vineri, 23 noiembrie 2018

IISUS HRISTOS PE PĂMANT ! A VENIT IISUS !


                         
              22 Noiembrie 2018,ora 6,10 dimineata !

                               Dragii mei,

În aceasta dimineata,ma trezesc glasuri multe de copilasi ,glasuri care strigau in cor asa:

           "Uite !
           Uite pe Iisus Hristos!
          A venit Iisus Hristos !
         A venit Iisus Hristos !"

Clipă în care dragilor, vad un camp frumos înverzit spre Rasarit,iar pe Camp, vad o Lumina alba orbitor de stralucitoare care venea din Cerul Sfant.
Jos pe Pămant,in mijlocul Luminii albe, Il vad chiar pe MANTUITORUL nostru IISUS HRISTOS inconjurat de o multime de copilasi veseli si fericiti.
Imagini pentru iisus in mijlocul copiilorImagini pentru iisus in mijlocul copiilor
.
Era atat de minunat ca s-aud glasurile pruncilor care ,strigau ca a venit Iisus Hristos.
IISUS HRISTOS va veni dragilor ! Nu va intarzia sa apara! Cu totii vom vedea VENIREA SA din CERUL SFANT, pe Pămant romanesc ,in NOUL SĂU IERUSALIM numit ROMANIA DUHULUI SFANT.
Tot mai des am scris dragilor despre VENIREA LUI IISUS HRISTOS in NOUL SAU IERUSALIM,ROMANIA.
Sa nu uitam nici de CARTEA -ADEVARUL DUHULUI SFANT -ROMANIA VIITORUL AL DOILEA IERUSALIM al doilea volum ,care va asteapta dragilor la un pret de numai 35 lei .
Aici ,in cele 542 de pagini,veti gasi toate MINUNILE ce prevestesc cea de-a Doua Venirea pe Pămant a Lui Iisus Hristos .
Cine doreste CARTEA o poate comanda la tel 0747226236 !
Donatorii vor primi CARTILE absolut GRATUIT!
Sa nu uitam dragilor, ca sa multumim Domnului si Maicii Domnului, pentru toate cate ne-a daruit si ne daruieste,pentru toate lucrurile bune si mai putin bune din viata noastra.
                              Cu dragoste,Maria.
P.S.

CAPITOLUL 44

A Doua Venire a lui Isus Hristos !

Principiile Evangheliei
         Imagini pentru VENIREA LUI IISUS IMAGINI
Aşteptând cu nerăbdare a 
Doua Venire a Salvatorului !
La patruzeci de zile după învierea Sa, Isus şi apostolii Săi erau adunaţi pe Muntele Măslinilor. Sosise timpul ca Isus să părăsească pământul. El împlinise toată lucrarea pe care a trebuit să o facă la acea vreme. El trebuia să se întoarcă la Tatăl nostru Ceresc până la vremea celei de-a Doua Sa Veniri.După ce i-a instruit pe apostolii Săi, Isus S-a înălţat la cer. În timp ce apostolii se uitau la cer, doi îngeri au apărut lângă ei şi au spus: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Faptele Apostolilor 1:11).De atunci şi până în prezent, ucenicii lui Isus Hristos au aşteptat cu nerăbdare cea de-a Doua Venire.
Ce va face Isus când va veni 
din nou?
Pentru învăţători Desemnaţi fiecărui cursant sau membru al familiei câte unul din cele cinci lucruri numerotate din acest capitol. Rugaţi fiecare persoană să lucreze singură studiind ceea ce i s-a desemnat, inclusiv pasajele de scripturi. Apoi, invitaţi-i pe toţi să discute despre ceea ce au învăţat.Când Isus Hristos va veni din nou pe pământ, El va face următoarele lucruri:
El va curăţa pământul. Când Isus va veni din nou, El va veni cu putere şi mare slavă. Atunci, cei ticăloşi vor fi distruşi. Toate lucrurile coruptibile vor fi arse, iar pământul va fi curăţat prin foc (vezi D&L 101:24–25).
El va judeca poporul Său. Când Isus va veni din nou, El va judeca popoarele şi-i va despărţi pe cei neprihăniţi de cei ticăloşi (vezi Matei 25:31–46; vezi, de asemenea, capitolul 46 din această carte). Ioan Revelatorul a scris despre această judecată: „Am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu… şi ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani”. Cei ticăloşi pe care i-a văzut „n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (Apocalipsa 20:4–5; vezi, de asemenea, D&L 88:95–98).
El va inaugura Mileniul. Mileniul este perioada de 1000 de ani în care Isus va domni pe pământ. Cei neprihăniţi vor fi ridicaţi pentru a-L întâlni pe Isus la venirea Sa (vezi D&L 88:96). Venirea Sa va marca începutul domniei milenare (vezi capitolul 45 din această carte).
Preşedintele Brigham Young a spus:
„În timpul Mileniului, când împărăţia lui Dumnezeu va fi stabilită pe pământ cu putere, cu slavă şi cu perfecţiune, iar domnia celor ticăloşi, care a predominat atât de mult, va fi subjugată, sfinţii lui Dumnezeu vor avea privilegiul de a construi temple şi de a intra în ele, devenind, aşa cum au fost, stâlpi în templele lui Dumnezeu [vezi Apocalipsa 3:12] şi ei vor sluji pentru morţii lor. Apoi, ne vom vedea prietenii venind şi, probabil, pe unii pe care i-am cunoscut aici… Şi vom avea revelaţii pentru a-i cunoaşte pe strămoşii noştri chiar până la tatăl Adam şi mama Eva şi vom intra în templele lui Dumnezeu şi vom sluji pentru ei. Atunci, [copiii] vor fi pecetluiţi cu [părinţii] până când lanţul va fi perfect, înapoi până la Adam, astfel încât va fi un lanţ perfect al preoţiei de la Adam până la sfârşit” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], p. 333–334).
El va încheia Prima înviere. Aceia care au obţinut privilegiul de a ieşi afară la învierea celor neprihăniţi, se vor ridica din morminte. Ei vor fi ridicaţi pentru a-L întâmpina pe Salvator atunci când va coborî din cer (vezi D&L 88:97–98).
După ce Isus Hristos a înviat din morţi, alţi oameni neprihăniţi care muriseră au fost, de asemenea, înviaţi. Ei au apărut în Ierusalim, precum şi pe continentul american (vezi Matei 27:52–53; 3 Nefi 23:9–10). Acesta a fost începutul Primei învieri. De atunci, au mai fost înviaţi unii oameni. Aceia care au fost deja înviaţi şi aceia care vor fi înviaţi la venirea Sa, vor moşteni slava împărăţiei celestiale (vezi D&L 76:50–70).
După învierea acelora care vor moşteni slava celestială, va fi înviat un alt grup: aceia care vor primi slava terestrială. Când toţi aceşti oameni vor fi înviaţi, Prima înviere va fi încheiată.
Cei ticăloşi, care trăiesc în momentul celei de-a Doua Veniri a Domnului, vor fi distruşi fizic. Ei, împreună cu cei ticăloşi care sunt deja morţi, vor trebui să aştepte până la ultima înviere. Toţi morţii care au rămas vor învia pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu. Ei vor moşteni fie împărăţia telestială, fie vor fi alungaţi în întunericul de afară cu Satana (vezi D&L 76:32–33, 81–112).
El Îşi va ocupa locul care I se cuvine de drept, ca Rege al cerului şi al pământului. Când Isus va veni, El va stabili guvernul Său pe pământ. Biserica va deveni o parte din acea împărăţie. El îi va conduce pe toţi oamenii de pe pământ, în pace, timp de o mie de ani.
Când Isus Hristos a venit prima oară pe pământ, nu a venit în slavă. El S-a născut într-un staul umil şi a fost culcat într-o iesle cu fân. El nu a venit cu armate puternice, aşa cum iudeii Îl aşteptau pe Salvatorul lor. În schimb, El a venit spunând: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri… faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44). El a fost izgonit şi răstignit. Dar El nu va fi izgonit la cea de-a Doua Sa Venire, „pentru că, fiecare ureche trebuie să audă, fiecare genunchi trebuie să se plece şi orice limbă să mărturisească” faptul că Isus este Hristosul (D&L 88:104). El va fi întâmpinat ca „Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apocalipsa 17:14). El va fi numit: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6).
Care sunt gândurile şi sentimentele dumneavoastră când vă gândiţi la evenimentele celei de-a Doua Veniri?
Cum vom şti când se apropie 
venirea lui Isus?
Când Isus S-a născut, foarte puţini oameni au ştiut că a venit Salvatorul lumii. Când El va veni din nou, nimeni nu se va îndoi cine este El. Nimeni nu ştie momentul exact în care Salvatorul va veni din nou. „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:36; vezi, de asemenea, D&L 49:7).
Domnul a folosit o pildă pentru a ne da o idee despre timpul venirii Sale:
„Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Marcu 13:28–29).
Domnul ne-a dat, de asemenea, unele semne pentru a ne face să ştim când venirea Sa este aproape. După ce a revelat semnele, El a avertizat:
„Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru…
De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei 24:42, 44).
Pentru mai multe informaţii despre modul în care putem cunoaşte când este aproape a Doua Venire a lui Isus, vezi capitolul 43 din această carte.
Cum putem fi pregătiţi atunci 
când vine Salvatorul?
Cea mai bună modalitate prin care ne putem pregăti pentru venirea Salvatorului, este aceea de a accepta învăţăturile Evangheliei şi să facem din ele o parte a vieţii noastre. Trebuie să trăim fiecare zi cât de bine putem, exact aşa cum ne-a învăţat Isus când El a fost pe pământ. Putem să căutăm îndrumare de la profet şi putem urma sfatul său. Putem trăi demni de a avea îndrumarea Duhului Sfânt. Şi atunci, vom aştepta venirea Salvatorului cu bucurie şi fără teamă. Domnul a spus: „Nu te teme turmă mică, împărăţia este a ta până când vin Eu. Iată, Eu vin curând. Chiar aşa. Amin” (D&L 35:27).
De ce ar trebui să fim preocupaţi mai degrabă de pregătirea noastră decât de timpul exact al celei de-a Doua Veniri?
Scripturi suplimentare
Ioan 14:2–3; Matei 26:64 (Isus pregăteşte un loc şi va veni din nou)
Maleahi 3:2–3; 4:1; D&L 64:23–24 (pământul va fi ars)
D&L 133:41–51 (cei ticăloşi vor fi distruşi)
Matei 13:40–43 (judecata este prevestită)1 Corinteni 15:40–42; D&L 76; 88:17–35 (gradele de glorie)D&L 43:29–30; 29:11 (venirea Salvatorului va inaugura Mileniul)
Alma 11:43–44; 40:23 (învierea este explicată)
D&L 88:96–98 (morţii vor învia)
Zaharia 14:9; Apocalipsa 11:15; 1 Nefi 22:24–26 (Isus va domni ca Împărat)

 !!! ESCROCII NU AU LIMITE ! NU CUMPARATI AMULETE SAU CARTI CU RITUALURI , TRIMISE DE ESCROCI IN NUMELE MEU !

                      Prieteni dragi,
La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
35 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
15 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
28 Lei primul volum din 2016 :

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhORNPR9VUJa35Mkf099iXuU5RD8tR5MV0BtRUxWwxRMewh0Sv-XInbhjYQ5SZcTLLSI5VgK0vHPvRj3S31uRRSjM6cKqKUV04wQVkfBVY0EFAV_icOBJwbQxAhOZmrhSX93TS6TcIlr_CC/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.

DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.
Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.
Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile,dar si linkul in care gasiti Contul bancar pentru DONATII ,pentru editarea urmatoarelor 2 volume la care m-am si apucat de scris :

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 

7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da

 un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe

facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 

1504 7307Iata si site-ul pentru cumpararea CARTILOR ,dar ,

DONATORII sunt rugati sa sune 

 la 0747226236 si vor primi toate CARTILE

 absolut GRATUIT !

https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:

                .


53 de comentarii:

 1. Da am înțeles tot începeți cu a venit Iisus și continuați cu urmează să vină. Hotărâți-vă ori a venit ori urmează să vină!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri

  1. Anonim23 noiembrie 2018, 17:15
   Va veni vremea cand vom putea striga din toate madularele : A VENIT IISUS HRISTOS ! Deocamdata,asteptam timpul care va sa vina,ca sa putem striga : A VENIT MANTUITORUL IISUS HRISTOS !

   Ștergere
  2. Doamne ajuta-ne !Dumnezeu e aici, Dumnezeu este cu noi toti .

   Ștergere
  3. 19.22 deja „graieste” aici pe blog!

   Ștergere
  4. 01:48, hai la mama sa te "tzuc"! Pe unde-ti duci traiul si-ti maananci malaiul, fiutzule cu ochi albastri, dragul si scumpul meu?! :))))

   Ștergere
 2. Mai degrabă apare Antihristul .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ala da, a si venit deja. Cat despre Iisus nu cred ca-l vom vedea in viata asta.

   Ștergere
  2. 21:11, vorbeste doar in numele tau, fiindca nu-i asa cum sustii tu.

   Ștergere
 3. bucurați-vă de venirea lui dumnezeu bucurați-vă de fiul lui dumnezeu bucurați-vă și slaviti numele domnuluinostru iisus hristos.har și pace ție maria gheorghiu .binecuvântat fie domnul dumnezeul nostru. pace vouă.🕊🥀⚘🍀

  RăspundețiȘtergere
 4. Dar cam de ce luna anotimp parea ziua i n care vi sa aratat ca a ajuns pe pamant?

  RăspundețiȘtergere
 5. La Sfintirea Catedralei Neamului, acolo va veni!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Venirea lui Iisus va fi la Praznic de Florii cand va veni pe cal alb cu sfintii din cer si cu zeci de mii de sfinti ai sai.Adică va fi primavara coborarea sa in Romania..Acestea sunt cuvintele lui si nu pot fi schimbate indiferent cum ne-am dori noi.El va veni la timpul hotărât de Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 7. antihristul vine pe pamant, printre pamanteni si ii va lua locul ui iisus Hristos. Nu va înșelați! Domnul Nostru Iisus Hristos vine dupa al treilea razboi mondial, dupa aparitia antihristului, la sfarsit de tot cu ceata de îngeri, vine din cer!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 19:03, ai dreptate, subscriu....

   Ștergere
  2. Va veni Anticristul,adica Cel anticredinta,Cel ce va spune adevarul(trimis de Dumnezeu) si va demola toate religiile. Capii bisericii stiu asta de cel putin 2000 anj. Ei sint pregatiti sa lupte contra adevarului,au anuntat deja lumea ca urmeaza o " mare inselare"

   Ștergere
 8. eu cred ca mai intai vom striga: aoleu, vin rusii!
  sa treaca 1 dec, 21 dec, cutremurul, revolutia, si dupa ce ne-om linge ranile, il primim si pe Iisus. cati om mai fi.

  RăspundețiȘtergere
 9. Sora Barbara ,America.
  Mesaj Iisus Hristos: Fiică, vorbește aceste cuvinte copiilor Mei. Lăsați acest mesaj să călătorească peste tot Pământul, astfel încât toți să înțeleagă despre evenimentele viitoare și nimeni sǎ nu poatǎ spune că nu a știut. Timpul FIAREI a sosit. Așa cum Eu M-am pregătit pentru această oră cu aleasa mea, cu veghetorii, mesagerii și profeții Mei, adunându-i împreună, învățându-i și instruind armata Mea de LUMINA, vrăjmașul FIARA a făcut același lucru pregătindu-și armata sa de ÎNTUNERIC. Ei au fost foarte ocupați pregătindu-i calea. Totul este în poziţie pentru ca evenimentele planificate sǎ se desfășoare. El va închide toate templele unde omul se închină. El va îndepărta toți idolii Dumnezeilor și Sfinților și îi va înlocui cu propria sa IMAGINE. El va înlătura și va distruge Cartea Cuvintelor Mele, deoarece el știe că CUVINTELE MELE SUNT PUTERE. CUVINTELE MELE SUNT VIAȚĂ. Cuvintele lui sunt moarte. CUVINTELE MELE SUNT ADEVAR. Cuvintele lui sunt MINCIUNI. El se va ridica la putere într-un mod neașteptat. Nici un om nu are înțelegere sau cunoaștinţǎ despre eveniment. Prototipul IMAGINII sale a fost făcut deja de servitorii săi. Veți fi forţaţi sǎ vǎ închinaţi ei şi sǎ adoraţi FIARA. Nu veți avea de ales decât să fiţi de acord să-i luați MARCA sau veți înfrunta moartea. MEDITAȚI LA ACESTE CUVINTE PE CARE VI LE DAU. Armata lui vǎ va ucide și tortura familia dacă îi refuzaţi MARCA. DACA LUAŢI MARCA LUI, ÎI VEŢI APARŢINE PENTRU VEŞNICIE. Cǎiţi-vǎ acum și întoarceți-vă de la orice păcat. CITIȚI CUVINTELE MELE ȘI TRAITI.

  RăspundețiȘtergere
 10. Doamna Maria cata bucurie am in sufletla auzul acesta minunat al dv.de venire a Mantuitorului Nostru Iisus Hristos.
  Ce putem sa zicem decat VIN-O DOAMNE.
  CU MULT DRAG DOAMNA MARIA SI MULTA SAMATATE cu drag tuturor Doamne Ajuta.

  RăspundețiȘtergere
 11. Isus hristos sa nascut in israel.Nu are cum sa vina in Romania.In apocalipsa scrie clar "Am vazut cetatea lui Dumnezeu coborind din cer si locuind printre oameni" dar nu scrie de tara noastra.linia genealogica a lui isus a fost toata iudaica.si tot acolo va veni

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 19:48 pobabil in timpul" schimbarii polilor",pamantul se inclina spre dreapta spre sud, si probabil romania ajunge la coordonatele israelului, iar israelul o ia mai la vale spre ecuator

   Ștergere
  2. "Cetatea lui Dumnezeu coborind din cer" era o nava cosmica

   Ștergere
 12. A venit uau trebuie sa avem răbdare și să fim prosti cum se spune: credinta vouă că eu va conduc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Crede si nu cerceta,ca a ta va fi imparatia cerurilor. Si da Cezarului ce este al Cezarului,iar Cezarul sa fiu eu!

   Ștergere
  2. Anonim 24 noiembrie 2018, 10:14

   Tu esti Cezarul ??? Fugi de aici mincinosule !

   Ștergere
  3. Asa ma cheama,ce te miri? Cezar Petrescu

   Ștergere
  4. Anonim 24 noiembrie 2018, 19:48

   Si pe mine ma cheama Petre Ispirescu ...

   Ștergere
 13. In trup va veni Anticristul.
  Dar asta imediat dupa Marele Avertisment.
  La sfarsit, Domnul Isus va veni pe norii cerului impreuna cu ingerii si sfintii si locul unde va fi intampinat de alesii Lui va fi localitatea Dozule, Franta (JNSR)
  Anticristul va veni din Est. (profetieavertisment.ro)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anticristul a venit deja in Franta. Se numeste Rael si a scris o carte: Cartea care spune adevarul. De ce a sosit in Franta? Pentru ca Franta e o tara din care au plecat nulte idei progresiste.Biserica franceza l-a exilat in Canada.

   Ștergere
  2. 8:02DA asa este toti care cred si il sustin pe Rael sunt persoane antihriste demonizate care nu suporta Adevarul lui Iisus pt ca ii "arde".Si nu intamplstor Rael a aparut in Franta pt ca e o tara atee dar pana si ea l-a exilat in Canada o tara si mai pacatoasa unde se predau cu forta copiilor mici lectii de homo.Vai de ea ca va avea soarta Californiei.

   Ștergere
  3. Problema ta si a bisericii este ca Rael spune ce a spus si Isus.

   Ștergere
  4. 19:36, las-o balta cu "Rael"...

   Ștergere
 14. dupa catastrofe va veni-sa restabileasca ordinea

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu sa faca ordine,ca daca voia ordine,nu ne parasea! Chiar,de ce ne-a parasit 2000 ani? O sa vina,sa faca alti oameni,mai buni!

   Ștergere
 15. Toti tineti la parerile voastre. Degeaba scrie doamna Maria , ca voi tot cu sorcova sunteti . Unul cica vine Iisus in Franta , altul in Israel ....te doare capul .

  RăspundețiȘtergere
 16. Cum se dezleaga farmecele

  Cei carora preotul le-a descoperit ca au farmece facute nu trebuie sa mearga la descantator, vrajitor sau ghicitor, etc., deoarece situatia se va inrautati. Dezlegarea de farmece se face prin:

  – Spovedanie curata si generala din anii copilariei pana in prezent.
  – Spovedanie la fiecare 40–50 de zile sau de fiecare data cand se ingreuneaza sufletul.
  – Sa va impartasiti cat de des se poate, daca va ingaduie duhovnicul.
  – Sa mergeti in mod obligatoriu in fiecare Duminica la Biserica
  – In fiecare dimineata veti manca putina anafura si veti bea agheasma.
  – Veti posti miercurile, vinerile si marile posturi de peste an.
  – Sa faceti in casa dumneavoastra sfestanie si sa se citeasca dezlegarile Marelui Vasile.
  – Sa stropiti zilnic cu aceasta agheasma toata casa dumneavoastra.
  – Sa faceti dimineata si seara rugaciuni.
  – Sa tamaiati in fiecare zi si sa aprindeti candela.
  – Sa cititi zilnic un capitol din Noul Testament.
  – Sa-i iertati din inima pe cei care v-au facut vrajile si v-au distrus.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iubirea pura rezolva problema. Da-ti-le iubire inapoi si vedeti ca nu rezista toti raii care se ocupa cu asemenea mizerii de vrajitorie, se intoarce raul la ei. Iubire, cat mai multa iubire curata sa le dati, sa le trimiteti! Caci iubirea protejeaza pe cel care o da celorlati, cu inima curata!

   Ștergere
  2. 21:48, da, asa este.
   23:17, da, dar doar in "cazurile' mai usoare se rezolva cum spui tu. Cel ce trimite iubire pura trebuie ca el insusi sa fie acea iubire pura, intreaga sa fiinta sa ie curata, pura...; mai este pana acolo, asta presupunand o necontenita "practica interioara continua".

   Ștergere
  3. 14:47, lasa tot raul in urma si stai in IUBIRE. Incearca, nu-i greu si ai sa vezi cat de repede se intampla multe lucruri! Doar stai in IUBIRE, acum. La ce ne ajuta sa pastram rautatile (chiar si suferintele) in suflet? Doar ne impovareaza si atrag alte rele. IUBIREA insa este cea care aduce liniste, hraneste sufletul si ne desavarseste.

   Ștergere
  4. Da, asa este 20:17.

   Ștergere
 17. Or sa vina multi iisusi falsi pana cand adevaratul Iisus va veni! Iisus adevarat nu are nevoie de catedrale scumpe si lucruri materiale are nevoie de iubirea noastra! Parerea mea fiti un pic Toma necredinciosul, adevaratul Iisus va va intelege si ierta

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De unde stii asta? Nu cumva esti manipulata de cei ce se tem? De ce se tem ei asa tare de ceva "fals"? Nu cumva se tem de adevar?

   Ștergere
  2. Isus nu mai vine,caci va fi intrebat de ce ne-a parasit,de ce n-a ramas sa conduca lumea in dreptate si bunastare,asa cum e acolo unde El a ajuns

   Ștergere
  3. 10:21Ce tupeu ai!In fata lui nu-l vei intreba tu ci El te va intreba pe tine ce ai facut in viata asta cata lumina ai adus in lume si fapte bune ai facut ca sa meriti sa fii cu El in Imparatia
   Sa!

   Ștergere
  4. Habar n-ai cine a fost Isus si ce a spus,dar vorbesti,crezind ca alta treaba nu are,decit sa te urmaresca cum il aperi.

   Ștergere
 18. Domnul Isus vine mereu la Sf.Liturghie. Bate la ușile liniilor noastre.Deschideti-va inimile și il veti vedea .

  RăspundețiȘtergere
 19. posibil, doar ca Ortodoxia trebuie marcata...va dainui in timp pentru posteritate, exact ca Bisericile construite de Stefan cel Mare...nu cred ca e ceva gresit,e bine ca se construieste ...decat sa se distruga..

  RăspundețiȘtergere
 20. Pe noul pământ ne vom intalni cu Domnul in fiecare zi de odihnă adica sâmbătă de sâmbătă ( Isaia 66 ) .
  Le - am dat si zilele Mele de odihnă ( sâmbătă de sâmbătă) ca sa fie un SEMN între Mine și voi ca sa stiti ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru .

  RăspundețiȘtergere
 21. un anonim scrie ca in biblie scrie ca IISUS HRISTOS se va intoarce la evrei-SUNT F MULTI VIZIONARI CRESTINI CARE AU VENIT DIN INDIA SI CHIAR O FEMEIE DIN AFRICA CARE AU SPUS- EL VA VENI IN ROMANIA-PT CA ESTE SINGURA TARA CARE NU A DUS RAZBOAIE DE CUCERIRE SI SUNT MAI CREDINCIOSI DECAT ALTE POPOARE, PRIMITORI SI MILOSTIVI -toate acestea au fost scrise in ziare pe care eu le am inca de pe timpul comunismului-crestnismul se bazeaza cele spuse de sf parinti vazatori in duh care s-au si implinit si urmeaza a se implini altfel cum sa se faca tamaduiri de trup si suflet fara credinta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Romanii nu prea au fost in stare sa se apere,dar sa cucereasca. Cind Dunarea ingheta,dacii se organizau pentru a jefui pe cei de dincolo de fluviu,poate ca erau certati din cauza pescuitului

   Ștergere