joi, 2 mai 2019

ACATISTUL IZVORULUI TAMADUIRII !

                                      3 Mai 2019 !

                        ..


ACATISTUL Izvorului Tamaduirilor Nascatoarei de Dumnezeu !
Izvorul tamaduirilor Nascatoarei de Dumnezeu
Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:


Condacul 1

  Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta, după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem rugămu-ne rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Icosul 1

  Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea:

Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni peste toată lumea;
Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revărsarea darului;
Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a Iordanului lucrare ai primit;
Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare;
Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire;
Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine;
Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 2

  Stăpânul cerului şi al pământului, lucruri minunate şi prea slăvite a săvârşit întru tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pentru că de sus a picurat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor de tămăduiri, care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia!

Icosul 2

  Dumnezeiesc izvor ai raiului, Fecioară şi Maică cerească, pe tine te numim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului tău au străbătut în cele patru părţi ale pământului, care se acoperă pururea cu străine minuni, din apa ce se dă spre băutură tuturor celor ce cer. Pentru aceasta bucurându-ne toţi creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând totdeauna apă, cu sfinţenie şi cu dulceată zicând:

Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că în dar reverşi din destul, bogate vindecări celor bolnavi;
Bucură-te, că pe cei orbi, ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi faci;
Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit;
Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l-ai vindecat;
Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui Preaînalt.
Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător;
Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând, adăpi sufletele cele însetate de viaţă;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 3

  Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai presus de fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune, o, izvorule dătător de daruri; că nu numai că goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la tine cu dragoste, ci şi patimile cele sufleteşti le speli, curăţindu-le la toţi cei ce-ţi cântă ţie: Aliluia!

Icosul 3

  Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-l lăudăm credincioşii, care pe picătura Hristos, dătătorul de viaţă, pe pământ L-a plouat, pe apa cea dumnezeiască şi vie, cea săltătoare şi izvorâtoare, fără de moarte, a dăruit-o nouă, credincioşilor care cântăm:

Bucură-te, vasul băuturii celei dumnezeieşti, Ceea ce după băutură niciodată nu se deşartă;
Bucură-te, Ceea ce alungi setea care topeşte sufletele;
Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţeşte, revarsă râuri dumnezeieşti;
Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul;
Bucură-te, izvor de viaţă primitor care pururea izvorăşte daruri;
Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o arată a fi slabă şi neputincioasă;
Bucură-te, vedere orbilor;
Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 4

  Izvorăşte-mi mie, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, darurile cuvântului, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi dar credincioşilor, că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai izvorât nouă, şi izvor de tămăduire, de obşte, te-ai arătat tuturor celor ce-I cântă: Aliluia!
Icosul 4

  Biserica ta, Preacurată Fecioară, se arată tuturor casă de doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută, ridică arătat pe credincioşii cei ce aleargă la dânsa şi tuturor izvorăşte dulceaţă din destul. Pentru care şi noi nevrednicii cu cântări duhovniceşti, veselindu-ne, zicem:

Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă;
Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire;
Bucură-te, vindecare a celor bolnavi;
Bucură-te, slobozirea celor din primejdii;
Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor;
Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă;
Bucură-te, auzirea celor surzi;
Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi, numai cu atingerea i-ai scăpat;
Bucură-te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat;
Bucură-te, că ne izvorăşti din ceruri daruri fără împuţinare;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 5

  Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că izvorăşti apă de tămăduiri din care se adapă sufletele credincioşilor celor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa păcatelor celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 5

  Neamul omenesc te laudă pe tine, Preacinstită, că tuturor le izvorăşti din ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor nemuritor, Dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste cântări de laudă:

Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea;
Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a pogorât arătat;
Bucură-te, că pe cel orb l-ai făcut a vedea lumina;
Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei cea înfricoşată;
Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor;
Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi;
Bucură-te, înţelepciunea celor simpli;
Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor;
Bucură-te, că prin revărsarea apei, tămăduiri de multe feluri le-ai dăruit;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 6

  Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce s-a lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului tău este tămăduirea bolilor celor de moarte aducătoare, Ceea ce firea cu adevărat nu a văzut. Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm: nu ne trece cu vederea, sârguieşte, ajutătoarea noastră grabnică şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor ca să te lăudăm zicând aşa: Aliluia!
Icosul 6

  Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le va putea spune, ca Ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul omenesc prin picăturile izvorului tău, de care povestesc limpede lâna şi mana şi Siloamul şi piatra Ceea ce a izvorât şi pridvorul lui Solomon. Darul tău este mai presus de cuvânt şi de gând; drept aceea şi noi într-o unire de gânduri şi glasuri, cântăm laudele acestea:

Bucură-te, Fecioară, că din tine se revarsă apa care vindecă patimile cele de moarte aducătoare;
Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul femeii cel cuprins de cangrenă;
Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite;
Bucură-te, că prin stropirea apei, credincioşii se sfinţesc;
Bucură-te, Fântâna bucuriei celei neîncetate;
Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite;
Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor;
Bucură-te, înecarea tuturor patimilor;
Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei credincioşi;
Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 7

  Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi, Născătoare de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire si cu ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei; drept aceea şi noi credem cuvintele Fiului tău, Stăpână, care a zis: "că în veci nu vor înseta cei ce cu credinţă vor bea din ea" zicând: Aliluia!

Icosul 7

  Pântece mai înainte sterp ai dezlegat arătat, cu curgerile izvorului tău, că şi naşteri dăruieşti, ca Ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor, pentru care şi noi bucurându-ne zicem:


Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa;
Bucură-te, amestecare care picură dumnezeiască dulceaţă inimii;
Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător;
Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă;
Bucură-te, Ceea ce izvorăsti liniştea neputinţelor;
Bucură-te, Ceea ce stingi văpaia bolilor;
Bucură-te, Ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea înfocării;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 8

  Minunile tale cele neauzite, Stăpână, fac pe toţi credincioşii cei ce le aud a se minuna de apa izvorului tău; pe cei muţi şi surzi ca şi cum ar fi grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit îi vindecă, şi tămăduieşte desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă: Aliluia!

Icosul 8

  Pe toate apele le covârşeşte, Fecioară Curată, apa izvorului tău, care dăruieşte arătat izbăvirea de boli cumplite şi dă sufletelor toată sănătatea, ca Ceea ce se revarsă mai presus de fire tuturor celor ce cântă:

Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi scoţi din cuptorul necazurilor;
Bucură-te, uşa prin care străbat razele luminii şi luminează ochii trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, Ceea ce singura eşti mângâierea pământenilor;
Bucură-te, izvor prea cinstit;
Bucură-te, că prin curgerea izvorului Tău, diavolii s-au înfricoşat;
Bucu'ră-te, că pe Leon l-ai făcut călăuză orbului neştiutor spre al tău izvor;
Bucură-te, că a fi împărat l-ai încredinţat;
Bucură-te, că el spre mulţumire Biserică în numele tău a ridicat;
Bucură-te, că tu dar făcător de minuni de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că pătimaşii ce cu credinţă năzuiesc la izvorul tău se tămăduiesc;
Bucură-te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare;
Bucură-te, că izvorul tău tuturor este îndeajuns îndestulător;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 9

  Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcându-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care ai născut pe Făcătorul şi Ziditorul tuturor, din amestecarea tinei şi a apei ai luminat negrăit ochii orbului, cel ce se născuse orb şi care nicicum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea negrăită a zis: Aliluia!
Icosul 9


  Siloamul vindeca bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta nu numai odată într-un an şi nu numai acei ce iau mai întâi, dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dragoste vin către tine strigând:
Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, vas cu care primim bucuria şi mântuirea;
Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti.
Bucură-te, izvor nesecat al apei cele dătătoare de viaţă;
Bucură-te, Ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare;
Bucură-te, apa care curăteşti spurcăciunea păcatului;
Bucură-te, încetarea întristărilor noastre;
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 10

  Vrând să vădeşti minunile cele de la izvorul tău, ai poruncit, Stăpână, lui Leon să ducă orbul în partea cea mai dinlăuntru a pădurii şi să-i stingă setea cea trupească cu apă; iar cu tină să-i ungă ochii lui cei întunecaţi pentru ca să cunoască puterea ta şi să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor care îl dai în dar tuturor celor ce au nevoie. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi, robii Tăi, ci cu mulţumire proslăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!
Icosul 10

  Viaţa noastră pământească afundată fiind în tina păcatelor, sufletul de păcate îmbolnăvit, trupul de dureri chinuit, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte, către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea izvorului tău cădem, rugându-te: spală tina păcatelor, vindecă sufletele îmbolnăvite şi trupurile chinuite le îndreptează, ca noi cu bucurie să strigăm ţie:

Bucură-te, vindecarea patimilor sufleteşti;
Bucură-te, izbăvirea durerilor şi chinurilor trupeşti;
Bucură-te, voinţa cea bună a lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi;
Bucură-te, adevărata îndreptare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu, pentru păcatele lor;
Bucură-te, baie care speli cugetele noastre murdare de fărădelegi;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Izbăvitorul care în dar curăţă fărădelegile noastre;
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau vindecări;
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 11


  S-a înălţat apa izvorului tău, Curată, mai presus de ceruri, aceasta fiind hrana sufletului, miere din piatră şi dăruire de mană, slobozitoare de boli şi mântuitoare, pentru aceasta mulţimea credincioşilor veselindu-se, saltă cântând: Aliluia!

Icosul 11


  Fântână izvorâtoare de viaţă plină de daruri dumnezeieşti s-a arătat nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura, sfinţirea şi mângâierea noastră; iar noi cu dragoste cinstindu-l şi cu credinţă îngenunchind înaintea lui, strigăm ţie:

Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii păcătoşilor;
Bucură-te, vindecarea a toate neputinţele;
Bucură-te, Ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru;
Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi cele pământeşti;
Bucură-te, Ceea ce adăpi brazdele pe care cresc mulţmile îndurărilor;
Bucură-te, Ceea ce ne povătuieşti pe noi către patria cerească;
Bucură-te, roua florilor celor nevestejite;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 12

  Născătoare de Dumnezeu Fecioară, fă-ne vrednici de darurile tale şi te rugăm, treci cu vederea păcatele noastre, dând tămăduire celor ce cu credinţă se apropie de izvorul tău şi cer binecuvântare şi iertare de păcate cântând: Aliluia!

Icosul 12


  Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Stăpână, decât precum te-ai milostivit şi ai dat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la izvorul tău şi au dobândit cele de folos, aşa te milostiveşte deci şi spre noi cei ce suntem cuprinşi de faptele cele rele ca să te slăvim pe tine, zicând unele ca acestea:

Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte;
Bucură-te, cununa cea slăvită a celor ce au credinţă şi se luptă împotriva ispitelor;
Bucură-te, Ceea ce dai veşnică mântuire celor ce se ostenesc în viaţa călugărească;
Bucură-te, Ceea ce izbăveşti omenirea din foametea sufletească şi trupească;
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie;
Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de năvălirea altor neamuri;
Bucură-te, păzitoarea celor ce călătoresc pe pământ, pe apă şi prin aer;
Bucură-te, comoara legii noastre creştineşti;
Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău, îl dobândim;
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;
Bucură-te, că prin minunile tale ai bucurat tot neamul creştinesc;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


Condacul 13

  O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, izvorul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel necurmat al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al bunătăţii, nădejdea şi mântuirea tuturor creştinilor, la tine ridicăm ochii sufletelor şi ai trupurilor noastre, către tine tindem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: Caută spre noi dintru înălţimea ta cea sfântă, vezi credinţa şi umilinţa sufletului nostru, ascultă rugăciunea noastră care o facem către tine din inima noastră cea împietrită, depărtează de la noi toate nevoile, toată răutatea şi toată întristarea ce vine asupra noastră, întru această vremelnică viaţă. Vindecă toate bolile şi neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne sănătate şi ne izbăveşte de veşnica muncă prin rugăciunile tale, ca să cântăm neîncetat: Aliluia (Acest Condac se zice de trei ori).
Apoi se zice iarasi Icosul 1 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui...) si Condacul 1 ( Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, ...).
Icosul 1

  Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea:

Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni peste toată lumea;
Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revărsarea darului;
Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a Iordanului lucrare ai primit;
Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare;
Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire;
Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine;
Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor;
Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!
Condacul 1

  Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta, după datorie apropiindu-ne cu dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem rugămu-ne rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!


P.S.

                      Prieteni dragi,

Am redus pretul CARTILOR pentru ca 

fiecare dintre voi sa poata cumpara oricare volum doreste.

Iata dragilor noile preturi:

25 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
10 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
20 Lei primul volum din 2016 :

https://1.bp.blogspot.com/-hygcXuHRA-w/V7oIhxgiXoI/AAAAAAAAAEQ/J-58X6g3fskjoLAy8-aH65tX4fJIVgyOgCLcB/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.
La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.
Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau, imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.
Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile,dar si linkul in care gasiti Contul bancar pentru DONATII ,pentru editarea urmatoarelor 2 volume la care m-am si apucat de scris si pe care -mi doresc sa le public cat mai curand .
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, textEste posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi interior
 Fara ajutorul vostru financiar,eu nu as fi putut edita un numar mai mare de CARTI.
Si va multumesc din toata inima si ma rog pentru voi toti ,dar si pentru cei dragi si scumpi inimii si sufletului vostru.
DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI sa va binecuvinteze DARUL vostru, pentru intarirea CUVANTULUI SĂU !
Sa va ocroteasca cu mila si cu dragostea

 SA !

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN:
 RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da

 un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe

facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com.,sau, ma sunati la 0747226236. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 

1504 7307


Iata si site-ul pentru cumpararea CARTILOR ,dar ,

DONATORII sunt rugati sa sune 

 la 0747226236 si vor primi toate

 CARTILE absolut GRATUIT !

https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:


              

24 de comentarii:

 1. Iata dragii mei, de ce sunt in stare cei din OPOZITIE !
  Rusine sa le fie !
  Se folosesc de IMAGINEA MANTUITORULUI,de NUMELE SĂU,ca sa improste cu mizerii ,, inclusiv cu # .uie PSD !
  Vizionati clipul si va veti ingrozi !!!
  Guerilla digitală. Campania pentru europarlamentare, faza divină ...
  https://www.hotnews.ro/stiri-europarlamentare_2019-23118338…...
  Acum 2 ore - Pe youtube a fost postat un videoclip cu titlul: „Iisus Hristos mesaj ... În filmuleț apare un bărbat interpretând ironic personajul Iisus și care se

  Iata si Mesajul din videoclip,in caz ca nu veti reusi sa vizionati clipul:
  HALUCINANT - Iisus Hristos, folosit în campania electorală: 'Eu nu vă pot salva! Ieșiți la vot pe 26 mai!' / VIDEO
  Autor: Roxana Popa
  Publicat: 14:36
  boom
  Campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a început şi se va încheia în 25 mai, la ora 7.00. În cursa electorală sunt înscrişi trei candidaţi independenţi şi 13 partide şi alianţe. Pe Youtube, la categoria noutăți virale, a apărut un videoclip de un minut și 24 de secunde intitulat: „Iisus Hristos mesaj pentru români - Ieșiți la vot pe 26 mai!”. Clipul a fost încărcat în urmă cu două zile și a strâns câteva sute de vizualizări.

  „Salutare, români! Sunt Eu, Domnul și Mântuitorul vostru, Iisus Hristos. Acum că Paștele a trecut și ați sărbătorit Învierea Mea, am un mesaj special doar pentru voi! Dacă vreți o țară mai bună, cu un sistem de învățământ mai bun, spitale mai curate, drumuri mai bune, o economie mai puternică și mai puțină corupție...Nu vă rugați la mine pentru asta! Eu nu vă pot salva! Doar voi vă puteți salva țara! Ieșiți la vot! Pe 26 mai! Aceasta este șansa voastră. Țineți minte: nu toți politicienii sunt corupți. Lupta nu e pierdută! Încă puteți câștiga! Aveți credință! Votați pentru viitorul copiilor voștri. 26 mai #muiepsd”, este mesajul transmis pe canalul Youtube. Însă, compania americană a decis să suspende clipul, dar el poate fi regăsit pe Facebook, unde este distribuit masiv de o anumită parte a electoratului.HALUCINANT - Iisus Hristos, folosit în campania electorală: 'Eu nu vă ...
  https://www.stiripesurse.ro/halucinant-iisus-hristos-folosit-in-campania-electorala-eu-n...
  Acum 3 ore - Pe Youtube, la categoria noutăți virale, a apărut un videoclip de un minut și 24 de secunde intitulat: „Iisus Hristos mesaj pentru români ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rugati-va pentru ei doamna Maria asa cum a facut si Mantuitorul Hristos si nu-i blestemati. Iubirea (crestineasca) trebuie sa invinga ura (din politica) altfel totul este in zadar.

   Ștergere
  2. Toti politicienii sunt una...lucreaza pentru acelasi unic stapin. Hai sictir de ea politica!!! In veci nu mai merg la vot!

   Ștergere
 2. Aceasta este OPOZITIA in ROMANIA !

  Rusine sa şle fie ,si sa-si primeasca raplata pentru batjocorirea NUMELUI LUI DUMNEZEU !!!
  HALUCINANT - Iisus Hristos, folosit în campania electorală: 'Eu nu vă ...
  https://www.stiripesurse.ro/halucinant-iisus-hristos-folosit-in-campania-electorala-eu-n...
  Acum 3 ore - Pe Youtube, la categoria noutăți virale, a apărut un videoclip de un minut și 24 de secunde intitulat: „Iisus Hristos mesaj pentru români ...
  ​Guerilla digitală. Campania pentru europarlamentare, faza divină ...
  https://www.hotnews.ro/stiri-europarlamentare_2019-23118338-guerilla-digitala-cam...
  Acum 2 ore - Pe youtube a fost postat un videoclip cu titlul: „Iisus Hristos mesaj ... În filmuleț apare un bărbat interpretând ironic personajul Iisus și care se ...

  RăspundețiȘtergere
 3. Puteți măcar odată să nu mai amestecați pe Dumnezeu cu politica?
  Așa măcar de dragul lui Hristos...
  Indiferent ce vă revoltă, mai sănătoasă ar fii o rugăciune pentru unii ca aceștia și stați liniștită că își vor lua ei răsplata negreșit pentru faptele lor!
  Lăsați în judecata lui Dumnezeu!
  Nu are ce căuta politica pe un site ca și acesta!
  Numai bine!
  Doamne ajută!

  RăspundețiȘtergere
 4. Asta e blasfemie curata !
  Patriarhia ar trebui sa ia atitudine , mai a ramas sa puna chipul Domnului pe cabina de vot !!!!
  Dar nu mai e de mirare , si aici pe site sunt destui care batjocoresc crucea Mantuitorului, icoanele , fac o ciorba din toate religiile , le sta in gat ortodoxia , neaga biblia , batjocoresc cuvantul ei .

  Posteaza non stop cu toate literele din alfabet sunt atotcunoscatori, plini de ei , mandri tare , dau sfaturi, lectii de new age , adica spala creierii .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dumnezeu da ploaie si peste cei rai si peste cei buni. Lasati-L pe Dumnezeu sa judece si nu judecati voi.

   Ștergere
 5. Dna Maria NU TOATĂ OPOZITIA ESTE ASA !!!! Norocul nostru că există opozitie că altfel preferatu dvs,L.Dragnea ar fi transformat România in ,,judetul Teleorman" !!! Nu spuneti nimic de manipularea la modul grosolan ,că are 10 miliarde de euro si primarii care vor bani sa se prezinte la el. Pe lângă faptul că e MINCIUNĂ GOGONATĂ ,e manipulare mizerabila ,ca primarii să convingă votanţii SĂ VOTEZE CU PSD . S ar putea să voteze iarăşi oameni morti de 5-6 ani (cum au mai făcut )

  RăspundețiȘtergere
 6. Cat de mult au decazut doamna Maria nu pot sa cred ce sunt in stare sa faca.
  Ne mai miram de ce primim furtuni grindina, vijelii si cutremure?
  Nu ne mai miram sunt in stare s-a calce pe cadavre pentru bani.
  Fereasca Dumnezeu si Maicuta Domnului.
  Cu mult drag doamna Maria si bunul Dumnezeu s-a va binecuvinteze.

  RăspundețiȘtergere
 7. Dna Maria nu mai ridicati in slavi psd-ul.Dragnea si Tariceanu dau lectii de morala crestina si corectitudine Poporului Roman? Haideti sa fim seriosi mai ales acum in Saptamana Luminata !!

  RăspundețiȘtergere
 8. O spun de la Referendum de circa un an ,ar trebui sa reactioneze biserica sau credinciosii cu o propunere de candidat independent,un BUN CRESTIN' moldovean din campionii la vot din cele 4 milioane de votanti BOICOTATI la Referendumul pentru Familie si Identitate Nationala Crestina, pentru alegerile prezidentiale.
  Daca tot il vor pe Iisus Hristos in campania electorala sa le oferim cel putin un BUN CRESTIN,urmas demn al lui Iisus-craciun

  RăspundețiȘtergere
 9. 17:57, esti mama rautatii si urii.

  RăspundețiȘtergere
 10. Craciun... nimic personal dar tot visezi la moldoveanul bun crestin. Ai sa faci depresie daca nu apare. Hai sa luam lucrurile asa cum sunt

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se pare ca este in depresie si tot cu Johannis se va alege ca presedinte.

   Ștergere
 11. Dreptatea, adevarul va invinge intotdeauna!Se spune ca vii cu vii,mortii cu mortii!!!Desigur cit traim pe pamint si sintem vii,aici trebuie sa ne facem rostul. ..Nu vedeti ca ne afundam tot mai jos,doamna Maria!?Sigur ca Dumnezeu nu ne poate ajuta,ne da,dar noi trebuie sa ne bagam in traista! !!Ne imprumutam iar ,de ő sa fie datori si copii copii lor nostri!!

  RăspundețiȘtergere
 12. Multumesc ,am citit acatistul si am plans de am udat lemnele .
  Slava lui Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 13. Lui Domnul Isus nimeni nu-I poate face nici un rău! Oamenii își fac singuri rău, prin alegerile lor rele, care nu sunt conforme cu Poruncile Divine, adică cu IUBIREA SFANTA. Ce este în inima noastră, este si in jurul nostru. Doar rugăciunile credincioșilor mai țin lumea aceasta si mai țin Mania lui Dumnezeu sa nu cada, încă. Sa gândim înțelept( vezi cap.Proverbe si Psalmii din Biblie), ca să nu ne înșelăm singuri, făcând voia celui rau si nu pe cea a Tatalui Ceresc, Creatorul cerului și al pamantului si al sufletelor noastre nemuritoare, carora le-a dat viață cu Insasi Suflarea Sa. Dumnezeu este în noi, dar cel rău vrea sa ne îndepărteze de El, așa cum traieste el cel rău , fara iubire si fara mila, o veșnicie. Sa ne ferească Bunul Dumnezeu de rătăcirile veșnice. Sa cunoaștem binele lui Dumnezeu, ca atunci când ne intalnimîcu răul să-l putem recunoaște. Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Hristos a Înviat! Fie că si in sufletele noastre sa Învie, cu iubirea noastră față de Dumnezeu și de aproapele, pe care sa nu il smintim cu ignoranta noastră față de Invatatura lui Cristos, care ne-a adus pe pamant , pt noi, Cuvantul lui Dumnezeu Tatăl Ceresc.

  RăspundețiȘtergere
 14. 01,16 Americanii au o vorba;Si o schimbare proasta e mai buna ca nici o schimbare.
  Dar eu cred ca moldovenii trebue sa vina cu o propunere.
  Pe aici pe la noi printre ardeleni, prin Iohanes-burg,impresie buna a facut Toader Tudorel-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. craciun, chiar asa? hahaha, mi se pare mie sau impresia iti apartine doar tie,restul nu sunt chiar atat de prosti!

   Ștergere
 15. Io-ha-ha-nis vorbeste in strainatate despre amenintari Imaginare la adresa jUstitiei,.
  Mai amenintare ca el sprijinitorul Lgbt-stilor si Boicotator al referendumului pentru familia crestina, la functia de presedinte a Romaniei ,nu exista .

  RăspundețiȘtergere
 16. Dumnezeu va alege bobul de neghina.
  Romania va trece prin multe framantari launtrice dar acest popor va fi mantuit.
  Acest lucru ma bucura mai avem un pic rabdare,eu tin sa cred ca poporul s-a desteptat tace si face s-a avem imcredere si nadejde in Dumnezeu.
  PNL se va duce dupa PNTCD.
  Singurul partid va fi PSD asa scrie acolo sus.
  Cu mult drag tuturor si sper ca nu ma condamnati pentru asta dar atat timp cat PSD a facut si va da omului necajit cate putin cate putin, care altii nu au dat au luat Dumnezeu ii ocroteste.
  Acest lucru s-al inteleaga multi e vremea ca Romania s-a o duca mult mai bine. Cu mult drag.

  RăspundețiȘtergere
 17. 15,06 Te inseli,am mai intrebat si pe altii care au parerea asta ,dar unii spun ca Tudorel Toader nu ar avea sanse in mafia politica fiind independent ,cine stie poate asta ar fi atuul lui-craciun

  RăspundețiȘtergere