sâmbătă, 31 august 2013

LA SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE , DE DUMINICĂ 1 SEPTEMBRIE 2013 , SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI !

                                        SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI !  
                                                 VINDECAREA  LUNATECULUI  !

În vremea aceea , iată s-a apropiat de IISUS un om , îngenunchind înaintea LUI şi zicând : DOAMNE , miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău.: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă.  Şi l-am adus la ucenicii TĂI , dar n-au putut să-l vindece. Iar IISUS, răspunzând, a zis : o, neam necredincios şi îndărătnic ! Până când voi fi cu voi ?  Până când vă voi răbda pe voi ? Aduceţi-l aici la MINE. Şi l-a certat IISUS şi diavolul a ieşit din el , şi copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de IISUS când era singur , ucenicii I-au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem ? Iar IISUS le-a răspuns : din pricina necredinţei voastre ; căci adevărat vă spun vouă că , de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar , veţi zice muntelui acestuia , mută-te de aici dincolo, şi se va muta ; şi nimic nu va fi cu neputinţă pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau ei GALILEIA, IISUS le-a spus : FIUL OMULUI  are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorâ , dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte. 
                      SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !     AMIN !

Dragii mei, voi nu fiţi trişti, ci bucuroşi foarte, pentru că mâine, veţi putea merge la SFANTA BISERICĂ, şi veţi gusta din CUVÂNTUL DOMNULUI, care vă va vindeca şi inima şi sufletul.
Cei care ,din anumite motive, nu veţi putea merge, spuneţi în gând, sau cu glas, oriunde vă veţi afla, DOAMNE  IISUSE HRISTOASE, MILOSTIV FII MIE PĂCĂTOSUL !
Aceasta este Rugăciunea inimii, care curăţă sufletul şi vindecă rănile inimii.
                                            Cu dragoste şi cu preţuire, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu