luni, 5 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN 6 AUGUST , 2013, A SCHIMBĂRII LA FAŢĂ , A MÂNTUITORULUI HRISTOS , DOMNUL ŞI DUMNEZEUL NOSTRU !

                                6   AUGUST  2013,  SFÂNTA  ŞI  MAREA SĂRBĂTOARE, A SCHIMBĂRII  LA  FAŢĂ , A DOMNULUI   DUMNEZEULUI  ŞI  MÂNTUITORULUI  NOSTRU , IISUS  HRISTOS, PE MUNTELE  TABORULUI !
                                                 LA  UTRENIE , 
                                      SFÂNTA  EVANGHELIE , DE LA LUCA !

În vremea aceea , a luat IISUS, cu SINE, pe Petru, pe Ioan ,şi pe Iacob, şi S-a suit în munte, ca să SE roage.Şi pe când SE ruga Dânsul , chipul FEŢEI  SALE, s-a făcut altul , şi îmbrăcămintea SA, albă strălucitoare. Şi iată, doi bărbaţi, vorbeau cu Dânsul : erau  Moise şi  Ilie , care , arătându-se în slavă ,vorbeau despre sfârşitul LUI, care avea să se împlinească , în Ierusalim. Iar Petru , şi cei care ,erau cu EL, erau îngreuiaţi de somn, ; dar deşteptându-se , au văzut SLAVA  LUI , şi pe cei doi bărbaţi, care stăteau , împreună cu Dânsul. Şi când s-au despărţit aceştia ,de IISUS, Petru , a zis către Dânsul :
ÎNVĂŢĂTORULE , bine este, ca noi să fim aici. Să facem, trei colibe : una ŢIE , una lui Moise , şi una lui ILIE , neştiind ce să spună. Pe când vorbea EL, acestea , s-a făcut un nor, care , i-a învăluit, iar ei, s-au înspăimântat, când au intrat în nor.
Atunci, s-a auzit din nor, UN GLAS, ZICÂND :
               ACESTA , ESTE FIUL MEU, CEL IUBIT ; PE ACESTA , SĂ - L  ASCULTAŢI !
După ce a trecut GLASUL , IISUS, S-a aflat singur. Iar ei , au tăcut şi nimănui, n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră .
                                             LA  SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE,
                                                        EVANGHELIA ,DE LA MATEI  !

În vremea aceea , a luat IISUS cu SINE , pe PETRU , pe IACOB şi pe IOAN , fratele lui. , şi i-a dus pe ei, într-un munte înalt, în singurătate. Şi S-a schimbat la FAŢĂ, înaintea lor., aşa încât , FAŢA SA , strălucea ca soarele, iar hainele SALE, se făcuseră albe, ca lumina. Şi iată, că s-au arătat lor, MOISE şi ILIE , vorbind împreună cu IISUS. Atunci , începând PETRU , a zis către IISUS : DOAMNE, bine este nouă , să fim aici.; dacă voieşti , vom face aici, trei colibe : ŢIE , una , lui MOISE una , şi una ,lui ILIE. Dar pe când vorbea el , încă , iată, un nor luminos, i-a învăluit pe ei, şi iată , UN GLAS, din nor, a zis :
                ACESTA ESTE , FIUL MEU, CEL IUBIT , ÎN CARE , BINE AM VOIT .; PE ACESTA , SĂ - L ASCULTAŢI !
Şi auzind ucenicii , au căzut cu faţa la pământ , şi s-au înspăimântat, foarte tare. Dar, apropiindu-SE, IISUS, S-A atins de ei ,şi le-a zis : sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
Atunci , ridicându-şi ochii lor , n-au mai văzut pe nimeni , decât pe IISUS, singur. Şi pe când, se coborau ei ,din munte , IISUS, le-a poruncit, zicând : SĂ NU SPUNEŢI , NIMĂNUI , CELE CE AŢI VĂZUT , PÂNĂ NU SE VA SCULA DIN MORŢI , FIUL OMULUI .!

                                                  Fraţilor !
Eu vă îndemn, cu bucurie şi cu dragoste, ca să mergeţi marţi 6 aug 2013, la SFÂNTA BISERICĂ, şi să vă îmbrăcaţi cu LUMINĂ, precum HRISTOS, DOMNUL ŞI DUMNEZEUL nostru, S-a îmbrăcat, pe muntele TABORULUI.
                                       Cu preţuire şi cu dragoste, Maria


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu