miercuri, 29 iunie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN ZIUA SFINTILOR APOSTOLI PETRU SI PAVEL


                                        29  Iunie 2016, 
                Sfinţii  Apostoli Petru  şi  Pavel !

                                                  La UTRENIE, 

          Evanghelia  a  Zecea  de la IOAN !

                                                       (XXI , 1 - 14 ).

În vremea aceea , sculându-se din morţi, Iisus s - a  arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei ;şi iată cum s-a arătat : erau împreună cu Simon Petru şi Toma , numit Geamănul , şi Natanail cel din CANA GALILEII, şi fiii lui ZEVEDEU şi alţi doi din ucenicii Lui. A zis către ei Simon Petru: mă duc să prind peşte. Ceilalţi i-au răspuns :mergem şi noi împreună cu tine. Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, , dar în noaptea aceea n-au prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , Iisus a sta la ţărmul Mării , dar ucenicii nu ştiau că este Iisus . Deci i-a întrebat Iisus : fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare ?Ei I-au răspuns :n-avem. Iar Dânsul le-a spus : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul acela pe care-l iubea Iisus a zis lui Petru : DOMNUL este ! Iar Simon Petru , auzind că este DOMNUL , şi-a luat haina , căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă. Iar ceilalti ucenici au venit cu corabia , trăgând mreaja cu pesti , căci nu erau departe de pământ, decât la două sute de coţi  .
                           .

Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra , şi pâine. Iisus le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum . S-a suit Simon Petru în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari ; şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt.
                    .
Iisus a zis către ei : veniţi de prânziţi. Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe :cine eşti TU ?, ştiind că este DOMNUL.Deci s-a apropiat Iisus şi a luat pâinea , şi le-a dat-o lor , asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară, când s-a arătat Iisus ucenicilor Săi , după ce a înviat din morţi.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE  , SLAVĂ  ŢIE !

                La SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,  

                                               SFÂNTA EVANGHELIE  de la Matei.

                                          (XVI, 13 - 19 )

În vremea aceea , venind în părţile Cezareii lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii Săi , zicând :cine zic oamenii că sunt Eu Fiul Omului? Iar ei au răspuns Lui : unii zic că eşti Ioan Botezatorul, alţii Ilie, iar alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis : dar voi cine ziceţi că sunt Eu ? Şi răspunzând Simon Petru , a zis : Tu esti Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu.Iar Iisus răspunzând i-a zis : fericit esti tu Simone , fiul lui Iona, căci nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu , Cel din Ceruri.Şi Eu îţi spun ţie că tu esti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui. Şi-ţi voi da ţie cheile împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în Ceruri; şi orice veti dezlega pe pământ, va fi dezlegat si în Ceruri.
SLAVĂ  TATĂLUI  ŞI  FIULUI  ŞI  SFÂNTULUI  DUH, AMIN !
Dragii mei, oriunde vă aflaţi , să mergeţi la SFANTA  BISERICA, căci tare va mai ameliora durerea sufletului, care tânjeste după Iisus Hristos. Iar Aripile MAICII  SALE, vă vor ocroti  si vă vor milui, cu Mila si cu Dragostea Sa, AMIN !
                                         Cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu