marți, 6 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE MIERCURI , 7 AUGUST 2013 , LA SĂRBATOAREA , SFINTEI CUVIOASE , TEODORA , DE LA SIHLA !

                                          SFÂNTA  EVANGHELIE , DE  LA  MATEI  !

În  vremea  aceea , când a auzit  IROD  TETRARHUL , vestea despre IISUS , a zis slujitorilor săi :
acesta, este ,  IOAN  BOTEZĂTORUL; el a înviat din morţi , şi de aceea se fac minuni, prin el.. Căci IROD, prinzând pe IOAN , îl legase ,şi-l pusese în temniţă , din pricina  IRODIADEI, femeia lui FILIP, fratele său, pentru că, IOAN , îi zicea : nu ţi se cuvine , s-o ai de nevastă.  Şi IROD , voia să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că , îl socotea pe  IOAN , ca un prooroc.  Dar , prăznuind  IROD , ziua lui de naştere , a jucat , fata  IRODIADEI , în faţa oaspeţilor , şi i-a plăcut lui  IROD .
De aceea , cu jurământ , i-a făgăduit să-i dea, orice-i va cere .  Iar ea , îndemnată fiind de mama sa , a zis : dă-mi aici , pe tipsie , capul lui  IOAN  BOTEZĂTORUL .
Atunci, s-a întristat regele  IROD  , dar , pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau împreună cu el la masă , a poruncit , să i-l dea . Şi a trimis , de a tăiat capul lui  IOAN , în temniţă .
Şi a fost adus, capul lui  pe tipsie , şi dat fetei , iar ea , l-a dus mamei sale .
În urmă , venind ucenicii lui , i-au luat trupul şi l-au îngropat .; apoi , s-au dus de au vestit pe IISUS.
Iar IISUS, auzind ,  a plecat de acolo, într-o corabie, în loc pustiu, ca să fie singur.; dar mulţimile de prin oraşe, aflând , s-au dus  pe jos, după  DÂNSUL .

                    SLAVĂ ŢIE DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                                                                                              AMIN !

Dragii mei, să mergem cu toţii, dupa , IISUS HRISTOS, să-L căutăm şi să-L găsim, în inimle noastre, în sufletul nostru, în SFINTELE BISERICI, care în ultimul timp, din păcate, sunt mai mult goale.
Oamenii, merg la târguri, merg în pieţe, la petreceri, oriunde, numai în SFÂNTA BISERICĂ, nu se duc.
                                            Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu