duminică, 15 iunie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA ÎNTÂI DUPĂ RUSALII ! A TUTUROR SFINŢILOR !

                              Sfânta  Evanghelie , de la Matei !
             Începutul  Postului  Sfinţilor  Apostoli ,  
                              Petru  şi  Pavel !
                                 La Utrenie,
                 Evanghelia  Întâia  a  Învierii !
                          ( XXVIII, 16 -20 )

În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea , la muntele unde le-a poruncit lor Iisus şi , când L-au văzut , I s-au închinat , ei care se îndoiseră . Şi apropiindu-se Iisus , le-a vorbit , zicând : Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.  Drept aceea , mergând , învăţaţi toate neamurile , botezându-le în numele Tatălui şi-al Fiului şi-al Sfântului  Duh , învăţându-le să păzească  toate câte v-am poruncit vouă ; şi iată,  Eu sunt cu voi în toate zilele , până la sfârşitul veacului. Amin !

                     La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie , 
                  Sfânta  Evanghelie de  la Matei !
                  ( X, 32-35 ; 37 -38 ;XIX , 27 -30 )
                          Duminica Întâia ,
               după Pogorârea Sfântului Duh ,
                           a Tuturor Sfinţilor !

Zis-a Domnul către ucenicii Săi : pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor , voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu , care este în Ceruri . Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult , decât pe Mine , nu este vrednic de Mine . Cel ce iubeste pe fiu ori pe fiică mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cine nu-şi va lua Crucea sa şi nu va veni după Mine , acela nu este vrednic de Mine. Atunci , răspunzând , Petru a zis către Dânsul : iată noi am lăsat toate şi am urmat Ţie ; oare, ce vom avea noi ? Iar Iisus a zis către ei : adevărat vă spun vouă că voi , cei care M-aţi urmat pe Mine , la naşterea din nou a Lumii , când va şedea Fiul Omului pe scaunul  Slavei Sale , veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune , judecând cele douăsprezece semintii ale lui Israel . Şi oricine a lăsat case , sau fraţi ,sau surori , sau tată, sau mamă , sau femeie , sau feciori ,sau ţarini pentru numele Meu , însutit va lua înapoi şi viaţa veşnică va moşteni. Dar mulţi din cei dintâi vor fi pe urmă , şi din cei de pe urmă vor fi dintâi .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

Dragilor, nu trebuie să lipsiţi Duminică de la această Sfântă şi Dumnezeiască Pericopă Evanghelică ! 
Sufletul fiecăruia dintre noi, suferă din pricina îndepărtării de Sfânta Biserică ! Doar 3 ore, durează  Sfânta  şi Dumnezeiasca Liturghie!
Nu merită Mântuitorul şi Maica Domnului 3  ore din viaţa noastră, în fiecare Duminică ?
Mai ales că, tot nouă ne sunt de folos, spre mântuirea sufletului !
Cu atât rămânem dragilor, nimic nu luăm cu noi !
                              Cu dragoste şi preţuire , Maria !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu