marți, 24 iunie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN ZIUA NAŞTERII SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL !

                                            Sfânta Evanghelie,
          din ziua Marii  si Sfintei  Sărbători
 a Naşterii , Sfântului  Prooroc Ioan  Botezătorul !
                              La Utrenie : 
               Sfânta  Evanghelie  de la Luca !
                   ( I, 24 - 25 ,57-68, 76, 80 )

În vremea aceea Elisabeta, femeia lui Zaharia , a rămas însărcinată şi s-a tăinuit pe sine cinci luni , zicând : astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Şi când i s-au împlinit zilele să nască , a născut un fiu;şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit Mila Sa faţă de ea,şi se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi voiau să-l numească Zaharia, după numele tatălui său. Dar, răspunzând, mama lui a zis : nicidecum !, ci se va numi Ioan.Iar ei au zis către ea : nu este nimeni între rudele tale , care să aibă numele acesta. Şi au făcut semn tatălui său , um ar vrea să-i fie numele. Atunci el , cerând o tăbliţă, a scris astfel : Ioan va fi numele lui. Şi s-au mirat toţi. Dar în clipa aceea i s-a deschis gura ,şi limba i s-a dezlegat şi a început să vorbească , binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toţi care locuiau împrejurul lor ; iar în tot ţinutul , de prin munţii Iudeii , s-au vestit toate cuvintele acestea. Şi toţi câţi le-au auzit , le-au pus în inima lor, zicând : oare, ce va fi pruncul acesta ? Căci în adevăr mâna Domnului era cu el . Iar Zaharia , tatăl lui , plin fiind de Duhul Sfânt , a proorocit şi a zis : bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a făcut răscumpărare  poporului Său. Iar tu, pruncule ,vei fi chemat proorocul Celui preaînalt , pentru că vei merge înaintea feţei Domnului , ca să pregăteşti Căile Sale. Şi Pruncul creştea şi se întărea cu duhul; şi a fost în pustie până în ziua când s-a arătat lui Israel.

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                                              AMIN !

Urmează în articolul următor, SFÂNTA  EVANGHELIE de la SFÂNTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,din ziua SFINTEI  SĂRBĂTORI  A  NAŞTERII SFÂNTULUI  IOAN  BOTEZĂTORUL !
                                     Cu dragoste, MARIANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu