sâmbătă, 18 iunie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE ,DIN DUMINICA POGORÂRII SFÂNTULUI DUH !


                                       Duminică 19 IUNIE 2016 ,

                                               Pogorârea  Sfântului Duh
                       (Cincizecimea sau Rusaliile )

                       PRAZNICUL  A  CINCIZECI  DE  ZILE  !
                          DUMINICA  POGORÂRII  SFÂNTULUI  
                          ŞI  DE  VIAŢĂ  FĂCĂTORULUI  DUH  !   
     
             .

           "Eu  sunt  Lumina Lumii!
      !                                           
                                                           
                                                LA  UTRENIE, 
                    
                             SFÂNTA  EVANGHELIE ,  de  la IOAN  !

                                                    ( XX , 19 - 23 )

În ziua cea dintâi a săptămânii , când s-a înserat şi uşile erau încuiate acolo unde se aflau ucenicii adunaţi de frica iudeilor , a venit  Iisus , a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă ! 

Şi după acest cuvânt le-a arătat mâinile şi coasta Sa . Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus  iarăşi : pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl , vă trimit şi Eu pe voi; şi ,grăind aceasta , a suflat asupra lor şi le-a zis : luaţi Duh Sfânt ; cărora veţi ierta păcatele , le vor fi iertate , şi cărora le veţi ţine , ţinute vor fi.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                             La Sfanta  şi Dumnezeiasca Liturghie,

                      SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  IOAN !
                             (VII , 37 - 53 ;VIII , 12 ).
                              Toate  ale  Praznicului !

În ziua cea de pe urmă - ziua cea mare a praznicului - a şezut Iisus între ei şi a grăit cu glas mare , zicând : cui îi este sete ,să vină la Mine şi să bea. Celui care crede în Mine , precum a zis Scriptura : râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.Iar aceasta a zis despre Duhul pe care aveau să-L primească cei care credeau într-Însul. Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat , căci Iisus încă nu se prea mărise. Deci mulţi din popor , auzind cuvintele acestea , ziceau :cu adevărat Acesta este Proorocul . Alţii ziceau : Acesta este Hristos . Iar alţii  ziceau :  oare , din Galileea să vină Hristos ? 
N-a zis ,oare , Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David şi din oraşul Betleem , de unde a fost David ? Şi astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru El ; iar unii  dintr- înşii voiau să-L prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe Dânsul . Deci servitorii templului au venit înapoi la căpeteniile preoţilor şi la farisei. Aceştia i-au întrebat : de ce nu L-aţi adus ?  Dar servitorii au răspuns: niciodată nu a grăit vreum om, ca Omul acesta.Atunci fariseii le-au zis : nu cumva şi voi aţi fost amăgiţi ?  Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei ? Dar gloata aceasta, care nu ştie legea , este blestemată ! Atunci Nicodim , cel care venise noaptea la Iisus şi care era unul dintre ei ,le-a zis : oare, legea noastră osândeşte pe  om fără să-l asculte mai întâi şi fără să ştie ce a făcut ?
Dar ei au răspuns şi i-au zis : nu cumva şi tu eşti din Galileea ? Cercetează şi vezi că prooroc din Galileea nu s-a ridicat.Şi s-a dus fiecare la casa sa .Deci iarăşi le-a vorbit Iisus , zicând : Eu sânt Lumina lumii ;  cel care-Mi urmează Mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieţii.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

Dragilor, să megem la Sfânta Biserică şi să trăim cu inima cu sufletul această Sfântă şi Dumnezeiască EVANGHELIE, şi neapărat ,să stăm până la terminarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii.
Vom simţi în suflet ajutorul  Divin şi vom deveni mai buni şi mai milostivi, şi mai plini de Credinţă .
Vom simţi în suflet şi chiar vom trăi, MINUNEA  POGORÂRII  DUHULUI  CELUI  PREA  SFÂNT !

  Apoi aducem acasă ramuri de tei sau de nuc, care se sfinţesc la Sfanta Biserică ,şi le vom pune în casă la Sfintele  Icoane şi vom fi apăraţi de multe necazuri si de multe rele.
                                             Cu dragoste, MARIA.
                      

Un comentariu:

  1. Ascultati rolul Suferinţei în Viaţa Creştinului - Marele Duhovnic Arsenie Papacioc . 9'de sfat duhovnicesc . ,,Omul prin suferinta are ocazia sa stea de vorba cu sine ''.


    https://www.youtube.com/watch?v=sykQiOaKIyU    S.

    RăspundețiȘtergere