duminică, 18 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ , 18 AUGUST 2013 !

                                                             EVANGHELIA  DUPĂ  MATEI !
                                                             ÎNMULŢIREA  PÂINILOR !


             În vremea aceea  IISUS a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor . Iar când s-a făcut seară , s-au apropiat de DÂNSUL  ucenicii SĂI  şi I-au zis : locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor , ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare .  IISUS însă le-a răspuns ; nu trebuie să se ducă ; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus : nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.  Atunci EL a zis : aduceţi-le aici la MINE . După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi , luând cele cinci pâini şi doi peşti , şi -a ridicat ochii spre cer , a binecuvântat şi , frângând , a dat ucenicilor pâinile , iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri , douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii .
Îndată după aceea , IISUS a silit pe ucenicii SĂI , să intre în corabie şi să treacă înaintea LUI , pe ţărmul celălalt, până ce EL va da drumul mulţimilor . 
             SLAVĂ  ŢIE DOAMNE, SLAVĂ ŢIE ! AMIN !

                                                     Fraţilor !
Vă îndemn cu toată inima şi din tot sufletul, să mergeţi la SFÂNTA BISERICĂ, şi să participaţi la SFÂNTA şi dumnezeiasca LITURGHIE, şi astfel să vă hrăniţi, sufletul , cu hrana cea dumnezeiască, din cele cinci pâini şi doi peşti, aşa cum spune PERICOPA EVANGHELICĂ, de mai sus.
Nu uitaţi, să zâmbiţi, chiar dacă nu aveţi motive, şi sunteţi trişti, zâmbiţi şi spuneţi-vă în gând ;
               CINE ESTE, MAI PUTERNIC DECÂT DUMNEZEU ?
LA CINE VOI ALERGA, LA VREME DE NECAZ ?
LA BUNUL ŞI MULT PREA MILOSTIVUL DUMNEZEU !
Alergaţi la CASA DOMNULUI, la BISERICA LUI HRISTOS DUMNEZEU, căci aici, este mântuirea noastra a tuturor .
                                          Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu