marți, 27 august 2013

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN 29 AUGUST 2013 , LA SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE ! TĂIEREA CAPULUI , SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL !

                                       TĂIEREA  CINSTITULUI  CAP AL  SFÂNTULUI,  SLĂVITULUI                                                 PROOROC  , ÎNAINTEMERGĂTORULUI  ŞI BOTEZĂTORULUI  IOAN  !
                                                   EVANGHELIA  DE  LA  MARCU  !

                 În vremea  aceea  a auzit  IROD  împăratul vestea despre IISUS , căci numele lui  IISUS ajunsese cunoscut , şi zicea că  IOAN  BOTEZĂTORUL  s-a sculat din morţi şi de aceea puterile lucrează în EL.  Alţii însă ziceau că este ILIE , iar alţii ziceu că este PROOROC , ca unul din PROOROCI .
Dar auzind  IROD , a zis : acesta este  IOAN  , căruia eu am pus să i se taie capul ; el s-a sculat din morţi.
Căci  IROD trimiţând , prinsese pe  IOAN  şi-l legase în temniţă , din pricina  IRODIADEI , femeia lui  FILIP , fratele său , pe care o luase de soţie. Însă  IOAN , îi zicea lui  IROD : nu-ţi  este îngăduit să ai de nevastă pe femeia frateleui tău . De aceea  IRODIADA  îl pizmuia şi voia să-l omoare , dar nu putea pentru că  IROD  se temea de IOAN , ştiindu-l om drept şi sfânt , şi îl ocrotea ; şi când îl asculta , sta mult pe gânduri şi era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej : când  IROD , de ziua sa de naştere , făcea ospăţ dregătorilor şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din GALILEEA . Atunci fata  IRODIADEI intrând şi jucând , a plăcut lui  IROD şi celor care şedeau cu el la ospăţ .  Iar împăratul a zis fetei : cere de la mine orice voieşti , şi-ţi voi da . Şi s-a jurat fetei , zicând : orice vei cere de la mine voi da ţie , până la jumătate din împărăţia mea . Iar ea ieşind , a întrebat pe mama sa : ce să cer ?  Iar  IRODIADA  a zis : capul lui  IOAN  BOTEZĂTORUL .
Atunci , îndată a intrat grăbită la împărat şi i-a cerut , zicând : vreau să-mi dai numaidecât pe tipsie capul lui IOAN  BOTEZĂTORUL . Şi împăratul s-a întristat adânc , dar din pricina jurământului şi din pricina celor care şedeau împreună cu el la ospăţ , n-a vrut să-i nesocotescă cererea . Şi trimiţând îndată pe paznicul temniţei , împăratul a poruncit să aducă capul lui  IOAN . Iar acela mergând , i-a tăiat capul în temniţă , l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei , iar fata l-a dat mamei sale .
Când au aflat ucenicii lui , au venit , au luat trupul lui  IOAN  şi l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la  IISUS şi I-au spus toate câte au făcut şi câte au învăţat pe oameni .
                      SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !   AMIN !

                                                       Cu dragoste şi preţuire , Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu