marți, 17 iulie 2018

SUNĂ TRÂMBIŢA CEREASCA ! GATA ! VENIREA LUI IISUS HRISTOS ESTE APROAPE !

                                                      17 Iulie 2018,ora 6,22 !

                                          Dragii mei,

În aceasta dimineata treaza fiind ,mai stateam in pat cu ochii inchisi.
Astfel,vedeam un Cer senin albastru de ziua,iar pe Cer a aparut ca prin Minune ,un nor oval alb si stralucitor foarte.
Nu era un nor obisnuit,ci era un nor divin, un nor format din LUMINA DUHULUI SFANT.
                           
                                       Imagini pentru DUHUL SFANT IMAGINI
Imagini pentru ingerii din cer suna din trambita.

Dragilor, din norul de Lumina alba si orbitor de stralucitoare iese o mâna alba ,tot din lumina alba stralucitoare.
Mâna din lumina alba tine o indreptata spre Rasarit o Trompeta ca din aur facuta.
Trompeta arata ca in imaginile de mai jos:

                                  Imagini pentru trompete imagini.
Mâna din lumina alba ce era in inima norului divin, misca Trompeta cand spre Rasarit cand inspre Apus , ca atunci cand un sfant nevazut sau sub chipul norului divin,ar fi suflat in Trompeta pentru toate cele patru colturi ale Pămantului.


                                Ã®ngeri suflând din trâmbiță.

Fratilor,cred ca a durat circa 10 secunde totul.
Am fost uimita de Trompeta de aur iesita din norul alb orbitor de straluicitor.
Vedeam foarte clar bratul de lumina alba din inima norului si Trompeta ca din aur orbitor de stralucitor ,ce era la gura cuiva din norul alb,deoarece, se intorcea in toate partile.
În faţa Trompetei  care se misca singura, apartinand norului alb, a aparut un alt nor alb orbitor de  stralucitor.
Aveam acum in fata ochilor mei inchisi,aveam norul alb cu Trompeta ,precum  si un alt norisor oval, norisor ce nu era deloc ca unul obisnuit,datorita stralucirii sale divine.
Cerul albastru ca de oglinda avea pe el ,doar cei doi nori albi divini si Trompeta ca din aur,si care Trompeta ,se misca singura inspre Rasarit si-nspre Apus,de-acolo din inima norului alb dens si orbitor de stralucitor.
Prieteni dragi, se apropie ÎMPARATIA CERURILOR asa cum striga in pustie Sfantul Ioan Botezatorul in Sfanta Evanghelie de la MATEI:
            Sfânta Evanghelie după Matei !

Capitolul 3
1.În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii,
2.Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor.
3.El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui".
4.Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.
5.Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6.Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
7.Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie?
8.Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9.Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
10.Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
11.Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
12.El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins.
13.În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14.Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15.Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16.Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.
17.Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".

Iata dragilor si :

CELE ȘAPTE TRÂMBIȚE ȘI TREI VAIURI ALE APOCALIPSEI

Picture
Pentru a ajunge la o înțelegere cât mai corectă a tot ce e legat de escatologie, trebuie să analizăm un volum mare de informații. Numărul de evenimente care sunt legate de vremurile sfârșitului, precum și semnificația și efectele lor este enorm. Cea mai plauzibilă metodă, este analizarea lor pe secțiuni. Pe măsură ce veți studia secțiunile de pe acest site, veți începe să vedeți imaginea de ansamblu. În secțiunea Grafice, găsiți o prezentare schematică a întregii perioade, pentru a vă putea forma o imagine cât mai clară. 

Primele cinci, dintre cele șapte peceți, includ evenimentele premergătoare Răpirii Bisericii, în timp ce a cincea și a șasea pecete, cuprind de fapt și evenimentul Răpirii. După ce au loc evenimentele corelate cu Răpirea, urmează evenimentele asociate cu cele șapte trâmbițe ale judecății Lui Dumnezeu și apoi cele șapte potire ale mâniei Lui Dumnezeu, sunt vărsate peste Pământ.

Un aspect unic legat de cele șapte trâmbițe, este faptul că ultima trâmbiță este păstrată pentru Marele Scaun Alb de Judecată. Când se va sufla din a șaptea trâmbiță, TOTUL se va sfârși, și o veșnicie sfântă și fericită îi va aștepta pe sfinți, în timp ce pentru cei răi urmează aruncarea lor în iazul de foc, care este moartea a doua și va fi veșnică. (primii 3 ½ ani = 7 Peceți // ultimii 3 ½ = 6 Trâmbițe & 7 Potire. Din a șaptea trâmbiță, se va sufla după încheierea celor șapte ani ai Necazului cel Mare și după Domnia de o mie de ani – Mileniul - finalizate la Marele Scaun de Domnie și Judecată)

Un alt aspect unic al celor șapte trâmbițe, este că ultimele trei sunt de fapt și „cele trei vaiuri”.

Odată înțeleasă această legătură, ea devine o parte importantă în descoperirea profunzimii evenimentelor în ansamblul lor.

Pe măsură ce Ioan relatează despre primele patru trâmbițe, el scrie:„Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea.M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!” (Apocalipsa 8:12-13)

Deci când Ioan scria ce a văzut legat de a cincea trâmbiță, a încheiat cu „Cea dintâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea.” (Apocalipsa 9:12)

Când relata despre a șasea trâmbiță și era gata să încheie cu „aceasta a fost a doua nenorocire (sau vai, sau urgie)”, după Apocalipsa 9:21, a fost din nou întrerupt de apariția unui înger, relatată în Apocalipsa 10:1. Se întâmplă multe pe parcursul acestei sfinte întreruperi, iar după ce se încheie, Ioan se întoarce unde a rămas, adică la: „A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând.” (Apocalipsa 11:14). A doua urgie a fost la a șasea trâmbiță și tot ce se întâmplă de la Apocalipsa 10:1 până la Apocalipsa 11:13, face parte din sfânta întrerupere. Imediat după Apocalipsa 11:14, Ioan scrie că cea de-a șaptea trâmbiță și a treia urgie (vai, nenorocire) au loc când Dumnezeu va judeca morții în Ziua Sfârșitului.

Acest articol, însumează evenimentele celor șapte trâmbițe. Este interesant de remarcat, că cele șapte peceți au fost rupte de Domnul Isus și introduse de cele patru făpturi vii, după cum ne relatează Ioan ce i s-a arătat despre viitor. Cele șapte trâmbițe ale judecății și cele șapte potire ale mîniei, toate sunt duse la îndeplinire de îngeri.

CELE ȘAPTE TRÂMBIȚE ALE JUDECĂȚII & CELE TREI VAIURI (URGII, NENOROCIRI)

Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ
. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ. Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.” (Apocalipsa 8:2-6) Acești Îngeri vin de la Altarul de Aur de unde tămâia și rugăciunile sfinților sunt aduse înaintea Tronului Lui Dumnezeu.

Prima Trâmbiță Apocalipsa 8:7 „Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi au venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars şi a treia parte din copaci au fost arşi şi toată iarba verde a fost arsă.”Grindină și foc amestecat cu sânge. Va arde a treia parte din copaci și iarba arde.

A Doua Trâmbiță Apocalipsa 8:8-9 „Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit şi a treia parte din corăbii au pierit." Ceva ca un munte de foc a căzut în mare și 1/3 din mare s-a transformat în sânge distrugând 1/3 din vietăți și din nave.

A Treia Trâmbiță Apocalipsa 8:10-11 „Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. Steaua se chema „Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.” Steaua „Pelin”, în flăcări a transformat 1/3 din apele dulci în ape amare, ucigând mulți oameni.

A Patra Trâmbiță / Apocalipsa 8:12 „Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea.” O treime din Soare, Lună și dintre stele au fost lovite pentru ca să nu mai lumineze, ca urmare s-a pierdut 1/3 din lumina zilei și a nopții.

ULTIMELE TREI TRÂMBIȚE & CELE TREI VAIURI (URGII)
 / Apocalipsa 8:13 „M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!

(Cele trei vaiuri sunt corelate cu ultimele trei trâmbițe )

A Cincea Trâmbiță Primul vai - Apocalipsa 9:1-12 Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. (NOTĂ: Cei 144000 de evrei sunt păziți de pecetea Lui Dumnezeu pusă pe frunțile lor) Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea şi n-o vor găsi; vor dori să moară şi moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie şi dinţii lor erau ca dinţii de lei. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă. Aveau nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă „Abadon”, iar pe greceşte, „Apolion”. Cea dintâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea.” O stea a căzut pe Pământ și I s-a dat cheia fântânii Adâncului de unde au fost eliberate lăcustele ucigașe. Ele au chinuit timp de cinci luni prin înțepăturile lor, pe cei fără pecetea Lui Dumnezeu pe frunte (adică doar cei 144000 de evrei au scăpat). Oamenii ar fi dorit să moară, dar nu puteau.

A Șasea Trâmbiță Al Doilea Vai Apocalipsa 9:13-21 Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!” Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte capete de lei şi din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă. A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete şi cu ele vătămau. Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor.” 
(Aici intervine întreruperea pe care o face Domnul, arătându-i altceva lui Ioan, și ține până la Apocalipsa 11:14) Patru Îngeri Speciali au fost eliberați, care inițial au fost legați la râul Eufrat și li s-a dat în subordine o armată de 200 de milioane de cai și călăreți. Aceștia, prin trei feluri de urgii: foc, fum și pucioasă, care ieșeau din gurile lor și prin mușcăturile cozilor lor care erau ca niște șerpi, au ucis o 1/3 din omenire. Cei care au supraviețuit, NU s-au pocăit de păcatele lor.

A Șaptea Trâmbiță Al Treilea Vai - Apocalipsa 11:15 „Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Cristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său
.Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.”  FINALUL. Taina Lui Dumnezeu a ajuns la final. Împărățiile Pământului au ajuns ale Domnului Dumnezeu și ale Lui Isus Cristos. A venit timpul pentru răsplătirea sfinților și pentru judecata celor morți.

                            Cu dragoste,Maria.

201 comentarii:

 1. la ce am vazut eu noaptea trecuta,cam va incepe pregatirea pentru a doua venire a domnului Iisus

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ne puteti spune s-a întâmplat noaptea trecută.

   Ștergere
  2. da,nu-i nici un secret.spre rasarit erau nori luminosi,iar pe la ora 03 dimineata luni spre marti cerul era luminat complet si s-a ridicat o ceata groasa de nu se mai vedeau luminile de la iluminatul public din sat si nici soseaua europeana[E85] CARE DUCE SPRE ROMAN

   Ștergere
  3. credeti sau nu asta am vazut eu si rog sa nu se mai faca comentarii rautacioase la adresa mea

   Ștergere
  4. nu am mai vazut niciodata ca vara sa se ridice ceata,ceata se ridica toamna nu vara

   Ștergere
  5. Nu mai sunt vremurile cum au fost odata si nici oamenii.

   Ștergere
 2. Diavolul are ca principala caracteristica viclenia, pentru ca se poate preface intr-un inger al luminii, si poate amagi. "Si nu este de mirare, caci chiar Satana se preface intr-un inger de lumina. Nu este mare lucru dar, daca si slujitorii lui se prefac in slujitori ai neprihanirii. Sfarsitul lor va fi dupa faptele lor." (2 Corinteni 11:14-15)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai vazut tu asta?

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. 16:00Asa este dar nici sa nu crezi nimic din semnele lui Dumnezeu de la Sf.Timpului nu este bine.Domnul spune:"Semne in cer si pe pamant vor fi"!

   Ștergere
  4. Au fost si vor fi semne, dar cine poate interpreta aceste semne ca sa ne spuna ce vrea Dumnezeu sa ne transmita?.

   Ștergere
  5. 06:16, daca ai fi citit Sfanta Scriptura, nu ai fi pus intrebarea asta stupida.

   Ștergere
 3. Doamne Dumnezeul mărturii sufletelor noastre nu ne uita si pe noi cand vei veni Tu , miluiestene cu mare mila si puterea Ta, slăvit fie numele Tau acum si in veci vecilor , Amin!

  RăspundețiȘtergere
 4. 1 Ioan 2
  18.Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.
  19.Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Suntem adulti nu suntem copii !

   Ștergere
  2. Anonim18 iulie 2018, 20:50
   ......
   Matei 18
   1.În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor?
   2.Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor,
   3.Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
   4.Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor.
   5.Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte.

   Ștergere
  3. 20:50Unii sunt mai ignoranti decat copii si pe deasupra si obraznici fata de Dumnezeu."Copii ne numeste Sf.Ioan pt ca si Domnul ne numeste fii si fiice
   Iar unii din noi chiar sunt fii lui Dumnezeu iar cei badjocoritori si rai sunt fii diavolului(Iisus spune :"Voi sunteti din tatal vostru diavolul")Asa ca sa cerem iertare pt rautati ca sa nu vina pedeapsa lui Dumnezeu pe negandite.

   Ștergere
  4. 11:27, 10:48, bine-ar fi daca am fi ca Sf. Ioan dar prea ne-am departat de Dumnezeu ca sa ne consideram fiii Lui. Daca am fi copiii/fiii lui L-am asculta si am face voia Tatalui ceresc, dar noi .......

   Ștergere
 5. Antihristul strica cuvintul lui dumnezeu si profetii mincinosi fac la fel , dar
  2 Corinteni
  17.Căci nu suntem ca cei mulţi, care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci grăim ca din curăţia inimii, ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

  RăspundețiȘtergere
 6. Vor fi lant de tornade care se unesc in U si se despart sa curete tot . Bine ati venit . F1, F2, F3, F4, F5 .

  RăspundețiȘtergere
 7. 2 corinteni 2
  11.Ca să nu ne lăsăm covârşiţi de satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute.

  RăspundețiȘtergere
 8. Lucifer a incercat sa fie asemenea lui Dumnezeu.

  "Cum ai cazut din cer, Luceafar stralucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborat la pamant, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai in inima ta: ,Ma voi sui in cer, imi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi sedea pe muntele adunarii dumnezeilor, la capatul miazanoaptei; ma voi sui pe varful norilor, voi fi ca Cel Prea Inalt. Dar ai fost aruncat in locuinta mortilor, in adancimile mormantului! (Isaia 14:12-15)

  RăspundețiȘtergere
 9. As spune ca e urmarea intilnirii Trump-Putin de la Helsinki,soarta lumii e pecetluita-craciun

  RăspundețiȘtergere
 10. care este adevarat numele Isus Cristos sau Hristos astept raspuns

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iisus Hristos fiul lui Dumnezeu!

   Ștergere
  2. Amandoua sunt folosite si sunt acelasi lucru, numai ca unul deriva din limba greaca si celalalt din latina.

   Ștergere
  3. 16:10,“Hristos” nu constituie numele Mântuitorului propriu-zis, ci este un supranume. El provine din limba greacă, de la verbul “hrio”(“a unge”). Consoana initiala reda sonoritatea literei grecesti “hi“, pe care limbile occidentale o translitereaza gresit prin “ch”.
   Asadar, forma corecta este Iisus Hristos.

   Ștergere
  4. Iisus HRISTOS e numele adevarat

   Ștergere
  5. Numele Mantuitorului este IISUS HRISTOS

   Ștergere
  6. 13:25, da, este Iisus Hristos din Nazaret si este Fiul Lui Dumnezeu si al "Maicii Sfinte" (Maica lui Dumnezeu), pe care-a sfintit-o insusi EL, Dumnezeu, prin Prezenta Sa timp de 9 luni in "trupul Mamei Sale".

   Ștergere
  7. IISUS hristos (CHRISTOS= chirho= chri ho =CHRI(STOS)= X P = monograma lui IISUS ) ,(doi de I , INTOTDEAUNA II =+ =CRUCEA )
   Hristos inseamna UNS si are si CHRISTOS care este
   Monograma lui Iisus Christos, cunoscută și ca semnul XP (se pronunță chi-rho), reprezintă un simbol creștin timpuriu constând din primele două litere grecești ale numelui Χριστός (în limba română „Hristos”). În timpul păgânismului, prin folosirea acestor litere utilizatorul își afirma identitatea de creștin.

   Conform tradiției, acest simbol ar fi fost visat de Constantin cel Mare înaintea Bătăliei de la Podul Milvius, fiind denumit de aceea și crucea constantiniană sau labarum. Monogramei îi sunt alăturate uneori prima și ultima literă din alfabetul grecesc, Alfa și Omega. Aceste două caractere simbolizează începutul și sfârșitul, dumnezeirea și veșnicia lui Iisus Christos.

   CONCLUZII :
   IIsus = + SUS
   HRISTOS = traducere ''uns'' si vine din greaca HRIO
   Christos = MONOGRAMA =XP,X= CHI, P=RHO , XP=CHIRHO= CHRIHO = CHRI-HO = CHRI(ST)OS

   Ștergere
 11. Si pe trambita asta, sa o consideram a fi prima, sau a cata?

  RăspundețiȘtergere
 12. Doamne Isuse Cristoase, Te rog, Te implor, Te ador , Te IUBESC, salveaza-mi familia mea, iartai si iartama, Isuse cu lacrimi si dispone Te rog, Maicuta Sfinta PREACURATA Salveaza-mi familia si pe CEI dragi mie, Te IUBESC Mama noastra PREACURATA.Amin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect "IISUS HRISTOS" Maria H

   Ștergere
  2. Frumoasa rugaciune

   Ștergere
  3. In aceasta rugaciune anonimul 16:36 se roaga doar pentru familia sa si cei dragi lui. Pentru el, iubirea aproapelui inseamna doar cei dragi lui. Crestin "adevarat".

   Ștergere
  4. Roaga-te si tu macar pentru tine si nu astepta sa se roage altii in locul tau, nu lenevi.

   Ștergere
 13. Cine știe care trambita urmeaza? A- saptea ? Nu știm. Enoh si Ilie nu au venit.Cred ca mai e mult pana atunci.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De cativa ani se aud sunete ("de trambita") pe tot globul:Europa,America,Australia Africa.
   Deci nu se stie exact cate trambite mai urmeaza.

   Ștergere
  2. Nu-i bai, c-or veni !.

   Ștergere
  3. Iisus a spus recent intr-un mesaj profetic la cineva din Sua ca sa deschis deja sigiliul al treilea care este foametea in lume si e pe cale sa sune trambita a patra..Deci a patra urmează sa trambiteze.

   Ștergere
  4. NU S-A DESCHIS NICI UN SIGILIU .
   NU MAI FITI FANTEZISTI IN SATANA si BOLNAVI in MINTILE VOASTRE .
   Apocalipsa capitolul 1 NU S-A IMPLINIT .

   10.Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă,
   11.Care zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi trimite celor şapte Biserici: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia, şi la Laodiceea.

   Cele 7 biserici NU SUNT INCA formate , CONCRET SI NICI DESCOPERITE , inca ...

   DECI TOTUL E VRAJEALA SATANICEASCA SI HOLLYWODIANA AMERICANA ...
   PECTETILE APOCALIPSEI SUNT INCHISE , INCA ...

   Ștergere
  5. Bravooo, Crestin ortodox!!!! Esti singurul care spune ceva la obiect.

   Ștergere
  6. a cata ai vrea sa urmeze ?

   Ștergere
 14. Si eu acum 2 zile am auzit in vis glas "Vine Domnul"..

  RăspundețiȘtergere
 15. Astfel de cuvinte le-am auzit de la Iisus acu ceva zile " Eu vin repede.Vin pe nepregătite.Ca un foc vin peste ei,ca durerile nasterii peste femeia însărcinată;si nu va fi chip de scăpare."
  Iisus vine repede spre pământ.
  Am scris in urma cu câteva comentarii ca vom declansa venirea venirea lui Iisus in Romania prin care vom aduce la credinta toate neamurile si natiunile si mulți vor adera la credinta noastra ortodoxă..De data asta Dumnezeu va începe timpul făgăduinței care ne-a fost promis cu mii de ani in urma.Apostolii neamului sunt pe cale sa se arate sub toata puterea semnelor.. Lucrarea de trezire a lumii va dura foarte putin timp dupa care va veni pe neasteptate si subit Iisus Hristos si apoi când nimeni nu va avea timp sa bea un pahar cu apa.Atât de fulgerătoar va fi venirea Sa..Deja semnele se arata pretutindeni doar trebuie sa ridicați capul in sus si mainile la rugaciune ,sunt semnele reîntoarcerii sale. monica meryah.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Prea amenintator Iisus acesta din mintea voastra, parca nu are nimic comun cu omul iubitor si iertator care a fost Iisus cel intrupat (Fiul lui Dumnezeu).

   Ștergere
  2. Iisus vine sa judece lumea plina de nedreptate si răutate ,Iisus este real si este gata sa vina sa secere pământul.Daca Nu crezi e treaba ta ,dumneata oricum nu il cunosti cu adevarat pe El.
   Nu il cunosti pe adevăratul Hristos...E si bun,dar si răzbunător pe cei ce l-au străpuns si de aceea vine sa-i judece.Multa îndoiala e in sufletul tau dar iti recomand sa deschizi biblia si sa aflii adevarul...

   Ștergere
  3. „Nu am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc” (Ioan 12, 47)


   În Scriptura Noului Legământ găsim ceva încă şi mai măreţ, deoarece odată cu Învierea lui Hristos moartea este efectiv biruită.
   Moartea e biruită în mai multe feluri. Este biruită deoarece ştim că prin Învierea lui Hristos moartea nu are ultimul cuvânt şi că suntem chemaţi să ne sculăm din nou, să înviem şi să trăim.
   De asemenea, moartea mai este învinsă şi în biruinţa lui Hristos asupra păcatului şi în surparea iadului, deoarece aspectul cel mai înfricoşător al morţii, aşa cum îl vedem reprezentat în Vechiul Legământ de către poporul lui Israel, era că despărţirea de Dumnezeu, care a adus după sine moartea, putea deveni definitivă, de neînlăturat prin însăşi moartea. Cei ce muriseră din cauza pierderii de Dumnezeu (şi aceasta se întâmpla cu toată lumea), prin moarte Îl pierdeau pentru totdeauna. Şeolul Vechiului Legământ era locul unde nu era Dumnezeu, locul absenţei Sale, al definitivei, iremediabilei despărţiri de Dumnezeu.
   Prin Învierea lui Hristos, prin pogorârea Lui la iad, prin surparea iadului, acestea au luat sfârşit. Pe pământ există despărţire şi durerea despărţirii, dar în moarte nu mai este despărţire de Dumnezeu. Dimpotrivă, moartea reprezintă momentul şi calea prin care, oricât de despărţiţi am fi fost, oricât de nedesăvârşită ar fi fost unirea sau armonia noastră cu Dumnezeu, ne înfăţişăm înaintea feţei Domnului nostru, Mântuitorului lumii. Nu a spus El, şi nu o dată: „Nu am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc” (Ioan 12, 47)? Vom sta înaintea Lui, a Celui Care este însăşi Mântuirea!'

   JUDECATORUL este:
   48.Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus acela îl va judeca în ziua cea de apoi.

   Ștergere
  4. 23:25, razbunarea nu este proprie adevaratului Dumnezeu. Nu stiu pe cine cunosti tu, dar adevaratul Iisus nu este razbunator. Intr-o zi vei intelege mai multe.

   Ștergere
  5. Cred ca tu vei înțelege mai multe cu siguranta nu ai ajuns la inima lui ca sa-l cunosti...
   Citeste si vechiul testament si ai sa înțelegi mai bine despre ce vorbesc.Imi pare rau ca nu faceti nici un minim de efort ca sa aflati răspunsul in ce priveste divinitatea..Sunt sigura ca Iisus la venirea lui nu ii va pupa pe cei rai si nenorociți care l-au sabotat ci ii va arunca in focul vesnic dupa ce-i va judeca.

   Ștergere
  6. 23:25, Daca Domnul Iisus era razbunator cum zici tu, nu s-ar fi rugat de pe cruce "iarta-le lor ca nu stiu ce fac"ci i-ar fi amenintat cu las ca va arat eu voua cand voi reveni pe pamant. Si-apoi, cei ce l-au rastignit pe Iisus sunt oale si ulcele cam de mult timp.

   Ștergere
  7. 16:36, Vechiul Testament il prezinta in "toata splendoarea" pe Yahwe, cel insetat de sange, jertfe, razbunare si razboi. Iisus Hristos nu il are Tata pe Yahwe. Preotii evrei il au tata pe Yahwe, chiar Iisus a spus asta. Dar tot Iisus a mai spus cine-i Yahwe.

   Ioan 8:43-44

   43.De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
   44.Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

   Ștergere
  8. Fals
   1 .YOD HE VAU HE este TATAL lui IISUS HRISTOS ...VECHIUL TESTAMENT nu are nici un fel de razbunari ci '' ochi pt ochi si dinte pentru dinte ''adica DREPTATEA divina A LUI DUMNEZEU al Sfintei Treimi
   2.evreii IL AU PE LUCIFER ( DIAVOL ) ca Tatal

   PS : nu stiti si NU VORBITI , confuzilor ... ha ha ha ... MAI STUDIATI

   Ștergere
 16. A Word from The LORD Jesus - “I come for you My Bride”

  https://m.youtube.com/watch?v=buCm3LTw248

  RăspundețiȘtergere
 17. in vedenia dmn a cata trambita trebuie sa sune acum curand

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vai de ele trambite ca mult le mai numarati. Chiar nu aveti ce face decat sa numarati trambite imaginare?. Treziti-va si traiti-va viata asa cum v-a fost data de Dumnezeu ca nu v-a fost data fara de rost.

   Ștergere
 18. Rapirea si rasplatirea sfintilor vine la final de tot dupa Trambita 7-Matei(25:31-46),Pavel(1 Tes. 4.14-17),Pavel(2 Tes. 2.1-4)!

  RăspundețiȘtergere
 19. Minti cu mare usurinta. Scopul: banii!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar oare tu ne spui adevarul cand spui ca minte?. Care bani?. Ai vreo certitudine sau rautatea ta iti creeaza halucinatii?.

   Ștergere
 20. Chiar nu vă este jenă să luați numele Domnului în deșert? Chiar nu înțelegeți că adevărații părinți au negat orice prorociri și au blestemat pe ghicitori, clarvăzători și alții asemenea? Să vă fie frică.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Au blestemat doar acei care nu au dobandit prin rugaciune sau carora Dumnezeu nu le-a dat capacitati extrasenzoriale.

   Ștergere
 21. Doamna Maria sunt pacatoasa si greu incercata de vremurile din ziua de astazi .
  Ma rog Bunului Dumnezeu sa fie milostiv noua pacatosilor sa ne mantuiasca si sa ne miluiasca.
  Ferice de cine nu a vazut dar a crezut,poate ne numaram si noi pacatosii printre cei mantuiti de Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului.
  Cu drag doamna Maria si Domnul sa fie cu noi cu toti. AMIN

  RăspundețiȘtergere
 22. Este vorba de prima trambita? Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bata-le norocul trambite, dar oare cate or sa fie ca prea ati umplut cerul de trambite.

   Ștergere
  2. S-a umplut cerul de trambite?. Voi chiar ati auzit vreo trambita?.

   Ștergere
  3. Nu suna nimic, stati linistiti! Domnul Iisus nu a plecat niciodata dintre noi. E particica din sufletul nostru sau noi suntem o particica din El.

   Ștergere
 23. Editorial. GREȘEALa

  Revocarea d-nei Kovesi este un turnesol nu numai pentru clasa noastră politică, pentru președinte, pentru media, ci și pentru întreaga societate.

  Comentariile celor „de bine”, care îi cereau președintelui să nu asculte de hotărîrea CCR, să găsească vreun subterfugiu de a o ocoli mi se par în linia șmecheriei valahe, dispusă să cheltuiască oricîtă energie și imaginație pentru a eluda legea.

  Decizia Curții a fost, desigur, profund discutabilă, dar asta e altă poveste.
  Președintele a greșit – grav după părerea mea – dar nu acum, ci mai demult: atunci cu „am hotărît să mai dau o șansă”.

  A fost cea mai proastă mutare în șahul politic. Principala calitate a omului politic (pe lîngă cinste, asta e generală) ar trebui să fie realismul,capacitatea de a aprecia lucid o anume conjunctură.
  Or, a apela la buna credință sau patriotismul PSD, guvernului, parlamentului, CCR, ale lui Dragnea sau Tăriceanu înseamnă a bate cîmpii unui fantezism inconștient, care ignoră – vinovat – toate faptele celor amintiți. De aici impresia de „blat” pe care îl invocă mulți.
  Cum să speri, lipsit de orice argument, că PSD-ul se va schimba radical peste noapte?
  Atunci, dacă nu chiar mult mai înainte, imediat după alegeri, trebuia începută lupta politică și juridică.
  Așa, „le-a mai dat o șansă” de a se întări, de a a-l deposeda rapid de toate prerogativele, de a-și numi oameni cu suflete de slugă în toate funcțiile, de a adînci manipularea populației prin media.

  Apropo: absența totală a președintelui din media de cînd a fost ales este o mare greșeală.

  Președintele este o mare inexistență, nu e prezent printre oameni, nu acordă interviuri la televiziuni, s-a specializat în declarațiile de aeroport, care sînt total insuficiente.
  A miza, pe de o parte, doar pe protestele civice și, pe de altă parte, pe bunul simț al unor indivizi primitivi și rapace pe care îi tot rogi „frumos” să înceteze a-și bate joc de țară, înseamnă un melanj politic de cea mai proastă calitate.
  De această lipsă de implicare ține și ineleganța de a nu fi anunțat el însuși revocarea. Ineleganță față de d-na Kovesi, față de susținătorii președintelui, față de votanți. Și nepermisă dovadă de slăbiciune.

  N-am ce face, trebuie să vă reamintesc poziția lui Băsescu în momentul acela al crizei economice în care au fost anunțate măsurile de austeritate.
  Deși tăierile de venituri și celelalte măsuri erau strict de resortul guvernului, președintele a luat totul asupra sa, el a ieșit și a anunțat total nepopularele măsuri.
  Dacă mi-aduc bine aminte, Boc nici n-a fost prezent.
  Aceasta este o atitudine de bărbat politic autentic, fie că o decizie e bună sau rea. Președintele vrea să reducă totul la un joc inter instituțional.

  Ceea ce merge în manuale și la seminarii, dar nu în realitatea psiho-socială.
  Vedem că pînă și în democrațiile infinit mai rodate aspectul personalizator (re)devine foarte important.
  Abstractizarea președintelui nu face nici un bine democrației românești care se ține într-un fir de păianjen. Iar într-o lume în care imaginea e totul și încă ceva pe deasupra, absența din media e un handicap politic major. Pe de altă parte, Dragnea a rămas cu un singur dușman: timpul.

  Liniștit din partea adversarilor (nu și a „aliaților”, care-l vor hăpăi la cel mai mic semn de slăbiciune), încolțit cu vechi și noi dosare, se pare că nu mai are timp pentru toate lentele procedee legislative și vrea încă din această săptămînă o adoptare a legilor justiției prin OUG. Întrebarea e dacă Dăncilă & Tudorel își vor pune pielea în saramură pentru șmecherul din Teleorman. Dar, fără el, se dărîmă toată șandramaua.

  Cam acesta este stop-cadrul momentului politic.
  Pe de o parte ticăloșie, pe de alta inadecvare, plutire în nori.
  A apărut, sigur, la țanc și un sondaj care arată PNL-ul în mare ascensiune și PSD-ul în prăbușire, menit să adoarmă vigilența distroficei noastre opoziții.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Avand in vedere conditiile de fond, de forma, cu bune si rele, oportunitati, amenintari, sa faca ce TREBUIE! in sensul indeplinirii indatorii morale pentru tara! conditie "sine qua non" pentru obtinerea libertatii depline. A lui si-a tarii. Numai asa se va putea bucura de povestea de iubire( in locatia ...). Alminteri ... un balon de sapun. Ii doresc sa cunoasca adevarata fericire!

   Ștergere
 24. Deja cîțiva peneliști se văd pe cai mari și pun la cale pe sub masă, se pare, alianțe cu nocivul Tăriceanu (poate cel mai toxic dintre personajele politice azi în activitate, pe cît de găunos, pe atît pe periculos).


  Pe de altă parte, graba asta a lui Dragnea este o dovadă irefutabilă a precarității raportului lui TT împotriva lui Kovesi, s-a dovedit că nu persoana șefei DNA, cu fantasmagorice abateri ce îi erau imputate, era problema, ci încercarea disperată de spălare a liderului PSD.

  În acest context sumbru, doar o mică victorie a societății civile: amînarea doctoratului celui mai elucubrant dintre toți ex-miniștri învățămîntului: Liviu Pop.

  Dar nici aici nu trebuie să sărim în sus de bucurie, pierzînd de sub picioare solul dur al realității, meritul este exclusiv al jurnalistei Emilia Șercan, al admirabilei sale perseverențe, pariez că viitoarea susținere va fi făcută cu atîta discreție, încît nu va afla nimeni din cine nu trebuie.

  Oricum nu mai are importanță, la nivelul la care a ajuns școala românească.
  În ziua în care citiți acest articol, președintele ar trebui să apară intempestiv la ședința de guvern. Prietenii știu de ce… N-a mai fost de mult! C.C.

  RăspundețiȘtergere
 25. a doua venire a DOMNULUI IISUS este foarte aproape,ne va lua pe nepregatite

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oamenii n-au fost pregatiti niciodata si nici nu vor fi deoarece viata pe pamant cu problemele ei multe face ca oamenii sa fie preocupati de ale vietii lucruri.

   Ștergere
  2. 22.34 pai ce astepti? Pregateste-te daca zici ca vine!

   Ștergere
 26. Se spune ca cea care-a fost de mai multe ori prezenta pe planeta Pamant si ca in cea mai receta intrupare a fost "Maica Sfanta" (Fecioara Maria), este din nou intrupata pe Pamant!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si cum se numeste persoana in care s-a reintrupat Fecioara Maria?.

   Ștergere
  2. 20:59, toata lumea ar vrea sa stie, dar nu cred ca exista cineva care sa stie! Probabil ca sunt unele persoane care banuiesc, din cate am auzit si eu..., dar nu stiu daca-i asa!

   Ștergere
  3. Se spunea la un moment dat in timp ca in acea "profetie de la Fatima se afla tata informatia despre acest aspect! Sa fie ceva legat de anul nasterii, ceva legat de "Nume...", sunt multe presupuneri...!

   Ștergere
  4. Si acea femeie intrupata nu-i cumva din Romania? Cum ati putea afla numele ei sau cine stie despre existenta ei ?

   Ștergere
  5. Sunt cert convins ca se va afla despre aceasta persoana întrupată chiar de pe blogul Mariei poate va avea chiar o revelatie despre acea persoana care va restaura totul..Dar in ce an ar fi născută ? ..

   Ștergere
  6. Este Maria Magdalena.

   Ștergere
  7. Duminică, 22.07, este ziua Sf. Mariei Magdalena întocmai cu apostoli. S-ar putea să aflăm niște răspunsuri. Iarăși cifra 22, ziua a VII-a, luna a VII-a...

   Ștergere
  8. Duminică, 22.07, este ziua Sf. Mariei Magdalena întocmai cu apostoli. S-ar putea să aflăm niște răspunsuri. Iarăși cifra 22, ziua a VII-a, luna a VII-a...

   Ștergere
  9. Unde vreti sa ajungeti cu aceste speculatii cum ca Fecioara Maria s-a intrupat recent? Cum puteti sa speculati un zvon in halul asta? De ce incercati sa creati sfinti si profeti falsi? Cui slujiti voi? Fecioara Maria nu are nevoie sa se intrupeze, poate fi oriunde, oricand doreste iar cand are ceva de spus, spune concret si clar, fara ghicitori! Aviz amatorilor!

   Ștergere
  10. 23:31, la fel si VESTA si Arthemis si Venus si Afrodita si Freya...?! Sau nu?!

   Ștergere
  11. 23:31, vine in trup de cate ori trebuie. Creatia trebuie ajutata.

   Ștergere
  12. 22.22 pai parca voia s-o distruga!

   Ștergere
  13. 15:09, Mama Divina nu va distruge ceva vreodata. Ea este mai presus de tot. Chiar si deasupra celui care isi spune Creator, desi nu este.

   Ștergere
 27. 1Timotei 4:1-2: “[1] Dar Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, [2] abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roş în însuşi cugetul lor”.

  RăspundețiȘtergere
 28. Din intilnirile din ultimile zile America ,UE siRusia au inteles ca nu s-au INTELES.
  Sau cum ar spune-o Trump ;fiecare pe cont propriu.
  Altfel spus Diavolul a cistigat,sa cinte muzica ,pardon TRIMBITA-.craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Craciune,m-ai facut sa rad!😀

   Ștergere
  2. craciune, pai trambitele canta demult,cel putin aici pe blog, n-ai inteles?:))

   Ștergere
 29. 21,04 Gresala a fost ca romanii au ales un nonpresedinte.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De parca ar fi fost careva pentru Romania si pentru romani. Toti au fost doar pentru ei si gasca lor.

   Ștergere
  2. 00.06 cine e „nonpresedintele”?

   Ștergere
  3. Romanii au tot gresit de la inceputuri, dar asa a vreut Dumnezeu sa tot gresim fiindca oricum nu ne invatam minte.

   Ștergere
  4. Romanii au gresit cand au ales PSD, un nonpartid sau grupare mafiota.

   Ștergere
  5. 23:34, romanii au ales foarte bine.

   Ștergere
  6. 13.09 vrei sa spui hotii si prostii cumparati cu 2 bani au ales bine dupa capul lor. Tu din ce tabara faci parte?

   Ștergere
  7. 15:10, vorbesti tampenii. Ce sa astept de la tine?! Scenariile tale sunt produsul aberatiei in care te complaci.

   Ștergere
 30. sa nu ne bagam in tainele CREATORULUI EL HOTARASTE VENIREA DOMNULUI HRISTOS -asa fiecare vorbim despre PARUSIA dar nimeni nu are o data exacta --doar presupuneri

  RăspundețiȘtergere
 31. Dar prunca sapte nu trebuie sa se nasca intii?Ea cind vine,sau nu mai vine?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poate s-a razgandit sau si-a dat alt numar in loc de sapte.

   Ștergere
  2. Se spunea, inca de mai multa vreme, ca "Prunca Sapte' este deja acea "intrupare" Luminii (a Marii Mame Cosmice)si ca-i intr-un trup de femeie matura!
   Dar, la cate se spun...:))

   Ștergere
  3. Daca vine Iisus nu mai vine prunca sapte ca altfel zicea Maria.
   Mie mi se pare o mare bulibaseala. A disparut al treilea razboi mondial in jurul caruia se invarteau multe alte evenimente. Deci Deveselu, Bucurestiul si Clujul scapa nebombardate si neatacate de teroristi. Scapam de multe evenimente nedorite dintr-o data. Ramanem cu buletinul meteorologic, cutremurele, accidentele aviatice, exploziile si literele si cifrele enigmatice.Asta pana la noi ordine ca daca adminul are o zi proasta nu se stie daca nu cumva se intoarce razboiul, al treilea! Observ ca au disparut exploziile nucleare, actele teroriste si mesajele politice. Ce mai face domle PSD-ul? Cand cade Dancila si cine vine la DNA?

   Ștergere
  4. 23:42, simpatica postarea ta...!:))))

   Ștergere
  5. 23:42, bravooooo!!! 😂😂😂😂😂😂 👍👍👍👍👍👍👍

   Ștergere
 32. Observ că foarte mulți se întreabă a câta trâmbiță este !? Se vede că nu prea ați citit biblia. Păi să vedem câte trâmbițe sunt ? Șapte ,șapte zile ale săptămânii șapte planete și șapte metale. Ex marţi Marte fier / Saturn sâmbătă plumb etc Ce avem noi aici trâmbița din aur, aur duminică soare. În ,, clasament,, aurul e metalul Domnului ( vezi Sf scriptură) duminică (ziua Domnului) si e în capul listei. Așa că să ne pregătim intradevar Domnul vine și sunt mulți care au ,, văzut,,acest lucru.

  RăspundețiȘtergere
 33. Mi-e foarte greu să cred că sufletul omului poate ajunge la mântuire trăind o singură viață. Poți lua un FB într-o viață în care ești sclav, în care suporți cu stoicism lipsurile,asuprirea, suferințele pe care ți le provoacă stapanii, dar același suflet poate deveni odios dacă îi este dat să trăiască o viață de stăpân, dacă i se dă puterea pe mână. Până când sufletul nu promovează cu brio toate experiențele și lecțiile care sunt pt fiecare nivel,asemeni unui elev care învață sârguincios începând din clasa ¹a până în clasa a 12-a, nu poate accede la nivelul superior. Prin numărul Sfinților, care Dumnezeu așteaptă să se împlineasca, cred că este numarul celor care învață bine în experiențele pamantesti, ajung la nivel de clasa a 12-a, pregătiti pt "Bacalaureat" si pt a accede la învățământul superior, care se numește Imparatia Cerurilor, acea "facultate" la care majoritatea aspiră si doar putini ajung să aplice.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti rational si intrezaresti care este mecanismul vietii pe planeta Pamant. Daca vei reusi sa citesti cartea revelata "Din tainele vietii si ale universului", o sa ti se deschida larg o mare fereastra a cunoasterii.

   Ștergere
  2. Stefan ,
   ce inseamna mantuire ? daca raspunzi la asta , omul se poate mantui intr-o clipa . Si am sa te ajut . Citeste despre mantuirea obiectiva si subiectiva si vezi IN ORTODOXIE adevarul complet.
   Sfinta Scriptura nu te intreaba ce crezi sau ce nu crezi tu , ci tu cauti unde nu trebuie raspunsurile . ORTODOXIA le are pe toate si exista O SINGURA VIATA in care te mantuesti sau nu . E scris clar aici despre mantuirea subiectiva ( indreptarea omului ):
   12.Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră;

   iar despre O SINGURA viata a omului scrie aici :
   27.Şi precum este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata,
   28.Tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat Se va arăta celor ce cu stăruinţă Îl aşteaptă spre mântuire.
   mantuirea obiectiva este facuta numai de Iisus CHRIstos

   PS : NU TE LASA AMAGIT ca exista o singura viata si o singura sansa sa te mantuiesti( INDUMNEZEIRE) si NU EXISTA REINCARNARE .
   ''„Şi strâmtă este poarta, şi îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei care o află”....nu pierde timpul cu minciunile diavolesti


   Ștergere
 34. Daca scopul lui Dumnezeu este distrugerea vietii si a planetei, oamenii ce sa mai faca?. Religia il prezinta pe Dumnezeu ca fiind razbunator si rau care pedepseste fara margini, produce decesuri in numar mare de stai si te gandesti de ce oare mai da viata daca trimite vremuri si cataclisme care sa distruga viata. Este destul de greu de inteles printro gandire normala fara sa stim de ce face Dumnezeu aceasta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Foarte adevarat anonim 06:04. Religiile prezinta un Dzeu fals cand El este doar iubire. Rusine celor care pretind ca L iubesc si L prezinta intr o maniera asa de urata. Nu trebuie decat sa L iubiti si sa va incredeti in El.

   Ștergere
  2. 06:04, se va intampla ca si la Potop! Se va continua cu cei care merita...si asta doar Dumnezeu si Maica Sfanta stiu..., asa spune tot mai multa lume! Oare ce se va intampla cu omeirea?!

   Ștergere
  3. 20:05, daca tu consideri ca nereligiosii au descoperit ceva si ca religiosii nu au descoperit acelasi lucru, inseamna ca nu ai inteles deloc cum functioneaza Universul!

   Ștergere
  4. anonim 06.04 te-ai chinuit cam mult ca sa scoti perlele astea,aoleu chiar nu mai aveti pic de credinta in voi?

   Ștergere
  5. 21:34, cine merita?. Daca era asa la potop, de mult omenirea era disparuta datorita consanguinitatii dintre membrii familiei lui Noe. Sunt lucruri care trebuie gandite, daca numai Noe a ramas, atunci s-au format familii numai din copii lui Noe ceea ce ar fi dus la decimarea urmasilor prin efectele consanguinitatii.

   Ștergere
  6. 00:22, pentru a te gandi logic nu trebuie sa te chinui, dar pentru a gandi prostii credibile trebuie un pic de efort ca sa convingi. Nu-l mai postati pe Dumnezeu ca pe un om cu tot felul de ranchiuni, orgolii, frustrari si razbunator. Oamenii au nevoie de iubirea lui Dumnezeu si nu El de iubirea oamenilor, dar ca sa fii iubit trebuie sa iubesti si tu, altfel ....

   Ștergere
  7. V-am tot zis sa cititi "Programul Terra"de la editura Conexiuni osa intelegeti de ce am fost creati si de ce tr.sa fim distrusi!

   Ștergere
  8. Silvia, pai, parca nu toti "tr. sa fim distrusi"!

   Ștergere
  9. Anonim 06.30 subscriu!
   Apis vorbeste prostii ca de fiecare data! Lasa-l in ciorba lui fatalista ca acolo ii place! Oricum nu o sa inteleaga nimic din ce spui!

   Ștergere
  10. Silvia daca recomanzi Programul Terra inseamna ca nu crezi in Dumnezeul de care vorbeste Maria.Atunci de ce o aprobi in toate cele? Te contrazici singura.
   Eu am citit aceasta carte si m-am ingrozit! Pare foarte logica teoria dar daca e adevarata atunci nu e deloc bine. Dumnezeul in care crede lumea nu exista ci e vorba de o supercivilizatie care desfasoara programe de miliarde de ani creand populatii pe Terra in scopul folosirii somelor lor sufletesti. Acolo mai spune ca barbatii sunt cei vizati de fapt iar femeile sunt de umplutura. Curcubeul e doar un mijloc de supraveghere si asa mai departe. Cand acest program, al nu stiu catelea, nu le va mai folosi, il vor distruge asa cum a fost si precedentul si asa cum va fi si urmatorul. Deci, civilizatia noastra este un program cu numarul...(puncte, puncte) care se apropie de final. Cand mor oameni se strange de fapt recolta de some sufletesti. Cam despre asta este vorba in Programul Terra! Doctorul care a scris-o, Toni Victor Moldovan este un doctor anestezist care, intre timp, a plecat in Suedia si lucreaza acolo pe aceeasi meserie. El a studiat toate religiile importante ale lumii si, prin prisma meseriei lui, a ajuns la concluzia despre care v-am vorbit mai sus.

   https://toni-victor-moldovan.blogspot.com/

   Ștergere
  11. anonim 23.45 bine ca esti tu destept si intelegi tu mai bine,eu inteleg mult mai multe decit tine,va voi lasa sa va scaldati in propria voastra prostie,ca tot va dati asa destepti

   Ștergere
  12. 12.06 off,off, mai, mai!Apis, geniu neinteles ce esti! Tu impotriva tuturor! Noi- o gramada de prosti iar tu-unicul intelept care a dibuit mersul lucrurilor in Univers!Vezi ca prostia se plateste...scump!

   Ștergere
  13. 15:15, simpatica expresia : " off,off, mai, mai! ". Uneori si eu zic asa!:))))
   Apis Paraschiv, vezi ca esti agresiv!

   Ștergere
  14. Alooo, 12:06! Ce incerci tu sa faci aici, ha?
   Lasa-ne si pleaca asa cum ai venit! Chiar nu ai inteles nimic?! Pana cum numai jicniri ne-ai adresat. Du-te nene si canta la alta masa.

   Ștergere
 35. Pe fondul geometriei sacre, precum in Cer asa si pe Pamant, intuiesc ca trambitele in numar de sapte despre care se face vorbire corespund unor puncte terestre...oare pe teritoriul tarii noastre?! cunoscut fiind faptul ca arealul este prevazut cu sapte chakre - puncte energo-informationale - vatra Omului Primordial ...Vf. Omu ... contextul edenic ... Gradina Maicii Domnului ... Cetatea Noului Ierusalim ... oare asa o fi?! Are neamul nostru o misiune spirituala de salvare a planetei?!?!?! Inclin sa cred din ce in ce mai mult ca avem o misiune divina. Ce se intampla daca ne abatem de la Cale, Adevar, Viata ... vesnica?! Se scrie istorie in direct, adica in mod constient traim minunea minunilor mnunate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trambitele descrise in Biblie nu se refera la tara noastra, nici o legatura ca doar nu a fost scrisa special pentru romani.

   Ștergere
  2. Care este geometria sacra?.

   Ștergere
  3. Omul are 7 centri energetici principali.

   Ștergere
  4. 13:38, si care-i legatura celor sapte centri cu trambitele .... sau vrei sa intelegem ca fiecare centru energetic are cate o trambita?.

   Ștergere
  5. 17:20 Habar nu am daca are vreo trambita fiecare centru energetic dar 7 sunt cei principali de baza! Cerceteaza despre acestia poate afli cate ceva!:))))
   7 biserici in apocalipsa!

   Ștergere
  6. https://ro-ro.facebook.com/notes/bogdan-bunea-liviu/parazitii-archontici-si-implanturile-eterice-/703185379732582/

   https://ro-ro.facebook.com/notes/bogdan-bunea-liviu/parazitii-archontici-si-implanturile-eterice-/725323917518728/

   Ștergere
 36. L-am auzit pe Mântuitorul când a zis "Lumea se întoarce masiv catre mine".
  Sa ii multumim doamnei Maria pentru munca care o face si pentru ca întoarce mulți semeni la Dumnezeu.Iisus mi-a confirmat,ca lucrarea este datorită doamnei Maria.A intors multa lume la credinta si inca o face.Dumnezeu sa o răsplătească cu sănătate si bucurii nesfârșite.
  Doamna Maria va iubesc!
  Duhul simte si iubeste pe când răul doar urăște..am incheiat citatul.
  monica meryah

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. foarte adevarat ce spui monica,ma doare cind vad unii oameni sint negri la suflet

   Ștergere
  2. Oare chiar l-ai auzit pe Mantuitorul?.

   Ștergere
  3. 16.37 vezi-ti de negreala din sufletul tau mai intai. Pe Dumnezeu nu-l gasesti aici pe blog. Dumnezeu este in fiecare dintre noi. Acolo sa-l cauti, in suflet, nu in prorociri indoielnice si neclare.

   Ștergere
  4. 16:37, care sunt acei "unii oameni"?. Bineinteles ca doar dintre ceilalti, tu nu faci parte dintre ei dar totusi ii judeci, nu-i lasi asa fara de eticheta/judecata.

   Ștergere
  5. Chiar asa cine esti tu APIS PARASCHIV de judeci si etichetezi,oare esti intruchiparea perfectiunii?

   Ștergere
  6. Las-o mai usor cu critica,cu siguranta nu ai curaj sa arunci cu piatra!

   Ștergere
  7. doamna silvia,de ce nu stai la locul tau?m-am luat eu vreodata de dumneavoastra?da dumneata crezi ca esti chiar perfecta,eu zic ca nu.nu te mai lua de mine fara sa ma cunosti.mai bine taci si veziti de treaba ta

   Ștergere
  8. Paraschive, nu te lua de Silvia! Ce barbat esti tu cand te iei la lupta cu o femeie?!? Poftim?!?!
   Pesemne ca nu prea faci pipi.

   Ștergere
  9. Apis, asa ar trebui sa faci si tu, sa taci si sa-ti vezi de treaba ta. Si tu esti unul dintre cei gata mantuiti?

   Ștergere
  10. bai anonimilor care ma tot muscati de partea dorsala,numele mei e paraschiv adrian,si vreau si eu sa stiu numele fiecariua cu care conversez aici pe blog.parerea me e ca ar trebui sa va vedeti lungu nasului,nu stiti nimic despre mine asa ca nu va permit sa mai faceti comentarii la adresa mea.nu-mi plac oamenii nesimtiti care tot imi poarta grija mea,eu zic sa va vedeti fiecare de treaba voastra,eu nu va port grija voastra asa ca vedeti-va de casa voastra,de persoana voastra si nu-mi mai purtati mie de grija ca imi port eu.eu cu anonimii nu prea mai am ce discuta pina nu stiu numele vostru adevarat.daca vreti sa stiti mai multe despre mine ma gaseti pe facebook la aceeasi pagina apis paraschiv.eu nu umblu cu prostii cum faceti voi bai anonimilor,pt mine nu existati,nu va mai ascundeti ca anonimi ca mai devreme sau mai tirziu voi afla cine sinteti.stati in birlogul vostru si nu ma mai muscati de partea dorsala

   Ștergere
  11. 01.41 mai bine muta-ti „partea dorsala” in alta parte ca aici ai intoxicat blogul cu stupizeniile tale. Hai, go Planette!

   Ștergere
  12. Hai, go Planette, 01:41!!! Nici tu nu existi pentru noi. Asadar, de ce mai esti aici?!?!

   Ștergere
  13. 22.01 Pentru informarea ta („noi”), Go Planette e o expresie din desene animate! Nu e injuratura asa cum eronat proceseaza creierasul tau. Pricepusi? Asa ca lasa-ma cu „noi”!

   Ștergere
 37. Se apropie cele 3 zile de intuneric pe pământ.
  “WOE TO YOU SCRIBES AND PHARASEES. WOE TO YOU WICKED AND ADULTEROUS GENERATION OF EVILDOERS. YOU SEARCH THE SCRIPTURES LOOKING FOR A SIGN. THERE SHALL BE NO SIGN GIVEN EXCEPT THE SIGN OF JONAH THE PROPHET. SPEAK DAUGHTER OF THE THREE DAYS AND NIGHTS TO COME AND THE JUDGMENT ON MANKIND.REPENT NOW WHILE TIME REMAINS. THE RESSURECTION COMES TO THOSE WITH A REPENTED HEART. THOSE IN THE GRAVE, SHALL RISE. THOSE REMAINING WILL BE CALLED WITH A SHOUT, ‘COME UP HITHER’ AS THE TRUMPET SOUNDS. I SEE INTO THE HEARTS OF MEN. DO NOT BE DECEIVED. UNLESS THE HOLY SPIRIT RESIDES IN YOUR HEART, YOU WILL NOT ENTER IN. REMEMBER I HAVE TOLD YOU THESE THINGS. EVERY SIN WILL BE FORGIVEN EXCEPT BLASPHEMY AGAINST THE HOLY SPIRIT.” Amen! Ya’ll LISTENING TO THIS? ITS URGENT NOW FOLKS. URGENT!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa ne luam baterii pentru lanterne?. Cand vor fi cele trei zile?. Am citit ca doar Dumnezeu stie cand vor fi acestea.

   Ștergere
 38. Mai bine ne vedem de treaba si sa ne îngrijim mai întâi sa nu mai facem pacate.Nu mai iscoditi ce nu trebuie ca nu e bine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa-s oamenii neastamparati si iscoditori, dar sa nu uitam ca sunt creati de Dumnezeu dupa chipul si asemanarea lui (parca asa scrie in carte).

   Ștergere
 39. Monica, cuvintele care zici ca le-ai auzit de la IISUS, eu le-am citit acum aproape un an in urma , ....era un mesaj dat unei VIZIONARE crestina.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mesajul imi apartine si e recent de 2 zile si sunt sigura ca mesajul acesta nu l-ai mai auzit reprodus pe nicăieri,msj imi apartine vezi ca nu-ti merge sa-mi nascocesti mie ce vrei tu.Mai bine vezi de nasul tau e mai bine sa stii.Te simt pe oriunde apari si te iei de mine.Dar nu faci bine ce faci.Ai grija. monica meryah.

   Ștergere
  2. Monica detine exclusivitatea pentru anumite informatii, asa ca sa nu mai comentam pe aici .......

   Ștergere
  3. 23:40, ai trecut la amenintari. Mai, dar voi, cei cu "viziuni", sunteti tare rai.

   Ștergere
  4. Datorită motivului pe care l-ai mentionat la adresa mea si totusi nu stii nimic despre persoana mea si culmea totusi vreau sa va deschid mintea si sa înțelegeți ceva dar nu vreti nici in ruptul capului.Cam asta e ,nu prea ai cu cine vorbi..In curand ne vom întâlni probabil fata in fata si vom asista la niste minuni si atunci poate vom intelege anumite aspecte care aici par de neanteles.Si atunci o sa înțelegeți de ce si ce am vrut sa spun.totul va deveni clar despre mine..si mare o sa fie mirarea când ve-ti descoperi altceva cu toate ca spiritul raului va incerca sa ma toace ca si pe blog dar nu voi permite asa ceva.Pentru ca puterea lui Hristos este mai mare.Eu cel putin va trebui sa va pun la punct asa cum se cuvine ca sa puteti Si dvs.sa avansați spiritual.Iar iubirea este forma cea mai pură.Unde vezi dumneata amenințări draga doamna/domnule? Spune-mi daca nu ai inteles ceva? Sau te voi lamuri mai tarziu...()
   V-am spus ca in curand vor fi aparitia unor oameni de lumina in Romania si vor face multe vindecari,semne si minuni si de aceea v-am spus ca ve-ti asista la lucruri supranaturale si minuni prin biserica care va fi creată in Romania si in jurul lumii.Va fi o noua biserica mondială prin unirea tuturor creștinilor din toate țările lumii si astfel vor adera la credinta noastra ortodoxă toate natiunile si numele ei la înființare se va chema biserica mireasa lui Hristos.In jurul acestei biserici toate natiunile se vor uni in Unul si toti vor fi mantuiti.De aceea va veni si Mântuitorul Iisus Hristos regele cerului in tara pentru ca aici va fi sediul universal al bisericii mamă Noul Ierusalim pentru ca Ierusalimul din orient va cădea nu va mai fi nimic din ce vedem acum..Stîlpul credintei va fi in Romania Tara lui Dumnezeu,poporul ales.

   Ps.Deci daca mai aveti ceva de obiectat abtineti-va pana când ma veti întâlni fata in fata.Si atunci puteti sa-mi reprosati ce vreti dvs.dar nu o sa puteti pentru ca puterea lui Dumnezeu este mare.
   monica meryah.

   Ștergere
  5. Dar din mesajul tau, Monica, adresat altei persoane ce sentimente razbat? Asa cum ii simti tu pe altii, se simte rautate si in mesajul tau. Nimeni nu e atat de bun si merituos pe cat se crede. Altfel, am fii cu totii langa Dumnezeu si asta nu datorita mortii.

   Ștergere
  6. Monica, nu ce spui intriga ci modul cum spui. Spui lucruri interesante, dar daca nu gasesti modalitatea cea mai buna de exprimare pentru a fi intelese, rezultatul nu va fi pe masura importantei informatiilor pe care le transmiti.

   Ștergere
  7. 11:16, nu te mai agita. Nu mai arunca in stanga si dreapta cu vorbe fara cap si fara coada. De unde dorinta asta de razbunare pe semenii tai?! Cand se va supara Dumnezeu pe tine, nimic si nimeni nu te va ajuta.

   Ștergere
  8. 12:59, cam asta am vrut sa zic si eu. Si am mai vrut s-o intreb pe monica meryah, cine este ea? ca e-a spus clar ca ea este printre cei despre care zicea ea ca vor aparea...

   Ștergere
 40. TOT ceeea ce se intampla de la facerea lumii si pana la sfarsit a fost stabilit de Dumnezeu astfel incat Dumnezeu sa-si ia partea si satana sa-si ia partea !Noi oamenii suntem "partea" ,doar noi avem de suferit de pe urma aranjamentelor celor mari !Ce triumf poate fi acela sa vi sa-ri iei "birul"de la niste amarasteni de pamanteni cand stii ca de fapt ai aranjat lucrurile sa se intample asa !Intr-o astfel de situatie parca nu simti gustul adevarat a-l victoriei,sa dai rasplata fiecaruia dupa fapte,cand stii ca de fapt ai aranjat sa fie asa !E absurd...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu vad de ce Dumnezeu sa imparta cu satana ceea ce El a creat. Pana si satana este tot creatia lui Dumnezeu, de ce-i sa-i dea satanei "o parte" din creatia sa. Tu ti-ai da copilul tau satanei?.... Atunci, Dumnezeu de ce sa-si dea copiii celui rau si viclean?.

   Ștergere
  2. pentru ca Dumnezeu e dator satanei ptr serviciile aduse !omenirea(2treimi) este pretul cerut de satana !parca nu stii !

   Ștergere
 41. pt 20 iulie 20:05-DUMNEZEU TATAL A IMPRIMAT UNIVERSURILOR UN SENS-A PROPOS DE BIG BANG-deci si noua pamantenilor-numai ca nu am ascultat revelatiile cu cele 10 porunci din cerbicie-neascultarea a presupus sa facem noi oamenii ce dorim din creatia DOMNULUI si asa am stricat cu buna stiinta acest pamant atat de frumos-NU INTELEGEM CA AVEM UN CREATOR SI TREBBUIE SA-L ASCULTAM-ASTA DIN MANDRIE-ne meritam soarta ca nu stim sa traim frumos

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ceea ce spui tu inseamna ca noi oamenii creati fiind de Dumnezeu, nu suntem o creatie perfecta, suntem niste rebuturi neascultatoare si rele, iar Dumnezeu a gresit cand ne-a creat pe noi. Oare asa o fi?. A gresit Dumnezeu sau noi trebuie sa invatam (acesta este scopul vietii) lectiile binelui si ale raului ca sa ne ridicam incet, incet prin cunoastere spre Tatal creator.

   Ștergere
 42. Monica,nu ma iau de tine, dar nu pot sta deoparte sa vad cu vrei tu sa ne imbrobodesti cu asa zise mesaje.

  RăspundețiȘtergere
 43. Din MANDRIE, LACOMIE, IGNORANTA, URA VISCERALA, din lipsa de DOR si DRAG de Creatorul a toate cate sunt, stiute si nestiute, vazute si nevazute in infinitul univers ... degradarea, regresul, psihoinvolutia umanitatii. Din pacate. Din fericire, e de bine ca reusim cat mai multi sa identificam cu luciditate, diecernamant, CAUZELE RELELOR PE PLANETA PAMANT. Un pas extrem de important. Esential. In clipa in care am identificat boala / cauza, vindecarea intervine instantaneu, prin con sti en ti zare!!!!!, puterea Duhului Sfant. "Credinta ta te-a vindecat!", Iisus. Pe cineva, totusi, asteptam noi ... o minune!

  RăspundețiȘtergere
 44. la cit de credinciosi sint unii[anonimi] nu ma mira ca DUMNEZEU s-a suparat pe noi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Crezi ca daca-ti scrii numele tu esti mai credincios?. De unde sa stim ca nu e un nume fals si tu te dai in stamba pe-aici cu un nume fals?. Credinta nu sta in scrierea numelui. Prin anonim poti intelege (daca vrei bineinteles) smerenie si modestie.

   Ștergere
  2. 16:50, zici bine, mai ales ca sunt multe persoane care se semneaza uneori chiar folosindu-se de numele altor persoane...
   Plus ca sunt multe persoane care au acelasi nume si prenume si se creeaza multa confuzie...

   Ștergere
  3. da inteligent mai poti fi,ma doare capu cind vad pe acest blog o gramada de [inteligenti]bubuie inteligenta in ei de nu se mai poate.eu nu umblu cu nume fals,macar e scris numele de familie,nu sint anonim ca altii.bai ,nu va mai dati asa de buni ca nu sinteti.mi-e greata si sila de voi,si mila de voi cind va d cum diavolul va impinge la tot felul de pacate.DUMNEZEU sa va dea minte buna si desteapta ca tare aveti nevoie

   Ștergere
  4. Apis, Dumnezeu nu s-a suparat pe nimeni. Ce tot ii puneti in carca frustrarile voastre? Esti copia masculina a lui Ion Masinca?

   Ștergere
  5. Apis Paraschiv, pune-ti poza daca nu te consideri anonim ca sa nu te lauzi degeaba.

   Ștergere
  6. 21.52 bine ca esti tu perfect, ce s-ar face lumea fara tine? Verifica-ti si coeficientul de inteligenta pentru ca e posibil sa ai o parere prea buna despre tine.

   Ștergere
  7. anonimilor,cind vad ce poate sa va debiteze mintea voastra nu stiu ce sa fac ,sa rad sau sa pling?asta e nivelul vostru de inteligenta,de acuma am sa va ignor ca asa meritati sa nu va mai bag in seama,pt mine sinteti nimeni,asa va voi cataloga anonimilor

   Ștergere
  8. Noo..., APIS PARASCHIV...

   Ștergere
  9. deja mi-am dat seama ce fel de oameni sinteti,anonimilor,si mai ziceti ca sinteti credinciosi,doar birfa e de capul vostru. BIRFITORILORRRR

   Ștergere
  10. 14:29, pana la urma si tu esti "un nimeni"! Sau te crezi imparat?!

   Ștergere
 45. pt 19 iulie 06:49-DUMNEZEU NE-A CREAT DUPA CHIPUL SI ASEMANAREA LUI SI TOCMAI SPUNEAM CA NU RECUNOASTEM CREATIA CARE A FOST PERFECTA LA INCEPUT DAR DIN NEASCULTARE ,MANDRIE NE-A LASAT IN MAINILE VRAJMASULUI=ISPITITORUL toti care au trecut la DOMNUL AU SI FOST FOTOGRAFIATI SI SE VEDE CORDONUL DE ARGINT=LUMINA CU CARE PLECAM TOTI LA CER-noi vrem sa stim multe dar ne este permis atat cat ne este dat-si de aceea suntem si diferiti in comportament-TAINELE DOMNULUI NU SUNT TOATE PT OM oricum omul este si el taina mare -creati din trup de carne si lumina

  RăspundețiȘtergere
 46. Doamna Maria am o intrebare la a cata trambita mortii vor invia?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De crezi ca mortii si-ar dori sa invie?. Sa mai treaca inca o data prin actul mortii trupului?. Vesnic viu (cu trupul) n-a ramas nimeni si nici nu va ramane. Daca ar invia toti (de la facerea lumii pana in prezent), cu siguranta nu vor incapea pe planeta Pamant.

   Ștergere
 47. trambitele DOMNULUI LA FIGURAT SUNT AVERTIZARILE CERESTI PRIN CARE NOI TOTI CHIAR DACA NU CREDEM SUNT PT OMENIRE RASPLATA PT NEASCULTARE----AM STRICAT FIECARE IN PARTE ECHILIBRUL PAMANTULUI PRIN PACATE PERSONALE SI DE GRUPURI= TARI-ce sa ne mai miram!-am lasat o mana de magnati sa puna jugul pe noi sa ne stoarca ca pe rufe--sa dea DOMNUL SA NU REUSEASCA PANA-N SFARSIT SI SA NE RUGAMs-au facut experiente cu oameni care se roaga si care nu si s-a observat energia primita

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De cand e lumea oamenii nu au ascultat si doar pe acestia de acuma o sa-i pedepseasca Dumnezeu?.

   Ștergere
 48. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 49. Vezi Monica cum tu esti in inselare?
  Biserica mondiala de care vorbesti ,va fi făcută de antihrist si nu de IISUS.
  In mesajele lui IISUS din Cartea Adevărului (site-ul Profetie Avertisment) spune despre instaurarea acestei biserici mondiale din care vor fi scoase Sfintele Taine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este nici o inselare este vorba despre biserica spirituală numită "biserica mireasa Noul Ierusalim"si aceasta va fi creată in curand in Romania.Ai sa vezi atunci.
   Ai sa faci si tu parte din aceasta biserică si oricine care vrea sa intre pe poarta împărăției cerului.De data asta intrarea se face prin biserica mireasă,pentru oricine vrea sa facă parte din mireasa.Si sa fie împreună cu Dumnezeu si Hristos.Ai sa aflii mai multe detalii in curand.
   monica meryah

   Ștergere
  2. 11:13, vezi ce zice 07:57, ca a postat tocmai pentru a fi tu atenta si a scris chiar in timp optim! Doar "asculta" ceea ce-a scris!

   Ștergere
  3. monica,as vrea sa fac si eu parte din aceasta biserica,nu mai raspunde provocarilor

   Ștergere
 50. APIS este grup, firma,......căci am vazut pe facebook si alți APIS?

  RăspundețiȘtergere