duminică, 12 iunie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A SAPTEA DUPĂ SFINTELE PASTI !


                               
                                  La  Utrenie ,
                  Sfânta Evanghelie, a  Învierii a zecea ,
                                 de la Ioan ! În vremea aceea , sculându-se din morţi , Iisus s-a arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei ; şi iată cum s-a arătat : erau împreună Simon Petru şi Toma , numit Geamănul , şi Natanail , cel din Cana Galileii , şi fiii  lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii lui. A zis către ei Simon Petru : mă duc să prind peşte . Ceilalţi i-au răspuns : mergem şi noi împreună cu tine . Şi au ieşit şi s-au suit în corabie , dar în noaptea aceea n-au prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , Iisus a stat la ţărmul mării , dar ucenicii dar ucenicii nu ştiau că este Iisus . Deci i-a întrebat Iisus : fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare ? Ei I-au răspuns :n-avem . Iar Dânsul le-a zis : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla . Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor . Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru : DOMNUL  este ! Iar Simon Petru , auzind că este Domnul , şi-a luat haina , căci era dezbrăcat , şi s-a aruncat în apă . Iar ceilalţi ucenici au venit cu corabia , trăgând mreaja cu peşti , căci nu erau departe de pământ , decât la două sute de coţi . Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra, şi pâine. Iisus le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum . S-a suit Simon Petru în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari ;  şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt . Iisus a zis către ei : veniţi de prânziţi . Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine eşti Tu ? ştiind că este Domnul . Deci s-a apropiat Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor , asemenea şi peştele . Aceasta este , acum , a treia oară, când s-a arătat Iisus ucenicilor Săi , după ce s -a sculat din morţi. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                 La Sfânta şi Dumnezeiasca şi Liturghie ,
       Duminica a Şaptea după Paşti , a Sfinţilor Părinţi !
                   Sfânta Evanghelie  de la Ioan !
                            ( XVII, 1 - 13 )

În vremea aceea , ridicându-şi ochii Săi către Cer , Iisus a cuvântat : Părinte ,a venit ceasul ! Preamăreşte pe Fiul Tău , ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura , ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu I-ai dat Lui ; iar viaţa cea veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine , singurul , adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos , pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi L-ai dat să-l fac . Şi acum mă preamăreşte Tu , Părinte , la Tine însuţi , cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea.Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi  I-ai dat  Mie din lume; ai Tăi erau , şi Mi I-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sânt de la Tine , pentru că şi cuvintele pe care Mi Le-ai dat le-am dat lor ; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la TINE am ieşit , şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog ;nu Mă rog pentru lume , ci pentru aceştia pe care Mi I-ai dat căci ei sânt ai Tăi , şi toate ale Mele sânt ale Tale , şi ale Tale sânt ale Mele , şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sânt în lume, dar ei sânt în lume şi Eu vin la Tine . Părinte Sfinte , păzeşte-i în numele Tău pe cei care Mi I-ai dat , ca să fie una precum sântem şi Noi. Când eram cu ei în lume , Eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei care Mi I-ai dat , I-am păzit şi niciunul dintre ei n-a pierit , decât numai fiul pierzării , pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sânt în lume , pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei.
                    SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

Dragilor, mergeţi la Sfânta Biserică oriunde vă aflaţi !
Credeţi-mă căci cu acestea rămâneţi ! Cu aceste Cuvinte ale Lui Dumnezeu, care vă va lumina şi inima şi sufletul !
Cuvântul Lui Dumnezeu ,vă va lumina viaţa şi Calea către Împărăţia Lui Dumnezeu ! Acestea toate dragilor, vor fi oglinda sufletului la JUDECATA  CEA DREAPTĂ ! 
Faptele de milostenie, Credinţa, prezenţa fiecăruia cu trup şi suflet în Sfânta Biserică, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, este tot ce avem mai de preţ şi mai Sfânt în viaţa noastră !
În speranţa că, am reuşit fraţilor ca să ajung la al vostru suflet, cu al Lui Dumnezeu Cuvânt, vă spun ca întotdeauna....
                                               Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu