sâmbătă, 12 mai 2018

DUHUL CEL PREA SFANT SE PLIMBA PRINTRE NORII APOCALIPTICI ,DE DESUPRA BISERICII SALE !                                  12  Mai 2018,ora 6,34 dimineata !

                                      Dragii mei, 

În aceasta dimineata, ma trezesc mai multe glasuri inspaimantate de ceva,glasuri care spun incontinuu asa:

           "Doamne milueste; Doamne fereste!
           Doamne nu ne lăsa! Doamne ajuta-ne !"

Clipă în care, vad un Cer de noapte,sau puteau fi norii apocaliptici,deasupra unei Sfinte Biserici.
În curtea Sfintei Biserici,de jur imprejurul zidurilor se afla o multime de credinciosi.
Oamenii priveau spre Cerul care se înnegrise de norii apocaliptici si nu mai conteneau a-şi face semnul Sfintei Cruci,rugandu-se in cor :
                  "Doamne iarta-ne !
               Doamne nu ne lăsa; milueste-ne !
            Doamne ajuta-ne !"

Ce vedeau oamenii printre nori apocaliptici?
Îl vedeau pe Însuşi Duhul Cel Prea Sfant ,sub Chipul Focului rosu.
Printre norii apocaliptici se plimba un alt nor oval si mare,un nor de un rosu intens.
Precum trece avionul printre norii Cerului,asa trecea DUMNEZEUL nostru al tuturor,printre norii apocaliptici de deasupra CASEI SALE,de deasupra Sfintei Biserici,la un metru mai sus de acoperis.


Image result for NORI APOCALIPTICI       Image result for nori rosii.
Image result for NORI APOCALIPTICI.
Închipuiti-va dragilor, un nor de foc, de forma ovala care ,aluneca printre norii apocaliptici, chiar in curtea Sfintei Biserici aproape de acoperis, si la 2 metri mai sus de capetele oamenilor inspaimantati de ceea ce vedeau.
Asa precum aluneca pestele in apa limpede,tot asa facea inconjurul Sfintei Biserici si DUHUL  CEL  PREA SFANT sub Chip de nor de foc.
Dragii mei, traim vremurile de pe urmă,iar ceea ce ne va salva din capcanele diavolului ,este CREDINTA,NADEJDEA si DRAGOSTEA in BUNUL DUMNEZEU si-n MAICUTA DOMNULUI.
Cine nu se va intoarce la CREDINTA,cine nu-si va iubi Aproapele ca pe el insusi,sufletul lui se va pierde si nu va mai avea timp de căinţă si de pocăinţă; nu se va mantui. Diavolul va fi cel care va birui asupra acestor suflete slabe,suflete fara Credinţă,fara dragoste faţă de Aproapele.
Rolul nostru in viata pe acest Pămant,este de a lupta pentru mantuirea sufletului nostru.
Si cum putem lupta?
Cu Armele CREDINTEI; cu ARMELE DUHULUI SFANT care sunt:

             CREDINTA,NADEJDEA si DRAGOSTEA !

Sa semanam in fiecare clipă aceste 3 Virtuti,si vom avea parte de iertare si de mantuire a sufletului.

                               Cu dragoste,Maria.

P.S.
Sa nu uitam fratilor ca se apropie MAREA si SFANTA SARBATOARE a CINCIZECIMII !


Pogorârea Duhului Sfânt – Cincizecimea – Rusaliile, Duminică 27 Mai 2018 !

La aceasta Mare si Sfanta Sarbatoare, Duhul Cel Prea Sfant a coborât sub chip de limbi de foc deasupra Apostolilor Săi.
Iata:

Istoricul sărbătorii
Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai veche sărbătoare creştini împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli. Despre ea amintesc Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, S) şi Sf. Luca (Fapte 20, 16). Ε numărată şi în Constituţiile Apostolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie eliberaţi de muncile obişnuite. Despre ea mai amintesc: Sf. Irineu , Tertulian, Origen, canonul 43 al Sinodului din Elvira (c. 300), canonul 20 al Sinodului I Ecumenic (care opreşte îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. Epifanie ş.a. Marii predicatori din secolele IV şi V au lăsat o mulţime de panegirice in cinstea acestei sărbători, iar în a doua jumătate a secolului IV, pelerina apuseană Egeria descrie modul cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim. Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V, Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfanţului Duh, aşa cum o descrie, de altfel, încă din prima jumătate a secolului IV, Eusebiu al Cezareii. Însă sărbătoarea aceasta a fost fixată, de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a după Paşti, cum este sărbătorită pânâ astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.
Ce sărbătorim la pogorârea Duhului Sfânt
Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în Faptele Apos­tolilor (Fapte 2). Sinaxarul din Lunea Rusaliilor este grăitor în acest sens și îl redăm în continuare:
„În această zi, în Lunea Rusaliilor, prăznuim pe însuşi Preasfântul de viaţă Făcătorul şi întru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o fiinţă şi de o slavă cu Tatăl şi cu Fiul.
În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinţii Apostoli, în foişorul unde stăteau ei, şi s-a aşezat peste flecare dintr-înşii. Pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieştii Părinţi, care pe toate bine le-a tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită, în această zi a Rusaliilor.
Mântuitorul făgăduise înainte de patima Sa venirea Sfântului Duh, zicând: «De folos este ca Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni». Şi iarăşi: «Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul adevărului, Care din Tatăl purcede». Iar după patimă, înainte de înălţarea la cer, iarăşi a zis: «Iar voi să rămâneţi în Ierusalim, până când vă veţi îmbrăca cu putere de sus». Deci, făgăduindu-le pe Mângâietorul, acum L-a trimis lor pe Acesta.
Pe când Ucenicii se găseau în foişor, în ziua Cincizecimii, cam pe la ceasul al treilea din zi, s-a făcut pe neaşteptate tunet din cer, în aşa fel, încât a străbătut mulţimea adunată la Ierusalim, din toată lumea; şi Duhul Sfânt S-a văzut în chip de limbi de foc, pogorând nu numai peste cei doisprezece Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci de ucenici; şi aceştia au început să grăiască în limbi străine, fiecare din Apostoli grăind limbile tuturor neamurilor. Astfel, nu numai cel de alt neam auzea pe Apostol grăind în limba sa proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi grăia limba fiecărui neam. Din pricina aceasta mulţimea socotea că sunt beţi, că neînţelegând cum fiecare Apostol poate grăi tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela beat. Alţii, însă, se mirau zicând: Ce înseamnă aceasta? Mulţimea, adunată la Ierusalim pentru praznic, era din toate părţile pământului: părţi, mezi şi elimiţi, care fuseseră robiţi puţin mai înainte, de Antioh.
Deci, Duhul Sfânt a venit după ce au trecut zece zile de la înălţare, iar nu îndată după înălţare, spre a face pe Ucenici să-L aştepte cu şi mai multă înflăcărare. Tradiţia zice că în fiecare zi venea să se închine acelui Trup îndumnezeit al lui Hristos câte una din cetele îngerilor. Deci, după împlinirea celor nouă zile, împăcarea fiind săvârşită prin Fiul, în a zecea zi a venit în lume şi Mângâietorul. În ce priveşte Pogorârea Duhului după cincizeci de zile de la Paşti, aceasta ar fi în amintirea Legii Vechi; că Israel a primit cele zece porunci după un timp de cincizeci de zile de la trecerea prin Marea Roşie. Să se mai ţină seamă şi de asemănări: Acolo era un munte, aici un foişor; acolo s-a văzut foc, aici limbi de foc; iar în locul tunetului şi negurei din Sinai, aici s-a auzit un vuiet de vifor năpraznic.
Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de limbi de foc, ca să arate că este în legătură cu Cuvântul cel viu; sau pentru că Apostolii trebuiau să înveţe mulţimile şi să le aducă la Hristos şi prin mijlocirea Cuvântului. S-a pogorât apoi, în chip de foc, ca să arate pe de o parte, că Dumnezeu este foc mistuitor, iar pe de alta, pentru nevoia de curăţire; şi S-a împărţit în limbi, pentru haruri. Şi precum odinioară a amestecat pe cei ce ştiau numai o limbă şi i-a împărţit în mai multe limbi tot aşa şi acum, celor ce cunoşteau numai o limbă, le-a dat să cunoască multe limbi, ca să adune pe cei ce erau de diferite limbi, risipiţi în toate laturile lumii. Faptul s-a petrecut într-o zi de sărbătoare, pentru a fi cât mai mulţi cei adunaţi şi ca prin ei vestea să se răspândească pretutindeni; apoi şi pentru ca cei ce se aflau acolo de Paşti şi văzuseră cele săvârşite atunci asupra lui Hristos, să aibă de ce să se minuneze. Faptul s-a petrecut apoi în ziua Cincizecimii, fiindcă se cuvenea ca tot în timpul în care se dăduse Legea cea Veche, să se reverse şi harul Duhului; după cum şi Hristos săvârşind un nou Paşte propriu, făcuse în loc de Paştile cel obişnuit, Paştile cel adevărat.
Duhul nu S-a aşezat pe buzele Apostolilor, ci pe capetele lor, căci capul este ocârmuitorul şi partea cea mai aleasă a trupului şi cuprinde în el mintea, de la care şi limba îşi trage graiul. Pe de altă parte, este ca şi cum Duhul Şi-ar lăsa glasul prin limbă, aşezându-Se asupra capetelor Apostolilor şi rânduindu-i astfel învăţători ai tuturor celor de sub soare. Vuietul care a avut loc şi focul s-a întâmplat din pricină că ele au fost şi în Sinai, arătând prin aceasta, că şi atunci şi acum Duhul este Acelaşi, dând Legea şi orânduind toate. Mulţimea s-a tulburat de vuietul suflării, fiindcă socotea că vine împlinirea tuturor celor prevestite de Iisus, iudeilor, cu privire la nimicirea lor. Se spune «ca de foc», ca să nu cugete cineva despre Duhul Sfânt că ar fi avut vreo însuşire trupească.
Apostolii au fost învinuiţi de beţie. Dar Petru, sculându-se şi vorbind în mijlocul mulţimii, a dovedit că lucrul acesta nu este adevărat, aducând mărturie cuvântului proorocului Ioil. Astfel a înduplecat dintre ei, cu cuvântul, ca la trei mii, să vină la Hristos”.
Cincizecimea
Cincizecimea se numeşte aşa pentru că se prăznuieşte la 50 de zile după Paşti. În Vechiul Testament, Cincizecimea amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai, de suferinţele evreilor în pustiu, precum şi de necazurile cele multe prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinței, unde s-au îndulcit de roade, de grâu şi de vin. De aceea, la această sărbătoare se mulţumea lui Dumnezeu şi pentru secerişul nou. Unii tâlcuitori spun că Cincizecimea ar fi fost orânduită la evrei şi pentru cinstirea numărului şapte, întru­cât acest număr adunat de şapte ori cu el însuşi, dă numărul de cincizeci de zile fără una. La evrei nu numai zilele se numărau aşa, ci şi anii, în care ei sărbătoreau Jubileul, adică după trecerea a de șapte ori şapte ani. In acel an jubiliar, ei lăsau pământul nesemănat şi vitele la odihnă, iar robilor dobândiţi cu bani, li se dădea libertatea să plece.
În Noul Testament, aceasta zi aminteşte de venirea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duh Care ne dă Legea duhovnicească, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dum­nezeu. Astfel, Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necre­dinţei şi ziua întemeierii Bise­ricii în chip văzut.
Sinaxarul din Duminica Rusaliilor ne prezintă mai multe informații în acest sens: „În această zi, Duminica a opta după Paşti, prăznuim Sfânta Cincizecime. Şi această sărbătoare am luat-o din cărţile iudeilor. Căci după cum aceia prăznuiesc Cincizecimea lor, cinstind numărul de şapte, dar şi pentru că au primit Legea după trecerea a cincizeci de zile de la Paşti, tot astfel şi noi prăznuim cincizeci de zile de la Paşti, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă Legea, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dumnezeu. Să se mai ştie că la evrei erau trei sărbători mari: Paştile, Cincizecimea şi Sărbătoarea Corturilor. Paştile în amintirea tre­cerii Mării Roşii; căci cuvântul paşte înseamnă «trecere». Şi sărbătoarea aceea o preînchipuia pe a noastră, care este trecerea şi întoarcerea din nou de la întunericul păcatului, la rai.
Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea spre aducere aminte de suferinţele lor din pustiu, cum şi de multele necazuri prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinţei. Că numai după aceea s-au îndulcit de roade, de grâu şi de vin. Nouă, însă, Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necredinţei şi intrarea în Biserică; că atunci ne împărtăşim şi noi cu Trupul şi Sângele Stăpânului. Unii spun că evreii sărbătoreau Cincizecimea din pricinile arătate mai sus; dar alţii cred că Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei pentru cinstirea numărului şapte, după cum s-a spus. Că acest număr adunat de şapte ori cu el însuşi, dă numărul de cincizeci de zile, fără una. Cinstirea Cincizecimii de către evrei atârna nu numai de numărarea zilelor, ci de a anilor, în care ei sărbătoreau Jubileul; aceasta cădea după trecerea a de şapte ori şapte ani. în acel an ei lăsau pământul nesemănat şi vitele la odihnă, iar robilor dobân­diţi cu bani, li se dădea libertatea să plece.
A treia sărbătoare era Sărbătoarea Cor­turilor, care se prăznuia după strângerea bucatelor de pe câmp, adică la trecerea a cinci luni de la Prăznuirea Paştilor. Această sărbă­toare se prăznuia spre aducere aminte de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cortul cel văzut prin nori în Muntele Sinai şi făcut de marele meşter Veseleil. Săvârşeau acest praznic făcând corturi, iar cei ce locuiau la ţară, mulţumeau lui Dumnezeu, după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se pare că şi David a scris psalmii cei pentru linuri (recunoştinţă), pentru aceste zile.
Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noas­tră cea din morţi; când, după ce corturile trupurilor noastre se vor strica, iarăşi se vor alcătui, şi ne vom îndulci de roadele ostenelilor noastre, prăznuind în corturile cele veşnice.
Se cuvine să mai ştim, că în ziua aceasta, săvârşindu-se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât peste ucenicii Domnului. Şi fiindcă Sfinţii Părinţi au socotit să despartă praznicele pentru măreţia Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh, căci El este unul din Sfânta şi de viaţă începătoare Treime, iată că şi noi vom vorbi mâine, despre felul cum a venit Duhul Sfânt”.
Rusaliile
Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost numită în româneşte „Rusalii” de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morţilor. Creştinii au preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta dinaintea Rusaliilor una din zilele de pomenire generală a morţilor. În unele zone ale ţării, în sâmbăta Rusaliilor se împart oale împodobite cu flori şi cu un colac deasupra pentru pomenirea morţilor. În duminica Rusaliilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii. În tradiţia Bisericii Ortodoxe, în ziua imediat următoare marilor sărbători se comemorează persoanele care stau în legătură nemijlocită cu persoana sau evenimentul aflat în centrul respectivei sărbători. Întrucât persoanele Sfintei treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi. De fapt, sărbătoarea Rusaliilor are consacrate două zile.
Istoria Bisericii începe la Rusalii
Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile după înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei Praznicul Cincizecimii. Ε totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii Creştine, căci în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinismca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte 2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.
Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a împlinit în acest mod ţelul final al întrupării, al jertfei de pe cruce şi al Învierii Domnului.
Deşi fiecare Apostol a primit pe Duhul Sfânt şi cu toţii au pornit în lume vestind tainele Împărăţiei cerurilor în graiul tuturor popoarelor, deşi cei ce s-au botezat erau „bărbaţi cucernici din toate neamurile care sunt sub cer“, s-a creat atunci o unitate nouă, spirituală, un aşezământ în care toate se adună ca mădularele într-un trup, formând Biserica, Trupul cel tainic al lui Hristos. Iată dar că Rusaliile sunt ziua întemeierii Bisericii creştine ca instituţie divino-umană.
Cincizecimea, adică a 50-a zi de la Învierea Domnului, este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Sfântul Duh. Este ziua deplinei revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. În această zi se inaugurează un nou mod de legătură între cei ce cred şi Dumnezeu, mod sau chip nevăzut de ochii noştri, dar simţit de inimă.
Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, ştiind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe Apostoli în deznădejde, le-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi. Şi va vesti cele viitoare, îi va mângâia şi Îl va preamări, căci „din al meu va lua şi vă va vesti“. El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot cel ce se lasă călăuzit de El. Iar când s-a arătat Apostolilor după slăvita Sa Înviere, Le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute“ (In. 20, 21-22), acesta este textul care fundamentează peste veacuri Taina Spovedaniei.
Biserica este aşadar Hristos în toţi, uniţi prin lucrarea Sfântului Duh într-un chip viu şi indisolubil. Iisus Hristos şi toţi credincioşii sunt mădulare ale aceluiaşi Trup tainic al lui Hristos, alcătuit din mai multe mădulare. Există un singur corp şi un singur Duh. Şi această unitate a fost consfinţită de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.
Duhul Sfânt
Sfântul Duh Se numeşte Mân­gâietor, ca Unul Care are putere să ne mângâie şi să ne aline; că pe El L-am primit în locul lui Hristos. Şi El mijloceşte, cu gra­iuri nespuse, pentru noi către Dumnezeu, ocrotindu-ne ca un iubitor de oameni, ca şi Hristos, că şi Hristos este Mângâietor, pentru că zice Apostolul: Avem Mângâietor către Tatăl pe Iisus Hristos Cel drept (1 Ioan 2,1). De aceea, Duhul Sfânt se mai numeşte şi alt Mângâietor (Ioan 14,16). Se numeşte altul, pentru că este de aceeaşi fiinţă. Căci unul şi altul se spune numai despre cei ce sunt de aceeaşi fiinţă. Despre cei ce sunt de fiinţe deosebite nu se poate grăi aşa, fără să li se arate, îndată, şi fiinţa pe care o au. Sfântul Duh este întru toate una cu Tatăl şi cu Fiul; de aceea, El este şi împreună-Ziditor (Fă­cător) a toate şi chiar Lucrător al învierii de obşte, şi face toate câte voieşte: sfinţeşte, împarte, înnoieşte, trimite, înţelepţeşte, unge pe proroci şi, pe scurt zicând toate le face, El fiind liber, atotputernic, bun, drept, ocârmuitor. Prin El este toată în­ţelepciunea, viaţa, mişcarea, îm­părtăşirea din sfinţenie şi din orice fel de viaţă. Într-un cuvânt, tot ce are Tatăl şi Fiul are şi El, afară de nenaştere şi naştere, întrucât El purcede din Tatăl. Duhul revărsându-Se, aşadar, lumea s-a umplut de tot felul de daruri şi, prin El, toate neamu­rile au fost călăuzite la cunoaş­terea adevăratului Dumnezeu, iar Apostolii au primit puterea de a alunga toată boala şi toată neputinţa. Hristos a pregătit venirea Sfântului Duh peste Ucenicii Săi, când, înainte de pătimire, le-a vor­bit despre aceasta (Ioan 7, 38-39), apoi, mai vădit după înviere, când a suflat asupra lor (Ioan 20,22). Iar acum L-a trimis pe El, în chip de limbi de foc.

34 de comentarii:

 1. Duminica pe 20 mai se va intampla asta,duhul lui Iisus va veni sub forma de nori deasupra bisericii pentru a pogora darurile duhului sfant peste cei ce iubesc cu adevarat pe Dumnezeu.Deci fiti atenti si cu ochii pe cer in acea zi pentru ca il ve-ti vedea pe Iisus coborand in chip minunat pe norii cerului.El era in acel nor rosu care se plimba deasupra credinciosilor asemeni in faptele apostolilor cum este scris si in biblie la pogorarea duhului sfant..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar Pogorârea Duhului Sfant cade în 27 mai . Ați scris despre 20 mai că va apărea norul. Cum e corect ? Luminati-ma 🌸

   Ștergere
  2. Pe 20 mai sunt Rusaliile la catolici .De ce ar veni Duhul Sfânt atunci . Catolicii sunt eretici, au o învățătură falsa . Mi se pare normal sa vina Duhul Sfânt când e la noi la ortodocși in 27 mai . Cum și Lumina Sfânta de la Ierusalim totdeauna vine de Pastele ortodox . As vrea păreri ..Va rog .Am fost fericita să aflu că vor fi vindecări , minuni de la Dumnezeu.

   Ștergere
  3. Imi cer scuze,cred ca este o eroare ce am scris rectific 27 mai duminica ziua pogorarii duhului sfant si 28 Sfanta Treime ,nu am fost pe deplin atenta ,am rectificat.Oricum in perioada 27-28 este perioada cand coboara Duhul Sfant pe pamant..

   Ștergere
  4. Mulțumesc ! Doamne ajuta !

   Ștergere
 2. Iisus vine in primavara aceasta,ve-ti simti si vedea prezenta sa in forma de nor la pogorarea duhului sfant , nu va infricosati de ve-ti vedea acest lucru,este semnul ca el a ajuns si este cu noi aici pe pamant si ne va ocroti de tot ceea ce vor veni peste noi. In plus va veni cu multe daruri alesilor sai.
  Monica Meryah

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, Monica Meryach, vine pe Terra chiar saptamana viitoare!

   Ștergere
  2. De saptamana viitoare oricand poate veni in orice zi ,dar important de precizat,nu este venirea a doua ci doar aparitia sa in lume sub forma camuflata,ve-ti vedea cu proprii ochi minunile si semnele ceresti atunci sa nu va infricosati de va fi ascuns chiar si in nori negri apocaliptici,important este ca vine si va fi aici cu noi,in lucrarea care se va desfasura pe tot parcursul anului..cu semne ,minuni si vindecari..Va fi ca la prima sa venire in lucrul cu apostolii sai in vederea pregatirii poporului pentru venirea sa a doua pe pamant. monica meryah..o zi frumoasa tuturor.

   Ștergere
  3. De unde sa vina? Iisus e parte din noi, din fiecare. Nu a fost niciodata plecat si nici nu va fi. Nu vine de nicaieri pentru nu a plecat niciodata. Vorbiti in dodii.

   Ștergere
 3. In primavara aceasta la pogorarea duhului sfant se va cobora Iisus din ceruri cu darurile pentru a incepe acele minuni si vindecari de care v-am zis.Iisus va fi aici in mijlocul poporului,pentru al pregati pentru venirea sa a doua oara public.Toata lumea va vedea evenimentul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se va intampla la sarbatoarea catolica sau la cea ortodoxa?

   Ștergere
  2. Ce veti vedea vor fi holograme menite sa insele lumea.

   Ștergere
  3. Daca e cu holograme , atunci e de rau. Oare să fie asta planul Antihristului ? Cum ne putem da seama ? Sa nu fim înșelați de cel rău . Cred că numai dacă ne rugăm aflam raspuns .

   Ștergere
 4. Dar doamna Maria parca spunea ca Iisus va veni la vara

  RăspundețiȘtergere
 5. Deja de la jumatea lunii intram in perioada de primavara-vara, doamna Maria..Iisus vine in primavara acum ..cu acele daruri de manifestare ,,

  RăspundețiȘtergere
 6. Nu intelegeti gresit nu este revenirea a doua acum a lui Iisus el vine in forma de nor rosu si colorat in primavara aceasta fiind o alta etapa a venirii lui fata de ce stiti. Acum vine in popor in multime cu ucenicii sai la lucru pentru a pregăti lumea cum a fost la prima venire cu semne,minuni si miracole si invieri din morți...De data aceasta trezirea va fi mondială.Duhul Sfant va cobora peste tot pamantul in Romania,America si toate țările sub forma de energie densa alba.Este un revival cum nu a mai fost pana acum.Dupa ziua pogorarii duhului sfant va incepe lucrarea Iisus cu apostolii sai..Dupa ce perioada aceasta scurta se va termina va fi venirea a doua oara pe pamant a lui Iisus asa cum stiti in mod public cand orice ochi il va vedea.Atunci vine sa-si ia mireasa .Coborârea sa va fi in Romania si Bucuresti. ..ve-ti afla mai multe taine pana atunci,multe informatii care or sa va socheze dar tot prin doamna Maria vor curge adevărurile ,care eu o respect si o iubesc mult...
  monica meryah.

  RăspundețiȘtergere
 7. Doamna Maria stiu ca cea ce spuneti totul se adevereste si foarte multe s-au afeverit.
  Ce putem spune decat cu mare bucurie
  Vino Doamne! Bunul Dumnezeu sa nu vina cu manie sa vina cu bucurie aici in Romania Duhului Sfant si noul Ierusalim. Cu drag doamna Maria si bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului sa aibaila de noi.

  RăspundețiȘtergere
 8. La POGORAREA DUHULUI SFANT
  Si va fi ca'n zilele din urma, zice Dumnezeu, turna-voi din Duhul Meu peste tot trupul; si fiii vostri si fiicele voastre vor profeti si tinerii vostri vedenii vor vedea sI batranii vostri vise vor visa.

  18.Si'n zilele acelea Eu peste robi si peste roabe voi revarsa din Duhul Meu si ei vor profeti,
  si minuni voi face sus in cer si semne jos pe pamant: sange, foc si fumegare de fum;
  Ioil 3:1-5

  soarele se va schimba in intuneric si luna in sange, inainte de a veni ziua Domnului cea mare si naprasnica; si va fi ca tot cel ce va chema numele Domnului se va mantui.
  Barbati israeliti, ascultati cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, barbat adeverit intre voi de Dumnezeu cu puteri, minuni si semne pe care Dumnezeu le-a facut prin El in mijlocul vostru, asa cum si voi insiva o stiti, pe Acesta, fiind El predat potrivit planului celui dinainte randuit si prestiintei lui Dumnezeu , voi L-ati luat si L-ati omorat, rastignindu-L prin mainile celor faradelege. Pe Acesta Dumnezeu L-a inviat, dezlegand durerile mortii, deoarece nu era cu putinta ca El sa fie tinut de ea.
  Astfel de lucrari vor fi si la a doua venire,Dumnezeu va lucra in popor cu semne minuni si vindecari,si poporul va fi mantuit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 23:28Aceasta s'a intamplat deja dupa eclipsa din 11august 1999cand soarele s-a intunecat iar in ultimii 7ani din mileniul 2:1993-1999 Domnul a turnat Duhul Sfant peste multi oameni care au inceput sa aiba vedenii, vise premonitorii si sa profeteasca.Din anul 2000 diavolul si-a intetit lupta si a inceput si cernera omenirii.Din pacate multi s-au rataciti si prea putini s-au trezit .De acum cernerea s-a facut.Cei alesi s-au salvat.Cei lumesti cei necredinciosi si nepasatori si cei rai sunt in pericol sa se chinuie in veci!Asta este!Fiecare a avut de ales!Domnul sa aiba mila de toti !Amin!

   Ștergere
  2. Urmeaza sa vedeti mari semne si minuni,semne in cer astronomice vizibile dar si pe pamant vindecari de tot felul,miracole ,aparitii ale Fecioarei precum si invieri din morti.astfel lucrarea se va executa prin sfintii Ilie si Enoch care vor apare odata cu apostolii sfinti ai lui Iisus Hristos la Ierusalim si in Romania,incepand cu perioada aceasta de primavara-vara.Este ultima recolta finala a miresei si cea mai mare din istorie inaintea venirii lui a doua oara..Apostolii au rolul de a pregati cerul de venire a lui Hristos,cand va cobora pe norii cerului in Romania. Totusi,cu aceasta tara va incepe spiritualizarea lumii intregi si intoarcerea ei la credinta ortodoxa adevarata si vie.De aici incepe transformarea Romaniei si implinirea profetiei "Luminează-te , Luminează-te,Noule Ierusalime !
   Că Slava Domnului,peste Tine a răsărit !" . monica meryah.

   Ștergere
  3. 16:52Monica vorbesti cumva deMarele Avertisment?Sunt 14:30-astept un raspuns!Multumesc!

   Ștergere
  4. Da,este un avertisment si un timp dat omenirii pentru a se pocai de faptele lor pana la a doua venire..Iisus in bunătatea lui încă mai da sanse poporului roman sa se pocaiasca si asteptarea lui va fi pana când si ultimul se va întoarce la credinta.Dar acum este coborârea duhului sfant si sfintele daruri menite a le primi doar cei selectați pentru a face parte din acesta mare lucrare cu sfinții mari Ilie si Enoch de care ati auzit ca trebuie sa vina.Minunile vor fi si la Ierusalim si la muntele Sinai. Ei sunt deja aici pe pamant..tot camuflati si nerecunoscuti de nimeni pana când va veni timpul sa se lase descoperiți. Profetiile apocalipsei se vor împlini întocmai si va începe acum.
   Monica Meryah

   Ștergere
 9. In aceasta Sfinta Zi, am vazut la multe biserici din Italia , ca se presara petale de Flori la intrarea si pe treptele biserici, deci se impodobeste intrarea in biserica cu multe petale de Flori, pregatire a primiri SFINTULUI DUH. , ESTE FF FRUMOS.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu omorau si masacrau Florile acelea, nu era mai bine?
   23:23 iti bazezi bucuria pe moarte si suferinta. Te rog realizeaza acest lucru ca sa poti asimila adevarata iubire mai incolo... unde-i sensibilitatea din sufletul tau?

   Ștergere
 10. Aveti si un articol pe blog despre venirea si minunile lui Iisus.ROMÂNIA ! VENIREA SI MINUNILE LUI IISUS HRISTOS !

  12 Ianuarie 2018,ora 16,57 !

  Dragii mei,

  În aceasta după amiază în timp ce scriam aici pe Blog,aud glas care spune ceva minunat de frumos pentru România noastra,pentru ŢARA tuturor Fagaduintelor,pentru Romania Duhului Sfant.
  Un glas spunea asa ,dragilor:

  "Eu zic sa facem totul.
  MINUNILE umblă spre România !
  După care dragii mei, aud din nou alt glas care spune asa:

  "Unii Apostoli zic ,să pregatim Cerul de Venire a Lui Hristos !"
  Prieteni dragi, sa pregatim si noi inima si sufletul pentru Cea de-a Doaua Venire a Lui Iisus Hristos pe Pămant, si nu oricum ci pe Pămant romanesc.
  Sa fim buni si milostivi,sa avem Credinta tare in Bunul Dumnezeu si-n MAICUTA DOMNULUI; sa ne iubim APROAPELE ca pe noi insine,si astfel ne vom putea bucura de tot ce inseamna Dragoste Divina ,dar si de Împărătia Lui Dumnezeu.
  Cu dragoste,Maria.
  http://mariaghiorghiu.blogspot.ro/2018/01/romania-venirea-si-minunile-lui-iisus.html

  RăspundețiȘtergere
 11. Daca pt.tine acele flori au fost omenire și masacrate atunci poate ne explici și nouă cum numești tu masacrarea și macelarirea pruncilor in pântecele mamelor.Esti jalnic și ție invidie pt.ca acei oameni au făcut ceva frumos la biserici.Da bine că știi să critici.Crestin adevărat ești.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 19:56, fiinte sunt toate. Respecta-le.
   A omori nu este ceva frumos si nici bun, de ce nu realizezi?

   Ștergere
  2. 22:18Ce e mai important sa respecti pe Dumnezeu-Creiatorul sau florile-creatia Sa!Nu i se cuvine lui Dumnezeu sa-l cinstim?E un gest ce ex prima dragostea oamenilor fata de Duhul Sfant.Crezi ca e un sacrificiu prea mare pt Domnul?Pacat ca nu ai acest sentiment!

   Ștergere
  3. 00.18 Dumnezeu asteapta de la noi sa invatam iubirea neconditionata pentru toata creatia Sa dar sa si ne detasam de tot ce e lumesc pentru ca imparatia Sa nu e aici pe pamant.

   Ștergere
  4. 00:18, ca sa intelegi, iubind si respectand Florile sau orice alta forma de Viata IL iubesti si IL respecti pe Dumnezeu caci EL este in toate acestea. Omorand si masacrand orice forma de Viata inseamna ca nu-L iubesti pe Dumnezeu si faci lucrarea Diavolului.
   PS. Nu-ti exprima dragostea fatza de Duhul Sfant omorand ceea ce are Viata, pentru ca Duhul Sfant nu se bucura de acest lucru, Insusi Duhul tzine Viata, practic faci pacat impotriva Lui.

   Ștergere
 12. este adevarat ca la RUSALII DUHUL S-A ARATAT CA LIMBI DE FOC in realitate focul este material iar SF DUH este spirit=imaterial

  RăspundețiȘtergere