sâmbătă, 28 iunie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA SFINŢILOR APOSTOLI , PETRU ŞI PAVEL !

                    Duminica  a -3-a ,  după Rusalii !
                             La Utrenie , 
                  Sfânta  Evanghelie a Învierii !
         A -3-a ,de la Sfântul  Evanghelist  Marcu !
                          (XVI, 9 - 20 )

În vremea aceea , după ce a înviat , dimineaţa , în ziua dintâi a săptămânii , Iisus S-a arătat întâi Mariei Magdalena , din care scosese şapte diavoli. Ea s-a dus şi a vestit pe cei care fuseseră cu Dânsul şi care plângeau şi se tânguiau. Însă ei , auzind că este viu şi că a fost văzut de ea , n-au crezut. Iar după aceea S-a arătat în alt chip , la doi dintre ei , care mergeau pe drum , ducându-se la câmp. Şi întorcându-se aceştia , au spus celorlalţi , dar nici pe ei nu i-au crezut .În sfârşit , S-a arătat celor unsprezece , când şedeau la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor , pentru că n-au crezut pe cei care-L văzuseră înviat. Apoi a zis către ei : mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. 
Cel care v-a crede şi se v-a boteza se va mântui ; iar cel care nu v-a crede,  se va osândi.
Iar celor care vor crede , le vor urma minunile acestea ; în numele Meu vor scoate diavoli ; în limbi noi vor grăi ; şerpi vor lua şi de vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi. Deci, Domnul Iisus ,după ce a vorbit cu ei , S-a înălţat la Cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu . Iar ei pornind, au propovăduit pretutindeni , Domnul împreună cu ei lucrând şi cuvântul adeverindu-l prin Minunile ce urmau. AMIN  
                       Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! 

                  La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 

                   Sfânta Evanghelie de la Matei !
                        ( VI, 22 - 23 ).

Zis-a  Domnul către dânşii : luminătorul trupului este ochiul ; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi întunecat . Deci , dacă lumina , care este în tine ,este întuneric , cu cât mai mult va fi întunericul ! Nimeni nu poate să slujească la doi domni , căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi , sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă ;nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă : să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca , ori ce veţi bea ;nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca . Oare ,nu este viaţa mai mult decât hrana , şi trupul, decât îmbrăcămintea ? Uitaţi-vă la păsările Cerului , că nu seamănă , nici nu seceră , nici nu adună în hambare , şi Tatăl vostru cel Ceresc le hrăneşte. Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele ? Şi cine dintre voi , oricât şi-ar pune el mintea , poate să-şi adauge la statura sa un cot ? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi ? 
Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc : nu se ostenesc, nici nu torc , şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa , nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei . Iar dacă iarba câmpului , care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă , oare,nu cu mult mai mult pe voi , o puţin credincioşilor ? Deci, să nu duceţi grijă zicând : ce vom mânca , sau ce vom bea ,sau cu ce ne vom îmbrăca ! Căci toate acestea le caută păgânii ; doar ştie Tatăl vostru cel Ceresc că aveţi nevoie de toate acestea . Ci căutaţi mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu şi Dreptatea Lui , şi toate acestea se vor adăuga vouă. 
                      Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! 
                                     AMIN !
Dragii mei, mâine 29 Iunie 2014, Duminică fiind, mai este O MARE şi Sfântă Sărbătoare, a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel !
Lăsaţi fraţilor, treburile casnice deoparte, precum şi rutina zilnică, şi mergeţi la Sfânta Biserică ,unde vă veţi simţi tare aproape de Dumnezeu şi de Maica Domnului , cu sufletul şi cu inima, ascultând cu toată fiinţa voastră ,Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie .
Numai aşa ne putem dobândi , mântuirea sufletului nostru !
Mergând la Sfanta Biserica, spovedindu-ne, săvârşind fapte bune, rugându-ne şi ţinând rânduiala Postului, şi iubind pe Aproapele nostru, aşa cum ne iubim pe noi înşine!
                               Cu dragoste şi preţuire,
                                               Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu