marți, 11 iunie 2013

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI , JOI ,13 IUNIE 2013 !!! SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA , EVANGHELIE !

                                               HRISTOS   A  ÎNVIAT , fraţilor !
                                                  
Aşa cum ,deja v-ati obisnuit, inainte de fiecare, MARE SARBATOARE, scriu, aici, pentru voi toti, ce se citeste in SFANTA BISERICA, la SFANTA SI DUMNEZEIASCA LITURGHIE, in aceasta ,SFANTA SI MARE  ZI, A INĂLŢĂRII DOMNULUI ,,nostru  IISUS HRISTOS, la CER , de-a  DREAPTA TATĂLUI CERESC !
Este minunat de frumoasa si plina de speranta, nadejde si intelepciune. Citez:

                               "SFANTA EVANGHELIE, DE LA LUCA, IN ZIUA, INALŢĂRII DOMNULUI, nostru, IISUS HRISTOS !

                      "In vremea aceea , după ce S-a sculat din morţi, IISUS , a stat în mijlocul ucenicilor SĂI, şi a grăit către ei : PACE VOUĂ ! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se , gândeau în sine, că vad, un duh .
Dar EL , le-a grăit : ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce, vi se ridică astfel de gânduri, în inimile voastre ? Priviţi MÂINILE şi PICIOARELE MELE, că EU, ÎNSUMI SUNT : pipaiţi-MĂ ,şi vedeţi, că un duh, nu are carne şi oase, cum MĂ vedeţi, pe MINE ,având. Şi zicând acestea, le-a aratat, MAINILE şi PICIOARELE SALE. .Deci, incă, necrezând ei, de bucurie şi de mirare, EL , le-a zis : AVEŢI AICI, CEVA DE MÂNCARE ? Iar ei, I-au pus inainte, o bucată de peşte fript, şi un fagure de miere.
Şi luând, a mâncat în faţa lor. Apoi, a zis către ei :ACESTEA SUNT CUVINTELE , PE CARE ,LE-AM GRĂIT , CĂTRE VOI, CĂ TREBUIE, SĂ SE ÎMPLINEASCĂ, TOATE CELE SCRISE, DESPRE MINE, ÎN LEGEA, LUI MOISE, ÎN PROOROCI ŞI ÎN PSALMI .
Atunci, le-a deschis mintea, ca să înţeleagă, SCRIPTURILE. Şi iarăşi le-a zis:  ESTE SCRIS, ŞI AŞA , TREBUIA SĂ PĂTIMEASCĂ, HRISTOS, ŞI SĂ ÎNVIEZE, DIN MORŢI, A TREIA ZI ; IAR ÎN  NUMELE LUI ,SĂ SE PROPOVĂDUIASCĂ,POCĂINŢA , SPRE IERTAREA PĂCATELOR, LA TOATE NEAMURILE, ÎNCEPÂND, DE LA IERUSALIM . IAR VOI, SUNTEŢI, MARTORII ACESTORA.
ŞI IATĂ , EU TRIMIT PESTE VOI, FĂGĂDUINŢA TATĂLUI MEU; ÎNSĂ , VOI SĂ ŞEDEŢI ,ÎN CETATEA IERUSALIMULUI, PÂNĂ CĂND.,VĂ VEŢI ÎMBRĂCA, CU PUTERE DE SUS .
Apoi, i-a dus afară in BETANIA,şi ridicându - şi MÂINILE SALE, i-a binecuvântat. Şi pe când, îi binecuvânta, S-a despărţit de dânşii şi S- a ÎNĂLŢAT la CER.  Iar ei, închinându-se LUI ,s-au întors în IERUSALIM, cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea, în BISERICĂ, lăudând şi binecuvântând ,pe DUMNEZEU .                    
                                                                               AMIN !

Fratilor, sa fim si noi prezenti, cu trupul si cu sufletul, in SFANTA BISERICA, la aceasta MARE SARBATOARE, a INALTARII DOMNULUI .la CER, si sa-i daruim inima si sufletul nostru, pentru ca sa le indrepte pe CALEA, CEA BUNA.,bineplacuta LUI, DOMNULUI SI MANTUITORULUI nostru, IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU , SI - AL MAICII LUMINII, PURUREA ,PREA CURATA SI PREA BINECUVANTATA, FECIOARA MARIA, căruia I se cuvine, toata cinstea, slava şi închinarea, în veci, AMIN !
                                       Cu dragoste si pretuire,
                                                                            Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu