joi, 26 iulie 2018

ÎNCEPE CERNEREA OAMENILOR SI A TOATA CREATIA LUI DUMNEZEU !                                          Imagini pentru IISUS.

                                              26 Iulie 2018,ora 7,10 !

                                          Dragii mei,

În aceasta dimineata,treaza fiind,mai stateam in pat cu ochii inchisi.
Si astfel vad la doi metri mai sus de mine, vad un Cer albastru violet, iar pe Cer, vad o Sfanta Cruce din lemn maro si langa Sfanta Cruce,vad o grebla din fier si cu dintii foarte ascutiti.
Totul a durat cateva secunde bune.

                Imagini pentru cruce         Imagini pentru grebla                             .

Dragii mei, stim cu totii la ce foloseste grebla; la facut curatenie, la greblat tot ce este rau si netrebuincios.
Si iata Prieteni dragi, că MANTUITORUL nostru Prea Scump si Prea Sfant incepe a face curatenie printre oameni ,dar si pe Pămant.Tot ce este netrebuincios, va fi greblat si aruncat.
Vedem cu totii ce se intampla in lume. Razboaie,incendii  devastatoare, inundatii,omoruri,violuri, cutremure, explozii si atentate teroriste.Părintii isi ucid copiii,iar copiii isi ucid parintii.
Raul a luat locul Binelui,iar IISUS HRISTOS a hotarat sa faca curatenie.
                                      Fratilor,
Sa ne intoarcem la DUMNEZEU si la MAICUTA DOMNULUI fratilor,ca sa nu fim aruncati in intunericul cel mai de jos,ci sa stam de-a dreapta LUI IISUS HRISTOS si sub Aripile MAICII DOMNULUI , ca sa ne veselim si sa ne bucuram.
Iata  cateva DOVEZI:


Sfânta Evanghelie după Matei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21
Capitolul 21
1.Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici,
2.Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.
3.Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată.
4.Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care zice:
5."Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug".
6.Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Iisus,
7.Au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele.
8.Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale,
9.Iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!
10.Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta?
11.Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii.
12.Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei.
13.Şi a zis lor: Scris este: "Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!"
14.Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoşi.
15.Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
16.Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?
17.Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la Betania, şi noaptea a rămas acolo.
18.Dimineaţa, a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit;
19.Şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul s-a uscat îndată.
20.Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată?
21.Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa.
22.Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi.
23.Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de El, pe când învăţa, arhiereii şi bătrânii poporului şi au zis: Cu ce putere faci acestea? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?
24.Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu pe voi un cuvânt, pe care, de Mi-l veţi spune, şi Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea:
25.Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui?
26.Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de prooroc.
27.Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea.
28.Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Şi, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea.
29.Iar el, răspunzând, a zis: Mă duc, Doamne, şi nu s-a dus.
30.Mergând la al doilea, i-a zis tot aşa; acesta, răspunzând, a zis: Nu vreau, apoi căindu-se, s-a dus.
31.Care dintr-aceştia doi a făcut voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doilea. Zis-a lor Iisus: Adevărat grăiesc vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
32.Căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca să credeţi în el.
33.Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.
34.Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele.
35.Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre.
36.Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa.
37.La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu.
38.Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.
39.Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.
40.Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?
41.I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.
42.Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri"?
43.De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei.
44.Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.
45.Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte.
46.Şi căutând să-L prindă, s-au temut de popor pentru că Îl socotea prooroc.
Noi toți suntem într-un proces de creștere din punct de vedere spiritual. Este important ca în viața noastră să se vadă roadele credinței și ale pocainței, manifestate practic printr-o viață de ascultare față de Dumnezeu, chiar dacă roadele acestea acestea sunt la început crude sau verzi. Israelul (ca și smochinul din textul de azi) nu era deloc la început. Și mulți dintre noi avem, de asemenea, mulți ani de când suntem strigați (pe drept sau pe nedrept) pocăiți. Este timpul să ne trezim din somnul propriei falsități, să dăm la o parte aparențele și să facem ”roade vrednice de pocăința noastră”! (Luca 3:8)
”V-o spun vouă, Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți? Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în picioare prin credință: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te!”  (Romani 11:13-20)
Ești tu un smochin înfrunzit, dar fără roadă? Ce imagine neplăcută înaintea lui Dumnezeu!…
                                                     

Dumnezeu există - Mărturii.: ÎNCEPE CERNEREA ! CUTREMUR ...

mariaghiorghiu.blogspot.com/2017/10/incepe-cernerea-cutremur-puternic.html

28 oct. 2017 - De unde anume si când va incepe la propriu CERNEREA ... dragii mei, am cules pentru voi toti câte ceva din ceea ce inseamna CERNEREA

                    Noapte de 25 - 26 Octombrie 2017,ora 1,45 !

                                    Dragii mei,

În aceasta noapte ,in timp ce scriam aici pe Blog,aud glas care spune ceva cutremurator.
Glasul spunea asa:

            "Acum,acum începe Cernerea !
           Cerul  si Pămantul!
         Cernerea  începe, chiar acum !"

Clipă în care ,vad un Cer de noapte albastra, iar din Cer ,vad cum se rostogolesc si se atrag unul pe altul ,apropiindu-se de Pămant ,două uriase Obiecte rotunde,precum ar fi doua Planete,sau doi Asteroizi.
Cele doua (sa le spunem PLANETE)se rostogoleau in atmosfera la mica distanta una de cealalta,cand, la un moment dat,acestea s-au alipit una de cealalta. Si astfel, se rostogoleau inspre Pămant.
In alta clipă dispar acestea din campul meu vizual, si vad acum Pămantul care ,incepe a se clatina asa precum ar sari pe arcuri.
                                 

                   Image result for SEISMOGRAF.

Dragii mei, deoarece Credinţa oamenilor a scazut cu fiecare clipă a vietii noastre, iar răutatea unor Semeni de-ai nostri au atins varful culminant, vom asista si trai toate acestea care duc la CERNEREA Pămantului cu tot ce este pe el,si care de altfel,sunt scrise si-n Biblie.
De unde anume si când va incepe la propriu CERNEREA  PĂMÂNTULUI cu tot ce este pe el ,eu nu cunosc fratilor; nu mi-a fost descoperit.
Dar sta în mâinile noastre,în schimbarea noastra in mai bine,ca sa nu mai fie DUMNEZEU PREA MILOSTIVUL, mânios pe ai Săi Fii.
DUMNEZEU ne mai da o şanasă fratilor ! 
Este cel de-al 12 lea ceas in care , ne putem intoarce la EL cu inima curata si plina de iubire,cu Sufletul curat si plin de Lumina Invierii Lui Hristos.
Iata dragii mei, am cules pentru voi toti câte ceva din ceea ce inseamna CERNEREA 

             
                   news_img_148164_117547.

   

OMILIE A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII.

                                                   „Credinţa ta te-a mântuit…”
„Doar crede şi se va mântui”
(Luca 8, 48, 50 )

   

CE ESTE CREDINTA? – “Cu site mici ne-a cernut pana astazi; dar va veni sita cea mai mare”“Crezi în Sfânta Treime? O spui cu gura. Prin viaţa ta însă arăţi 
 că adori alte zeităţi „ale veacului acestuia”, care sunt profitul, mammona, plăcerile, idolii lumii, însuşi satana…(…) Vine ceasul – aproape este – în care va cădea ciurul deasupra pământului. Toate câte le zice Apocalipsa se vor împlini. Ne va cerne diavolul, ca pe ucenicii lui Hristos în noaptea Marii Joi“.

                              DUMINICA A XXIV-A

                         „Credinţa ta te-a mântuit…”„Doar crede şi se va
 mântui”

               

(Luca 8, 48, 50)


Aţi auzit Evanghelia. Ne istoriseşte două minuni. Una, vindecarea 
femeii cu scurgere
 de sânge, mai mică; alta, învierea copilei moarte, este foarte mare. 
Acestea le zice Evanghelia. Şi vreau să luăm aminte la un lucru. 
Dacă femeia bolnavă s-a vindecat şi dacă fetiţa a înviat din morţi, 
aceste două minuni au avut loc pentru că la mijloc a fostcredinţa
Femeii pe care a vindecat-o, Hristos i-a spus: „Credinţa ta
 te-a mântuit”.
 Şi tatălui fetiţei i-a spus: „Nu te teme; doar crede, şi se va mântui” 
(versetele 48 şi 50). Hristos pune credinţa ca pe o condiţie a 
minunilor.
Aceasta ne arată cât de mare lucru este credinţa. 
Şi dacă deschideţi Evanghelia şi întreaga Sfântă Scriptură veţi
 vedea că
 este foarte des întâlnit cuvântul „credinţă”. Dar veţi întreba: 
ce este această credinţă ?
heruvim1
Ce este credinţa! Sunt unele lucruri, fraţii mei, pe care le simţim, 
dar nu putem să le exprimăm. Simţi, de pildă, că există aer, 
vezi că el clatină frunzele; dar cine a văzut aerul?
 Simţi electricitatea, 
atingi o sârmă şi te scutură, dar foarte bine nici ştiinţa
 nu poate să explice ce 
este electricitatea. Stai pe pământ şi simţi cutremurul,
dar cauzele cele mai 
profunde ale cutremurului n-a putut nimeni să le identifice. 
Lumea aceasta are taine. Una din marile taine este şi credinţa. 
Ce este credinţa? Este curent, aer, electricitate, cutremur?
 Este ceva mult superior.
Ce este credinţa! Dacă vrei să simţi credinţa, ascultă ce spune 
Biserica noastră la Heruvic:„Toată grija cea lumească 
să o lepădăm…
.Vrei să simţi ce este credinţa, să vezi lumina cea cerească? 
Izgoneşte din mintea ta orice gând pământesc. Din mintea ta
 fă-ţi aripi şi zboară. Zboară dincolo de lună, dincolo de soare,
dincolo de stele,
 dincolo de galaxii. Dar oricât vei zbura, undeva te vei opri. 
Acolo deci unde se opresc rachetele, astronomia, ştiinţa, logica,
 acolo, atunci,
 este nevoie de altfel de aripi – aripile credinţei. Credinţa vine şi te ia şi 
te înalţă sus, foarte sus, şi acolo auzi: „Osana întru cei de sus…”, 
asculţi cântările îngerilor şi ale arhanghelilor precum
 Sfântul Spiridon,
vezi un tron deasupra căruia şade însuşi Dumnezeu. 
Aceasta este credinţa, 
îţi arată lucruri, pe care nici cu ochiul, nici cu microscopul,
 nici cu alte mijloace 
ştiinţifice nu poţi să le vezi.
Prin credinţă omul îşi dă seama că în afară de această lume
materială există şi o altă lume, nu sensibilă, ci suprafirească,
nevăzută, duhovnicească, 
o lume superioară, lumea duhurilor netrupeşti şi nemuritoare.
 Îşi dă seama că există Dumnezeu, „Creatorul celor văzute
şi celor nevăzute”.
Prin credinţă omul simte şi că există un Părinte iubitor. 
O vrăbiuţă – zice Evanghelia – o furnică, o frunză din copac 
nu cade jos pe pământ fără voia Sa. La voi însă şi perii capului 
toţi sunt număraţi” (Matei 10, 29-30). 
Ce vrea să spună asta? Toate detaliile vieţii noastre
 Domnul le cunoaşte.
Prin credinţă acceptăm că Dumnezeu este un soare,
 o „Dumnezeire în trei Sori”, trei sori, dar un singur soare: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. „Slavă sfintei şi celei de-o fiinţă şi de 
viaţă făcătoare şi nedespărţitei Treimi”. 
„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh…”. 
Ce măreţii sunt acestea!
it_315_2p
Prin credinţă de asemenea mărturisim că a doua Persoană
a Sfintei Treimi,
 Domnul nostru Iisus Hristos, s-a coborât din cer aici, pe pământ. Nu doar ca om,
 ci ca Dumnezeu-Om. S-a botezat în Iordan, a fost străpuns de 
spini
de piroane şi de răutatea lumii.
Prin credinţă – înainte de toate – mărturisim că pe Golgota 
s-a jertfit Fiul
 Fecioarei şi Şi-a vărsat Neprihănitul Său Sânge şi acest Sânge 
a devenit baie în care se curăţeşte şi cel mai păcătos suflet.
8.09.04.3125
 „Sângele lui Iisus Hristos… ne curăţeşte pe noi de tot păcatul
 (I Ioan 1, 7).
În sfârşit, prin credinţă mărturisim că Hristos a înviat întru slavă, 
S-a înălţat la ceruri şi că va veni iarăşi într-o zi „să judece viii şi
 morţii” 
(Simbolul de Credinţă).
Acestea sunt temeliile, rădăcinile sfintei noastre credinţe. 
Este suficient însă 
doar să credem? Acestea – îţi spune unul – le accept; nu sunt ateu,
 mason, iehovist; eu cred… Nu este suficient doar să zicem „cred
”. Cuvântul „cred” să-l arătăm continuu în viaţă, să-l traducem
 prin fapte de iubire.
Crezi în Sfânta Treime? O spui cu gura. Prin viaţa ta însă arăţi
 că adori alte zeităţi „ale veacului acestuia”, care sunt profitul, 
mammona, plăcerile, idolii lumii, însuşi satana (II Corinteni 4, 4).
Crezi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de toate? 
De ce deci te întristezi? De ce deznădăjduieşti? 
De ce te temi? Dumnezeu,
 care hrăneşte păsările, te va hrăni şi pe tine. „Bogaţii au
 sărăcit şi au flămânzit,
 iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele”
 (Psalmul 33, 11).
Crezi că Hristos a înviat din morţi şi a biruit moartea?
 Atunci de ce te întristezi
şi plângi? 
De ce faci ca şi închinătorii la idoli „care nu au nădejdea
” Învierii?
 (I Tesaloniceni 4, 13).
Crezi că Dumnezeu este iubire? Atunci tu de ce ţii mânie şi ură?
 Crezi că Dumnezeu iartă pe cel păcătos? Aşadar, de ce şi tu nu ierţi 
pe vecinul sau pe fratele tău?
Crezi că Hristos este deasupra tuturor? Atunci de ce Îl dispreţuieşti, 
de ce Îl înjuri?
Din păcate, nu există credinţă lucrătoare.
***
Iubiţii mei! În aceşti ani blestemaţi în care trăim, în care
diavolul şi-a pus toate 
puterile ca să dezrădăcineze din inimi credinţa, să fim cu multă
 luare aminte.
vindecarea femeiii cu scurgere de sange
Pentru ca omul să se mântuiască are nevoie de credinţă.
 Credinţa în Dumnezeu, 
credinţa în Hristos, credinţă în cele pe care le învaţă Biserica noastră. 
Dar nu suntem ca protestanţii. Nu. Aceştia strigă doar „credinţă”.
 Noi, ortodocşii, spunem: Credem, dar lângă credinţă avem
 şi faptele iubirii. „Credinţă lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6).
 Nu suntem nici protestanţi, nici catolici, şi nici iehovişti, nici masoni, nici atei. Noi spunem că credinţa mântuieşte. Care credinţă însă? 
Credinţa care este dublată de fapte (vezi Iacov 2, 14-26).
 Un copac îl cunoşti după fruct; lămâiul se cunoaşte după lămâie, 
mărul – după mere, măslinul – după 
măsline; şi creştinul se va arăta din faptele lui. Iar puiul
de pasăre, pentru
 a zbura, trebuie să aibă puternice ambele lui aripioare. Dacă vânătorul îi 
loveşte o aripioară, sărmanul pui cade jos. Cu o aripioară încearcă, 
se loveşte jos de pământ, dar nu poate să zboare.
 Aşa face şi diavolul, 
ne loveşte cu gloanţele lui când într-o aripă, când în alta, 
când în credinţă, 
când în fapte, 
când în Ortodoxie, când în ortopraxie, şi nu putem să zburăm
 la cele cereşti. Să luăm aminte să avem credinţă ortodoxă şi
 fapte de virtute.
Vine ceasul – aproape este – în care va cădea ciurul 
deasupra pământului. 
Toate câte le zice Apocalipsa se vor împlini.
10867.d
 Ne va cerne diavolul ca pe
 ucenicii lui Hristos în noaptea Marii Joi. Spuneau:
 „Noi vom fi alături de Tine”. 
Şi Hristos i-a spus lui Petru: În seara aceasta diavolul vă va cerne.
 „Iată satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu…”(Luca 22, 31). 
Cu site mici ne-a cernut până astăzi; 
dar va veni sita cea mai mare. Şi atunci, fraţii mei, 
din miile de creştini, 
ascultaţi? – Aceste lucruri le spun cărţile lui Dumnezeu, Biblia 
(vezi Matei 7, 14; 22, 14; Luca 12, 32; 13, 23; 18, 8; Apocalipsa 3, 11;
 16, 9-11,21) – Din miile de creştini
 dacă va rămâne unul credincios lui Hristos! 999 nu 
vor mai crede în nimic.
 Vor blasfemia, vor face ca şi câinii turbaţi care nu-şi mai recunosc stăpânul.
Dar noi, şi unul dacă am rămâne, să rămână. Şi unul dacă rămâi în
 societate, să rămâi. Unul va birui, cel care crede în Hristos.
Şi să ne învrednicească Dumnezeu să murim cu credinţa 
ortodoxă şi 
cu fapte de pocăinţă. Şi când va veni cel din urmă ceas al
vieţii noastre, 
să spunem:
 „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta” (Luca 23, 42). 
Amin.(traducere din elină: monahul Leontie)
Detail from the Last Judgement, Decani.


Dumnezeu există - Mărturii.: ÎNCEPE CERNEREA ! ROMÂNIA ESTE ...

mariaghiorghiu.blogspot.com/2017/11/incepe-cernerea-romania-este-poporul.html

28 nov. 2017 - Începe Cernerea ! România este Gradina Maicii Domnului si Poporul ales al Lui Dumnezeu,pentru Fiul Său Iisus Hristos, pentru Venirea în Cel ..
                             27 Noiembrie 2017,ora 6,22 dimineata !

                                        Dragii mei,

În aceasta dimineata devreme, ma trezeste un glas care
 spune asa :

                 "Trebuie să ne adunăm într-un loc ! 
                Începe Cernerea !
            România este Gradina Maicii Domnului si Poporul ales al Lui Dumnezeu,pentru Fiul Său Iisus Hristos, pentru Venirea în Cel de-al Doilea Nou Ierusalim !"
Clipă în care dragii mei, vad sub plafonul camerei mele care disparuse, vad un Cer luminos albastru catifelat, iar la nici 
3 metri de patul in care stateam culcată,vad Tronul Prea Sfintei  Treimi si pe Măicuta Domnului cu Prea Sfant si cu Prea Cinstit Acoperamântău Său pe bratele -I sfinte.

                  Image result for SFANTA TREIME.

Prea Sfanta Treime Prieteni dragi,arăta asa precum 
O cunoastem din Sfintele Icoane.
DUMNEZEU TATAL îmbracat în Vesminte largi albastre
 violet cu altele rosii pe sub pelerina albastra.
Iisus Hristos imbracat cu vesminte rosii largi si cu
 pelerina albastra peste vesmantul rosu, ţinea Sfanta Sa Cruce
 din lemn maro,o ţinea pe umărul Său stang,iar Duhul Cel Prea Sfant cu aripile-I largi deschise inconjurat de Lumina sa 
alb-aurie orbitor de stralucitoare sufla RAZE de peste tot
 din jurul Său catre DUMNEZEU si  MÂNTUITORUL 
HRISTOS.
Ca un SOARE vedeam in jurul si-n spatele PORUMBELULUI 
alb, adica, al DUHULUI SFANT.
                    Image result for maica domnului cu braul.
Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu era in picioare la 
picioarele Prea Sfintei Treimi si tinea pe bratele Sale Sfantul 
Sau Acoperamant care ,se intindea de la Răsarit pâna la Apus,
asa precum un Curcubeu mare si stralucitor.
    Maica Domnului privea spre mine,si mi-a spus doar trei 
cuvinte.
Acestea erau :

                     "Iubiti-vă între voi !"

După care dragii mei, Cerul ÎMPĂRĂTIEI LUI DUMNEZEU


Fratii mei si surorile mele Intru Hristos, haideti sa lasam supărările deoparte, haideti sa ne impacm si cu cel mai aprig dusman al nostru.
Lui DUMNEZEU asa Îi este bineplacut ,ca sa traim ca fratii si 
sa ne iubim unii pe altii,si nicidecum sa ne urâm.
Suntem POPORUL ALES al LUI DUMNEZEU!
 Sa nu va indoiti de acest minunat DAR si HAR niciodată !!!
Haideti sa dam dovada ca ,meritam toate câte BUNUL DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI ne daruieste.
De ce sa fim supărati ,cand putem fi bucurosi ca ne-a dat Dumnezeu viata si pe cei dragi lanaga noi ?
De ce sa ne urâm unii pe altii si sa stam supărati si tristi,cand putem spune: Doamne ,asa precum tu ma ierti pe mine,
si eu îi iert pe toti cei care m-au supărat si mi-au gresit !
De ce sa stam la televizor in Duminica Sfanta,când putem 
merge la SFANTA BISERICA ,acolo unde este CASA Sufletului nostru si-asa chinuit de toate necazurile vietii de zi cu zi? Ne vom simti atât de usori si plini de Nadejde in Dumnezeu si-n Maicuta Domnului, asa precum ne simtim cand ,după o sete
apriga primim un pahar cu apa rece si ne racorim inima si
 sufletul.
Aceasta inseamna SFANTA BISERICA a LUI HRISTOS si a MAICII SALE;înseamna VIAŢA si DRAGOSTE DIVINĂ , înseamna HRANA pentru Suflet si Mântuire !
                   .
                                        Image result for MAICA DOMNULUI.
Este SFANTUL POST al CRACIUNULUI dragilor; 
este SFANTUL POST al NASTERII PRUNCULUI IISUS HRISTOS din PREA CURATA FECIOARA MARIA.
            Image result for NASTEREA DOMNULUI.
Să postim si noi de la răutatile inimii si a sufletului si sa nu mai păcatuim cu voia noastra.
Să punem frână limbii noastre care, aruncă cu vorbe de ocară ,
si care, aduce durere si mare tristete Aproapelui nostru.
Să mergem in Sfanta Biserica macar in Ziua Sfintei Duminici
 si sa ne contopim cu Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie,fara ca
 sa privim in stanga sau in dreapta noastra, in spatele nostru 
sau in faţa noastra la semenii nostri. Ci sa privim cu ochii firesti 
si cu ochii Sufletului numai spre SFANTUL ALTAR acolo unde 
este Duhul Cel Prea Sfant,acolo unde HRISTOS se rastigneste 
din nou pe Cruce pentru noi robii Săi.
Sa ne marturisim la Părintele care săvarseste SFANTA si DUMNEZEIASCA LITURGHIE, ca apoi,sa ne invrednicim 
a primi SFANTA si DUMNEZEIASCA IMPĂRTASANIE cu
 PREA SFANT si cu PREA CURAT TRUP si SANGELE DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS,Căruia I se cuvine toata Cinstea,Slava si Inchinarea ,Amin!
                                       Cu dragoste,Maria.

Dumnezeu există - Mărturii.: CANDELA SE VA STINGE ÎN VREMEA ...

mariaghiorghiu.blogspot.com/2013/09/candela-se-va-stinge-in-vremea-veacului.html

10 sept. 2013 - CANDELA SE VA STINGE ÎN VREMEA VEACULUI NOSTRU ! 29 Octombrie 2006, zori de zi ! Eram trează, dar mai stăteam în pat, ţinând ochii 
                    29  Octombrie  2006, zori de zi !

Eram  trează, dar mai stăteam în pat, ţinând ochii închişi, când brusc, aud glas care spune cu tristeţe aşa ;

                    "CANDELA  SE  VA STINGE ,  ÎN VREMEA VEACULUI  NOSTRU  !
                      OMENIREA  NU  VA  MAI  DURA !

(la care un alt glas, întreabă tare curios ):

                   CAM  PESTE  DOUĂZECI  DE  ANI  ? "

Dar răspunsul nu a mai venit.
Dragii mei, nu ştiu eu  a tălmăci aceste cuvinte de la 
DUMNEZEU, dar ceea ce ştiu, este a le scrie exact aşa cum 
le-am primit de SUS, din CERUL SFÂNT. Îmi este şi teamă, 
a mă gândi, a aprofunda ce înseamnă  aceste CUVINTE, 
precum că,  SFANTA  CANDELĂ  se va stinge în veacul acesta.
 Sa fim buni şi milostivi fraţilor, să fim răbdători şi iubitori de aproapele, să mergem la SFÂNTA  BISERICĂ şi să ne bucurăm sufletul, să-l hranim cu LUMINA  CANDELEI  LUI  HRISTOS, cu LUMINA  ÎNVIERII  SALE.
DUMNEZEU  este BUN, dar este şi DREPT ! Numai EL ştie
 când se va stinge CANDELA OMENIRII, şi în ce fel se va stinge. Eu nu fac decât să scriu, să citez CUVÂNT cu CUVÂNT, 
exact aşa cum L-am primit, de la DUMNEZEU.
Şi iarăşi aud glas peste doar câteva minute, care ne cheamă la închinare, citez :

                "VENIŢI  LA  ÎMPĂRATUL  HRISTOS !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ÎMPĂRATULUI !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ÎMPĂRATULUI  HRISTOS !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ŞI  DOUĂZECI  DE  MILIOANE  DE  ROMÂNI , VOR  AJUNGE  LA  LOCURILE  LOR  "!

Dragii mei, veniţi cu toţii ca să ne închinăm MÂNTUITORULUI şi MAICII DOMNULUI, şi astfel veţi găsi alinare sufletului şi vindecare trupului, precum şi nădejde mare în PREA  SFÂNTA  TREIME, pentru mântuirea sufletului nostru. Nădejde mare, în PREA  SFÂNTA  NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, care ne acoperă cu MILA SA, şi cu SFINTELE-I RUGĂCIUNI.
                        Cu dragoste şi cu preţuire, Maria


Legaturi:


24 de comentarii:

 1. Nu inteleg aceasta cernere.Au murit in Grecia oameni nevinovati,cu copii in brate.Sigur,complet nevinovati nu suntem sau perfecti,dar oameni buni,din partea buna a societatii.Mereu mor oamenii buni,la revolutie,in razboaie provocate,in care sunt trimisi in linia intai,mereu sunt sacrificati nevinovatii.Iar cei cu adevarat rai,o duc bine si fac in continuare rau multor persoane.Inteleg ca vor fi niste cataclisme,dar va fi o reala cernere,sau iar vor fi mame cu copilasi primii cazuti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu cei rai Domnul Iisus are indelunga rabdare,iar la Dreapta Judecata vor lua cele mai mari pedepse vesnice,pt ca desi Iisus le-a dat timp de pocainta sa se indrepte,ei il batjocoresc pana-n ultima secunda a vietii lor!

   Ștergere
  2. An.10.56.sunt in asentimentul tau...An.11.49.,totusi de ce Divinitatea are asa "indelunga rabdare "cu cei nemernici,cei care strivesc destine si ucid suflete,ba mai mult,acestia primesc putere si o duc,bine merci,aici pe pamant,si nici gand sa aiba vreun regret pentru ceea ce fac ( faptele lor arata asta ) ? Iar in caz de cataclisme,razboaie etc.,nu ei platesc ( ei isi permit sa stea la adapost,feriti ) ci tot oamenii obisnuiti,femei,copii,tineri s.a.m.d. Nu ti se pare ca lumea e "data pe mana altcuiva ", "cineva cam malefic,cineva care are mana libera "sa faca ce vrea cu lumea asta ?...Si atunci ?...Ceva "nu se leaga "...Pe omul obisnuit,cel chinuit,asuprit si nedreptatit in viata aceasta,nu cred ca-l mai incalzeste cu ceva ca cei rai o sa plateasca pe lumea cealalta ca i-au distrus viata...

   Ștergere
  3. Nu suntem noi in masura sa judecam,judecata e a Lui Dumnezeu,si insasi Iisus,le-a facut tot binele,si a suferit tot raul,fara sa raspunda raului cu rau,diavolul n-are nici o putere in cealalta lume pt cei ce traiesc cu Iisus in sfintenie in lumea aceasta,si Iisus a zis daca astfel trebuie sa sufere pomul roditor,ce se va face cu pomul neroditor sau vested?!Evident va fi dat focului de veci sau altor chinuri vvsnice,dupa fapte!

   Ștergere
  4. Este nevoie de această cernere, că pe vremea lui Anticrist, vei dori să mori și nu vei muri. Așa că roagăte să mori acuma.

   Ștergere
  5. Tu asta faci,an.16.26 ? Te rogi sa mori acum ? Cam ciudat indemn...pentru alta persoana. Foarte "crestinesc"...Tu esti sigur ca vei rezista si vei fi mantuit ? Daca nu,aplica aceasta rugaciune pentru tine.Si ai grija...cred ca nu realizezi ce tocmai ai facut...Nu cred ca pe cei dragi tie i-ai indemnat la asta..."Drumul spre iad e pavat cu bune intentii",nu-i asa "crestine"?...

   Ștergere
  6. 16:26, tu cum te-ai putut gandi la asa ceva?! Cum si cine ti-a indus tie sa scrii ceea ce-ai scris?!

   Doamne fereste!

   Ștergere
  7. Sacrificiul celor care-au murit in infioratorul incendiu din Grecia, cu siguranta ca nu-i degeaba! Ei ne-au atras atentia ca directia in care se indreapta omenirea este gresita...

   Ștergere
  8. 20:41, umanitatea este vulnerabila si lipsita de informatie foarte importanta, de baza. Este la mana "unora".
   Ce s-a intamplat in Grecia a fost actiune premeditata.
   Acesti oameni care au cazut victime au fost sacrificati cu buna stiinta. Ma intreb in numele cui? De cine, cred ca ne dam seama. Nici Colectiv nu a fost o intamplare. S-a emanat destula suferinta, iar pentru anumiti nonumani are importanta aceasta energie, fiindu-le hrana.

   Ștergere
  9. Bravo,an.22.20 ! Sper ca oamenii sa iasa din ignoranta,e singura solutie,altfel...nu stiu ce se va alege de noi...

   Ștergere
 2. Nu incepe nimic, linistiti-va!

  RăspundețiȘtergere
 3. Eu am deschis discutia aceasta si vreau sa adaug ca stiu textele in care se spune ca va fi o cernere si ca din doi care lucreaza,unul va fi luat,iar altul va fi lasat.Dar pana acum nu s-a facut asa si incerc sa inteleg cum se face in cazul unui cataclism planetar.

  RăspundețiȘtergere
 4. Din pacate NU amaratii de turisti si localnici din Grecia trebuiau cernuti , ca nici cei de la Colectiv .
  FAMILII CU COPII, TINERI, TURISTI , de ce au fost incendiati ? Sau cernerea se face cu nevinovati ?
  Criminalii , violatorii, hotii , avizilor de bani si putere , teroristilor, cand le vine randul ?
  In Siria au murit zeci de mii de oameni nevinovati , au fost cernuti si ei (?), acum imparatesc hoardele de nebuni si mercenari .
  Niciodata nu am sa inteleg cum unul nevinovat ,,trebuie sa plateasca cu viata '' greselile altora .
  Niciodata nu am sa inteleg cum cei buni se duc si dispar in catastrofe , iar Restul stapaneste tabla de SAH.
  Ce este DREPTATEA DIVINA? Pleci tu , ramane El, El - escrocul , EL - dezaxatul, EL- bolnavul care da foc lumii , EL - care subjuga pe altii luindu-i dreptul la viata ? Serios ?
  George Santayana spunea ca omenirea este divizată în două clase: alde Sancho Panza care au sens pentru realitate, dar nu au idealuri, şi alde Don Quijote care au idealuri, dar care sunt nebuni.

  sandy

  RăspundețiȘtergere
 5. Parerea mea este ca oamenii din Grecia care au murit, Dumnezeu sa-i ierte, au fost executati; Eu rareori gresesc, nu ma pronunt decat daca am informatii sau observatii care conduc clar intr-o directie...

  RăspundețiȘtergere
 6. Eu cred că trebuie să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne dea putere ca să le răbdăm pe toate.

  RăspundețiȘtergere
 7. Incendiile sunt o"făcătură" pusă la cale de minți satanice,nu de către Dumnezeu.Au folosit cianura la Colectiv,și lentile focalizate pe mai multe focare(17)în Grecia lângă Atena și acum Germania lângă Berlin(ciudat pe lăngă căte o capitală!).Pur și simplu au "încercat"noi arme de război de ucidere rapidă în masă.Ptr.ei nu contează cine și căți mor.Sunt doar "pierderi colaterale".O vor folosi în toată Europa în curând,provocând o gravă catastrofă și tragedie în masă.
  În România,sub masca"mitingului diasporei de 1 milion de oameni!(căți din ei vor fi români și câți soldați strâini din trupele mercenare?)se va încerca dărămarea guvernului,căci"așa vrea poporul"!Care popor?Cel din afară granițelor,care netrăind aici,nu știe exact ce viață avem noi cei din interior;și nu ne pot reprezenta.Ptr traiul de aici pot decide doar cei din interior.Cum vin din afară să decidă pentru noi?Să ne impună voința lor(a lui SOROS)cu forța?!Apoi pleacă înapoi în țările de adopție,lăsăndu-ne pe noi să ne sacrificăm în războiul de dezmembrare a țării(asta se vrea de fapt! Mulți români înșelați să protesteze împotriva"ciumei roșii"vor constata că au fost manipulați și folosiți pentru ruperea țării în bucăți.Căci guvernul nu va ceda,având în spate de partea sa 70% din populație.Atunci vor începe presiunile din afara ca să cedeze,se vor spune minciuni gogonate în mass media internațională despre"atrocitățile"guvernului împotriva "manifestanților pașnici"(deși lucrurile vor sta invers)și se va crea pretextul ptr o intervenție străină"de curățare și înlăturare" a puterii.Apoi se va spune(internațional)că românii au vrut asta și tot ei au decis să se federalizeze țara.Ptr noi,trebuie să ieșim tot noi în stradă.Este de ajuns jumatate din populația Bucureștiului ptr a-l da jos pe Klaus,statul paralel și guvernanți.
  Ca urmare a folosirii armelor incendiare în masă,se va aprinde toată Europa.Dar ciudat!În România nu vor avea efect!Astfel că România va fi înconjurată de foc.Românii înstrăinați vor dori să se întoarcă acasă,dar nu vor mai putea din cauza focului.Exact cum a descris Arsenie Boca(Romănia va fi înconjurată de foc)

  RăspundețiȘtergere
 8. Cernerea razboiul sfant al lui Dumnezeu
  Aici fratilor este si intelepciunea ca Dumnezeu daca vrea intr-o secunda,un minut termina tot.
  Nimeni si nimic nu detine puterea absoluta decat Dumnezeu.
  Daca vrea ne da azi soare ploaie seceta etc. Noi ce facem uitam ca este singurul care detine puterea.
  O spun cu toata taria ca bunul Dumnezeu da fiecaruia dupa faptele lui si dupa inima lui.
  Si sa nu uitam ca toate raman de noi plecam din aceasta lume asa cum am trait ne insotesc faptele noastre.
  Ce bine ar fi daca toti ar putea gandi si sa ne facem un proces de constiinta am vefea ca la un moment dat lucrurile nu valoreaza nimic.
  Ce folos ca atat cat traim ne certam ne jignim ne uram la un moment dat pierim cate unul cate unul si ramane colo o casa goala dincolo alta si tot asa si vezi si zici Doamne s-a dus cutare a murit si cutare a ramas pustiu si vezi ruine si apio moloz.
  Va spun cu multa durere in suflet ca am vazut asa ceva si nu va pot spune cat am plans si acum cand va scriu nu pot s-a ma opresc din plans.
  Din suflet va rog haideti sa facem o rugaciune catre Dumnezeu si Maicuta Domnului si sa fim mai buni.
  Nu pot sa spun ca eu nu sunt o pacatoasa sunt cea mai pacatoasa fiinta dar daca ne straduim Bunul Dumnezeu aude rugaciunile noastre.
  Doamne cat ii multumesc Bunului Dumnezeu pentru tot si toate si in primul rand ca sunt sanatoasa si ca am mai vazut un radarit de soare.
  Bunul Dumnezeu sa va dea bucurie sufleteasca si sanatate.
  Bunului Dumnezeu ii multumesc si pentru ca a dat un om al lui pe doamna Maria.
  Multumesc Doamne avem un ghid al lui Dumnezeu. Cu mult drag doamna Maria si Bunul Dumnezeu sa fie cu noi cu toti fii sai. DOAMNE AJUTA.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dumnezeu nu face razboaie!Nu atribuiti Lui Dumnezeu pacatele omenirii.

   Ștergere
 9. Grecia e tara care gazduieste azilanti, Germania la fel, urmeaza Spania, Italia , Tarile Nordice. Aceste tari au oferit un acoperis pentru milioane de oameni aflati in dificultate , insa e adevarata vorba ca facerea de bine ....nu este rasplatita .
  Au descoperit acum focul , au lasat detonarile , dezordinea e cea in care se pierd urmele.
  Astea sunt noi tipuri de atacuri teroriste asupra Occidentului, mai perfide si mai crude decat rafalele de mitraliera ori impunsaturile de cutit.
  Niciodata adevarul nu trebuie cautat prea departe , este totdeauna langa noi, in interior.
  Ferice de Ungaria si Cehia ca isi ridica ziduri la granita si isi apara identitatea nationala. Politica europeana plateste acum pretul popularii cu imigranti, beduini din desert, musulmani . Nu poti disloca popoare facand enclave pe teritorii civilizate .
  Concluzie :
  Nesimțirea e o formă de destin.
  sandy

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sandy ce s-a intamplat in Grecia nu are legatura cu emigrantii ci cu cei care "fac cartile" pentru umanitate. Pentru ca acesti "ei" asculta de altii care sunt nonumani. Este un schimb, un fel de troc: "iti dau ceva (putere, influienta, tehnologie si de aici bani, deci bogatie) daca imi dai altceva". Nonumanii au nevoie de energia umana care este eliberata mai ales cand e vorba de suferinta ca sa se hraneasca iar acesti "ei", servitorii lor vor putere, influienta si foarte multi bani...
   Prezenta emigrantilor in Europa face parte din planul acestor "ei" cu scopul de a slabi identitatea natiunilor dar nu este mana emigrantilor sub nici o forma ceea ce s-a intamplat de curand in Grecia.
   Tot acesti "ei" sunt cei care fac acte de violenta macabra asupra omenirii, generand razboaie sau alte rele. Acesti "ei" sunt adevaratii autori ai actelor de violenta si terorism, chiar daca folosesc anumite ustensile "umane" pentru asta.

   Ștergere
 10. VIDEO tradus YouTube: Numerosi refugiati sirieni ajung pe coastele Greciei in fiecare zi

  Evreii au organizat invazia islamică. Planul lui Soros este susținut de Israel şi Organizaţiile evreieşti din întreaga lume (UE, SUA…)!

  Evreii europeni sunt „în prima linie de primire a migranților și refugiaților musulmani”, a afirmat Dr. Diana Pinto, unul dintre principalii istorici evrei din Europa.

  Vorbind săptămâna trecută (2015) la o conferință mondială a Centrului Comunitar Evreiesc din Ierusalim, Pinto, un membru senior și un membru al consiliului de administrație al Institutului de Cercetare pentru Politica Evreiască din Londra, a descris modul în care „evreul european, recunoscându-și propriul statut de refugiat postbelic, salută afluxul migranților și refugiaților musulmani – unul dintre cele mai mari câștiguri ale deceniului următor „.

  Potrivit reflectării discursului său tipărit în Times of Israel din Ierusalim , Pinto, care este și membru fondator al Consiliului European pentru Relații Externe, a spus că „în această interfață cu popoarele care dețin identități istorice încărcate, evreii europeni spun: „Nu contează de unde vii, ceea ce contează este locul unde te duci”.

  Comentariile lui Pinto au fost confirmate de un articol din Agenția Telegrafică Evreiască (JTA) din 8 septembrie 2015 (” evreii europeni, atenți la riscuri, solicită ajutor pentru refugiați „), care a povestit despre câteva cazuri de evrei care acordau ajutor pentru invazia hoardelor musulmane, chiar dacă ei erau foarte conștienți de faptul că mulți dintre arabii care au intrat au fost „antisemiți”.

  JTA l-a citat pe Ron van der Wieken, președintele Organizației Centrale a Evreilor din Olanda, spunând că, deși era „conștient de faptul că anumiți refugiați din Orientul Mijlociu au sentimente foarte negative față de evrei … Evreii nu pot retrage sprijinul celor care au nevoie și fug de violența extremă , „Și a cerut Olandei să elaboreze o politică de “caritate” pentru refugiați.

  Zoltan Radnoti, noul președinte al consiliului rabinic al Mazsihisz (Asociația comunităților evreiești din Ungaria) a fost citat spunând: „Eu îi ajut pe refugiați…am datoria să ajut.”
  Mazsihisz a înființat depozite de colectare în instituțiile evreiești din Budapesta, din care oferă invadatorilor alimente, haine, scutece, medicamente, apă și alte necesități.

  În Italia, potrivit JTA , comunitatea evreiască din Milano a deschis porțile muzeului Holocaust pentru a găzdui invadatorii fără locuință din Orientul Mijlociu și Africa.

  La Bruxelles, JTA a relatat că Menachen Margolin, un rabin din Chabad și director al lobby-ului Asociației Evreilor Europeni, a condus o delegație a rabinilor pentru a livra alimente și neperisabile invadatorilor.

  Times of Israel a raportat mai devreme (” 5 lucruri pe care le puteți face pentru a ajuta la criza refugiaților „, 17 septembrie 2015), că în septembrie a avut loc o întâlnire de urgență a Consiliului Deputaților evreilor britanici pentru a „coordona peste 20 de organizații evreiești din Regatul Unit ca „răspuns la criza refugiaților și a migranților”.
  Consiliul de deputați al evreilor britanici a creat chiar un site special numit ” Suport pentru refugiați „, susținut de toate sinagogile și organizațiile evreiești importante din Marea Britanie, pentru “a fi un magazin unic pentru cei care doresc să se implice în sprijinirea refugiaților și solicitanților de azil, atât în Marea Britanie, cât și în străinătate. ”

  Evreii din Marea Britanie cer ca mai mulți nenorociți să fie admiși în Marea Britanie – dar nu în Israel …

  Times of Israel a detaliat diferite moduri în care cititorii săi ar putea ajuta invadatorii din Europa. În primul rând, articolul le-a spus cititorilor să nu trimită mâncare sau îmbrăcăminte, ci doar bani – deoarece, așa cum a spus Shachar Zahavi, din partea ONG-ului israelian IsraAid: „Preferăm să achiziționăm obiecte de salvare pe teren [în Grecia].” În plus, IsraAid organizează medicii evrei să înființeze clinici în Grecia și Serbia.

  RăspundețiȘtergere
 11. Organizația „umanitară” israeliană IsraAID a fost înființată în 2001 și cuprinde peste 35 de organizații de ajutor umanitar , mișcări de tineret, mișcări de solidaritate și societăți de prietenie.
  B’nai B’rith International este unul dintre membrii fondatori ai IsraAID și în parteneriat cu IsraAID.
  IsraAID este finanțată în mod privat de donatori individuali israelieni și nord americani, precum și de organizații partenere precum B’nai B’rith.

  Times of Israel a raportat, de asemenea, că Societatea Evreiască de Ajutor pentru Imigranți din SUA (HIAS) a anunțat că are sute de persoane în 12 țări care oferă refugiaților asistență juridică, consiliere pentru traume și mijloace de trai sustenabile.

  Bineînțeles, în tipicul ipocrit de tip suprematist evreiesc, acești evrei și organizațiile lor sunt toți în favoarea invadatorilor care se revarsă în Europa – dar, în același timp, toți susțin Israelul, care refuză categoric să accepte „refugiați”.
  După cum este detaliat în LA Times din 6 septembrie 2015 (” O țară care nu va lua refugiați sirieni: Israelul „), premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că „lipsa profunzimii demografice și geografice” a Israelului nu permite acceptarea “refugiaților”.
  Această „lipsă de adâncime demografică” la care s-a referit este, desigur, faptul că imigrația în Israel este strict controlată și se bazează pe rasă: daca nu ești evreu nu poți emigra în acest stat.
  Această exclusivitate rasială este ceea ce se înțelege prin apelurile frecvente la menținerea Israelului ca „stat evreiesc și democratic” – propagandiștii evrei se aruncă mereu în partea „democratică” a sloganului, pentru a distrage atenția de la faptul că ceea ce doresc cu adevărat este un stat evreiesc rasial, numai pentru evrei.
  Deși este, desigur, dreptul fiecărei rase și al popoarelor de a avea propriul stat, se pare că lobby-ul evreiesc internațional vrea să-și rezerve acest drept numai pentru sine și să-l nege pentru oricine altcineva.
  Prin urmare, lobby-ul internațional evreiesc, prin acțiunea politică directă și prin intermediul mijloacelor de informare în masă controlate, este întotdeauna „în fruntea” promovării invaziei nesfârșite asupra națiunilor europene – dar în același timp sprijină fanatic politica frontierelor închise a Israelului.
  (Sursa: Jews at “Forefront of Welcoming” Invasion)

  Israelul ajută direct islamiștii să invadeze Europa!

  sandy

  RăspundețiȘtergere
 12. In cartea sa Praktischer Idealismus, Kalergi scria:

  „Omul viitorului va fi de rasă mixtă. Actualele rase și clase vor dispărea treptat din cauza dispariției spațiului, timpului și prejudecatilor. Rasa viitorului euroasiato – negroida, similara la infatisare cu anticii egipteni, va inlocui diversitatea popoarelor cu diversitatea indivizilor.”

  Separat de acest ghiveci european, Kalergi mai descrie noua rasa de nobili ai batranului continent: evreii …

  In 1955 a propus Oda Bucuriei de Beethoven ca imn al Europei, ceea ce s-a si intamplat pana la urma.

  In 2011, presedintele Frantei, evreul Nicholas Sarkozy, spunea:

  Care este obiectivul? Vi se va parea controversat.
  Principalul obiectiv este de a raspunde provocarii metisarii
  Provocarea metisarii cu care ne vom confrunta in secolul al XXI-lea
  NU ESTE O ALEGERE, ESTE O OBLIGATIE
  Este imperios. Nu se poate alta cale, riscam sa ne confruntam cu probleme majore.Trebuie sa schimbam, (si) vom schimba in TOATE domeniile in acelasi timp, in afaceri, in administratie, in educatie, in partidele politice si ne vom obliga sa avem rezultate.

  Daca acest voluntarianism nu va functiona pentru Republica atunci Statul va trece la masuri mult mai coercitive.

  RăspundețiȘtergere
 13. In 2012 masonul de culoare Jesse Jackson se adresa suedezilor intr-o adunare:

  “Am invatat sa supravietium separati, acum trebuie sa invatam sa traim impreuna, aceasta este Noua Ordine Mondiala … Suedia este sortita sa devina o societate multirasiala si multiculturala si ar trebui sa primeasca asta cu bratele deschise si sa nu o vada ca pe ceva negativ”

  Si suedezii prezenti aplaudau fericiti.

  Si tot in 2012, evreica Barbara Lerner Spectre:

  „Jews are going to be at the center of that”

  „Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive.”

  Si exemplele sunt multe. Pentru ca se pregatea mentalul maselor …

  Iar punerea in aplicare a planului a inceput prin … declinul demografic din Europa. Etapa pe care au reusit-o printr-o perseverenta de zeci de ani, prin distrugerea familiei, promovarea desfranarii, a conceptului de femeie moderna de succes, a avortului si planificarii familiale, a doctrinei „un copil dar bun”.

  Apoi au declansat Primavara Araba, razboiul din Siria si au creat ISIS. Haosul din Nordul Africii si Orientul Apropiat a pus in miscare masele de refugiati din respectivele zone iar dezorganizarea din respectivele state au permis mai apoi si celor de departe sa ia acelasi drum.

  Fapt ce pe unii ii bucura foarte tare

  Care invazie va ajunge, foarte probabil, si la noi in Romania.
  sandy

  RăspundețiȘtergere