duminică, 25 noiembrie 2018

ARHANGHELUL MIHAIL VINE LA NOI ! IN CAMERA MEA, ERA ARHANGHELUL MIHAIL ,ÎNGERUL DREPTATII !


                                          25 Noiembrie 2018,ora 6,38 !

                                      Dragii mei,

În aceasta dimineata,treaza fiind,aud glas care spune pe un ton foarte hotarat asa:

                "Lasă că vin eu pe la voi,pentru că am Şansa dreapta ...!"

Clipă în care dragilor, Il vad langa mine,in dreapta mea pe INSUSI SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL,Ingerul DREPTATII!
Sfantul Arhanghel Mihail era imbracat in vesmant rosu catifelat si avea in Mâna Sa dreapta Sabia de foc,Sabia Dreptatii.

                    Imagini pentru ARHANGHELUL MIHAIL.

Stim cu totii fratilor faptul că, inaintea de cea de-a Doua Venire a MANTUITORULUI ,Arhanghelul Mihail va trambita si va aduna Popoarele Lumii pentru JUDECATA cea dreapta facuta de IISUS HRISTOS.
Iata:
"Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiță la ceasul hotărât de Dumnezeu și va chema popoarele, lumea întreagă, la judecată în ziua de apoi (Cf. 1 Tesaloniceni 4, 16)"


"În Acatistul dedicat Sfinților Arhangheli, Biserica îl numește pe Sfântul Arhanghel Mihail înger (slujitor) al Legii, adică al dreptății și al adevărului, iar pe Sfântul Arhanghel Gavriil îl numește înger al harului, cel care reflectă în firea și în lucrarea sa bucuria și blândețea lui Dumnezeu."
Iata cum, Arhanghelul Mihail ne anunta ca va veni si va face Dreptate,va pregati Calea Venirii Lui IISUS HRISTOS in NOUL Său Ierusalim,numit Romania Duhului SFANT.
Sa ne pregatim dragilor,pentru VENIREA Arhanghelului Mihail pe Pămant romanesc, si sa incepem cu ale Sale Cuvinte:
"Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! "
Dreptatea și adevărul lui Dumnezeu pe care le arată Sfântul Arhanghel Mihail sunt necesare ca și bucuria, bunătatea și blândețea lui Dumnezeu care vin prin binecuvântarea adusă de Arhanghelul Gavriil. Înțelegem astfel câtă complementaritate și ce legătură puternică există în lucrarea acestor doi Sfinți Arhangheli și de ce Biserica îi cinstește împreună. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ne arată că Dumnezeu este în același timp drept și milostiv, iubitor de adevăr și iertător a celor păcătoși sau căzuți, care se ridică prin pocăință.
În iconografia noastră ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepsește păcatul, pedepsește nedreptatea și apără pe cei drepți. El pedepsește popoare rele și apără popoare bune care împlinesc voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.
Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărțile Vechiului Testament ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea și nelegiuirea sau apără pe cei nevinovați: el aduce pedepsele asupra lui Faraon și asupra egiptenilor, care țineau în robie poporul lui Israel; el pedepsește nelegiuirile din Sodoma și Gomora, el este cel ce apără oștirea credincioasă a lui Dumnezeu și se arată lui Iosua Navi, conducătorul poporului ales după moartea lui Moise, zicând: „eu sunt conducătorul oștirilor cerești” (Iosua Navi 5, 13-14). De asemenea, Sfântul Arhanghel Mihail îi păzește pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, nevătămați de văpaia focului (Cf. Daniel 3, 23-28). El apără pe prorocul Daniil în groapa cu lei (Cf. Istoria omorârii balaurului 1, 40-46), nefiind atacat de către aceștia.
Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiță la ceasul hotărât de Dumnezeu și va chema popoarele, lumea întreagă, la judecată în ziua de apoi (Cf. 1 Tesaloniceni 4, 16). Vedem, așadar, că el, ca înger al dreptății, al adevărului și al judecății,reprezintă lucrarea lui Dumnezeu de corectare a oamenilor când greșesc, este cel ce ține treaz pe omul drept și nu-l lasă să confunde răul cu binele, minciuna cu adevărul, păcatul cu sfințenia, voia păcătosului cu voia lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a întărit pe toți îngerii din ceruri în momentul în care o parte din îngeri, conduși de Lucifer, din mândrie și iubire egoistă de sine, au căzut răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Atunci, Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: Să luăm aminte! atenționând puterile îngerești să nu se asocieze cu starea căzută a lui Lucifer, și astfel căderea îngerilor s-a oprit.
Aceste cuvinte: „să luăm aminte” au intrat în cultul ortodox și prin ele noi suntem chemați la trezvie sufletească, la atenție duhovnicească,la discernământ asupra stării în care ne aflăm în Biserică. Să luăm aminte când ascultăm Sfânta Evanghelie, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, să nu cădem în indiferență, în uitare, în nepăsare, să nu decădem de la starea de trezvie spirituală, așa cum au căzut îngerii cei răi.
Sfântul Arhanghel Gavriil, ca înger al bucuriei și al blândeții lui Dumnezeu, se arată mai ales în tainele nașterilor binecuvântate de Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil vestește sfinților părinți Ioachim și Ana că vor naște pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. El vestește preotului Zaharia, pe când era în Templul din Ierusalim, că deși aflat la bătrânețe, împreună cu Elisabeta femeia sa, vor avea un fiu, pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.
Arhanghelul Gavriil anunță cu bucurie vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru oameni. El a binevestit Fecioarei Maria în Nazaret că va naște pe Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
El a binevestit păstorilor la Betleem că S-a născut Mântuitorul lumii, Hristos Domnul. El a condus corurile de îngeri, care au cântat în noaptea sfântă a Nașterii Domnului Iisus Hristos: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire!”.
Așadar, Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, ocrotitorul mamelor, ocrotitorul fecioarelor, ocrotitorul copiilor, ocrotitorul părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.

Imagini pentru ARHANGHELUL MIHAIL.

Arhanghelul Mihail


Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuiește în fiecare an, în data de 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești.
Prin cuvântul „arhanghel” înțelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă „vestitor„, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.
Puterile cerești netrupești, potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, se împart în nouă ceteSerafimiiHeruvimiiTronurileDomniilePuterileStăpâniileÎncepătoriileArhanghelii și Îngerii.
Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: MihailGavriilRafailSalatiilUriilGudiil și Varahil, însă cei mai importanți dintre ei, cei mai cunoscuți și mai populari, sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Acești șapte Arhangheli sunt pomeniți în cartea Apocalipsei ca fiind cele șapte duhuri care stau în fața Tronului Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa 8, 2).
În limba ebraică a Sfintei Scripturi,numele Sfinților Arhangheli conțin ideea prezenței harului lui Dumnezeu în lucrarea lor, întrucât fiecare nume se termină cu forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu El (Elohim) (Il în limba greacă), ceea ce înseamnă că toți acești Arhangheli sunt împlinitori ai voii lui Dumnezeu, sunt teofori sau purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu.
Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraicăînseamnă cine este ca Dumnezeu­­­­? (mi=cine, cha=ca, El=Dumnezeu), iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu este puterea mea.
Satana, de atunci încoace, se luptă pentru acelaşi lucru pentru care a şi căzut: se luptă împotriva voii lui Dumnezeu, se luptă ca să-i dezbine pe oameni. Nu are mai mare hotărâre, mai mare cerbicie, mai mare încăpăţânare, mai mare râvnă decât în aceea de a-i dezbina pe oameni, de a-i întoarce pe oameni unii împotriva celorlalţi şi pe toţi împotriva lui Dumnezeu. Dar cu cât este mai înverşunat acest înger al întunericului, cu atât sunt mai râvnitori îngerii cei luminoşi. Şi îngerii sunt cei care slujesc oamenilor…”
Sfinții Îngeri păzesc și călăuzesc pe oameni pe calea mântuirii. Fiecare om primește la Botez un înger păzitor, care îl îndeamnă tainic în conștiință să săvârșească binele, să facă voia lui Dumnezeu. De aceea, în cărțile noastre de rugăciune, există rugăciuni către îngerul păzitor, rostite dimineața și seara, precum și Canonul către îngerul păzitor din Ceaslov.
Sfinții îngeri sunt pomeniți săptămânal, în fiecare zi de luni, dar și la fiecare Sfântă Liturghie, deoarece ei se roagă împreună cu Biserica întreagă înaintea Tronului Preasfintei Treimi.
Pomenirea Sfinților Îngeri se face în ziua a opta din luna Noiembrie, pentru că cifra 8 este simbolul vieții veșnice. Biserica a fixat ca zi de pomenire a Sfinților Îngeri data de 8 noiembrie, pentru că aceasta are o legătură deosebită cu data de 8 septembrie, când sărbătorim Nașterea Maicii Domnului. Din data de 8 septembrie, până în data de 8 noiembrie sunt exact nouă săptămâni, după numărul celor nouă cete îngerești. Sfinții Părinți, care au întocmit calendarul Bisericii noastre, ne arată că există o legătură tainică între Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului și Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești. Maica Domnului este mai presus de îngeri, fiind numită mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Astfel, se arată că la Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, care se săvârșește prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, participă ca martori și slujitori nevăzuți dar reali sfinții îngeri și mai ales Sfântul Arhanghel Gavriil. Maica Domnului este lăudată de toți îngerii și se roagă împreună cu toți îngerii înaintea Tronului Preasfintei Treimi.
Sărbătoarea de astăzi este în același timp hramul acestei capele militare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române București, dar și sărbătoarea instituției naționale a Jandarmeriei Române, care are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Din acest motiv, în toate unitățile de jandarmerie din întreaga țară, se oficiază astăzi slujbe religioase.
În general, îngerii ocrotesc popoare (Cf. Deuteronomul 32, 8), localități și oameni, însă, încă din vechime, Sfinții Arhangheli au fost adoptați ca patroni spirituali sau ocrotitori ai împăraților și regilor, ai conducătorilor de oști, ai armatelor care apără pe oameni de primejdii, fiind simboluri ale luptei împotriva răului.
Pornind de la deviza Jandarmeriei Române: „Lex et ordo” (lege și ordine), înscrisă pe stema sa, vedem că idealul acestei structuri militare are evidente asemănări cu ceea ce simbolizează Sfinții Arhangheli. Sfântul Arhanghel Mihail simbolizează „legea” fiind apărător al dreptății și al adevărului, numit de Biserică înger al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil simbolizează „ordineapacea și armonia, siguranța și binele comun, rezumată în numirea de înger al harului. Astfel, întreaga activitate a jandarmilor români este orientată să se desfășoare pe aceste două coordonate, lege și ordine.
Fiind o instituție cu responsabilitate în menținerea și restabilirea ordinii publice și a siguranței naționale, Jandarmeria Română contribuie și la promovarea iubirii față de patrie și popor și la păstrarea valorilor noastre spirituale și materiale. Avem convingerea că Jandarmeria Română se va afla totdeauna în slujba patriei și în folosul cetățenilor, apărând legea dreptății și demnitatea persoanei umane.
Felicităm și binecuvântăm cu aleasă prețuire Jandarmeria Română și cerem Domnului nostru Iisus Hristos,pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, să dăruiască tuturor jandarmilor români mult ajutor în activitatea împlinită spre binele societății noastre românești.
În mod deosebit, felicităm pe toți cei care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil sau derivate ale acestora, dorindu-le ani mulți, cu pace și bucurie, cu sănătate și fericire!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigationJump to search
                Imagini pentru LA VENIRTEA A DOUA ARHANGHELUL MIHAIL VA TRAMBITA
Arhanghelul Mihail
Mikharkhangel.jpg
Date personale
Sfânt
Venerat înIudaismAnglicanismCatolicismOrtodoxismBisericile vechi orientaleLuteranismIslam
Sărbătoare8 noiembrie (Noul Calendar - Bisericile Ortodoxe din Europa de Est) / 21 noiembrie (Vechiul Calendar - Bisericile Ortodoxe din Europa de Est), 29 septembrie ("Michaelmas"); 8 mai; multe alte sărbători locale și istorice
ÎnsemneArhanghel; calcă pe un balaur; poartă un steag, balanță și sabie
PatronajeProtectorul evreilor,[1] al Bisericii Catolice,[2] al militarilor,[3]polițiștilor,[4] marinarilor, parașutiștilor, micilor comercianți,[3] și ai orașului Kiev
Gloriole.svg Sfinți

Arhanghelul Mihail, pictură, Santa Maria della Concezione, Roma
Arhanghelul Mihail (ebraică מִיכָאֵלgreacă Μιχαήλlatină Michael sau Míchaëlarabă ميخائيلMīkhā'īl) este un arhanghel în învățăturile iudaice, creștine și islamice.
În ebraică, semnificația numelui Mihail (mi - care, ke - ca, El - divinitate) este interpretată în mod tradițional ca o întrebare retorică: „Cine este ca Dumnezeu?” (la care se așteaptă un răspuns negativ), pentru a sugera faptul că nimeni nu este ca Dumnezeu. În acest fel, Mihail este reinterpretat ca un simbol de umilință în fața lui Dumnezeu.[5]
În Biblia ebraică Mihail este menționat de trei ori în Cartea lui Daniel, o dată ca un „prinț mare, care se ridică pentru copiii poporului tău”. Ideea că Mihail a fost avocat al evreilor a devenit atât de răspândită că, în ciuda interdicției rabinice împotriva apelului la îngeri ca intermediari între Dumnezeu și poporul său, Mihail a ajuns să ocupe un anumit loc în liturgia evreiască.
În Noul Testament, Mihail conduce armatele lui Dumnezeu împotriva forțelor lui Satana în Cartea Apocalipsei, unde în timpul războiului din cer îl învinge pe Satana. În Epistola lui Iuda se face referire la Mihail în mod special ca „arhanghel”.
Sanctuare creștine pentru Mihail au apărut în secolul al IV-lea, când a fost văzut pentru prima oara drept înger vindecător, iar apoi de-a lungul timpului ca un protector și lider al armatei lui Dumnezeu împotriva forțelor răului. Prin secolul al VI-lea, devoțiuni pentru Arhanghelul Mihail au fost răspândite, atât în Bisericile de Est cât și în Bisericile de Vest. În timp, învățăturile lui Mihail au început să varieze între confesiunile creștine.
După creștinarea Imperiului Roman, Arhanghelul Mihail a fost considerat patron al Sfântului Imperiu Roman, iar apoi patron al Germaniei.

Introducere[modificare | modificare sursă]

Termenul arhanghel este format din arche (gr. conducător, cel mai mare, comandant) și anghelos (gr. mesager, sol, înger) și se traduce prin „Comandantul îngerilor”, „Cel mai mare Mesager”. Cuvântul apare doar de două ori în întreaga Biblie, o dată fiind legat de „Mihail”[6], iar altă dată de „Domnul Hristos”[7]. Contrar credinței populare, Biblia nu acordă lui Gabriel sau altcuiva acest titlu de Arhanghel.Arhanghelul Mihail
În Biblie există cinci referințe care dezvăluie o identitate enigmatică: Mihail, Arhanghel, Marele Voievod:
 • Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, și am ieșit biruitor.”[8]
 • Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru Mihail.”[9]
 • În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.[10]
 • Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul.”)[11]
 • Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului... pentru trupul lui Moise.[12]

Opțiunea identificării lui Mihail cu Mesia / Hristos[modificare | modificare sursă]

Patru perechi de pasaje paralele:
 1. Glasul care învie morții: 1 Tesaloniceni 4,16: „Însuși Domnul cu un strigăt (de luptă), cu glasul de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer; și întâi vor învia cei morți în Hristos.” Aici, în momentul învierii morților, Domnul apare vorbind cu glasul de arhanghel. E știut că îngerii n-au putere să învie morții, ci doar Dumnezeu. Glasul de arhanghel este glasul dătătorului vieții, care are puterea să restaureze viața. (Expresia greacă ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου se traduce: „cu glas de arhanghel", adică glasul care poruncește îngerilor.) Ioan 5,25-29: „ ...vine ceasul... când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și... vor învia... Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele...”. Ioan descrie cu alte cuvinte același moment culminant. Biblia spune că este un singur glas care învie morții, al Singurului care este Învierea și viața (Ioan 11,25); al Fiului – Singurul căruia Tatăl I-a dat puterea să învie pe morți (Ioan 5,21).
 2. Persoana care învie morții: Iuda 9: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ’Domnul să te mustre!’”. Versetul face referire la lupta Arhanghelului Mihail cu diavolul pentru trupul lui Moise, în momentul învierii lui Moise și luării lui la ceruri (de unde Moise va coborî împreună cu Ilie pe Muntele schimbării la față, ca să-L încurajeze pe Hristos înaintea răstignirii – Matei 17,3). 1 Tesaloniceni 4,16,: „Însuși Domnul cu un strigăt (κελεύσμα = strigăt de luptă, ordin militar), cu glas de Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborî din cer; și... vor învia cei morți în Hristos.”. În ambele texte, aceeași ”Persoană” care învie morții. Sunt singurele locuri biblice în care apare titlul de Arhanghel.
 3. Eroul aceluiași eveniment: Ioan 5,28.29: „ ... toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” Daniel 12, 1-2: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău... Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică.” În ambele pasaje este descrisă aceeași scenă a învierii. În ambele este un singur Erou, același care declanșează evenimentul. Celebrul comentator biblic din secolele XVIII-XIX, Matthew Henry, scria: „Mihail înseamnă ’Cine este ca Dumnezeu’. Numele acesta, împreună cu cel de ’Marele Voievod (Prinț)’, se referă la Mântuitorul divin. Hristos este singurul care stă în favoarea copiilor poporului nostru, prin jertfa pe care a adus-o și care-i conferă dreptul să fie Ocrotitorul lor...”
 4. O identificare-cheie: Isaia 9,6: „Căci un Copil (Mesia) ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ’Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciilor, Domn al păcii”. Termenul românesc „Domn” este folosit de traducător pentru cuvântul ebraic „Sar”. Daniel 12,1: „În vremea aceea Se va scula Marele Voievod Mihail...” Termenul românesc „Voievod” este folosit pentru traducerea aceluiași cuvânt ebraic, și anume tot „Sar”. Teofania lui Iosua: Biblia relatează cum Iosua se întâlnește cu un personaj misterios (Iosua 5,14.15), care se identifică drept „Căpetenia oștirii Domnului” și îi cere lui Iosua să-și scoată încălțămintea înaintea Sa, exact cum îi ceruse Dumnezeu lui Moise, când cu rugul (Exod 3,5.6). Această „Căpetenie” nu este un înger, căci Biblia arată clar că îngerilor nu trebuie să li se aducă închinare (Apocalipsa 19,10; 22,8.9), ci numai lui Dumnezeu. Termenul ebraic pentru cuvântul tradus aici prin „Căpetenie” este același „Sar”.

Arhanghelul Mihail, portalul bisericii Sf. Mihail din Hamburg
Iustin MartirulOrigeneCyprianEusebius, Theodoret, etc., au identificat pe Căpetenia Oștirii Domnului din Iosua 5, fie cu „Îngerul/Solul Domnului", care este Iisus, fie cu Arhanghelul Mihail din Daniel 10 și 12.[13] Mihail Arhanghelul a fost identificat cu „Îngerul (Solul) Domnului", pe temeiul descrierilor din capitolele: Geneza 16; 21; 22; 31; Exodul 3; 14; Numeri 22; Judecători 2; 5; 6; 13; 1 Samuel 29; 2 Samuel 14; 19; 24; 1 Împărați 19; 2 Împărați 1; 19; 1 Cronici 21; Isaia 37; Zaharia 3.
De asemenea, a fost identificat și cu „Îngerul (Solul) Feței (Prezenței) Domnului" (Isaia 63), cu Solul Legământului.[14] Întrucât acest personaj ceresc este descris în teofaniile biblice ca fiind un trimis al lui Dumnezeu, dar în același timp poartă numele lui Dumnezeu, precum și atribute divine și dreptul de a fi adorat, s-a impus concluzia că nu poate fi altul decât Hristos, preexistent și apoi întrupat și glorificat.
Puține confesiuni și-au însușit această identificare nepopulară. Unul din motive este acela că statutul de „înger" ar sugera, mai degrabă, o creatură, ceea ce unele confesiuni antitrinitare chiar afirmă (e.g. Martorii lui Iehova). Dar nu orice teologie care îl identifică pe Arhanghelul Mihail cu Hristos îl consideră pe Hristos un înger. În limbile biblice, termenii care au fost traduși cu „înger" nu se referă la natura ființei, ci la rol / funcție / misiune (מלאך mal'akh = sol, trimis, delegat, ambasador, reprezentant; ἄγγελος ánghelos = sol, vestitor, etc.). De aceea, milioane de creștini (în special Adventiștii de Ziua a Șaptea) acceptă această identificare a lui Mihail cu Iisus, păstrând în același timp credința în dumnezeirea deplină a Mântuitorului.

Sfântul Arhanghel Mihail, icoană[15]de Simon Ușakov[16]secolul al XVII-lea
Desigur, există obiecții aduse acestei opinii teologice.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil[modificare | modificare sursă]

8 noiembrie este sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în jurul cărora Biserica adună și serbează toată obștea, tot "soborul" Sfinților Îngeri laolaltă. Ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a început a se serba de prin veacul al V-lea și ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin.

Arhanghelul Mihail (icoană pe lemn, Nechita Zugrav, 1758)
Despre îngeri se spune că sunt "duhuri slujitoare" (Evrei, 1, 14), adică ființe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu și totodată prieteni și ocrotitori ai oamenilor. Așadar, dacă îngerii se arată sub forme văzute, aceasta nu este firea lor adevărată; forma văzută este un chip de împrumut, ei fiind "lumea nevăzută", "cerul".
După Sfânta Scriptură și după mărturisirile Sfinților, îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăresc și împlinesc voia Lui în conducerea lumilor, împărățiilor, a popoarele, a oamenilor. Ca slujitori, îngerii uneori împlinesc și pedepse date de Dumnezeu, precum focul din Sodoma sau pedepsele din Egipt. Dar, în mod statornic, îngerii ajută la apărarea și călăuzirea oamenilor. Ei duc rugăciunile la Dumnezeu, ocrotesc pe cei drepți: pe Lot de foc, pe Ilie de Ahab, pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, pe Apostolul Petru de Irod. De asemenea, îngerii vestesc faptele mari ale mântuirii: Nașterea Domnului, suferința din GhetsimaniÎnvierea Domnuluia doua Lui venire. Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conștiinței: tot ce este în noi bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mișcare bună a inimii, rugăciunea, pocăința, faptele bune, toate acestea se nasc în noi și se înfăptuiesc din îndemnul îngerului păzitor.
La început, toți îngerii au fost făcuți de Dumnezeu buni, strălucind de frumusețe, de înțelepciune și de tot felul de daruri. Dar, Stăpânul Cerului și al pământului i-a supus unei încercări prin care îngerii, dispunând de voie liberă, să-și dovedească ascultarea. În această încercare, ce s-a petrecut înainte de facerea lumii, o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit împotriva Creatorului, zicând: "Pune-voi scaunul meu deasupra norilor și voi fi asemenea cu Cel Preaînalt". Amețit de mândrie, n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu.
Despre căderea lui Lucifer și a îngerilor lui, Scriptura ne vorbește așa: "Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult, care se cheamă Satana, diavolul cel ce înșela pe toată lumea, pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el".[17]Astfel a căzut Lucifer din cinstea de arhanghel: "Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer"[18].
În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ“ (Vieţile Sfinţilor pe luna Noiembrie).
Astfel s-a întocmit soborul, adică adunarea și unirea tuturor îngerilor credincioși lui Dumnezeu, iar Mihail Arhanghelul a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni și de bine făcător al mântuirii oamenilor și, luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât și în Legea nouă.
Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail este serbat și Arhanghelul Gavril, care, luând chip văzut, multe faceri de bine a dăruit neamului omenesc, arătate în cele două Testamente.

 Prieteni dragi,
La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
35 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
15 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
28 Lei primul volum din 2016 :

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhORNPR9VUJa35Mkf099iXuU5RD8tR5MV0BtRUxWwxRMewh0Sv-XInbhjYQ5SZcTLLSI5VgK0vHPvRj3S31uRRSjM6cKqKUV04wQVkfBVY0EFAV_icOBJwbQxAhOZmrhSX93TS6TcIlr_CC/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.

DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.
Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.
Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile,dar si linkul in care gasiti Contul bancar pentru DONATII ,pentru editarea urmatoarelor 2 volume la care m-am si apucat de scris :

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 

7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da

 un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe

facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 

1504 7307Iata si site-ul pentru cumpararea CARTILOR ,dar ,

DONATORII sunt rugati sa sune 

 la 0747226236 si vor primi toate CARTILE

 absolut GRATUIT !

https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:

                .
11 comentarii:

 1. Dupa mesajul cu reincarnarea,o persoana catolica mi-a zis ca:Maica Domnului si Ioan Botezatorul,sunt deja pe pamantul ramanesc,si dupa Sfintirea Catedralei,ei vor aparea sa salveze tara,ca mare suferinta vom avea.Doamna Maria,are mesaj cu:Prunca Lui Dumnezeu,Baba Vanga si frofetii din india,zic de o persoana masculina,ca in Sfanta Biblie,sau se va naste deacum acea persoana care sa pregateasca omenirea,pana la Venirea Domnului IISUS HRISTOS,pe pamant.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Amandoi sunt unul in spirit.Adica doi in Unul-Una.Si numarul ei e 7.
   7×7.Va apare lumina ei peste Romania.Corabia de salvare.

   Ștergere
 2. http://profetieavertisment.ro/mesaje/236/cel-mai-mult-ma-raneste-necredinta-acelora-care-spun-ca-ma-cunosc/

  RăspundețiȘtergere
 3. Doamna Maria cata maretie si sfintenie a creiat Bunul Dumnezeu Tatal.
  Cete de ingeri Arhangheli Serafimi Heruvimi.
  Numai cand ma gandesc deja nu mai ai nevoie de nimic aici pe pamant sufletul zboara la cerul sfant si doreste sa se duca acolo de unde a venit.
  Nu pot sa nu plang suntem frunze batute de vant si la un moment dat pica pe jos imbatrinite de vreme si de necazuri.
  Multumesc Bunului Dumnezeu si Maicuti Domnului doamna Maria ca va lasat aici si ne indrumati sa fim cat de cat pregatiti prin postarile dv.zilnice.
  Va imbratisez cu mult drag doamna Maria si bunul Dumnezeu sa ne dea sanatate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doamna Masinca, sunteti un inger ! Numai bine va doresc ! Blandetea dvs. e rara...si minunata.

   Ștergere
 4. Cu dumnezeu înainte. Dumnezeu e mare .nimic fără dumnezeu nu mișcă nu respiră pe pământ. 💞🥀⚘🕊💋

  RăspundețiȘtergere
 5. Vine Arhanghelul cu sabia lui de foc !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=rBHqYQeghy4

  RăspundețiȘtergere
 6. Apariția Arhanghelului Mihail pentru cine cunoaște ce reprezintă el înseamnă război. El este sabia pe care o trimite Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere