sâmbătă, 31 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE DE DUMINICĂ , 1 SEPTEMBRIE 2013 , ÎNCEPUTUL ANULUI NOU BISERICESC !

                     LA  UTRENIE , SFÂNTA  EVANGHELIE  ( a zecea ) A  ÎNVIERII,                                                                          DE  LA  SFANTUL  EVANGHELIST  IOAN ! 
                                                    PESCUIREA  MINUNATĂ !  


              În vremea aceea , sculându-SE din morţi, IISUS  s-a arătat ucenicilor SĂI , la Marea Tiberiadei; şi iată cum S-a arătat : erau împreună SIMON PETRU şi TOMA , numit Geamănul, şi NATANAIL , cel din CANA GALILEII, şi fiii lui ZEVEDEU şi alţi doi din ucenicii LUI . A zis către ei SIMON PETRU : mă duc să prind peşte . Ceilalţi i-au răspuns : mergem şi noi împreună cu tine . Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-ai prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , IISUS a stat la ţărmul mării , dar ucenicii nu ştiau că este IISUS.  Deci i-a întrebat IISUS : FIILOR , nu cumva aveţi ceva de mâncare ? Ei I-au răspuns : n-avem . Iar DÂNSUL le-a zis : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor.
Atunci ucenicul acela pe care-l iubea IISUS a zis lui PETRU :  DOMNUL este!  Iar SIMON PETRU , auzind că este DOMNUL , şi-a luat haina , căci era dezbrăcat , şi s-a aruncat în apă .Iar ceilalţi ucenici, au venit cu corabia , trăgând mreaja cu peşti , căci nu erau departe de pământ , decât ca la două sute de coţi. Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra , şi pâine. IISUS le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum .S-a suit SIMON PETRU în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari ; şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt. IISUS a zis către ei ; veniţi de prânziţi . Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe: cine eşti TU ?, ştiind că este DOMNUL.
Deci S-a apropiat IISUS şi a luat pâinea ,şi le-a dat-o lor, asemenea şi peştele.
Aceasta este , acum, a treia oară , când S-a arătat IISUS ucenicilor SĂI , după ce S-a sculat din morţi.
                             SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !  
                                            AMIN !
Dragii mei, mergeţi neapărat la SFÂNTA BISERICĂ, şi gustaţi şi voi, cu inima ,cu sufletul, din masa pe care a pregătit-o DOMNUL, ucenicilor SĂI, pentru ca să vă apropiaţi de EL, şi să vă bucuraţi de EL, şi de DRAGOSTEA,pe care o revarsă, asupra fiecăruia.

                                                               Cu dragoste, Maria      

                                                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu