duminică, 28 iunie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE, DIN DUMINICA A PATRA DUPĂ RUSALII !

                                       LA  UTRENIE ,
                      
                       EVANGHELIA  A  PATRA  , 
                                       de la Matei !
                                        (VIII,14-23 )   

În vremea aceea , venind în casa lui Petru , Iisus a văzut pe soacra acestuia zăcând şi aprinsă de friguri ;şi s-a atins de mâna ei , iar frigurile au lăsat-o şi s-a sculat şi slujea Lui.
 Făcându-se seară , au adus la El mulţi îndrăciţi şi a scos afară duhurile numai cu cuvântul şi pe toţi bolnavii i-a tămăduit , ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul Isaia ,care zice :
Acesta neputinţele noastre a luat şi boalele noastre le-a purtat. 
Văzând Iisus popor mult împrejurul Său , a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării .Atunci a venit la El un cărturar şi I-a zis : Învăţătorule ,voiesc să te urmez ori unde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns : vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul . Un altul dintre ucenicii Săi I-a zis : Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Iisus însă i-a zis : vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. Şi intrând în corabie ,ucenicii Săi au mers după Dânsul.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !

            LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA LITURGHIE , 

                        SFÂNTA  EVANGHELIE  ,
                                de la Matei.
                               (VIII , 5-14 )

În vremea aceea , când a intrat Iisus în Capernaum , iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş , rugându-L şi grăind : Doamne , servitorul meu zace în casă bolnav ,cumplit chinuindu-se . Iisus i-a zis : voi veni şi-l voi tămădui.Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis : Doamne ,eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperişul meu , ci zi numai cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu;căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i zic acestuia :
vino, şi vine ;şi servitorului meu zic : fă aceasta şi face. Auzind acestea , Iisus s-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul : adevărat vă spun vouă : nici în Israel nu am găsit atâta Credinţă. 
Drept aceea vă spun că mulţi de la Răsărit şi de la Apus vor veni şi se vor odihni cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în Împărăţia Cerurilor ; iar fiii Împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai dinafară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor . Şi i-a zis Iisus sutaşului : du-te , şi , după cum ai crezut , fie ţie ! Şi s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela !

                 SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE  , SLAVĂ  ŢIE ! 

Dragii mei, oriunde va aflati mergeti la SFANTA  BISERICA , ca sa va vindecati sufletul, prin ascultarea SFINTEI  si DUMNEZEIESTII  LITURGHII, si va veti simti mai puternici si mai intariti in Credinta.
                                     Cu dragoste, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu