duminică, 24 iunie 2018

SFANTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A IV A , DUPĂ RUSALII !

                             

Ev. Matei 8, 5-13

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus: Venind îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Și zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ție după cum ai crezut. Şi s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.
        Slava Tie Doamne,slva Tie ! Amin !
Dragii mei,
Sa mergem si noi la SFANTA BISERICA si sa ne rugam pentru cei bolnavi, pentru cei stiuti si nestiuti,si pentru cei dragi care sunt bolnavi si departe de casa. 
Daca nu avem o SFANTA BISERICA aproape,atunci sa ne rugam in orice loc si la orice ora, si cu siguranta BUNUL DUMNEZEU ne aud Rugaciunea noastra si ne va ajuta fara nicio indoiala.
                                  Cu dragoste,Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu