sâmbătă, 3 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 4 AUGUST , 2013 !

                                     DUMINICA  A  6  A , DUPĂ  POGORÂREA  SFÂNTULUI  DUH !
                                                     EVANGHELIA  DE  LA  MATEI  !


           "  În vremea aceea , intrând în corabie , IISUS , a trecut MAREA înapoi , şi  S-a  întors , în oraşul SĂU !  Şi iata .că  , I -au adus un slăbănog, care zăcea în pat .  Şi   IISUS , văzând CREDINŢA lor, a zis  slăbănogului :  îndrăzneşte , fiule ; ţi  se  iartă păcatele tale .Atunci, unii dinre cărturari, au zis în sinea lor:  ACESTA , săvârşeşte  blasfemie. Dar  IISUS , ştiind  gândurile lor , le-a zis : pentru ce cugetaţi cele rele, în inimile voastre ?
Căci , ce este mai lesne a zice : ţi se iartă păcatele tale , sau a zice : scoală-te şi umblă ?  Ca să ştiţi însă , că PUTERE , are FIUL OMULUI pe pământ , a ierta păcatele,  atunci , a zis slăbănogului : scoală-te , ia-ţi patul tău şi te du la casa ta .
Şi sculându-se el , şi-a luat patul şi s-a dus , la casa sa.
Iar mulţimile , văzând aceasta , se minunau şi slăveau pe DUMNEZEU , CARE , A DAT O PUTERE, CA ACEASTA OAMENILOR . "!

                                                 Dragii mei,
Mergeţi la SFANTA BISERICĂ, şi savuraţi cu inima şi cu sufletul , SFÂNTA ŞI  DUMNEZEIASCA LITURGHIE, şi vă veţi întoarce, un cu totul alt om.
Luaţi-vă şi voi, curajul şi inima voastră,  şi păşiţi cu smerenie şi cu evlavie mare , către SFÂNTA BISERICĂ, şi astfel, vă veţi ridica SCARĂ, către CERUL SFÂNT, pentru a merge, pe CALEA MÂNTUIRII.
                           Cu dragoste , Maria 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu