duminică, 25 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 25 AUGUST 2013 ! UMBLAREA PE MARE ! POTOLIREA FURTUNII !

                           LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE , SFÂNTA  EVANGHELIE,
                                                 DUPĂ  SFÂNTUL  EVANGHELIST  MATEI !


                    În vremea aceea, a silit IISUS pe ucenicii SĂI, ca să intre în corabie şi să treacă înaintea LUI, pe ţărmul celălalt, până ce EL , va da drumul mulţimilor. După ce a dat drumul mulţimilor , IISUS , S-a suit în munte să se roage, în singurătate; şi când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta , corabia era în mijlocul mării învăluindu-se de valuri , căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte , a venit la ei IISUS , umblând pe mare. Ucenicii însă , văzându-L umblând pe mare, s-au spăimântat, zicând că este o nălucă, şi de frică au strigat. Dar  IISUS , le-a vorbit îndată, zicându-le :
Îndrăzniţi, EU sânt : nu vă temeţi. Atunci PETRU , răspunzând, a zis : DOAMNE , dacă eşti TU, porunceşte-mi să vin la TINE pe apă.  Iar EL i-a zis, vino. Şi coborându-se din corabie , PETRU a pornit pe apă, să meargă la IISUS.  Dar , văzând că vântul este puternic , s-a înfricoşat şi , începând să se scufunde în mare, a strigat şi a zis : DOAMNE , scapă-mă. Iar IISUS, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat şi i-a zis : puţin credinciosule , pentru ce te-ai îndoit ? Şi intrând Ei în corabie , s-a potolit furtuna. Iar cei care erau în corabie I s-au închinat, zicând ; cu adevărat, TU eşti FIUL lui DUMNEZEU. Şi trecând marea, au venit în pământul GHENIZARETULUI .

                SLAVĂ  ŢIE,  SLAVĂ ŢIE,  SLAVĂ ŢIE , DOAMNE ! AMIN !

Dragii mei, mâine, vă aşteaptă cu braţele-I deschise, MÂNTUITORUL HRISTOS, ca să-I umpleţi BISERICILE SALE, cu prezenţa voastră, trup şi suflet, inimă şi cuget, şi să gustaţi din DRAGOSTEA SA, pentru oameni, prin participarea la SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE, care vă va face, mai buni, mai milostivi, şi mai tari în CREDINŢĂ, NĂDEJDE şi DRAGOSTE ,în DUMNEZEU şi MAICA SFÂNTĂ, PURUREA, PREA CURATA FECIOARA MARIA.
Să va faceţi timp fraţilor, şi să nu lipsiţi din SFÂNTA BISERICĂ, căci nimic nu este mai de preţ, decât CREDINŢA nestrămutată ,în MULT PREA MILOSTIVUL DUMNEZEU !
                                       Cu dragoste şi cu preţuire, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu