavă Tie, Cel ce prin focul Dumnezeirii în repejunile IordanuluI ne-ai dăruit lumina cunoştinţei;
Slavă Tie Hristoase, că prin Pogorârea Duhului Tău cel Sfânt ne-ai făcut părtaşi la firea cea Dumnezeiască;
Slavă Tie, că prin Duhul Înţelepciunii si al întelegerii ai descoperit oamenilor adevărata vedere a lui Dumnezeu;
Slavă Tie, că prin pogorârea Duhului lui Dumnezeu asupra Ta, duhul tăriei şi al înţelepciunii, al vederii şi smereniei si duhul temerii de Dumnezeu ai vărsat asupra noastră;
Slavă Ţie, că în repejunile Iordanului capetele balaurilor le-ai ars;
Slavă Ţie, că prin arătarea Duhului lui Dumnezeu în chip de porumbel după blândeţile acestuia ne-ai chemat pe noi la curăţie feciorească;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si toată lumea ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 8
  Înfricosătoare si minunată este arătarea Sfintei Treimi la Iordan: mai întâi Fiul Cel Preaiubit s-a arătat în trup, botezându-se de către robul, îndată Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel, apoi Preadumnezeiescul Părinte a glăsuit din ceruri, mărturisind: “Acesta este Fiul Meu Cel Iubit întru care am binevoit”. O, mare si preaslăvită taină: Din cer a tunat Domnul şi Cel de Sus şi-a deschis glasul său, ca să se împlinească proorocia părintelui David: “Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul Slavei a tunat, Domnul pe ape multe. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru strălucire”. Pentru aceasta si noi Îti cântăm cu nevrednice buze, din adâncuI sufletului: Aliluia.
Icosul 8
  Cu totul eşti întru cele înalte, Iisuse, totdeauna şezând în ceruri cu Tatăl, dar nici de cele de jos nu Te despărţeşti, născut fiind cu trupul, în Betleem, din Curată Fecioară, acum la Iordan Te arăţi întregii lumi, ca pe cei ce şedeau întru întuneric si în umbra mortii să-i luminezi cu lumina Arătării Tale. Pentru aceasta luminati fiind cu lumina arătării Treimice să-Ti cântăm Tie, Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat şi pe pământ ai fost văzut şi lumea ai luminat:
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti închinat întru cei de sus împreună cu Tatăl şi cu Duhul;
Slavă Tie, Fiul Tatălui, Cel ce esti cântat de Înaintemergătorul întru cei de jos;
Slavă Ţie, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi eşti propovăduit de glasuI din ceruri;
Slavă Ţie, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi si de toată lumea esti numit preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, că arătându-Te în apele Iordanului, Lumina cea neapusă a Treimii în Botezul Tău ne-ai descoperit;
Slavă Tie, Cel ce ai fost botezat de mâna robului, şi pe noi, robii Tăi fiind, prin această baie, din nou ne-ai făcut fiii lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, Izvorul vietii si al nemuririi, care iarăşi ne-ai adus pe noi, cei născuţi din apă şi din Duh, la starea fericită a raiului;
Slavă Tie, Făcătorul cerului si al pamantului, care prin botezul Tău de foc vii să faci un cer nou şi un pământ al dreptăţii;
Slavă Tie, Răsăritul răsăriturilor Cel ce prin Botezul Tău ai luminat pe cei ce dormeau în întunericul si în umbra morţii;
Slavă Ţie, Lumină din Lumină, că Lumina cea nevăzută a Duhului Tău a strălucit în sufletele noastre;
Slavă Ţie, Împărate fără de Început, că prin apele curate ale Botezului Tău ai spălat păcatul strămosesc;
Slavă Ţie, Stăpânul făpturii, că pe oamenii cei însetaţi i-ai adăpat din destul;
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si toată lumea ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 9
  Toată firea îngerilor s-a mirat de marea taină a Dumnezeiestii Tale arătări: că pe Adam, cel stricat prin păcat, l-ai înnoit în repejunile Iordanului, şi capetele nevăzuţilor balauri, ce se încuibaseră acolo, le-ai zdrobit cu Botezul Tău şi astfel adâncul beznei diavolului l-ai deschis ca, de acolo, să ne scoţi pe noi şi să începi a zidi Împărăţia Ta, care nu este din lumea aceasta şi despre care a proorocit David zicând: “Împărăţia Ta este împăraţie a tuturor veacurilor şi Stăpânirea Ta în fiecare neam si neam”, pe care şi noi proslăvind-o Îti cântăm: Aliluia.
Icosul 9
  Grăitorul de Dumnezeu si Îngerul Dumnezeiesc, Marele Înaintemergător, prezis a fost de Maleahi proorocul, că numai el, unul, dintre oameni s-a învrednicit, Doamne, ca la botezul Tău să vadă venirea Duhului si să audă glasul Părintelui, mărturisind din ceruri că Tu esti Fiul lui Dumnezeu, ca să fie primit propovăduitor al Arătării Dumnezeiestii Treimi. Acela a mărturisit oamenilor într-o zi de dimineată, zicând: “Am văzut Duhul pogorându-se din Cer ca un porumbel şi a şezut deasupra Lui. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” . Iar noi pricepând această mărturie, proslăvim Dumnezeiasca Ta Arătare, Hristoase, cântând:
Slavă Ţie, Dumnezeul Preaveşnic, că esti mărturisit de glasul Înaintemergătorului;
Slavă Ţie, Miel Nevinovat, că prin arătarea Duhului Sfânt esti mărturisit din ceruri;
Slavă Tie, Putere Preaînaltă, că prin deschiderea porţilor cereşti deasupra Iordanului ne-ai deschis porţile închise ale raiului;
Slavă Tie, vesnică Milostivire, că prin Botezul Tău ai arătat oamenilor o nouă lume;
Slavă Tie, Împăratul lumii, care ai vestit pe pământ pace şi mântuire;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii, că ai strălucit în inimile noastre lumina dreptăţii Tale;
Slavă Tie, că prin arătarea Sfântului Duh la botezul Tău, ne-ai învrednicit să intrăm cu sufletul curat în cereasca Ta cămară;
Slavă Tie, că pe Tatăl ceresc la Botezul Tău ni l-ai arătat, ca toti cei ce credem în Tine cu dreptate să fim fiii Lui;
Slavă Ţie, că prin Duh şi prin foc ai luminat firea noastră cea înnegrită prin păcat;
Slavă Ţie, că prin apă şi prin Duh ai curăţit prealuminat trupul nostru neputincios şi stricat de patimi;
Slavă Tie, Dumnezeule, că arătându-Te în trup, toată lumea ai înnoit în repejunile Iordanului;
Slavă Tie, că luând asupra Ta păcatele lumii, păcatul strămoşesc l-ai înecat în apele Botezului;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea toată ai luminat, slavă Tie.
Condacul 10
  Vrând să mântuiesti firea noastră cea căzută şi sărăcită, Hristoase Mântuitorule, ai venit la râul Iordan, la păcătoşi şi la vameşi şi ai primit Botezul de la Ioan, ca să iei asupră-Ţi, acolo, în ape, greutatea păcatelor oamenilor si ca un miel al lui Dumnezeu să fii gata să mergi de bună voie la jertfă şi să răscumperi păcatele lumii cu scump sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai şi afundat în apele Iordanului ca, îngropându-Te acolo, să Te găteşti pentru botezul morţii, despre care, mergând spre patimă, ai zis: “Cu botez mă voi boteza şi cât mă chinuiesc până se vor împlini acestea”. Pentru care şi noi cu multumire îti cântăm: Aliluia.
Icosul 10
  Împărate Preaveşnic, Iisuse Hristoase Tu ai venit la Iordan pentru a Te arăta la toată lumea, ca să dezlegi, ca un Judecător Atotmilostiv, osânda lui Adam cel întâi zidit, singur ispitind inimile tuturor să dai viaţă nouă, oamenilor. Pentru aceasta cu mâna luând lopata cea curătitoare, aria întregii lumi cu înţelepciune ai curăţit-o, despărtind, precum păstorul, oile de capre. Învredniceşte-ne şi pe noi, cei botezati în numele Preasfintei Treimi, să fim mântuiti si asezati de-a dreapta Ta, şi bineplăcută să-ţi fie această cântare:
Slavă Tie, Arhiereule, că trecând cerurile, prin Botezul Tău pământul l-ai luminat;
Slavă Tie, Păstorul cel Mare al oilor, că la turma Ta ai venit la Iordan;
Slavă Tie, că întemeind pământul pe ape, l-ai înnoit la apele Iordanului cu harul Duhului;
Slavă Tie, că întărind cerul a doua oară deasupra apelor, ai zidit un cer nou, Biserica Ta, în apele Botezului Tău;
Slavă Ţie, Izvorul vieţii noastre, că la izvoarele mântuirii ai chemat pe oamenii Tăi însetati;
Slavă Tie, Propovăduitorule al vesnicului adevăr, că setea noastra cea duhovnicească ai potolit-o fără preţ şi fără argint;
Slavă Tie, că bogat fiind în milostivire, pentru prea multă dragoste Te-ai jertfit pentru noi;
Slavă Ţie, că pe noi cei morţi în păcate, vii ne-ai făcut în apele botezului;
Slavă Tie, că Te-ai îngropat în apele Iordanului, ca şi noi să ne îngropăm prin botez întru moartea şi învierea Ta;
Slavă Ţie, căci cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat ca şi cu o haină, ca şi noi să ne îmbrăcăm cu Tine în hainele luminoase ale dreptăţii şi curăţiei;
Slavă Ţie, că peretele cel din mijloc al vrajbei cu Trupul Tău l-ai dărâmat, ca şi pe noi, cei ce suntem pe mare, departe, să ne apropii de Tine;
Slavă Tie, că pe toti oamenii i-ai împăcat în unul Trupul Tău, ca şi pe noi cei străini şi pribegi să ne zideşti în Una şi Dumnezeiasca Biserică;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, care în Iordan Te-ai botezat si lumea ai luminat, slavă Tie.
Condacul 11
  Cântare nouă să-Ti cânte Tie, Hristoase, toată făptura, că din Fecioară Te-ai născut şi în Iordan Te-ai botezat. Oamenii duhovniceste să se veselească, proslăvind sărbătoarea strălucitei noastre luminări împreună cu Dumnezeiescul Grigore, să cântăm zicând: “Este timpul înnoirii, – să ne înnoim de sus, ziua rezidirii – să ne îmbrăcăm în Noul Adam, ziua luminării - să ne luminăm Dumnezeieste”, ca întru innoirea duhului să începem a umbla şi cu Îngerii totdeauna să cântăm cântarea cerească: Aliluia.
Icosul 11
  Luminoasă si Strălucitoare Lumină esti Hristoase, Lumină Vesnică a unuia Născut din Tatăl! Preacinstitul Tău Trup s-a aprins în mijlocul Iordanului ca un luminător, Tu ai strălucit precum Soarele şi ai dăruit lumii prin Botezul Tău lumina cea mare şi nevăzută a harului si adevărului, luminând pe tot omul ce vine în lume, ca oamenii ce sedeau în întuneric si în umbra mortii să vadă lumină mare si să meargă după ea. Luminează-ne, aşadar, pe noi cei ce rătăcim în întunericul păcatului, ca, înnoindu-ne şi urcându-ne la înăltime cerească, să-Ti cântăm asa:
Slavă Tie, Luminătorul lumii, că ai venit să ne botezi cu Duh Sfânt si cu foc;
Slavă Tie, Mântuitorul celor păcătoşi, că ai binevoit să ne scoţi din adâncuI păcatului;
Slavă Tie, Lumina Cea fără de început şi Pururea Fiitoare, că ai curăţit întinăciunea sufletelor noastre în apele Botezului;
Slavă Tie, Lumina care întrece orice strălucire, că în strălucirile sfinţilor Tăi îi luminezi pe cei credincioşi;
Slavă Tie, Strălucirea Slavei Tatălui, că prin arătarea Ta ai izgonit întunericul nevederii;
Slavă Tie, Cel ce locuieste întru Lumina cea nepătrunsă, că prin Botezul Tău a strălucit Lumina vederii de Dumnezeu;
Slavă Tie, Lumină din Lumină, că ai strălucit întru întuneric, ca să ne curătesti de întunericul păcatelor;
Slavă Ţie, Soarele Dreptăţii Cel ce ne-ai vestit nouă dimineaţa mântuirii, întru lumina faptelor bune învaţă-ne pe noi;
Slavă Tie, Lumina Cea Neînserată, care a strălucit la Iordan, întru lumina Ta străluceşte-ne Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi;
Slavă Tie, Chipul Cel Prealuminos al Tatălui, dă-ne viaţa cea minunată şi neîmbătrânitoare în baia nasterii din nou;
Slavă Tie, Biruitorul mortii, din vesnica moarte izbăveşte-ne pe noi;
Slavă Ţie, Începătorul vieţii, îndreptează-ne pe noi la viaţa veşnică;
Slavă Tie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea toată ai luminat, slavă Ţie
Condacul 12
  Harul Dumnezeiesc si mântuitor s-a arătat astăzi tuturor oamenilor în Botezul Tău, Hristoase, Mântuitorule; căci ai venit la Iordan, Unule, să curătesti păcatele oamenilor si să zdrobeşti capetele balaurilor ce se încuibaseră acolo, dăruind harul botezului care dezleagă sufletele şi trupurile noastre. Ca noi cu smerenie şi sârguintă să alergăm la preacuratul izvor şi să scoatem apa vieţii, că harul Duhului si darurile tainice si Duhul cunoasterii se dau în chip nevăzut tuturor celor ce o scot cu credintă, Mântuitorule, ca toţi să-Ţi cânte cu mulţumire: Aliluia.
Icosul 12
  Cântând, Hristoase, Arătarea Ta mântuitoare, proslăvim toţi Botezul Tău de la Ioan, în apele Iordanului, ne închinăm negrăitei Tale îngăduinte fata de omul căzut si credem cu Înaintemergătorul, că Tu cu adevărat eşti Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta în apele Iordanului, păcatele a toată lumea, ca să le speli şi să le răscumperi cu Preacurat Sângele Tău. Pentru aceasta ne rugăm Ţie: poartă şi nenumăratele noastre păcate şi nu ne lipsi pe noi în această mare şi luminată zi să-Ti cântăm cu multumire si inimă curată unele ca acestea:
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, că ne-ai strălucit în apele Iordanului lumină spre luminarea întregii lumi;
Slavă Tie, Preavesnic Dumnezeu, că ne-ai arătat în Botezul Tău mare har şi iubire pentru toţi oamenii;
Slavă Tie, Mântuitorul celor rătăciţi, că ai venit să cauţi în repejunile Iordanului pe cei pierduţi pe cale;
Slavă Tie, Biruitorul mortii, că ai binevoit să dăruiesti viată nouă si curată nu după trup, ci întru înnoirea duhului;
Slavă Tie, Stăpânul vietii si al morţii, că ai tocit boldul morţii şi prin Arătarea Ta ne-ai dăruit viată nesfârşită;
Slavă Tie, Făcătorul cerului si al pământului, că prin Botezul Tău cerul si pământul s-au veselit pe malurile Iordanului;
Slavă Ţie, împăratul celor ce împărătesc, că împărătia lumii acesteia de aici începe să odrăslească în împărăţia Ta;
Slavă Tie, Doamne al celor ce stăpânesc, că cerurile astăzi se deschid tuturor celor ce vor să se mântuiască şi toată firea noastră începe să se curăţească;
Slavă Ţie, Mântuitorul nostru, că ai venit la Iordan să ne mântuieşti pe noi nu după faptele dreptăţii, ci după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, că ai sfintit firea apelor; adapă sufletul cel însetat cu apa cucerniciei, după mare mila Ta;
Slavă Ţie, Fiule, Unule Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu, hrăneşte inima mea cu arătarea cuvintelor Tale;
Slavă Tie, Dumnezeule Atotputernic, care singur faci minuni, aprinde sufletul meu cel rece cu înţelegerea minunilor Tale;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat si lumea toată ai luminat, slavă Ţie.
Condacul 13
  Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai venit la Iordan ca să ridici păcatele întregii lumi, primeşte această neînsemnată rugăciune ce Ti-o aducem din toată inima si ne luminează pe noi, cei ce şedem în întunericul păcatelor, cu mântuitorul Tău Botez primit de la Ioan, ca să ne mântuim prin Tine de bolile sufletesti şi trupeşti, să începem a păşi drept întru înnoirea vietii si să-Ti cântăm cu toti sfintii: Aliluia.

(Acest Condac se zice de trei ori).
Apoi se zice iarasi Icosul 1 ( Veniti in graba astazi puteri ingeresti, vazand pe Stapanul Hristos ...) si Condacul 1 ( Pe Tine, Împăratul cerului şi al pământului, Luminătorul nostru, ...).
Apoi se zice aceasta rugaciune:
RUGĂCIUNE LA BOTEZUL DOMNULUI

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria si ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminata zi a Dumnezeiestii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi si la vamesi ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: “Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc” şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: “A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai”.
  Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate si cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu